Con sinh năm 2009https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm2010https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh vào năm 2011https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm2012https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh vào năm 2013https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh năm 2014https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh năm 2015https://zalo.me/g/klszcb046

Chia sẻ trường hợp thấy tài liệu này có ích!


Trong chương trình bồi dưỡng học viên giỏitoán 4,toán 5phần các bài toán về hàng số rất đa dạng mẫu mã và phong phú. Các bài toán yên cầu học sinh phải vận dụng một phương pháp linh hoạt, buộc phải biết các công thức về tính chất số những số hạng, tính tổng, tìm kiếm số hạng thiết bị n hay một số quy chính sách thường gặp gỡ trong bài toán có quy luật…..

Bạn đang xem: Tìm số thứ hai biết số thứ nhất bằng 4/7 số thứ hai

Dưới đây hệ thống giáo dục trực tuyến đường vinastudy.vn xin giới thiệu một vài ví dụ cho biết thêm sự vận dụng kiến thức và kỹ năng cơ bản của dạng toán một biện pháp linh hoạt trong từng câu hỏi cụ thể. Mời quý phụ huynh, thầy cô và những em học viên cùng xem thêm !

A-Dãy số giải pháp đều

1-Công thức nên nhớ trong vấn đề dãy số phương pháp đều:

Tính số những số hạng tất cả trong dãy = (Số hạng lớn số 1 của dãy - số hạng nhỏ xíu nhất của dãy) : khoảng cách giữa hai số hạng tiếp tục trong hàng + 1

Tính tổng của dãy = (Số hạng lớn số 1 của dãy + số hạng nhỏ xíu nhất của dãy)xsố số hạng gồm trong dãy : 2

2-Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính quý giá của A biết:

A = 1 + 2 + 3 + 4 + ........................... + 2014.

Phân tích: Đây là dạng bài bác cơ bản trong dạng bài bác tính tổng của dãy gồm quy luật bí quyết đều, buộc phải tính giá trị của A theo bí quyết tính tổng của dãy số phương pháp đều.

Bài giải

Dãy số trên bao gồm số số hạng là:

(2014 – 1) : 1 + 1 = 2014 (số hạng)

Giá trị của A là:

(2014 + 1) x năm trước : 2 = 2029105

Đáp số: 2029105

Ví dụ 2: đến dãy số: 2; 4; 6; 8; 10; 12; ...............

Tìm số hạng thứ 2014 của hàng số bên trên ?

Phân tích: Từ cách làm tính số các số hạng trong dãy phương pháp đều suy ra giải pháp tìm số hạng lớn nhất trong hàng là: Số hạng lớn số 1 = (Số số hạng trong dãy – 1)xkhoảng biện pháp giữa nhị số hạng liên tiếp+ số hạng nhỏ xíu nhất trong dãy.

Bài giải

Số hạng thứ năm trước của hàng số bên trên là:

(2014 – 1) x 2 + 2 = 4028

Đáp số:4028

ví dụ 3: Tính tổng 50 số lẻ tiếp tục biết số lẻ lớn số 1 trong dãy sẽ là 2013 ?

Phân tích: Từ cách làm tính số các số hạng trong dãy biện pháp đều suy ra biện pháp tìm số hạng bé xíu nhất trong dãy là: Số hạng bé nhất = Số hạng lớn nhất - (Số số hạng trong dãy – 1)xkhoảng biện pháp giữa nhị số hạng liên tiếp. Từ kia sẽ dễ dãi tính được tổng theo yêu ước của bài xích toán.

Bài giải

Số hạng bé nhỏ nhất trong hàng số kia là:

2013 - (50 – 1) x 2 = 1915

Tổng của 50 số lẻ cần tìm là

(2013 + 1915) x 50 : 2 = 98200

Đáp số: 98200

Ví dụ 4: Một tuyến phố có 15 nhà. Số nhà đất của 15 nhà này được đánh là các số lẻ liên tiếp, biết tổng của 15 số nhà của hàng phố đó bởi 915. Hãy cho thấy số nhà thứ nhất của hàng phố đó là số làm sao ?

Phân tích: việc cho họ biết số số hạng là 15, khoảng cách của 2 số hạng tiếp tục trong hàng là 2 và tổng của hàng số trên là 915. Từ đó sẽ tính được hiệu cùng tổng của số nhà đầu cùng số nhà cuối. Sau đó chuyển việc về dạng tìm kiếm số nhỏ xíu biết tổng với hiêu của hai số đó.

Bài giải

Hiệu giữa số nhà cuối và số nhà đầu là:

(15 - 1) x 2 = 28

Tổng của số nhà cuối và số nhà đầu là:

915 x 2 : 15 = 122

Số nhà thứ nhất trong hàng phố đó là:

(122 - 28) : 2 = 47

Đáp số: 47

3-Các dạng bài cụ thể:

Dạng 1. Tìm số số hạng của hàng số:

Bài tập vận dụng:

Bài 1:Viết các số lẻ thường xuyên từ 211. Số sau cùng là 971. Hỏi viết được bao nhiêu số?

Giải:Hai số lẻ liên tục hơn nhát nhau 2 solo vị
Số cuối rộng số đầu số đơn vị chức năng là:971 – 211 = 760 (đơn vị)760 đơn vị chức năng có số khoảng cách là:760: 2 = 380 (khoảng cách)Dãy số trên gồm số số hạng là:380 +1 = 381 (số)Đáp số:381 số hạng

Bài 2:Cho dãy số 11, 14, 17,. .., 68.a, Hãy xác minh dãy trên gồm bao nhiêu số hạng?b, giả dụ ta tiếp tục kéo dãn dài các số hạng của dãy số thì số hạng thứ nhất 996 là số mấy?

Giải:a, Ta có: 14 – 11 = 317 – 14 = 3Vậy quy pháp luật của dãy là: mỗi số hạng đứng sau ngay số hạng đứng trước cùng với 3.Số các số hạng của hàng là:( 68 – 11 ): 3 + 1 = trăng tròn (số hạng)b, Ta dìm xét:Số hạng máy hai: 14 = 11 + 3 = 11 + (2 – 1) x 3Số hạng sản phẩm ba: 17 = 11 + 6 = 11 + (3 – 1) x 3Số hạng thứ tứ : trăng tròn = 11 + 9 = 11 + (4 – 1) x 3Vậy số hạng lần đầu 996 là: 11 + (1 996 – 1) x 3 = 5 996Đáp số: trăng tròn số hạng; 5 996

Bài 3:Trong những số có bố chữ số, có bao nhiêu số phân tách hết mang đến 4?

Giải:Ta có nhận xét: số nhỏ nhất có cha chữ số phân chia hết mang lại 4 là 100 cùng số lớn nhất có tía chữ số chia hết mang đến 4 là 996. Như vậy các số có ba chữ số phân chia hết cho 4 lập thành một dãy số có số hạng đầu là 100, số hạng cuối là 996 cùng mỗi số hạng của hàng (Kể từ bỏ số hạng trang bị hai) thông qua số hạng đứng kề trước cùng với 4.Vậy các số gồm 3 chữ số phân chia hết đến 4 là:(996 – 100): 4 + 1 = 225 (số)Đáp số: 225 số

Dạng 2. Tìm kiếm tổng những số hạng của dãy số:

Bài tập vận dụng:

Bài 1:Tính tổng của 100 số lẻ đầu tiên.

Giải:Dãy của 100 số lẻ thứ nhất là:1 + 3 + 5 + 7 + 9 +. . . + 197 + 199.Ta có:1 + 199 = 2003 + 197 = 2005 + 195 = 200...Vậy tổng đề nghị tìm là:200 x 100: 2 = 10 000Đáp số 10 000

Bài 2:Viết những số chẵn liên tiếp:2, 4, 6, 8,. . . , 2000Tính tổng của dãy số trên

Giải:Dãy số trên 2 số chẵn tiếp tục hơn kém nhau 2 đơn vị.Dãy số trên gồm số số hạng là:(2000 – 2): 2 + 1 = 1000 (số)1000 số bao gồm số cặp số là:1000: 2 = 500 (cặp)Tổng 1 cặp là:2 + 2000 = 2002Tổng của hàng số là:2002 x 500 = 100100

Dạng 3. Search số hạng sản phẩm n:

Bài tập vận dụng:

Bài 1:Cho hàng số: 1, 3, 5, 7,...Hỏi số hạng thứ trăng tròn của hàng là số nào?

Giải:Dãy đã chỉ ra rằng dãy số lẻ nên những số thường xuyên trong dãy giải pháp nhau 1 khoảng cách là 2 1-1 vị.20 số hạng thì tất cả số khoảng cách là:20 – 1 = 19 (khoảng cách)19 số gồm số đơn vị là:19 x 2 = 38 (đơn vị)Số sau cùng là:1 + 38 = 39Đáp số: Số hạng thứ 20 của dãy là 39

Bài 2:Viết 20 số lẻ, số sau cuối là 2001. Số thứ nhất là số nào?

Giải:2 số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị20 số lẻ gồm số khoảng cách là:20 – 1 = 19 (khoảng cách)19 khoảng cách có số đơn vị chức năng là:19 x 2 = 38 (đơn vị)Số đầu tiên là:2001 – 38 = 1963Đáp số : số đầu tiên là 1963.

Dạng 4. Tìm số chữ số biết số số hạng

Ghi nhớ:Để kiếm tìm số chữ số ta:+ tra cứu xem trong dãy số gồm bao nhiêu số số hạng+ trong các các số đó gồm bao nhiêu số gồm 1, 2, 3, 4,. .. Chữ số

Bài tập vận dụng:

Bài 1:Cho hàng số 1, 2, 3, 4,. .., 150.Dãy này có bao nhiêu chữ số

Giải:Dãy số 1, 2, 3,. .., 150 bao gồm 150 số.Trong 150 số có+ 9 số có một chữ số+ 90 số tất cả 2 chữ số+ những số gồm 3 chữ số là: 150 – 9 – 90 = 51 (chữ số)Dãy này có số chữ số là:1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 51 = 342 (chữ số)Đáp số: 342 chữ số

Bài 2:Viết những số chẵn liên tiếp tữ 2 mang đến 1998 thì đề xuất viết từng nào chữ số?

Giải:Giải:Dãy số: 2, 4,. .., 1998 tất cả số số hạng là:(1998 – 2): 2 + 1 = 999 (số)Trong 999 số có:4 số chẵn có 1 chữ số45 số chẵn tất cả 2 chữ số450 số chẵn bao gồm 3 chữ số
Các số chẵn tất cả 4 chữ số là:999 – 4 – 45 – 450 = 500 (số)Số lượng chữ số cần viết là:1 x 4 + 2 x 45 + 3 x 450 + 4 x 500 = 3444 (chữ số)đáp số: 3444 chữ số

Dạng 5. Tìm số số hạng biết số chữ số

Bài tập vận dụng:

Bài 1:Một cuốn sách coc 435 chữ số. Hỏi quyển sách đó tất cả bao nhiêu trang?

Giải:Để viết số trang sách người ta ban đầu đánh tữ trang số 1. Ta thấy để đặt số trang có một chữ số tín đồ ta tấn công mất 9 số và mất:1 x 9 = 9 (chữ số)Số trang sách có 2 chữ số là 90 bắt buộc để đánh 90 trang này mất:2 x 90 = 180 (chữ số)Đánh quyển sách tất cả 435 chữ số vì vậy chỉ mang lại số trang có 3 chữ số. Số chữ số để đánh số trang sách có 3 chữ số là:435 – 9 – 180 = 246 (chữ số)246 chữ số thì tiến công được số trang có 3 chữ số là:246: 3 = 82 (trang)Quyển sách đó gồm số trang là:9 + 90 + 82 = 181 (trang)đáp số: 181 trang

Bài 2:Viết những số lẻ liên tiếp bắt đầu từ số 87. Hỏi nếu cần viết tất cả 3156 chữ số thì viết cho số nào?

Giải:Từ 87 mang đến 99 có các số lẻ là:(99 – 87): 2 + 1 = 7 (số)Để viết 7 số lẻ cần:2 x 7 = 14 (chữ số)Có 450 số lẻ có 3 chữ số bắt buộc cần:3 x 450 = 1350 (chữ số)Số chữ số dùng làm viết các số lẻ có 4 chữ số là:3156 – 14 – 1350 = 1792 (chữ số)Viết được các số bao gồm 4 chữ số là:1792: 4 = 448 (số)Viết mang đến số:999 + (448 – 1) x 2 = 1893

-----------------------* BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1:Tính tổng:a, 6 + 8 + 10 +. .. + 1999.b, 11 + 13 + 15 +. .. + 147 + 150c, 3 + 6 + 9 +. .. + 147 + 150.Bài 2:Có từng nào số:a, gồm 3 chữ số khi phân chia cho 5 dư 1? dư 2?b, gồm 4 chữ số phân tách hết mang lại 3?c, bao gồm 3 chữ số nhỏ dại hơn 500 mà chia hết cho 4?Bài 3:Khi đánh số thứ tự các dãy đơn vị trên một mặt đường phố, tín đồ ta dùng những số lẻ liên tục 1, 3, 5, 7,. .. để đặt số dãy đầu tiên và các số chẵn thường xuyên 2, 4, 6, 8,. .. để khắc số dãy sản phẩm hai. Hỏi nhà sau cuối trong hàng chẵn của mặt đường phố đó là số mấy, nếu khi đánh số hàng này bạn ta đã sử dụng 769 chữ cả thảy?Bài 4:Cho dãy các số chẵn thường xuyên 2, 4, 6, 8,. .. Hỏi số 1996 là số hạng trang bị mấy của hàng này? lý giải cách tìm.Bài 5:Tìm tổng của:a, những số có hai chữ số phân chia hết đến 3;b, các số có hai chữ số phân tách cho 4 dư 1;c, 100 số chẵn đầu tiên;d, 10 số lẻ khác biệt lớn hơn trăng tròn và bé dại hơn 40.

Bài 6:Viết 25 số lẻ liên tục số cuối cùng là 2001. Hỏi số trước tiên là số nào?Bài 7:Cho dãy số tất cả 25 số hạng:.. . , 146, 150, 154.Hỏi số đầu tiên là số nào?

Bài 8:Dãy số lẻ tự 9 mang lại 1999 tất cả bao nhiêu chữ sốBài 9:Viết những số chẵn liên tiếp bước đầu từ 60. Hỏi trường hợp viết 2590 chữ số thì viết mang lại số nào?Bài 10:a, gồm bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số?b, bao gồm bao nhiêu số gồm 3 chữ số rất nhiều lẻ?c, tất cả bao nhiêu số tất cả 5 chữ số mà trong số ấy có tối thiểu hai chữ số như thể nhau?Bài 11:Cho hàng số tự nhiên và thoải mái liên tiếp: 1, 2, 3, 4, 5,..., x.Tìm x biết hàng số tất cả 1989 chữ sốBài 12:Cho dãy số 1,1; 2,2; 3,3;...; 108,9; 110,0a, dãy số này còn có bao nhiêu số hạng?b, Số hạng sản phẩm công nghệ 50 của dãy là số hạng nào?

B - QUY LUẬT VIẾT DÃY SỐ:

1- kỹ năng cần xem xét (cách giải):Trước hết ta cần xác định quy công cụ của hàng số.Những quy chế độ thường chạm mặt là:+ mỗi số hạng (kể từ số hạng thiết bị hai) ngay số hạng đứng trước nó cộng (hoặc trừ) với cùng một số tự nhiên d;+ từng số hạng (kể trường đoản cú số hạng máy hai) bằng số hạng đứng trước nó nhân (hoặc chia) với cùng một số tự nhiên và thoải mái q không giống 0;+ mỗi số hạng (kể từ bỏ số hạng thứ ba) bởi tổng hai số hạng đứng trước nó;+ mỗi số hạng (kể từ bỏ số hạng sản phẩm công nghệ tư) bởi tổng của số hạng đứng trước nó cộng với số tự nhiên và thoải mái d cùng với số trang bị tự của số hạng ấy;+ Số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước nhân cùng với số thiết bị tự;v . . . V

Loại 1:Dãy số biện pháp đều:

Bài 1:Viết tiếp 3 số:a, 5, 10, 15, ...b, 3, 7, 11, ...

Giải:a, Vì: 10 – 5 = 515 – 10 = 5Dãy số bên trên 2 số hạng ngay tức khắc nhau hơn hèn nhau 5 đơn vị. Vậy 3 số tiếp theo là:15 + 5 = 2020 + 5 = 2525 + 5 = 30Dãy số bắt đầu là:5, 10, 15, 20, 25, 30.b, 7 – 3 = 411 – 7 = 4Dãy số trên 2 số hạng tức thời nhau hơn kém nhau 4 1-1 vị. Vậy 3 số tiếp theo là:11 + 4 = 1515 + 4 = 1919 + 4 = 23Dãy số new là:3, 7, 11, 15, 19, 23.Dãy số giải pháp đều thì hiệu của từng số hạng cùng với số ngay tức thì trước luôn bằng nhau

Loại 2:Dãy số khác:

Bài 1:Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau:a, 1, 3, 4, 7, 11, 18, ...b, 0, 2, 4, 6, 12, 22, ...c, 0, 3, 7, 12, ...d, 1, 2, 6, 24, ...

Giải:a, Ta dìm xét: 4 = 1 + 37 = 3 + 411 = 4 + 718 = 7 + 11...Từ đó rút ra quy công cụ của dãy số là: từng số hạng (Kể tự số hạng thứ ba) bởi tổng của hai số hạng đứng trước nó. Viết tiếp bố số hạng, ta được hàng số sau:1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76,...b, giống như bài a, ta tìm thấy quy cách thức của hàng số là: mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ tư) bằng tổng của 3 số hạng đứng trước nó.Viét tiếp ba số hạng, ta được dãy số sau.0, 2, 4, 6, 12, 22, 40, 74, 136, ...c, ta nhận xét:Số hạng lắp thêm hai là:3 = 0 + 1 + 2Số hạng thứ ba là:7 = 3 + 1 + 3Số hạng thứ bốn là:12 = 7 + 1 + 4. . .Từ đó rút ra quy lao lý của hàng là: mỗi số hạng (kể từ số hạng sản phẩm hai) bằng tổng của số hạng đứng trước nó cộng với cùng một và cùng với số trang bị tự của số hạng ấy.Viết tiếp tía số hạng ta được hàng số sau.0, 3, 7, 12, 18, 25, 33, ...d, Ta nhấn xét:Số hạng lắp thêm hai là2 = 1 x 2Số hạng thứ ba là6 = 2 x 3số hạng thứ tư là24 = 6 x 4. . .Từ kia rút ra quy phép tắc của hàng số là: mỗi số hạng (kể từ số hạng lắp thêm hai) bằng tích của số hạng đứng lập tức trước nó nhân cùng với số trang bị tự của số hạng ấy.Viết tiếp tía số hạng ta được dãy số sau:1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, ...

Bài 2:Tìm số hạng trước tiên của những dãy số sau:a, . . ., 17, 19, 21b, . . . , 64, 81, 100Biết rằng mỗi dãy tất cả 10 số hạng.

Giải:a, Ta nhấn xét:Số hạng sản phẩm công nghệ mười là21 = 2 x 10 + 1Số hạng thiết bị chín là:19 = 2 x 9 + 1Số hạng vật dụng tám là:17 = 2 x 8 + 1. . .Từ kia suy ra quy qui định của hàng số bên trên là:Mỗi số hạng của dãy bởi 2 x máy tự của số hạng trong dãy rồi cùng với 1.Vậy số hạng thứ nhất của hàng là2 x 1 + 1 = 3b, tựa như như bên trên ta rút ra quy chế độ của dãy là:Mỗi số hạng thông qua số thứ từ nhân số sản phẩm tự của số hạng đó.Vậy số hạng trước tiên của hàng là:1 x 1 = 1

Bài 3:Lúc 7 giờ đồng hồ sáng, Một người xuất phát điểm từ A, đi xe đạp về B. Đến 11 giờ trưa fan đó tạm dừng nghỉ ăn uống trưa một tiếng, sau đó lại đi tiếp và 3 giờ chiều thì về cho B. Vị ngược gió, đến nen vận tốc của người đó sau từng giờ lại sụt giảm 2 km. Tìm vận tốc của bạn đó khi xuất phát, hiểu được tốc đọ đi trong giờ cuối quãng mặt đường là 10 km/ tiếng ?

Giải:Thời gian fan đó đi trên phố là:(11 – 7) + (15 – 12) = 7 (giờ)Ta nhấn xét:Tốc độ tín đồ đó đi trong tiếng thiết bị 7 là:10 (km/giờ) = 10 + 2 x 0Tốc độ bạn đó đi vào tiếng sản phẩm 6 là:12 (km/giờ) = 10 + 2 x 1Tốc độ fan đó đi vào tiếng thiết bị 5 là:14 (km/giờ) = 10 + 2 x 2. . .Từ kia rút ra vận tốc người kia lúc khởi thủy (trong tiếng trang bị nhất) là:10 + 2 x 6 = 22 (km/giờ)

Loại 3: khẳng định số a tất cả thuộc dãy đã cho hay không:Cách giải:- xác định quy pháp luật của dãy.- bình chọn số a có thoả mãn quy hình thức đó xuất xắc không.

Bài tập:Em hãy mang lại biết:a, những số 50 và 133 bao gồm thuộc hàng 90, 95, 100,. .. Hay không?b, Số 1996 thuộc dãy 3, 6, 8, 11,. .. Giỏi không?c, Số nào trong số số 666, 1000, 9999 thuộc dãy 3, 6, 12, 24,. ..?
Giải ưng ý tại sao?

Giải:a, cả hai số 50 và 133 đều không thuộc hàng đã đến vì- các số hạng của dãy đã cho đều lớn hơn 50;- những số hạng của dãy đang cho gần như chia hết mang đến 5 cơ mà 133 không phân tách hết mang lại 5.b, Số 1996 không thuộc dãy vẫn cho, vì chưng mọi số hạng của dãy khi phân chia cho hồ hết dư 2 nhưng mà 1996: 3 thì dư 1.c, Cả 3 số 666, 1000, 9999 hồ hết không thuộc dãy 3, 6, 12, 24,. .., vì- từng số hạng của dãy (kể tự số hạng đồ vật 2) ngay số hạng ngay tắp lự trước nhân cùng với 2. đến nên những số hạng (kể tự số hạng sản phẩm công nghệ 3) có số hạng đứng lập tức trước là số chẵn nhưng mà 666: 2 = 333 là số lẻ.- các số hạng của dãy mọi chia hết cho 3 mà lại 1000 không phân chia hết cho 3- những số hạng của dãy (kể tự số hạng sản phẩm hai) mọi chẵn mà lại 9999 là số lẻ.-----------------------* BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1:Viết tiếp nhì số hạng của hàng số sau:a, 100; 93; 85; 76;...b, 10; 13; 18; 26;...c, 0; 1; 2; 4; 7; 12;...d, 0; 1; 4; 9; 18;...e, 5; 6; 8; 10;...f, 1; 6; 54; 648;...g, 1; 3; 3; 9; 27;...h, 1; 1; 3; 5; 17;...Bài 2:Điền thêm 7 số hạng vào tổng sau sao cho từng số hạng vào tổng đều to hơn số hạng đứng trước nó:49 +. .. . .. = 420.Giải thích biện pháp tìm.Bài 3:Tìm nhì số hạng đầu của các dãy sau:a,. . . , 39, 42, 45;b,. . . , 4, 2, 0;c,. . . , 23, 25, 27, 29;Biết rằng mỗi dãy bao gồm 15 số hạng.


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


*

Giải thích quá trình giải :

Số trước tiên kém số sản phẩm công nghệ 3 60 đơn vị . Tỉ số của số vật dụng 1 với số lắp thêm 3 là38"https://cya.edu.vn/tim-so-thu-hai-biet-so-thu-nhat-bang-4-7-so-thu-hai/imager_3_53141_700.jpg role="https://cya.edu.vn/tim-so-thu-hai-biet-so-thu-nhat-bang-4-7-so-thu-hai/imager_3_53141_700.jpgpresentation"https://cya.edu.vn/tim-so-thu-hai-biet-so-thu-nhat-bang-4-7-so-thu-hai/imager_3_53141_700.jpg style="https://cya.edu.vn/tim-so-thu-hai-biet-so-thu-nhat-bang-4-7-so-thu-hai/imager_3_53141_700.jpgbox-sizing: inherit; font-style: normal; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 18.08px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;"https://cya.edu.vn/tim-so-thu-hai-biet-so-thu-nhat-bang-4-7-so-thu-hai/imager_3_53141_700.jpg tabindex="https://cya.edu.vn/tim-so-thu-hai-biet-so-thu-nhat-bang-4-7-so-thu-hai/imager_3_53141_700.jpg0"https://cya.edu.vn/tim-so-thu-hai-biet-so-thu-nhat-bang-4-7-so-thu-hai/imager_3_53141_700.jpg>3838.

Số thứ 1 là :

60 : (8 - 3) x 3 = 36

Số thứ 2 là :

36 : 4/7= 63

Đáp án : 63

Xin ctlhn ạ !!!


Hãy giúp mọi tín đồ biết câu vấn đáp này nỗ lực nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
3 vote
Gửi
Hủy
Đăng nhập để hỏi đưa ra tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 5 - TẠI ĐÂY

Bạn mong hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Tham Gia Group giành riêng cho 2K13 phân tách Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*


*

Sự kiện


Bạn mong hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?


Gửi yêu ước Hủy


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Intracom, trần Thái Tông, ước Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: Bạn Tên Gì Tiếng Nhật - Dịch Tên Tiếng Việt Sang Tiếng Nhật Như Thế Nào


Giấy phép tùy chỉnh thiết lập mạng thôn hội trên mạng số 331/GP-BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.