Bộ câu hỏi trắc nghiệm technology 12 bài xích 2: Điện trở - tụ năng lượng điện - cuộn cảm có đáp án cùng lời giải cụ thể với nội dung dính sát kiến thức và kỹ năng trọng trung tâm của bài, giúp các em hiểu và học tốt môn công nghệ lớp 12.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 2


Mời những em học sinh và thầy cô giáo tham khảo Bộ trắc nghiệm công nghệ 12 bài 2 (có lời giải và lời giải): Điện trở - tụ điện - cuộn cảm được team ngũ chuyên gia sưu tầm và tổng hợp tất cả chọn lọc, giúp những em nâng cao tốt năng lực làm bài tập trắc nghiệm môn technology lớp 12.

Bộ trắc nghiệm bài bác 2 công nghệ 12: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm

Câu 1: Điện trở bao gồm công dụng:

A. Phân chia điện áp

B. Rào cản dòng một chiều

C. Ngăn cản dòng luân chuyển chiều

D. Tinh giảm hoặc điều chỉnh dòng điện và phân loại điện áp

Câu 2: Đơn vị đo năng lượng điện trở là:

A. Ôm

B. Fara

C. Henry

D. Oát

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây đúng:

A. Tụ điện ngăn cản dòng luân chuyển chiều, cho loại một chiều đi qua.

B. Cuộn cảm bức tường ngăn dòng một chiều, cho cái xoay chiều đi qua.

C. Tụ điện rào cản dòng một chiều và xoay chiều đi qua.

D. Cuộn cảm ngăn cản dòng luân phiên chiều, cho mẫu một chiều đi qua.

Câu 4: Kí hiệu của tụ hóa là:

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 5: Trong những tụ sau, tụ như thế nào phân cực:

A. Tụ xoay

B. Tụ giấy

C. Tụ hóa

D. Tụ mica

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây đúng:

A. Trị số điện trở cho biết thêm mức độ ngăn cản của năng lượng điện trở đối với dòng điện chạy qua nó.

B. Trị số năng lượng điện dung cho thấy thêm mức độ cản trở của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó.

C. Trị số điện cảm cho thấy thêm mức độ cản trở của cuộn cảm đối với dòng năng lượng điện chạy qua nó.

D. Cả 3 đáp án số đông đúng.

Câu 7: Trong những tụ sau, tụ nào khi mắc vào mạch mối cung cấp điện phải đặt đúng chiều năng lượng điện áp:

A. Tụ mica

B. Tụ hóa

C. Tụ nilon

D. Tụ dầu

Câu 8: Công thức tính dung phòng là:

A. XC = 2πƒC

B. XL = 2πƒL

C. XL = 1/2πƒL

D. XC = 1/2πƒC

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây sai:

A. Điện trở có vạch color là địa thế căn cứ để xác định trị số.

B. Đối với năng lượng điện trở nhiệt có thông số dương, khi ánh sáng tăng thì R tăng.

C. Đối với năng lượng điện trở chuyển đổi theo năng lượng điện áp, lúc U tăng thì R tăng

D. Đối với quang điện trở, khi tia nắng rọi vào thì R giảm

Câu 10: Công thức tính thông số phẩm chất:

A. Q = 2ƒL/r

B. Q = (2L/r)π

C. Q = (2ƒL/r)π

D. Q = 2πƒL

Đáp án bộ trắc nghiệm công nghệ Bài 2 lớp 12: Điện trở - tụ điện - cuộn cảm

Câu 1:

Đáp án: D

Vì tụ điện rào cản dòng một chiều, cuộn cảm chặn mẫu xoay chiều.

Câu 2:

Đáp án: A

Vì fara là đơn vị đo năng lượng điện dung, henry là đơn vị đo năng lượng điện cảm, oát là đơn vị đo công suất.

Câu 3:

Đáp án: D

Câu 4: 

Đáp án: D

Vì đáp án A là tụ rứa định, giải đáp B là tụ trở thành đổi, đáp án C là tụ bán chỉnh.

Câu 5:

Đáp án: C

Vì chỉ gồm tụ hóa là phân cực

Câu 6:

Đáp án: A

Vì dung chống của tụ cho thấy thêm mức độ ngăn cản của tụ so với dòng năng lượng điện chạy qua nó, cảm chống của cuộn cảm cho biết mức độ cản ngăn của cuộn đối với dòng năng lượng điện chạy qua nó.

Câu 7:

Đáp án: B

Vì chỉ tất cả tụ hóa phân cực.

Câu 8:

Đáp án: D

Vì câu trả lời B là công thức tính cảm kháng, đáp án A với C là cách làm sai.

Câu 9: 

Đáp án: C

Vì đối với điện trở biến đổi theo năng lượng điện áp, U tăng thì R giảm.

Câu 10:

Đáp án: C

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ sau đây để sở hữu về Bộ thắc mắc trắc nghiệm công nghệ 12 bài xích 2 (có đáp án): Điện trở - tụ điện - cuộn cảm file PDF hoàn toàn miễn phí.

Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm công nghệ lớp 12 bài bác 2: Điện trở, tụ điện, cuộn cảm có đáp án khá đầy đủ các mức độ giúp những em ôn trắc nghiệm công nghệ 12 bài xích 2.


Trắc nghiệm Công nghệ 12 bài 2: Điện trở, tụ điện, cuộn cảm

Câu 1. Có mấy loại linh phụ kiện chính?

A. 1

B. 2

C. 3


Câu 2. Linh kiện nào sau đó là linh kiện thụ động?

A. Điện trở

B. Điôt

C. Tranzito

D. Triac

Hiển thị câu trả lời

Câu 3. Linh khiếu nại nào sau đấy là linh khiếu nại tích cực?

A. Tụ điện

B. Cuộn cảm

C. Tirixto

D. Cả 3 giải đáp trên

Hiển thị lời giải
Theo công suất, điện trở được chia làm 2 loại: năng lượng điện trở bao gồm công suất nhỏ và điện trở có hiệu suất lớn.

Câu 6. Theo trị số có loại năng lượng điện trở nào:

A. Điện trở cố kỉnh định

B. Điện trở có công suất nhỏ

C. Điện trở có hiệu suất lớn

D. Cả 3 đáp án trên

Hiển thị câu trả lời

Câu 7. Tên gọi khác của điện trở bao gồm trị số chuyển đổi là:

A. Thay đổi trở

B. Chiết áp

C. Phát triển thành trở hoặc tách áp phần đa đúng

D. Điện trở vắt định

Hiển thị lời giải

Câu 8. Theo đại lượng đồ gia dụng lí ảnh hưởng tác động lên điện trở thì năng lượng điện trở được chia làm mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích: Theo đại lượng đồ lí ảnh hưởng lên năng lượng điện trở thì điện trở được chia làm 3 loại:


Câu 9. Trong những tụ năng lượng điện sau, tụ năng lượng điện nào phân cực?

A. Tụ giấy

B. Tụ hóa

C. Tụ nilon

D. Tụ gốm

Hiển thị câu trả lời

Câu 13. Trị số năng lượng điện trở:

A. Cho thấy mức độ ngăn cản của điện trở so với dòng điện chạy qua nó

B. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện ngôi trường của tụ năng lượng điện khi có điện áp bỏ trên hai cực của tụ đó

C. Cho thấy khả năng tích lũy năng lượng từ ngôi trường của cuộn cảm khi tất cả dòng năng lượng điện chạy qua.

D. Cả 3 lời giải trên

Hiển thị câu trả lời

+ Đáp án A là trị số điện trở phải A đúng

+ Đáp án B là trị số điện dung cần B sai

+ Đáp án C là trị số điện cảm nên C sai

+ Đáp án D: do B với C sai nên D sai.


Câu 14. Trị số điện dung:

A. Cho biết mức độ ngăn cản của năng lượng điện trở so với dòng điện chạy qua nó

B. Cho biết khả năng tích lũy tích điện điện trường của tụ điện khi gồm điện áp để trên hai rất của tụ đó

C. Cho thấy thêm khả năng tích lũy năng lượng từ trường của cuộn cảm khi bao gồm dòng điện chạy qua.

D. Cả 3 lời giải trên

Hiển thị lời giải

+ Đáp án A là trị số điện trở đề nghị A sai

+ Đáp án B là trị số điện dung yêu cầu B đúng

+ Đáp án C là trị số điện cảm buộc phải C sai

+ Đáp án D: vì A cùng C sai đề xuất D sai.


Câu 15. Trị số năng lượng điện cảm:

A. Cho biết thêm mức độ ngăn trở của năng lượng điện trở đối với dòng năng lượng điện chạy qua nó

B. Cho biết thêm khả năng tích lũy năng lượng điện ngôi trường của tụ năng lượng điện khi có điện áp bỏ lên hai rất của tụ đó

C. Cho biết thêm khả năng tích lũy tích điện từ ngôi trường của cuộn cảm khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua.

D. Cả 3 đáp án trên

Hiển thị lời giải

+ Đáp án A là trị số điện trở đề nghị A sai

+ Đáp án B là trị số điện dung cần B sai

+ Đáp án C là trị số điện cảm phải C đúng

+ Đáp án D: vì B và A sai yêu cầu D sai.


Câu 16. Phát biểu như thế nào sau đấy là sai?

A. Điện trở dùng tiêu giảm hoặc điều chỉnh dòng năng lượng điện và phân chia điện áp vào mạch điện

B. Tụ điện có tác dụng ngăn cản cái điện 1 chiều và cho mẫu điện luân phiên chiều đi qua

C. Cuộn cảm thường dùng để dẫn mẫu điện một chiều, chặn cái điện cao tần

D. Điện áp định nấc của tụ là trị số điện áp đặt vào hai cực tụ điện nhằm nó vận động bình thường

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích: Điện áp định nấc của tụ là trị số điện áp lớn nhất cho phép bỏ lên trên hai rất của tụ điện cơ mà vẫn bảo vệ an toàn, tụ không xẩy ra đánh thủng.


Câu 17. Phân phát biểu làm sao sau đấy là sai?

A. Trị số năng lượng điện trở cho thấy thêm mức độ cản trở dòng điện của điện trở

B. Trị số năng lượng điện dung cho thấy khả năng tích luỹ điện trường của tụ năng lượng điện khi gồm điện áp đặt trên hai cực của tụ điện

C. Năng suất định mức của năng lượng điện trở là công suất tiêu tốn trên điện trở cơ mà nó rất có thể chịu đựng được trong thời hạn ngắn nhưng không hỏng

D. Trị số điện cảm cho thấy khả năng tích luỹ năng lượng từ trường khi tất cả dòng điện chạy qua

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích: năng suất định nút của năng lượng điện trở là công suất tiêu tốn trên năng lượng điện trở nhưng nó rất có thể chịu đựng được trong thời gian dài, không bị quá lạnh hoặc bị cháy, đứt.


Câu 18. Thông số kỹ thuật kỹ thuật nào sau đây đặc trưng đến tụ điện?

A. Cảm kháng

B. Độ từ bỏ cảm

C. Điện dung

D. Điện cảm

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích: Cảm kháng, độ tự cảm và điện cảm là đặc thù của cuộn cảm. Điện dung là thông số kỹ thuật đặc trưng của tụ điện.


Câu 19. Tụ điện hoàn toàn có thể cho dòng điện:

A. Một chiều đi qua

B. Luân chuyển chiều đi qua

C. Cả chiếc xoay chiều cùng một chiều đi qua

D. Cấm đoán dòng điện nào đi qua

Hiển thị đáp án

Câu 21. Công dụng của điện trở là:

A. Hạn chế dòng điện và phân loại điện áp trong mạch điện

B. Tiêu giảm hoặc điều khiển và tinh chỉnh dòng điện và phân loại điện áp trong mạch điện

C. Điều chỉnh dòng điện và bức tốc điện áp vào mạch điện

D. Tăng tốc dòng điện và phân chia điện áp vào mạch điện

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích: tác dụng của điện trở là hạn chế hoặc kiểm soát và điều chỉnh dòng năng lượng điện và phân loại điện áp.


Câu 22. Công dụng của tụ năng lượng điện là:

A. Ngăn ngừa dòng năng lượng điện một chiều, cho chiếc điện chuyển phiên chiều đi qua, thêm mạch cộng hưởng

B. Ngăn ngừa dòng điện xoay chiều, cho mẫu điện một chiều đi qua, đính mạch cộng hưởng

C. Tích điện cùng phóng điện khi bao gồm dòng năng lượng điện một chiều chạy qua

D. Ngăn ngừa dòng điện, khi mắc phối hợp với điện trở sẽ khởi tạo thành mạch cộng hưởng

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích: chức năng của tụ năng lượng điện là rào cản dòng một chiều với cho dòng xoay chiều đi qua, lúc mắc phối phù hợp với cuộn cảm sẽ ra đời mạch cùng hưởng.


Câu 23. Để phân một số loại tụ điện tín đồ ta địa thế căn cứ vào?

A. Vật tư làm vỏ của tụ điện

B. Vật tư làm hai phiên bản cực của tụ điện

C. Vật liệu làm chân của tụ điện

D. Vật liệu làm lớp năng lượng điện môi thân hai phiên bản cực của tụ điện.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: địa thế căn cứ vào lớp năng lượng điện môi thân hai bản cực, fan ta rất có thể phân tụ điện thành: tụ gốm, tụ giấy, tụ hóa, …


Câu 24. Kí hiệu như hình vẽ bên là của loại linh kiện điện tử nào?

*

A. Tụ điện bao gồm điện dung chũm định

B. Tụ điện tất cả điện dung chuyển đổi được

C. Tụ điện bán chỉnh

D. Tụ điện tinh chỉnh

Hiển thị đáp án

Câu 25. Ý nghĩa của trị số năng lượng điện cảm là:

A.Cho biết năng lực tích lũy năng lượng điện trường của cuộn cảm

B.Cho biết năng lực tích lũy tích điện từ ngôi trường của cuộn cảm

C.Cho biết cường độ tổn hao năng lượng trong cuộn cảm khi loại điện chạy qua

D.Cho biết kỹ năng tích lũy sức nóng lượng của cuộn cảm khi cái điện chạy qua

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích: Ý nghĩa của trị số năng lượng điện cảm là: cho thấy thêm khả năng tích lũy năng lượng từ ngôi trường của cuộn cảm khi có dòng điện chạy qua.


Câu 26. Đặc điểm của năng lượng điện trở nhiệt độ loại có

A. Hệ số dương là: khi ánh nắng mặt trời tăng thì năng lượng điện trở R tăng.

B. Thông số dương là: khi ánh nắng mặt trời tăng thì năng lượng điện trở R giảm.

C. Thông số âm là: khi ánh nắng mặt trời tăng thì năng lượng điện trở R tăng.

D. Thông số âm là: khi ánh nắng mặt trời tăng thì năng lượng điện trở R sút về không (R = 0)

Hiển thị đáp án

Câu 27. Trong những nhóm linh phụ kiện điện tử sau đây, đâu là team chỉ toàn các linh phụ kiện tích cực?

A. Điôt, tranzito, tirixto, triac.

B. Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, điôt.

C. Tụ điện, điôt, tranzito, IC, điac.

D. Tranzito, IC, triac, điac, cuộn cảm.

Hiển thị câu trả lời

Câu 28. Ý nghĩa của trị số năng lượng điện trở là:

A. Cho thấy mức độ cản trở mẫu điện của điện trở.

B. Cho thấy thêm mức độ chịu đựng đựng của năng lượng điện trở.

C. Cho thấy thêm khả năng phân loại điện áp của năng lượng điện trở.

D. Cho biết khả năng giảm bớt điện áp trong mạch điện.

Hiển thị câu trả lời

Câu 29. Tác dụng của tụ năng lượng điện là:

A. Ngăn chặn dòng năng lượng điện một chiều, cho loại điện xoay chiều đi qua, đính thêm mạch cộng hưởng.

B. Ngăn chặn dòng năng lượng điện xoay chiều, cho loại điện một chiều đi qua, lắp mạch cùng hưởng.

C. Tích điện với phóng điện khi có dòng năng lượng điện một chiều chạy qua.

D. Ngăn chặn dòng điện, lúc mắc phối phù hợp với điện trở sẽ tạo thành mạch cùng hưởng.

Xem thêm: Cách tạo layer mới trong photoshop, layer là gì

Hiển thị lời giải

Câu 30. Để phân một số loại tụ điện người ta căn cứ vào

A. Vật tư làm lớp điện môi thân hai phiên bản cực của tụ điện.

B. Vật liệu làm vỏ của tụ điện.

C. Vật tư làm hai bản cực của tụ điện.

D. Vật tư làm chân của tụ điện.

Hiển thị lời giải

Các câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm bài bác 4: linh kiện bán dẫn cùng IC có đáp án

Trắc nghiệm bài bác 7: có mang về mạch điện tử, chỉnh lưu, mối cung cấp một chiều bao gồm đáp án