- khi mở lọ hoá chất và đem hoá hóa học không để dây ra bàn, dùng dứt đậy nắp lại ngay.

Bạn đang xem: Bài thực hành hóa số 1 lớp 11


a. Tính axit - bazơ

- hỗn hợp Axit có tác dụng quỳ tím đưa thành màu đỏ

- hỗn hợp bazơ làm quỳ tím gửi thành màu xanh

b. Bội phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch hóa học điện li

- bội nghịch ứng xẩy ra trong dung dịch chất điện li là làm phản ứng giữa các ion.

- phản ứng đàm phán chất điện li trong hỗn hợp chỉ xảy ra khi những ion phối kết hợp được cùng với nhau tạo thành tối thiểu một trong các chất sau:chất kết tủa, hóa học điện li yếu, chất khí


a. Mức sử dụng thí nghiệm

- Đĩa thủy tinh

- Đèn cồn

- Ống hút

- Cốc thủy tinh trong 250 ml

- Kẹp hóa chất

- cỗ giá thí nghiệm

b. Hóa chất

- dung dịch HCl 0,1M

- dung dịch Na2CO3

- dung dịch NH3, Na
OH

- hỗn hợp CH3COOH

- Giấy đo p
H

- hỗn hợp Ca
Cl2

- dung dịch Phenolphalein


a. Phân tích 1: Tính axit – bazo

- Đặt một mẩu giấy chỉ thị p
H lên phương diện kính đồng hồ. Nhỏ dại lên mẩu giấy kia một giọt dung dịch HCl 0,10M.

So sánh màu của mẩu giấy cùng với mẫu chuẩn chỉnh để biết quý giá p
H.

- Làm tương tự như như trên, nhưng cầm dung dịch HCl lần lượt bởi từng hỗn hợp sau : CH3COOH 0,10M; Na
OH 0,10M; NH30,10M.

b. Nghiên cứu 2: phản nghịch ứng điều đình ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li

- Cho khoảng chừng 2 ml dung dịch Na2CO3đặc vào ống thử đựng khoảng chừng 2 ml hỗn hợp Ca
Cl2đặc. Dấn xét hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

- tổ hợp kết tủa thu được sinh sống thí nghiệm a) bởi dung dịch HCl loãng. Thừa nhận xét những hiện tượng xảy ra.

- Một ống thử đựng khoảng 2 ml dung dịch Na
OH loãng. Nhỏ vào kia vài giọt dung dịch phenolphtalein. Nhấn xét màu của dung dịch. Bé dại từ từ hỗn hợp HCl loãng vào ống nghiệm trên, vừa nhỏ dại vừa lắc cho đến khi mất màu. Phân tích và lý giải hiện tượng xảy ra.


2. Báo cáo thực hành


2.1. Thử nghiệm 1: Tính axit – bazơ


- hiện tượng và giải thích:

+ nhỏ dại dung dịch HCl 0,1M lên mẫu mã giấy p
H, giấy chuyển sang màu sắc ứng cùng với p
H = 1: môi trường xung quanh axít mạnh.

+ thế dung dịch HCl bởi dd NH30,1M, giấy đưa sang màu sắc ứng với p
H = 9: môi trường thiên nhiên bazơ yếu.

+ núm dung dịch NH4Cl bởi dd CH3COOH 0,1M, giấychuyển sang màu ứng với p
H = 4. Môi trường axít yếu.

+ vậy dung dịch HCl bằng dd Na
OH 0,1M, giấy gửi sang màu sắc ứng cùng với p
H=13. Môi trường thiên nhiên kiềm mạnh.


2.2. Phân tích 2:Phản ứng điều đình ion vào dung dịch những chất điện li


a. Bội nghịch ứng tạo ra kết tủa.

- hiện tượng:Xuất hiện kết tủa trắng

- Giải thích:Dophản ứng giữa
Na2CO3và Ca
Cl2đặc tạo thành Ca
CO3kết tủa trắng

- Phương trình phân tử: Na2CO3+ Ca
Cl2đặc→Ca
CO3+ 2Na
Cl

- Phương trình ion thu gọn: Ca2++ CO32-→Ca
CO3

b. Phản ứng tạo chất khí

- hiện tại tượng:xuất hiện tại khí ko màu, thu khí vào có tác dụng căng quả bong bóng

- Giải thích:Do làm phản ứng của Ca
CO3và HCl có mặt khí CO2

- Phương trình ion thu gọn: CO32-+ 2H+→CO2+ H2O

c. Phản nghịch ứng tạo hóa học điện li yếu

- hiện nay tượng:Dung dịch bị mất màu hồng.

- Giải thích:Ban đầu vào cốc đựng Na
OH. Lúc thêm dung dịch Phenolphtalein vào môi trường xung quanh bazơ thì dung dịch có màu hồng. Nhỏ dại từ từ hỗn hợp HCl vào cốc trung hòa - nhân chính hết lượng bazơ thì hôm nay trong ly là môi trường axit. Trong môi trường xung quanh axit hỗn hợp phenolphtalein không màu.

- Phương trình ion đầy đủ: Na++ OH-+ H++ Cl-→ Na++ Cl-+ H2O

- Phương trình ion thu gọn: OH-+ H+→H2O

*

Lớp 11 hóa học BH
Bạn có thể thích những bài xích đăng này

Đăng thừa nhận xét


Mới hơn
Cũ hơn

Recent in Sports


Photography


Follow Us


Tin GD


Main Tags


Tổng số lượt coi trang


*

Thông tin

Kênh giáo dục đào tạo Miễn chi phí Cho đa số người

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải Hóa 11 bài bác 6: Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng thương lượng ion vào dung dịch những chất điện li
Trang trước
Trang sau

Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Bội nghịch ứng hội đàm ion trong dung dịch các chất điện li


Video Giải bài bác tập Hóa 11 bài 6: Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Làm phản ứng đàm phán ion vào dung dịch những chất điện li - Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên Viet
Jack)

Thí nghiệm 1 (trang 24 SGK Hóa 11): phân tách 1. Tính axit - bazơ

Lời giải:

- Dụng cụ:

+ phương diện kính đồng hồ.

+ Ống hút nhỏ dại giọt.

+ bộ giá ống nghiệm.


- chất hóa học :

+ dung dịch HCl 0,1M.

+ Giấy thông tư p
H.

+ dung dịch NH3 0,1M.

+ hỗn hợp CH3COOH 0,1M.

+ dung dịch Na
OH 0,1M.

- Cách thực hiện thí nghiệm:

+ Đặt một mẩu giấy chỉ thị p
H lên mặt kính đồng hồ. Nhỏ lên mẩu giấy đó một giọt dung dịch HCl 0,10M.

+ so sánh màu của mẩu giấy cùng với mẫu chuẩn để biết cực hiếm p
H.

+ Làm tựa như như trên, nhưng cầm cố dung dịch HCl lần lượt bởi từng dung dịch sau : CH3COOH 0,10M; Na
OH 0,10M; NH3 0,10M. Giải thích.


- hiện tượng kỳ lạ và giải thích:

+ nhỏ dại dung dịch HCl 0,1M lên mẫu mã giấy p
H, giấy gửi sang màu ứng với p
H = 1: môi trường xung quanh axít mạnh.

+ núm dung dịch HCl bằng dd NH3 0,1M, giấy đưa sang màu sắc ứng cùng với p
H = 9: môi trường bazơ yếu.

+ nạm dung dịch NH4Cl bởi dd CH3COOH 0,1M, giấychuyển sang màu sắc ứng với p
H = 4. Môi trường xung quanh axít yếu.

+ cầm dung dịch HCl bằng dd Na
OH 0,1M, giấy đưa sang color ứng với p
H=13. Môi trường thiên nhiên kiềm mạnh.

Thí nghiệm 2 (trang 24 SGK Hóa 11): xem sét 2. Bội nghịch ứng dàn xếp ion vào dung dịch các chất điện li

Lời giải:

- Dụng cụ:

+ Ống nghiệm.

+ Thìa, muỗng lấy hóa chất.

- Hóa chất:

+ dung dịch Na2CO3.

+ hỗn hợp Ca
Cl2.

+ dung dịch phenolphtalein.

+ dung dịch HCl.

+ dung dịch Na
OH.


- Cách thực hiện thí nghiệm:

+ Cho khoảng 2 ml dung dịch Na2CO3 quánh vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch Ca
Cl2 đặc. Dìm xét hiện tượng xảy ra.

+ tổng hợp kết tủa thu được ngơi nghỉ thí nghiệm a) bởi dung dịch HCl loãng. Nhận xét các hiện tượng xảy ra.

+ Một ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch Na
OH loãng. Bé dại vào đó vài giọt hỗn hợp phenolphtalein. Nhấn xét màu sắc của dung dịch. Nhỏ từ từ dung dịch HCl loãng vào ống nghiệm trên, vừa bé dại vừa lắc cho đến khi mất màu. Phân tích và lý giải hiện tượng xảy ra.

- hiện nay tượng:

a. Nhỏ dd Na2CO3 đặc vào dd Ca
Cl2 đặc lộ diện kết tủa trắng Ca
CO3.

Na2CO3 + Ca
Cl2→ Ca
CO3↓ + 2Na
Cl.

b. Hoà tung kết tủa Ca
CO3 vừa mới tạo thành bằng dd HCl loãng: mở ra các bong bóng khí CO2, kết tủa rã thì Ca
CO3 + 2 HCl → Ca
Cl2 + CO2 + H2O.

c. Nhỏ dại vài giọt dd phenolphtalein vào dd Na
OH loãng chứa trong ống nghiệm, dd tất cả màu hồng tím. Nhỏ dại từ tự từng giọt dd HCl vào, vừa bé dại vừa lắc,dd sẽ mất màu. Bội nghịch ứng trung hoà xảy ra tạo thành dd muối trung hoà Na
Cl cùng H2O môi trường trung tính.

Xem thêm: Chỉnh khoảng cách chuẩn giữa các chữ trong word 2010, cách giãn dòng trong word 2010

Na
OH + HCl → Na
Cl + H2O.

- phân tích và lý giải và phương trình phản nghịch ứng: khi số lượng Na
OH bị trung hoà hết, color hồng của Phenolphtalein trong kiềm không hề dung di chuyển thành không màu

Các bài giải bài xích tập Hóa 11 Chương 1 khác:


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH cho GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi giành cho giáo viên và gia sư dành riêng cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official