Huỳnh Tông Trạch đóng góp "Bằng chứng thép 5"

Hong Kong
Được làm chủ cấp cao thẳng mời, Huỳnh Tông Trạch quay trở lại TVB sau tư năm, đảm nhiệm vai chủ yếu của "Bằng chứng thép 5".

Bạn đang xem: Bằng chứng thép 1


Lv
Ifv82O_VR_kmxe
Xvrz
Q" alt="*">