*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

Khối lượng hỗn hợp = 108,2 + 3,9 - 0,1 = 112 gam

Khối lượng hóa học tan = 0,1 x 56 = 5,6 gam

Nồng độ % = 5,6/112 = 0,05 = 5/100 = 5%


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Nồng độ xác suất của hỗn hợp thu được khi mang đến 3,9 gam Kali tính năng với 108,2 gam H 2 O là

A. 5,00%.

Bạn đang xem: Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3 9 gam kali tác dụng với 108 2 gam h2o là

B. 6,00%.

C. 4,99%.

D. 4,00%.


Cho 3,9 gam Kali công dụng với 101,8 gam nước. C% của hỗn hợp thu được là

A. 3,8%

B. 5,3%

C. 5,5%

D. 5,2%


Cho 23 gam Na công dụng với 100 gam nước. Nồng độ tỷ lệ của dung dịch thu được là

A. 23,8%.

B. 30,8%.

C. 32,8%.

D. 29,8%.


Đáp án C

Ta bao gồm phản ứng: 2Na + 2H2→ 2Na
OH + H2↑.

+ Ta có n
Na= 1 mol ⇒ n
H2= 0,5 mol

⇒ m
H2= 0,5×2 = 1 gam.

⇒ m
Dung dịch sau phản nghịch ứng= 23 + 100 – 1 = 122 gam.

+ Ta tất cả n
Na
OH= 1 mol ⇒ m
Na
OH= 40 gam.

⇒ C%Na
OH = 40 122 × 100 ≈ 32,8%


Cho 39 gam sắt kẽm kim loại Kali vào 362 gam nước thu được hỗn hợp X. Nồng độ phần trăm của hóa học tan trong hỗn hợp X là

A. 10,00%.

B. 14,00%.

C. 9,75%.

D. 13,96%


Đáp án B

*

m C t = m K O H = 1.56 = 56 gam.

m d d = m K L + m n ư ớ c - m k h í = 39 + 362 – 0,5.1 = 400 gam.

*


Cho 39 gam kim loại Kali vào 362 gam nước thu được hỗn hợp X. Nồng độ tỷ lệ của chất tan trong hỗn hợp X là

A. 10,00%.

B. 14,00%.

C. 9,75%.

D. 13,96%.


Chia 200 gam dung dịch tất cả hổn hợp glucozơ với fructozơ thành nhị phần bằng nhau:• Phần 1: tính năng với hỗn hợp A g N O 3 vào N H 3 dư chiếm được 86,4 gam Ag kết tủa • Phần 2: phản bội ứng vừa hết với 28,8 gam B r 2 trong dung dịch. Nồng độ xác suất của fructozơ vào dung dịch thuở đầu là A. 39,6 % B. 16,2 % C. 25,5 % D. 33,3...

Chia 200 gam dung dịch các thành phần hỗn hợp glucozơ với fructozơ thành nhì phần bằng nhau:

• Phần 1: tính năng với dung dịch A g N O 3 vào N H 3 dư chiếm được 86,4 gam Ag kết tủa

• Phần 2: phản nghịch ứng vừa hết với 28,8 gam B r 2 trong dung dịch. Nồng độ xác suất của fructozơ vào dung dịch ban đầu là

A. 39,6 %

B. 16,2 %

C. 25,5 %

D. 33,3 %


Chia 200 gam dung dịch tất cả hổn hợp glucozơ cùng fructozơ thành nhì phần bằng nhau: • Phần 1: tác dụng với dung dịch A g N O 3 trong N H 3 dư thu được 86,4 gam A g kết tủa • Phần 2: phản bội ứng vừa hết với 28,8 gam B r 2 trong dung dịch Nồng độ tỷ lệ của fructozơ trong dung dịch ban đầu là: A. 39,6 % B. 16,2 % C. 25,5 % D. 33,3...

Chia 200 gam dung dịch tất cả hổn hợp glucozơ cùng fructozơ thành hai phần bằng nhau:

• Phần 1: tính năng với dung dịch A g N O 3 trong N H 3 dư nhận được 86,4 gam A g kết tủa

• Phần 2: làm phản ứng vừa hết với 28,8 gam B r 2 trong dung dịch Nồng độ tỷ lệ của fructozơ trong dung dịch lúc đầu là:

A. 39,6 %

B. 16,2 %

C. 25,5 %

D. 33,3 %


Nung 21,69 gam tất cả hổn hợp X gồm Al với Fe2O3 vào chân chưa tới phản ứng hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp Y. ép nhỏ, trộn đông đảo rồi phân chia Y làm 2 phần: - Phần 1: Cho tính năng với dung dịch Na
OH dư, nhận được 0,045 mol H2 với 3,36 gam chất rắn ko tan. - Phần 2: Trộn cùng với m gam KNO3 rồi phối hợp vào 100 gam dung dịch HCl, sau bội phản ứng thu được dung dịch T (chỉ chứa muối clorua) và các thành phần hỗn hợp khí (gồm 0,12 mol...

Nung 21,69 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Al với Fe2O3 trong chân không tới phản ứng trả toàn, thu được các thành phần hỗn hợp Y. Xay nhỏ, trộn phần đa rồi phân chia Y làm 2 phần:

- Phần 1: Cho chức năng với hỗn hợp Na
OH dư, thu được 0,045 mol H2 cùng 3,36 gam chất rắn không tan.

- Phần 2: Trộn với m gam KNO3 rồi tổ hợp vào 100 gam hỗn hợp HCl, sau phản nghịch ứng thu được dung dịch T (chỉ cất muối clorua) và hỗn hợp khí (gồm 0,12 mol NO, 0,03 mol H2). Mang lại T công dụng với hỗn hợp Ag
NO3 dư, thu được 147,82 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm của Fe
Cl2 có trong hỗn hợp T

A. 4,10%.

B. 3,67%.

C. 3,22%.

D. 4,68%.


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang đãng Sinh
Đúng(0)

Cho 1,82 g một kim loại kiềm công dụng hết cùng với 48,44 gam nước, sau phản nghịch ứng nhận được 2,912 lít khí H 2 (đktc) và dung dịch X. Sắt kẽm kim loại kiềm với nồng độ tỷ lệ dung dịch X là

A.Li; 44%

B.Na; 31,65 %

C.Li; 12,48 %

D.Na; 44%


#Hóa học tập lớp 12
1
Ngô quang Sinh
Đúng(0)
xếp hạng
tất cả Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần tháng Năm

olm.vn


học liệu Hỏi đáp liên kết rút gọn liên kết rút gọn
các khóa học hoàn toàn có thể bạn thân mật ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ sản phẩm Đóng
×
*

*

Nồng độ xác suất của dung dịch thu được khi mang đến 3,9 gam Kali chức năng với 108,2 gam H 2 O là 

A. 5,00%. 

B. 6,00%. 

C. 4,99%. 

D. 4,00%. 


*

Nồng độ tỷ lệ của dung dịch thu được khi cho 3,9 gam kali công dụng với 108,2 gam H2O là A. 5,00%. B. 6,00%. C. 4,99%. D. 4,00%.

Nồng độ xác suất của hỗn hợp thu được khi cho 3,9 gam kali công dụng với 108,2 gam H2O là

A. 5,00%.

B. 6,00%.

C. 4,99%.

D. 4,00%.

Xem thêm: Thủ tục làm thẻ visa ngân hàng vietcombank visa, thủ tục làm thẻ tín dụng vietcombank visa


cho 3,9g kali công dụng vừa đầy đủ với clo(dktc)mcho muối hạt thu được hài hòa vào nước thành 250g dung dịch 

a.tính thể tích clo đang phản ứng 

b.tính nồng độ xác suất dung dịch thu được


(n_K=dfrac3,939=0,1left(mol ight))

PTHH: 2K + Cl2 --to--> 2KCl

0,1 0,05 0,1

( ightarrow m_KCl=0,1.74,5=7,45left(g ight)\ V_Cl_2=0,05.22,4=1,12left(l ight)\C\%_KCl=dfrac7,45250=2,98\%)


a, (n_K=dfrac3,939=0,1left(mol ight))

2K + Cl2 ----> 2KCl

0,1 0,05 0,1

(V_Cl_2=0,05.22,4=1,12left(l ight))

b, (m_KCl=0,1.74,5=7,45left(g ight))

(Rightarrow C\%_dd
KCl=dfrac7,45.100\%250=2,98\%)


cho 3,9g kali tính năng hoàn toàn cùng với Cl. Sản phẩm thu được hòa hợp vào nước thành 250g của dung dịch

a) tính thể tích cl đã phản ứng sống đktc

b) tính nồng độ xác suất của dung dịch thu được


(n_K=frac3,939=0,1left(mol ight))

 

PTHH: K + 2Cl( ightarrow) KCl2

0,1 ( ightarrow) 0,05 (mol)

VCl= 0,05.35,5=1,775(l)

 

 

 

 


3. Mang lại một tất cả hổn hợp chứa 4,6g natri với 3,9g kali tác dụng với nước.

a) Viết phương trình bội phản ứng xảy ra 

b) Tính thể tích khí hidro nhận được (ở đktc)

c) Tính nồng độ phần trăm của hỗn hợp sau phản nghịch ứng biết trọng lượng nước là 91,5g

giúp mk vs ạ mk đề xuất gấp


a,(n_Na=dfrac4,623=0,2left(mol ight);n_K=dfrac3,939=0,1left(mol ight))

PTHH: 2Na + 2H2O → 2Na
OH + H2

Mol: 0,2 0,1

PTHH: 2K + 2H2O → 2KOH + H2

Mol: 0,1 0,05

b, (n_H_2=0,1+0,05=0,15left(mol ight))

(V_H_2=0,15.22,4=3,36left(l ight))

c,mdd sau pứ=4,6+3,9+91,5-0,15.2=99,7 (g)

(\%m_Na
OH=dfrac0,2.40.100\%99,7=8,02\%)

(\%m_KOH=dfrac0,1.56.100\%99,7=5,62\%)


Bài 3 : 

(n_Na=dfrac4,623=0,2left(mol ight))

(n_K=dfrac3,939=0,1left(mol ight))

a) Pt : (2Na+2H_2O ightarrow2Na
OH+H_2|)

2 2 2 1

0,2 0,2 0,1

(2K+2H_2O ightarrow2KOH+H_2|)

2 2 2 1

0,1 0,1 0,05

b) (n_H2left(tổng ight)=0,1+0,05=0,15left(mol ight))

(V_H2left(dktc ight)=0,15.22,4=3,36left(l ight))

c) (n_Na
OH=dfrac0,1.21=0,2left(mol ight))

⇒ (m_Na
OH=0,2.40=8left(g ight))

(n_KOH=dfrac0,05.21=0,1left(mol ight))

⇒ (m_KOH=0,1.56=5,6left(g ight))

(m_ddspu=8,5+91,5-left(0,15.2 ight)=99,7left(g ight))

(C_Na
OH=dfrac8.10099,7=8,02)0/0

(C_KOH=dfrac5,6.10099,7=5,62)0/0

 Chúc bàn sinh hoạt tốt


Đúng 0
phản hồi (0)

Nồng độ tỷ lệ của dung dịch thu được khi mang đến 3,9 gam kali chức năng với 108,2 gam H2O là ?


Xem chi tiết
Lớp 12 Hóa học công ty đề. Sắt kẽm kim loại kiềm - kiềm thổ và những hợp hóa học c...
1
0
Gửi bỏ

Khối lượng hỗn hợp = 108,2 + 3,9 - 0,1 = 112 gam 

Khối lượng hóa học tan = 0,1 x 56 = 5,6 gam 

Nồng độ % = 5,6/112 = 0,05 = 5/100 = 5%


Đúng 0

bình luận (0)

Cho 3,9g một sắt kẽm kim loại kiềm chức năng với H2O dư chiếm được 1,12 lít H2 đktc tìm kiếm tên kim loại đó. Cho sắt kẽm kim loại trên công dụng với 500g nước thì chiếm được dung dịch tất cả nồng độ %là bao nhiêu?

 


Xem chi tiết
Lớp 10 hóa học Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và...
2
0
Gửi hủy

(n_H_2=dfracv22,4=dfrac11,222,4=0,05mol)

-Gọi A là kim loại kiềm

2A+2H2O( ightarrow)2AOH+H2

(n_A=2n_H_2=2.0,05=0,1mol)

(M_A=dfracm_An_A=dfrac3,90,1=39left(K ight))

(n_KOH=n_K=0,1mol ightarrow m_KOH=0,1.56=5,6gam)

(m_dd=m_K+m_H_2O-m_H_2=3,9+500-0,05.2=503,8gam)

C%KOH=(dfrac5,6.100503,8approx)1,11%


Đúng 0

bình luận (0)

-Gọi X là kim loại kiềm buộc phải tìm

Ta có: (n_H_2=dfrac1,1222,4=0,05mol)

PTHH: (2X+2H_2O ightarrow2XOH+H_2)

=> 0,1mol 0,1mol 0,05mol

(M_X=dfracmn=dfrac3,90,1=39)

Vậy kim loại X phải tìm là Kali (K)

Ta có: (m_KOH=0,1.left(39+16+1 ight)=5,9left(g ight))

(m_dd
KOH=m_K+m_H_2O-m_H_2=3,9+500-left(0,05.2 ight)=503,8left(g ight))

(C\%=dfracm_KOHm_dd
KOH.100\%=dfrac5,9503,8.100\%approx1,17\%)


Đúng 0
phản hồi (0)

:Cho 0,46 gam natri chức năng với 8 gam H2O chế tác thành hỗn hợp A. Tính nồng độ xác suất của chất tan thu được hỗn hợp A


Xem chi tiết
Lớp 10 Hóa học bài xích 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố h...
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)

Hòa rã 9,3 gam Na2O vào 90,7 gam H2O tạo thành thành hỗn hợp A mang đến dung dịch A công dụng với 200 gam dung dịch Fe
SO4 16% ta chiếm được kết tủa B cùng dung dịch C nung kết tủa B đến khối lượng không đổi ta thu được chất rắn D

a) tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch A

b) tính trọng lượng chất B cùng nồng độ phần trăm dung dịch C sau khoản thời gian bỏ kết tủa B


Xem cụ thể
Lớp 8 Hóa học bài xích 42: Nồng độ hỗn hợp
1
0
Gửi bỏ

a/

(n_Na_2O=dfrac9,362=0,15left(mol ight))

(Na_2O+H_2O ightarrow2Na
OH)

0,15 0,3 (mol)

(m_Na
OH=0,3.40=12left(g ight))

(m_A=90,7+9,3=100left(g ight))

(C\%_Na
OH=dfrac12100.100\%=12\%)

b/

m(_Fe
SO_4=dfrac16.200100=32left(g ight))

( ightarrow m_Fe
SO_4=dfrac32152=dfrac419left(mol ight))

(2Na
OH+Fe
SO_4 ightarrow Na_2SO_4+Feleft(OH ight)_2downarrow)

bđ: 0,3 (dfrac419) 0 0 (mol)

pư: 0,3 0,15 0,15 0,15 (mol)

dư: 0 (dfrac23380) (mol)

(m_Feleft(OH ight)_2=0,15.90=13,5left(g ight))

(m_C=100+200-13,5=286,5left(g ight))

(m_Na_2SO_4=0,15.142=21,3left(g ight))

( ightarrow C\%_Na_2SO_4=dfrac21,3286,5.100\%approx7,4\%)

(m_Fe
SO_4left(dư ight)=dfrac23380.152=9,2left(g ight))

( ightarrow C\%_Fe
SO_4left(dư ight)=dfrac9,2286,5.100\%approx3,2\%)


Đúng 1

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
cya.edu.vn