Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, cung đấu, nữ cường, sủng, HE

Độ d&#x
E0;i:
294 Chương + ngoại truyện


Văn &#x
E1;n

Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ t&#x
E1;m năm, rốt cuộc cũng được l&#x
EA;n l&#x
E0;m Ho&#x
E0;ng hậu, Phượng l&#x
E2;m thi&#x
EA;n hạ.

Bạn đang xem: Cẩm tú vị ương review

Trong l&#x
E3;nh cung, n&#x
E0;ng cắn răng, uống cạn ly rượu độc!

Thề với trời, nếu c&#x
F3; kiếp sau, tuyệt đối kh&#x
F4;ng l&#x
E0;m việc tốt gi&#x
FA;p mọi người, tuyệt đối kh&#x
F4;ng v&#x
E0;o cung, thề kh&#x
F4;ng l&#x
E0;m Ho&#x
E0;ng Hậu!

Thừa tướng phủ, thứ nữ trọng sinh, &#x
E1;c nữ trở về:

Mẹ cả &#x
E1;c độc? Diệu kế mang đến ngươi xuống Ho&#x
E0;ng tuyền!

Tỷ tỷ giả nh&#x
E2;n giả nghĩa? Hung &#x
E1;c x&#x
E9; n&#x
E1;t tấm domain authority mỹ nh&#x
E2;n!

Thứ muội h&#x
E3;m hại? Trực tiếp vứt đến b&#x
E3;i tha ma!

Đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng để ta sống an ổn qua ng&#x
E0;y, th&#x
EC; ai cũng đừng muốn sống!

Vốn định c&#x
E1;ch xa những thứ tai hoạ, c&#x
E0;ng xa c&#x
E0;ng tốt

Ai ngờ tr&#x
E1;i tim nam nh&#x
E2;n, như kim dưới đ&#x
E1;y biển, t&#x
EC;m kh&#x
F4;ng thấy, đo&#x
E1;n kh&#x
F4;ng ra

Nam nh&#x
E2;n thề muốn rời xa lại v&#x
EC; n&#x
E0;ng m&#x
E0; thừa sống thiếu chết

Tử địch đời trước tỏ vẻ thầm mến n&#x
E0;ng nhiều năm

C&#x
F2;n bất hạnh hơn l&#x
E0; bị một t&#x
EA;n tuấn t&#x
FA; nhất tr&#x
EA;n đời v&#x
F4; lại quấn lấy...

N&#x
E0;ng l&#x
E0; L&#x
ED; Vị Ương, nhỏ g&#x
E1;i ruột của Thừa tướng L&#x
ED; Ti&#x
EA;u Nhi&#x
EA;n, nhưng đ&#x
E1;ng tiếc thay, n&#x
E0;ng lại l&#x
E0; một thứ nữ được sinh bởi một tỳ nữ v&#x
E0;o th&#x
E1;ng hai. Ứng với lời đồn con g&#x
E1;i sinh v&#x
E0;o th&#x
E1;ng hai sẽ bất lợi cho thân phụ mẹ, phụ th&#x
E2;n n&#x
E0;ng nhẫn t&#x
E2;m vứt bỏ bé g&#x
E1;i, th&#x
E2;n l&#x
E0; kim bỏ ra ngọc diệp lại phải chịu khổ chốn d&#x
E2;n gian. Nhưng chuyện h&#x
F4;n sự của đại tỷ n&#x
E0;ng - L&#x
ED; Trường Nhạc kh&#x
F4;ng được như &#x
FD; n&#x
EA;n Vị Ương được L&#x
ED; gia đ&#x
F3;n về, trở th&#x
E0;nh kẻ thế th&#x
E2;n mang đến tỷ tỷ m&#x
EC;nh.

Th&#x
E1;c Bạt Ch&#x
E2;n - Tam ho&#x
E0;ng tử của Đại Lịch quốc, l&#x
E0; người vốn c&#x
F3; h&#x
F4;n ước c&#x
F9;ng tỷ tỷ, về sau lại trở th&#x
E0;nh phu qu&#x
E2;n của n&#x
E0;ng. Từ l&#x
FA;c bước v&#x
E0;o phủ Tam ho&#x
E0;ng tử, trải qua biết bao đắng cay khổ cực, thậm ch&#x
ED; c&#x
F3; l&#x
FA;c cận kề c&#x
E1;i chết, nhưng Vị Ương vẫn một l&#x
F2;ng một dạ ph&#x
F2; t&#x
E1; Th&#x
E1;c Bạt Ch&#x
E2;n l&#x
EA;n ng&#x
F4;i đế vương, cũng sinh hạ mang đến hắn đàn ông đầu l&#x
F2;ng Ngọc L&#x
ED;. Mang đến đến l&#x
FA;c Th&#x
E1;c Bạt Ch&#x
E2;n đăng cơ, phong n&#x
E0;ng l&#x
E0;m Hậu thời gian đ&#x
E3; tr&#x
F4;i qua t&#x
E1;m năm. Thế nhưng, T&#x
E2;n ho&#x
E0;ng đế lại l&#x
E0; kẻ vong &#x
E2;n bội nghĩa, bởi v&#x
EC; phải l&#x
F2;ng tỷ tỷ xinh đẹp của n&#x
E0;ng L&#x
ED; Trường Nhạc m&#x
E0; kh&#x
F4;ng bởi dự phế truất Vị Ương, kh&#x
F4;ng những lấy đi đ&#x
F4;i ch&#x
E2;n n&#x
E0;ng, giam v&#x
E0;o l&#x
E3;nh cung c&#x
F2;n mang rượu độc bức chết n&#x
E0;ng.

Những tưởng Vị Ương cứ oan ức như vậy m&#x
E0; rời đi, nhưng may l&#x
E0; &#x
F4;ng trời c&#x
F3; mắt, cho n&#x
E0;ng cơ hội tr&#x
F9;ng sinh l&#x
E0;m lại cuộc đời. Vị Ương sau khi tỉnh lại ph&#x
E1;t hiện bản th&#x
E2;n n&#x
E0;ng tảo lại nhì mươi bố năm trước, khi mọi chuyện c&#x
F2;n chưa xảy ra. Lần n&#x
E0;y sống lại, Vị Ương quyết t&#x
E2;m vắt đổi vận mệnh của m&#x
EC;nh.

L&#x
ED; Vị Ương trở lại phủ thừa tướng, phải đối mặt với mẹ con L&#x
FD; Trường Nhạc độc &#x
E1;c xảo quyệt. Đại phu nh&#x
E2;n của L&#x
FD; gia l&#x
E0; một người v&#x
F4; c&#x
F9;ng &#x
E2;m hiểm, v&#x
EC; tiền đồ của con g&#x
E1;i b&#x
E0; ta kh&#x
F4;ng tiếc mọi thủ đoạn lợi dụng người kh&#x
E1;c l&#x
E0;m đ&#x
E1; l&#x
F3;t đường mang đến n&#x
E0;ng ta, đại tiểu thư L&#x
FD; Trường Nhạc tuy mỹ mạo xinh đẹp nhưng b&#x
EA;n trong mục rữa, đ&#x
ED;ch thực l&#x
E0; một mỹ nh&#x
E2;n rắn rết. Nhưng L&#x
ED; Vị Ương l&#x
E0; ai? N&#x
E0;ng giờ đ&#x
E2;y đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n l&#x
E0; một nữ tử nhu nhược, cam chịu bị người kh&#x
E1;c gi&#x
E0;y x&#x
E9;o nữa, n&#x
E0;ng của hiện tại đ&#x
E3; đủ lạnh l&#x
F9;ng t&#x
E0;n nhẫn, đủ th&#x
F4;ng minh cơ tr&#x
ED;, chỉ cần muốn c&#x
F3; nhất định sẽ d&#x
F9;ng mọi thủ đoạn để gi&#x
E0;nh lấy, những kẻ đ&#x
E3; h&#x
E3;m hại n&#x
E0;ng sống kh&#x
F4;ng bằng chết ở kiếp trước, n&#x
E0;ng nhất định sẽ trả lại gấp đ&#x
F4;i.

Trọng sinh sống lại, Vị Ương lại một lần nữa bị cuốn v&#x
E0;o cuộc chiến tranh quyền đoạt vị giữa Th&#x
E1;t Bạt Ch&#x
E2;n mưu m&#x
F4; xảo quyệt v&#x
E0; Thất ho&#x
E0;ng tử lạnh l&#x
F9;ng - Th&#x
E1;t Bạt Ngọc. Tr&#x
E1;i tim nam nh&#x
E2;n như kim dưới đ&#x
E1;y biển, t&#x
EC;m kh&#x
F4;ng thấy đo&#x
E1;n kh&#x
F4;ng ra. Người từng thề muốn rời xa lại v&#x
EC; n&#x
E0;ng m&#x
E0; muốn sống muốn chết, tử địch đời trước tỏ vẻ thầm mến n&#x
E0;ng nhiều năm, em nu&#x
F4;i L&#x
ED; Mẫn Đức anh tuấn phi ph&#x
E0;m, người n&#x
E0;ng chỉ tiện tay cứu sống lại sở hữu một b&#x
ED; mật động trời kh&#x
E1;c... L&#x
ED; Mẫn Đức h&#x
F3;a ra kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; đứa trẻ m&#x
E0; Vị Ương lu&#x
F4;n cho rằng yếu đuối, cần được bảo vệ. Ch&#x
E0;ng t&#x
EA;n thật l&#x
E0; Nguy&#x
EA;n Liệt - H&#x
FA;c vương điện hạ của Việt T&#x
E2;y quốc, bởi v&#x
EC; muốn chạy trốn kẻ th&#x
F9; n&#x
EA;n mới che dấu th&#x
E2;n phận, sống ẩn dật nơi L&#x
ED; phủ. Bằng sự th&#x
F4;ng minh cơ tr&#x
ED; c&#x
F9;ng khả năng nh&#x
EC;n thấu l&#x
F2;ng người, Vị Ương từng bước từng bước thực hiện kế hoạch trả th&#x
F9; của m&#x
EC;nh.

Sau ngần ấy những biến cố của vương triều, tr&#x
E1;i tim tưởng chừng đ&#x
E3; nguội lạnh của Vị Ương liệu c&#x
F3; thể rung động th&#x
EA;m một lần nữa?

"Mọi chuyện l&#x
E0; bọn họ bức n&#x
E0;ng, vừa n&#x
F3;i n&#x
E0;ng độc &#x
E1;c lại vừa nghĩ c&#x
E1;c loại biện ph&#x
E1;p để hại n&#x
E0;ng. Nếu n&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng đ&#x
E1;nh trả th&#x
EC; người chết ch&#x
ED;nh l&#x
E0; n&#x
E0;ng. Dưới ho&#x
E0;n cảnh như vậy, thiếu nữ chốn khu&#x
EA; ph&#x
F2;ng kh&#x
F4;ng r&#x
E0;nh sự đời sẽ chết thật th&#x
EA; thảm. Kh&#x
F4;ng bị mưa gi&#x
F3; ăn m&#x
F2;n, cũng kh&#x
F4;ng bị b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i &#x
F4; nhiễm th&#x
EC; c&#x
F3; nghĩa một khi &#x
F4; d&#x
F9; đậy gi&#x
F3; đậy mưa mất đi sẽ vĩnh viễn bị người kh&#x
E1;c ức hiếp".

Truyện c&#x
F3; nhị phần nh&#x
E9;, phần đầu lấy bối cảnh ở Đại Lịch, kể về qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh trả th&#x
F9; những kẻ đ&#x
E3; h&#x
E3;m hại Vị Ương ở kiếp trước, phần hai l&#x
E0; ở Việt T&#x
E2;y, qu&#x
EA; hương của Nguy&#x
EA;n Liệt. Hố kh&#x
E1; s&#x
E2;u đ&#x
F3; mọi người v&#x
E0; ngo&#x
E0;i chị nữ ch&#x
ED;nh th&#x
EC; ai cũng bị ngược, t&#x
F9;y mức độ nặng nhẹ, nhưng đ&#x
E2;y thực sự l&#x
E0; một truyện thể loại cung đấu rất xuất sắc, đọc l&#x
E0; kh&#x
F4;ng dứt được đ&#x
E2;u. M&#x
EC;nh th&#x
EC; mới đọc tới chương 250 v&#x
E0; đang chờ edit full. Hoa đ&#x
E0;o của nữ ch&#x
ED;nh nhiều kh&#x
F4;ng đếm hết :3 nhưng phải đọc đến nửa truyện mới biết nam ch&#x
ED;nh l&#x
E0; ai ^^

"Khi đ&#x
F3;, từ trong nước n&#x
E0;ng cứu ta ra, n&#x
E0;ng n&#x
F3;i từ ni về sau sẽ l&#x
E0; bằng hữu của ta, người th&#x
E2;n của ta. Sau thời điểm mẫu th&#x
E2;n chết, n&#x
E0;ng ở lại b&#x
EA;n cạnh ta, n&#x
F3;i rằng sẽ kh&#x
F4;ng bỏ lại ta một m&#x
EC;nh, cả đời sẽ l&#x
E0;m bạn với ta? Hiện tại th&#x
EC; sao, tất cả gắng đổi ư? V&#x
EC; sao? Bởi v&#x
EC; ta kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n l&#x
E0; Tam thiếu gia L&#x
ED; gia kh&#x
F4;ng nơi nương tựa? Bởi v&#x
EC; n&#x
E0;ng cảm thấy ta kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n l&#x
E0; tr&#x
E1;ch nhiệm của n&#x
E0;ng n&#x
EA;n sẽ bỏ rơi ta? N&#x
E0;ng căn bản kh&#x
F4;ng đặt ta ở vào l&#x
F2;ng c&#x
F3; phải kh&#x
F4;ng? N&#x
E0;ng bảo ta đi t&#x
EC;m nữ tử ta th&#x
ED;ch, ta n&#x
F3;i đến n&#x
E0;ng biết, người ta th&#x
ED;ch chỉ c&#x
F3; một m&#x
EC;nh n&#x
E0;ng th&#x
F4;i!"

"Ta biết n&#x
E0;ng sẽ kh&#x
F4;ng y&#x
EA;u ai, m&#x
E0; chẳng lẽ cũng kh&#x
F4;ng đến ph&#x
E9;p ta y&#x
EA;u n&#x
E0;ng?"

"Ta biết, Th&#x
E1;c Bạt Ngọc th&#x
ED;ch n&#x
E0;ng, Th&#x
E1;c Bạt Ch&#x
E2;n cũng muốn c&#x
F3; được n&#x
E0;ng, nhưng n&#x
E0;ng chưa từng th&#x
ED;ch ai, như vậy ta th&#x
EC; sao, n&#x
E0;ng chưa từng cự tuyệt bọn họ r&#x
F5; r&#x
E0;ng, v&#x
EC; sao đẩy ta đi.. Trong l&#x
F2;ng n&#x
E0;ng, ta l&#x
E0; người dễ vứt bỏ nhất sao..."

"Để ta y&#x
EA;n lặng th&#x
ED;ch n&#x
E0;ng cũng kh&#x
F4;ng được sao?"

Tập cuối "Cẩm Tú Vị Ương" là một tấn thảm kịch khiến nhiều người theo dõi rơi lệ vì những cái chết đau thương dành cho các nhân thiết bị trong phim.


Ngày 9/12, hai tập cuối của bộ phim truyền hình Cẩm Tú Vị Ương được phạt sóng, thỏa thuận khép lại mẩu truyện truyền kỳ về cô công chúa mất nước Lý Vị Ương (Đường Yên). Kết cục của những nhân vật khiến cho nhiều khán giả xót xa, họ những vì phương châm và sự nạm chấp trong tình cảm mà nhận đề xuất cái kết đắng.

Xem thêm: Cách Tắt Quảng Cáo Trên Youtube Android Tv, 6 Cách Chặn Quảng Cáo Youtube Trên Android Tv


Trong tập trước, Thác Bạt Dư (Ngô con kiến Hào) phản nghịch thành công, thịt chết hoàng đế và giam giữ Thác Bạt Tuấn (La Tấn). Hắn dùng tính mạng những người dân trong Thượng thư đậy và Thác Bạt Tuấn ép Vị Ương đề xuất thành thân cùng với mình. Kế tiếp Thác Bạt Tuấn phân phát điên khiến người theo dõi vô thuộc lo lắng.
-->