Một trang riêng nhằm viết số đông favorite couple ngoài SJ ra. Ngoài favorite couple, đang là favorite film. Bao hàm film tớ coi rồi, gồm có film tớ chưa xem, mà lại tớ vẫn hết sức rất hớn gửi lên để sau đây còn down về. Đưa lên thành list để mọi bạn (nếu tất cả nhã hứng) lên Google tìm hiểu thử