Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài 13: trào lưu dân tộc dân công ty ở việt nam từ năm 1925 mang đến năm 1930 bao gồm đáp án khá đầy đủ các mức độ giúp các em ôn trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài 13.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 13


Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 trào lưu dân tộc dân công ty ở vn từ năm 1925 cho năm 1930

Câu hỏi thừa nhận biết

Câu 1. Hội việt nam Cách mạng thanh niên được ra đời trên cửa hàng của tổ chức triển khai nào?

A. Cùng sản đoàn.

B. Hội Phục Việt.


Đáp án: A

Giải thích: Hội việt nam Cách mạng bạn trẻ được thành lập trên cửa hàng của tổ chức Cộng sản đoàn (SGK lịch sử dân tộc 12, tr77).


Câu 2. Hội việt nam Cách mạng giới trẻ được thành lập và hoạt động vào thời hạn nào? Ở đâu?

A. Mon 5- 1925 tại quảng châu ( Trung Quốc).

B. Tháng 6- 1925 tại hương cảng ( Trung Quốc).

C. Mon 6- 1925 tại quảng châu trung quốc ( Trung Quốc).

D. Mon 7-1925 tại quảng châu trung quốc ( Trung Quốc).

Hiển thị lời giải

Giải thích: Hội việt nam Cách mạng tuổi teen được thành lập hồi tháng 6- 1925 tại quảng châu (Trung Quốc).


Câu 3. cơ sở ngôn luận của Hội Viêt nam bí quyết mạng bạn trẻ là:

A. Báo Thanh niên.

B. Item Đường Kách mệnh.

C. Bạn dạng án cơ chế thực dân Pháp.

D. Báo fan cùng khổ.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích: cơ sở ngôn luận của Hội Viêt nam biện pháp mạng bạn teen là báo giới trẻ (SGK lịch sử 12, tr83).


Câu 4. Báo bạn teen của Hội nước ta Cách mạng bạn trẻ ra số đầu tiên vào tháng ngày năm nào?

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B


Câu 5. Hội nghị ra đời Đảng cộng sản Việt Nam ra mắt ở đâu?

A. Hương thơm Cảng (Trung Quốc).

B. Tuyên quang quẻ (Việt Nam).

C. Hà nội thủ đô (Việt Nam).

D. Quảng châu (Trung Quốc).

Hiển thị câu trả lời

Câu 6. chi bộ cùng sản thứ nhất ở vn được ra đời vào thời hạn nào? tại đâu?

A. Mon 3-1929, đơn vị số 48 phố hàng Ngang, Hà Nội.

B. Mon 3-1929, Vạn Phúc, Hà Đông.

C. Mon 3-1929, bên số 5D, phố Hàm Long, Hà Nội.

D. Mon 6-1929, đơn vị số 312, phố Khâm Thiên, Hà Nội.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Tân Việt bí quyết mạng đảng được ra đời trên đại lý của tổ chức nào bên dưới đây?

A. Cộng sản đoàn.

B. Hội Phục Việt.

C. Hội việt nam Cách mạng Thanh niên.

D. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức sống Á Đông.

Hiển thị câu trả lời

Câu 8. Cơ sở trước tiên của vn quốc dân đảng là

A. Cường học thư xã.

B. Quan hải tùng thư

C. Hội liên kết Thanh niên.

D. Nam giới đồng thư xã.

Hiển thị đáp án

A. Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh.

B. Hòa Bình, Lai Châu, sơn La

C. Phú Thọ, tô Tây, Hải Dương, Thái Bình.

D. Thái Bình, Hòa Bình, đánh La, Hải Dương.

Hiển thị giải đáp

Câu 10. Hình ảnh bên dưới kể tới nhân đồ dùng nào vào tổ chức vn Quốc dân đảng ?

A. Phó Đức Chính.

B. Nguyễn Thái Học.

C. Phạm Tuấn Tài.

D. Nguyễn Đình Kiên.

Hiển thị giải đáp

Câu 11. vn Quốc dân đảng là tổ chức cách mạng của

A. Bạn teen học sinh.

B. Trí thức Việt Nam.

C. Tư sản dân tộc Việt Nam.

D. Bốn sản mại bạn dạng Việt Nam.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích: vn Quốc dân đảng là tổ chức cách mạng của tứ sản dân tộc việt nam (SGK lịch sử dân tộc 12, tr85).


Câu 12. Tờ báo Búa liềm là ban ngành ngôn luận của tổ chức triển khai cộng sản nào được thành lập vào năm 1929 ở vn ?

A. An Nam cùng sản đảng.

B. Đông Dương cùng sản đảng.

C. Đông Dương cộng sản liên đoàn.

D. Đông Dương cùng sản đảng với An Nam cùng sản đảng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Tờ báo Búa liềm là cơ sở ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng (SGK lịch sử 12, tr87).


Câu hỏi thông hiểu

Câu 13. Tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản như thế nào được ra đời vào năm 1929 ở nước ta ?

A. An Nam cộng sản đảng.

B. Đông Dương cùng sản đảng

C. Đông Dương cùng sản liên đoàn.

D. Tân Việt biện pháp mạng đảng.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích: Tờ báo Đỏ là cơ sở ngôn luận của An Nam cùng sản đảng (SGK lịch sử vẻ vang 12, tr87)


Câu 14. Mục đích đa phần của báo thanh niên và item Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc là

A. Tuyên truyền, giáo dục và đào tạo lòng yêu nước đến nhân dân.

B. Tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc.

C. Vật dụng lí luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa cho cán bộ, quần chúng. # Việt Nam.

D. Kêu gọi mọi tín đồ đoàn kết để bên nhau đấu tranh kháng đế quốc cùng tay sai.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích: Mục đích chủ yếu của báo tuổi teen và vật phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc là sản phẩm lí luận bí quyết mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ, nhân dân nước ta (SGK lịch sử dân tộc 12, tr84)


Câu 15. Ý nào dưới đây không đề đạt đúng những hoạt động của Hội nước ta Cách mạng bạn trẻ ?

A. Mở lớp huấn luyện và đào tạo chính trị, giảng dạy cán bộ cách mạng.

B. Hoạt động quân sự là công ty yếu, thiên về sát hại cá nhân.

C. Dùng báo chí truyền thông để tuyên truyền, giáo dục đào tạo quần chúng.

D. Triển khai chủ trương “ vô sản hóa”, tuyên truyền giải pháp mạng.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

- Những buổi giao lưu của Hội vn Cách mạng Thanh niên, gồm:

+ Mở lớp đào tạo và giảng dạy chính trị, đào tạo và huấn luyện cán bộ bí quyết mạng.

+ Dùng báo chí để tuyên truyền, giáo dục quần chúng.

+ thực hiện chủ trương “ vô sản hóa”, tuyên truyền phương pháp mạng.


Câu 16. Hội vn Cách mạng tuổi teen ra đời vào tháng 6-1925 nhằm mục tiêu mục đích gì?

A. Tổ chức triển khai và chỉ đạo quần chúng hòa hợp đấu tranh, tấn công đổ Pháp cùng tay sai.

B. Tổ chức và chỉ huy quần chúng đấu tranh đòi nghĩa vụ và quyền lợi kinh tế.

C. Liên hệ với các dân tộc bị áp bức làm phương pháp mạng.

D. Đánh đổ nhà nghĩa đế quốc, tùy chỉnh thiết lập một xã hội bình đẳng bác bỏ ái.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Hội vn Cách mạng bạn teen ra đời hồi tháng 6-1925 nhằm mục đích mục đích: tổ chức triển khai và chỉ huy quần chúng đoàn kết đấu tranh, tấn công đổ Pháp với tay không nên (SGK lịch sử hào hùng 12, tr83)


Câu 17. thời điểm cuối năm 1929, vụ việc thống nhất những tổ chức cùng sản trở phải cấp thiết đối với cách mạng Việt
Nam vì

A.phong trào dân tộc, dân chủ cải cách và phát triển mạnh mẽ.

B.phong trào công nhân gửi từ tranh đấu tự vạc sang trường đoản cú giác.

C.phong trào yêu thương nước theo định hướng dân chủ tư sản thất bại.

D.sự phân chia rẽ, công kích cho nhau của các tổ chức cộng sản.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích: cuối năm 1929, sự việc thống nhất những tổ chức cùng sản trở cần cấp thiết so với cách mạng Việt
Nam vì sự phân tách rẽ, công kích cho nhau của các tổ chức cùng sản.


Câu 17. ảnh hưởng của hệ tứ tưởng nào đã làm cho Tân Việt phương pháp mạng đảng bị phân hóa?

A. Tư tưởng dân chủ bốn sản

B. Nhà nghĩa Mác- Lênin.

C. Công ty nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

D. Hệ bốn tưởng phong kiến.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích: ảnh hưởng tác động của chủ nghĩa Mác - Lênin, tổ chức triển khai Tân Việt phương pháp mạng đảng bị phân hóa (SGK lịch sử hào hùng 12, tr85).


Câu 18. trong những nguyên nhân thảm bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tứ sản ở vn từ sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm mới 1930 là do giai cấp tư sản

A. Chỉ sử dụng phương pháp đấu tranh ôn hòa.

B.chưa được ngộ ra về chủ yếu trị.

C.nhỏ yếu ớt về tài chính và non hèn về thiết yếu trị.

D.chỉ tranh đấu đòi quyền hạn giai cấp.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích: giữa những nguyên nhân thảm bại của phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ tứ sản ở vn từ sau cuộc chiến tranh thế giới trước tiên đến đầu xuân năm mới 1930 là do giai cấp tư sản nhỏ dại yếu về kinh tế tài chính và non yếu về bao gồm trị.


Câu 19. Khởi nghĩa yên ổn Bái lose do lý do khách quan làm sao ?

A. Thống trị tư sản nước ta còn non yếu.

B. Khởi nghĩa nổ ra vào tình thế trọn vẹn bị động.

C. Tổ chức nước ta Quốc dân đảng còn non yếu.

D. Thực dân Pháp còn mạnh, được trang bị vũ khí hiện đại.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích: tại sao khách quan liêu dẫn tới việc thất bại của khởi nghĩa lặng Bái là do: thực dân Pháp còn mạnh, được sản phẩm công nghệ vũ khí văn minh (SGK lịch sử hào hùng 12, tr86).


Câu 20. xu hướng vô sản ngày dần chiếm ưu cố kỉnh trong trào lưu dân tộc dân công ty ở nước ta vào cuối trong những năm 20 của nuốm kỉ XX vì

A.phong trào công nhân đã hoàn toàn trở thành tự giác.

B.giải quyết được mâu thuẫn giữa công nhân với bốn sản.

C.đáp ứng được yêu thương cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc.

D.khuynh hướng yêu nước dân chủ tứ sản đã hoàn toàn thất bại.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích: xu hướng vô sản ngày càng chiếm ưu vắt trong phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam vào cuối những năm 20 của ráng kỉ XX vì đáp ứng nhu cầu được yêu cầu của việc nghiệp giải hòa dân tộc.


Câu 21. tứ tưởng cốt tử trong cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên của Đảng cộng sản vn là

A. Thoải mái và dân chủ.

B. độc lập và từ do.

C. Ruộng đất mang lại dân cày.

D.đoàn kết với bí quyết mạng vắt giới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: bốn tưởng chủ yếu trong cưng cửng lĩnh thiết yếu trị đầu tiên của Đảng cộng sản việt nam là chủ quyền và từ do.


Câu 22. Điểm nào dưới đây thể hiện vn Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan liêu của lịch sử hào hùng dân tộc?

A. Nhà trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực.

B.Phát triển các đại lý đảng ở một trong những địa phương Bắc Kì.

C.Đề cao binh lính người việt nam trong quân team Pháp.

D.Kiên quyết phát cồn cuộc khởi nghĩa im Bái.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích: công ty trương thực hiện cách mạng bằng đấm đá bạo lực thể hiện nước ta Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận được thức đúng yêu mong khách quan liêu của lịch sử hào hùng dân tộc


Câu 23. Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng cộng sản việt nam là do

Aphong trào người công nhân đã cải cách và phát triển đến trình độ hoàn toàn tự giác.

B. Phong trào cách mạng việt nam đứng trước nguy cơ tiềm ẩn bị chia rẽ lớn.

C.Tổng bộ Hội việt nam Cách mạng bạn teen nêu ra yêu ước hợp nhất.

D.các tổ chức cộng sản trong nước đề xuất hợp nhất thành một đảng.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích: Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng cùng sản việt nam là do trào lưu cách mạng vn đứng trước nguy cơ bị phân tách rẽ lớn.


Câu 24. vày sao Đảng cộng sản vn ra đời (1930) là cách ngoặt béo tốt của lịch sử vẻ vang cách mạng Việt Nam?

A.Kết thúc thời kì phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ bốn sản.

B.Đưa kẻ thống trị công nhân cùng nông dân lên cầm quyền lãnh đạo phương pháp mạng.

C. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về mặt đường lối và kẻ thống trị lãnh đạo.

D.Chấm kết thúc tình trạng phân chia rẽ giữa những tổ chức bao gồm trị sinh hoạt Việt Nam.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích: Đảng cộng sản nước ta ra đời (1930) là bước ngoặt béo bệu của lịch sử cách mạng Việt Nam, do đã: xong xuôi tình trạng khủng hoảng rủi ro về mặt đường lối và ách thống trị lãnh đạo.


Câu hỏi vận dụng

Câu 25. cương lĩnh thiết yếu trị trước tiên của Đảng cộng sản vn có điểm gì không giống so cùng với Luận cương chủ yếu trị tháng 10 - 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương?

A. Xác minh vai trò chỉ đạo thuộc về chính đáng vô sản.

B. Xác minh được người công nhân và dân cày là lực lượng cách mạng.

C. Đánh giá chỉ đúng khả năng chống đế quốc của ách thống trị bóc lột.

D. Xác định đúng nhiệm vụ cách mạng là tiến công đổ đế quốc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: so với Luận cương chủ yếu trị tháng 10 - 1930 của Đảng cùng sản Đông Dương, cưng cửng lĩnh bao gồm trị trước tiên của Đảng cùng sản việt nam có điểm khác là: đánh giá đúng khả năng chống đế quốc của kẻ thống trị bóc lột.


Câu 26. Đánh dấu bước ngoặt mũm mĩm trong lịch sử dân tộc cách mạng việt nam là chân thành và ý nghĩa của sự kiện lịch sử hào hùng nào?

A. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng.

B. Thành lập và hoạt động Đông Dương cùng sản liên đoàn.

C. Thành lập An Nam cộng sản đảng.

D. Ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đánh dấu bước ngoặt bậm bạp trong lịch sử cách mạng vn là ý nghĩa sâu sắc của sự kiện: Đảng cùng sản vn ra đời (SGK lịch sử hào hùng 12, tr89).


Câu 27. Đảng cùng sản việt nam ra đời là sự phối hợp giữa

A. Chủ nghĩa Mác- Lênin với trào lưu công nhân.

B. Tứ tưởng Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác- Lênin.

C. Công ty nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

D. Nhà nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước, phong trào vô sản hóa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đảng cộng sản việt nam ra đời là sự phối kết hợp giữa công ty nghĩa Mác- Lênin với trào lưu công nhân và phong trào yêu nước (SGK lịch sử hào hùng 12, tr89)


Câu 28. việc ba tổ chức cộng sản bao gồm sự phân tách rẽ, tiếp nối được hợp độc nhất vô nhị thành Đảng cộng sản nước ta (đầu năm 1930) để lại tay nghề gì cho giải pháp mạng Việt Nam?

A.Xây dựng khối đoàn kết công nông vững chắc.

B.Xây dựng chiến trường thống nhất dân tộc rộng rãi.

C.Kết hợp hợp lý vấn đề dân tộc và vụ việc giai cấp.

D. Luôn luôn chú trọng đương đầu chống tư tưởng viên bộ.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích: bài toán ba tổ chức triển khai cộng sản gồm sự phân chia rẽ, kế tiếp được hợp tốt nhất thành Đảng cùng sản việt nam (đầu năm 1930) để lại kinh nghiệm cho phương pháp mạng nước ta là: luôn luôn chú trọng đấu tranh chống tứ tưởng viên bộ.


Câu 29. Phong trào “vô sản hóa” bởi Hội vn Cách mạng giới trẻ phát đụng và triển khai là

A. Phương thức tự rèn luyện của rất nhiều chiến sĩ biện pháp mạng tiến bộ.

B. Mốc ghi lại phong trào công nhân trọn vẹn trở thành từ bỏ giác.

C. đk để công nhân cải cách và phát triển về con số và trở thành giai cấp.

D. Thời cơ thuận lợi giúp những người dân cộng sản về nước hoạt động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: trào lưu “vô sản hóa” bởi vì Hội việt nam Cách mạng tuổi teen phát cồn và triển khai là cách làm tự rèn luyện của các chiến sĩ cách mạng tiến bộ.


Câu 30. Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc vn từ năm 1919 đến đầu năm mới 1930 là

A. Cách tân và phát triển tuần trường đoản cú từ xu hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.

B. Khuynh hướng vô sản và bốn sản cùng cải tiến và phát triển trong phong trào yêu nước.

C. Sau đại bại của xu hướng tư sản, xu hướng vô sản trở nên tân tiến mạnh.

D. định hướng vô sản chiếm phần ưu thế tuyệt vời và hoàn hảo nhất trong trào lưu yêu nước.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích: Đặc điểm che phủ của lịch sử hào hùng dân tộc nước ta từ năm 1919 đến đầu xuân năm mới 1930 là định hướng vô sản và tứ sản cùng cách tân và phát triển trong trào lưu yêu nước.


Câu 31:Tác rượu cồn của hệ tư tưởng nào khiến cho Tân Việt bí quyết mạng Đảng bị phân hoá?

A. Nhà nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

B. Bốn tưởng dân chủ bốn sản.

C. Công ty nghĩa Mác – Lênin.

D. Hệ tư tưởng phong kiến.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:- Hệ bốn tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin vày Hội nước ta Cách mạng thanh niên truyền bá vào vn đã làm cho cho Tân Việt phương pháp mạng Đảng bị phân hoá thành hai cỗ phận: 1 phần tử theo xu hướng dân chủ tư sản, 1 thành phần theo khuynh hướng vô sản.


Câu 32:Nội dung nàokhôngphản ánh sự non yếu đuối của tổ chức nước ta Quốc dân đảng?

A. Thành phần đảng viên của đảng phức tạp.

B. Tổ chức triển khai thiếu chặt chẽ, lỏng lẻo.

C. Cửa hàng quần chúng ít, vận động chủ yếu sinh sống Bắc Kì.

D. Chịu tác động của giáo lý Tam dân của Tôn Trung Sơn.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:- Chịu tác động của giáo lý Tam dân của Tôn Trung tô không phản chiếu sự non yếu hèn của tổ chức vn Quốc dân đảng.


Câu 33:Vì sao thời điểm cuối năm 1928 đầu năm mới 1929, những người cộng sản việt nam thấy quan trọng phải thành lập một Đảng cùng sản nhằm lãnh đạo trào lưu đấu giành giật độc lập, tự do cho dân tộc?

A. Phong trào giải phóng dân tộc bản địa ở vn phát triển mạnh.

B. Trào lưu dân tộc và dân chủ, nhất là phong trào công nhân cải tiến và phát triển mạnh.

C. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa lặng Bái, vn Quốc dân đảng chảy rã.

D. Sự cải tiến và phát triển mạnh của hai tổ chức Hội việt nam Cách mạng giới trẻ và Tân Việt giải pháp mạng đảng.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:- thời điểm cuối năm 1928 đầu xuân năm mới 1929, vì sự phát triển khỏe mạnh của trào lưu dân tộc dân chủ ở Việt Nam, đặc biệt là phong trào công nhân, những người dân cộng sản vn thấy quan trọng phải ra đời một Đảng cộng sản để lãnh đạo trào lưu đấu tranh giành độc lập, thoải mái cho dân tộc


Câu 34:Cương lĩnh chính trị trước tiên của Đảng (2/1930) có điểm gì tương đồng với Luận cương thiết yếu trị (10/1930)?

A. Phương pháp mạng đề xuất trải qua nhị giai đoạn: cách mạng tứ sản dân quyền và biện pháp mạng dân chủ tư sản.

B. Nhân tố quyết định mọi thành công của giải pháp mạng là Đảng của thống trị tư sản lãnh đạo.

C. Trọng trách của bí quyết mạng là tấn công đế quốc trước, tiến công phong loài kiến sau.

D. Lực lượng của bí quyết mạng có kẻ thống trị công nhân và thống trị nông nhân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:- cương cứng lĩnh thiết yếu trị trước tiên của Đảng (2/1930) và Luận cương chính trị (10/1930) đều khẳng định lực lượng giải pháp mạng có kẻ thống trị công nhân và ách thống trị nông nhân.


Câu 35: Đặc điểm cơ bạn dạng nhất của lịch sử vẻ vang Việt Nam quy trình tiến độ 1919-1930 là

A. Ban đầu lâm vào cuộc khủng hoảng về mặt đường lối đấu tranh, kẻ thống trị lãnh đạo phương pháp mạng Việt Nam.


B. Cuộc chống chọi giành quyền lãnh đạo cách mạng nước ta giữa 2 khuynh hướng tư sản với vô sản.


C. Trào lưu dân tộc dân chủ công khai minh bạch phát triển mạnh mẽ theo khuynh hướng vô sản.

D. Quá trình vận động ra đời Đảng cùng Sản Việt Nam ra mắt mạnh mẽ.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:- Đặc điểm cơ bạn dạng nhất của lịch sử hào hùng Việt Nam tiến trình 1919-1930 là cuộc đấu tranh giành quyền chỉ đạo duy nhất đối với cách mạng nước ta giữa 2 khuynh hướng tư sản cùng vô sản:

+ Cuộc đương đầu theo khuynh hướng vô sản trải qua những hoạt động của Hội vn Cách mạng thanh niên, sự cải tiến và phát triển của phong trào công nhân đưa đến sự thành lập ba tổ chức triển khai cộng sản nghỉ ngơi Việt Nam.

+ Cuộc tranh đấu theo định hướng dân chủ tứ sản: tiêu biểu là hoạt động vui chơi của Việt nam Quốc dân đảng.

=> Kết cục định hướng vô sản chiến thắng với sự thành lập và hoạt động của Đảng cộng sản vn (1930).


Câu 36: Tại sao năm 1925, Nguyễn Ái Quốc không thành lập ngay một Đảng cùng sản mà lại thành lập và hoạt động Hội nước ta Cách mạng Thanh niên?

A. Bởi những điều kiện thành lập Đảng cộng sản ở nước ta chưa chín muồi


B. Bởi vì chủ nghĩa Mác- Lênin chưa được truyền bá sâu rộng làm việc Việt Nam


C. Do trào lưu yêu nước vẫn bên trong quỹ đạo của khuynh hướng dân chủ tứ sản

D. Do trào lưu công nhân vẫn dừng ở trình độ chuyên môn tự phát

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:- cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về đến quảng châu trung quốc (Trung Quốc). Sau khi nghiên cứu tình hình trong nước, Nguyễn Ái Quốc cho rằng những điều kiện thành lập Đảng cùng sản ở việt nam chưa chín muồi.Vì:

+ nhà nghĩa Mác- Lênin chưa được truyền bá sâu rộng sinh sống Việt Nam.

+ phong trào yêu nước vẫn bên trong quỹ đạo của định hướng dân chủ tứ sản.

+ trào lưu công nhân vẫn ngừng ở trình độ tự phát.

=> vì thế xúc tiến phần nhiều điều kiện ra đời Đảng cộng sản ở vn chín muồi, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội vn cách mạng tuổi teen => Hội nước ta cách mạng bạn teen là tổ chức tiền thân của Đảng cùng sản Việt Nam.


Câu 37: Điểm khác biệt cơ bạn dạng giữa trào lưu đấu tranh theo xu thế dân chủ bốn sản ở nước ta giai đoạn 1927 - 1930 so với quy trình tiến độ 1919 - 1926 là

A. Lực lượng tham gia

B. Tính biện pháp mạng

C. Tổ chức triển khai chính trị

D. Kết quả

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:- Điểm khác biệt cơ phiên bản giữa trào lưu đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở việt nam giai đoạn 1927 - 1930 so với tiến trình 1919 - 1926 là mang tính chất cách mạng. Vào tôn chỉ mục tiêu của việt nam Quốc dân Đảng công ty trương tấn công đổ thực dân Pháp để giành hòa bình dân tộc, xây dựng đất nước theo mô hình dân chủ tư sản. Còn ở quy trình tiến độ 1919 - 1926 chỉ tranh đấu đòi một số quyền lợi kinh tế tài chính - bao gồm trị trong khuôn khổ chế độ thực dân chứ không tranh đấu để xóa bỏ chế độ ấy.


Câu 38: Sự lose của cuộc khởi nghĩa yên ổn Bái chứng tỏ điều gì?

A. Giai cấp tư sản chưa tồn tại đường lối đấu tranh đúng đắn, tổ chức lỏng lẻo, yếu tắc phức tạp.

B. Cuộc khởi nghĩa chưa tập hợp đông đảo các giai cấp, tầng phần trong xã hội tham gia.

C. Đường lối cứu nước theo định hướng dân chủ tư sản không phù hợp với trong thực tế cách mạng nước ta.

D. Cuộc khởi nghĩa nổ ra vào tình cố kỉnh bị động, chưa xuất hiện đường lối đúng đắn, thực dân Pháp còn mạnh.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:- Cuộc khởi nghĩa im Bái doViệt nam giới Quốc dân đảnglãnh đạo - đảng theo định hướng dân chủ bốn sản. Sự thua thảm của cuộc khởi nghĩa này tiến công dấu chấm dứt vai trò lịch sử hào hùng của đảng này với bốn cách là 1 chính đảng phương pháp mạng trong phong trào dân tộc vừa mới xuất hiện đã chấm dứt. Đồng thời, cùng minh chứng đường lối cứu giúp nước theo định hướng dân chủ tứ sản không phù hợp với trong thực tế cách mạng nước ta.


Câu 39: “Trước làm dân tộc cách mạng, sau làm nhân loại cách mạnglà mục tiêu đấu tranh của tổ chức

A. Đông Dương cộng sản liên đoàn

B. Nước ta Quốc Dân đảng

C. Đảng cộng sản Việt Nam

D. Hội việt nam cách mạng thanh niên

Hiển thị lời giải

Đáp án: B


Câu 40: Điểm nào dưới đây thể hiện vn Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận được thức đúng yêu cầu khách quan liêu của lịch sử dân tộc?

A.Chủ trương triển khai cách mạng bởi bạo lực.

B.Phát triển đại lý đảng ở một trong những địa phương Bắc Kì.

C.Đề cao binh lính người việt nam trong quân team Pháp.

D.Kiên quyết phát rượu cồn cuộc khởi nghĩa im Bái.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:- ngay lập tức từ đầu việt nam Quốc dân đảng đã nhận thức đúng lúc này khách quan tiền là phải tiến hành cuộc bí quyết mạng bạo lực với thực dân Pháp thì mới giành được độc lập, tự chủ. Nước ta Quốc dân đảng nhà trương tiến hành “cách mạng bằng máu với sắt” với mục đích đoàn kết lực lượng để đẩy mạnh cách mạng dân tộc.


Các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc lớp 12 gồm đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm bài xích 14: trào lưu cách mạng 1930-1935 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài 15: trào lưu dân nhà 1936-1939 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài 16: phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa mon Tám (1939-1945). Nước vn Dân chủ Cộng hòa thành lập có đáp án

Trắc nghiệm bài xích 18: trong thời điểm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc kháng thực dân Pháp (1946-1950) bao gồm đáp án


Tham khảo các loạt bài xích Trắc nghiệm lớp 12 khác:


Bài viết thuộc lớp new nhất

1 6562 lượt xem
mua về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

ra mắt
links
chế độ
liên kết
bài viết mới nhất
Thông tin lao lý
Tổng hợp kỹ năng
tuyển chọn sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
thắc mắc mới độc nhất vô nhị
Thi test THPT đất nước
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ Tổng hợp kỹ năng Tổng hợp kỹ năng và kiến thức

91 câu Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài 13 tất cả đáp án 2023: trào lưu dân tộc dân công ty ở vn từ năm 1925 đến năm 1930


sở hữu xuống 17 6.769 95

cya.edu.vn xin trình làng đến các quý thầy cô, những em học viên bộ thắc mắc trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 12 bài xích 13: phong trào dân tộc dân công ty ở nước ta từ năm 1925 đến năm 1930 chọn lọc, bao gồm đáp án. Tài liệu tất cả 91 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát đít chương trình sgk lịch sử 12. Hy vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài xích 13 gồm đáp án này để giúp đỡ bạn ôn luyện trắc nghiệm nhằm đạt công dụng cao trong bài thi trắc nghiệm môn lịch sử dân tộc 12.

Giới thiệu về tài liệu:

- Số câu hỏi trắc nghiệm: 91 câu

- giải thuật & đáp án: có

Mời quí độc giả tải xuống để xem không thiếu thốn tài liệu Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 có đáp án: bài bác 13: trào lưu dân tộc dân công ty ở việt nam từ năm 1925 cho năm 1930:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12

Bài giảng lịch sử hào hùng 12 bài bác 13: phong trào dân tộc dân chủ ở vn từ năm 1925 đến năm 1930

 Bài 13: phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta từ năm 1925 đến năm 1930 

A. Sự thành lập và hoạt động của ba tổ chức triển khai cách mạng

Câu 1: Bộ phận đa số tham gia những lớp đào tạo và huấn luyện cán bộ giải pháp mạng của Nguyễn Ái Quốc ở quảng châu trung quốc từ cuối năm 1924 đến năm 1927 là

A. Công nhân

B. Nông dân

C. Tiểu tứ sản

D. Thanh niên, học tập sinh, trí thức yêu thương nước

Lời giải: 

Sau khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đang mở lớp huấn luyện, huấn luyện và giảng dạy cán bộ. Đa số học viên là thanh niên, học tập sinh, trí thức nước ta yêu nước. Bọn họ “học làm cách mạng, học cách chuyển động bí mật”. Nhiều phần số học tập viên đó sau khi học dứt lại bí mật về nước truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân. Một vài người được gởi sang học tại ngôi trường Đại học Phương Đông (Liên Xô) hoặc Trường quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Sau lúc tham gia các lớp đào tạo và huấn luyện đào tạo ra cán cỗ do Nguyễn Ái Quốc mở tại quảng châu trung quốc Trung Quốc (1924 - 1927) phần nhiều học viên đã

A. Thanh lịch Pháp hoạt động trong phong trào công nhân.

B. Liên tiếp học tập trên trường quân sự Hoàng Phố.

C. Kín về nước để truyền bá lý luận hóa giải dân tộc.

D. Đến Liên Xô học tập tại ngôi trường Đại học Phương Đông.

Lời giải: 

Sau khi tham gia các lớp huấn luyện và giảng dạy đào tạo cán cỗ do Nguyễn Ái Quốc mở tại quảng châu (Trung Quốc) (1924 - 1927) phần lớn học viên đã “bí mật về nước nhằm truyền bá lí luận giải phóng dân tộc bản địa và tổ chức nhân dân”.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 3: Cơ sở phân tử nhân đầu tiên của tổ chức việt nam Quốc dân Đảng là

A. Phái mạnh đồng thư xã

B. Cường học thư xã

C. Quan tiền hải tùng thư

D. Hội Phục Việt

Lời giải: 

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 4: Nguyễn Ái Quốc đã gạn lọc và giác ngộ một số thanh niên tích cực trong tim tâm làng để

A. Thành lập hội vn cách mạng tuổi teen

B. Thành lập và hoạt động Cộng sản Đoàn

C. Ra đời Hội liên hiệp các thuộc địa

D. Ra đời Đảng cùng sản

Lời giải: 

Nguyễn Ái Quốc đã sàng lọc giác ngộ một số trong những thanh niên tích cực trong thâm tâm Tâm làng lập ra cùng sản đoàn (2-1925).

Đáp án phải chọn là: B

Câu 5: Việt nam Quốc dân Đảng chủ trương tiến hành “cách mạng bằng sắt và máu” trên cơ sở lấy lực lượng như thế nào làm nơi dựa?

A. Công nhân, địa nhà và tư sản dân tộc

B. Nông dân, công nhân và tiểu bốn sản

C. Binh lính người việt nam trong quân đội Pháp

D. Tiểu tứ sản trí thức và bốn sản dân tộc

Lời giải: 

Việt nam Quốc dân đảng nhà trương tiến hành “cách mạng bằng sắt với máu”, chú trọng lấy binh lính người việt trong quân team Pháp làm cho lực lượng chủ lực

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 6: Một trong số những vai trò của Hội nước ta Cách mạng thanh niên là

A. Truyền bá bốn tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam.

B. Truyền bá bốn tưởng phương pháp mạng vô sản vào Việt Nam.

C. Tập hợp thống trị tư sản dân tộc tham gia phương pháp mạng.

D. Tập thích hợp thanh niên, trí thức yêu thương nước tham gia bí quyết mạng.

Lời giải: 

Hội nước ta Cách mạng bạn teen đã truyền bá tứ tưởng bí quyết mạng vô sản vào Việt Nam cụ thể đó là lí luận giải hòa dân tộc. Tiểu biểu là phong trào “vô sản hóa” đã nâng cấp ý thức bao gồm trị cho ách thống trị công nhân, ảnh hưởng cuộc chống chọi của ách thống trị công nhân đi cho tự giác trả toàn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Nguyên nhân đa số nào tiếp sau đây dẫn tới sự thành lập của việt nam Quốc dân đảng năm 1927?

A. Vì sự trở nên tân tiến của trào lưu dân tộc dân nhà ở Việt Nam

B. Do ảnh hưởng của chủ nghĩa Tam dân

C. Do ảnh hưởng của Hội việt nam cách mạng thanh niên

D. Do sự vững mạnh của thống trị tư sản

Lời giải: 

Từ trong số những năm đôi mươi của cố kỉ XX, trào lưu dân tộc dân chủ ở vn có bước cải cách và phát triển mới. Tự đó đặt ra yêu cầu yêu cầu có một đội chức đứng ra lãnh đạo trào lưu đấu tranh => việt nam Quốc dân đảng được thành lập để đáp ứng nhu cầu yêu cầu đó. Tuy nhiên, do kẻ thống trị tư sản còn non hèn về bao gồm trị, nhỏ tuổi yếu về tởm tế, sản xuất đó là chủ trương đưa ra chưa phù hợp nên tiếp nối tổ chức này đã dứt hoạt đụng cùng với sự thất bại của khởi nghĩa yên ổn Bái (1930). Cùng đồng thời lưu lại sự thua thảm của khuynh hướng cứu nước dân chủ tứ sản ở Việt Nam.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 8: Nguyên nhân khách quan tạo cho khởi nghĩa lặng Bái thua thảm là do

A. Thống trị Tư sản dân tộc lãnh đạo

B. Tổ chức Quốc dân Đảng còn non yếu hèn

C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động

D. Đế quốc Pháp còn to gan

Lời giải: 

Khởi nghĩa yên Bái thất bại bởi nhiều nguyên nhân (chủ quan với khách quan), vào đó vì sao khách quan đặc biệt quan trọng nhất là do thực dân Pháp còn mạnh.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 9: Sự khiếu nại nào đánh dấu xong vai trò lịch sử vẻ vang của nước ta Quốc dân Đảng với tư cách là 1 trong chính đảng trong trào lưu dân tộc nước ta đầu nuốm kỉ XX?

A. Cuộc sát hại trùm chiêu tập phu tín đồ Pháp (1929)

B. Sự đại bại của cuộc khởi nghĩa lặng Bái (1930)

C. Sự lộ diện của 3 tổ chức triển khai cộng sản ở nước ta (1929)

D. Đảng cộng sản việt nam được thành lập

Lời giải: 

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 10: Hoạt động khá nổi bật nhất của vn Quốc dân Đảng là

A. Khởi nghĩa cha Son (8-1925)

B. Khởi nghĩa lặng Bái (2-1930)

C. Tuyên truyền chuyên chở nhân dân kháng Pháp

D. Tập hợp nhân dân thi công nhà nước

Lời giải: 

Sau khi Pháp thực hiện cuộc khủng tía trắng, những người dân lãnh đạo đảng đã đưa ra quyết định dồn hết lực lượng để thực hiện một cuộc đảo chính cuối cùng, với ý thức “không thành công cũng thành nhân” đó đó là khởi nghĩa yên ổn Bái (2-1930). Cuộc khởi nghĩa này là vận động cuối cùng của nước ta Quốc dân đảng và đại bại của nó cũng lưu lại sự kết thúc của đảng này với tứ cách là một trong chính đảng bốn sản.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 11: Chương trình buổi giao lưu của Việt phái mạnh Quốc dân Đảng được công bố năm 1929 vẫn nêu bề ngoài tư tưởng là

A. Độc lập - thoải mái

B. Tự bởi vì - bình đẳng - bác bỏ ái

C. Độc lập dân tộc bản địa

D. Trước làm dân tộc cách mạng sau làm nhân loại cách mạng

Lời giải: 

Bản chương trình hành vi của vn Quốc dân đảng công bố năm 1929 sẽ nêu lý lẽ tư tưởng là: “Tự do, bình đẳng, bác bỏ ái”.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 12: Tại sao năm 1925, Nguyễn Ái Quốc không thành lập ngay một Đảng cộng sản cơ mà lại ra đời Hội nước ta Cách mạng Thanh niên?

A. Do mọi điều kiện thành lập và hoạt động Đảng cộng sản ở vn chưa chín muồi

B. Do nhà nghĩa Mác- Lênin chưa được truyền bá sâu rộng ngơi nghỉ Việt Nam

C. Do phong trào yêu nước vẫn phía bên trong quỹ đạo của xu thế dân chủ tứ sản

D. Do trào lưu công nhân vẫn ngừng ở trình độ tự phát

Lời giải:

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về đến quảng châu (Trung Quốc). Sau khi phân tích tình hình vào nước, Nguyễn Ái Quốc cho rằng những điều kiện thành lập Đảng cộng sản ở việt nam chưa chín muồi. Vì:

- công ty nghĩa Mác- Lênin chưa được truyền bá sâu rộng sống Việt Nam.

- trào lưu yêu nước vẫn phía trong quỹ đạo của xu hướng dân chủ tư sản.

- phong trào công nhân vẫn ngừng ở trình độ tự phát.

=> vì vậy xúc tiến phần nhiều điều kiện thành lập và hoạt động Đảng cộng sản ở vn chín muồi, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập và hoạt động Hội việt nam cách mạng tuổi teen => Hội nước ta cách mạng bạn teen là tổ chức triển khai tiền thân của Đảng cùng sản Việt Nam.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 13: Góp phần triển khai việc phối hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với trào lưu công nhân và phong trào yêu nước, liên hệ nhanh sự ra đời Đảng cùng sản vn là ý nghĩa sâu sắc của

A. Phong trào chấn hưng nội hoá, diệt trừ ngoại hoá

B. Phong trào đòi tự do thoải mái dân công ty của tiểu tư sản

C. Phong trào vô sản hóa

D. Phong trào công nhân

Lời giải: 

Phong trào vô sản hóa đã nâng cấp ý thức chủ yếu trị cho thống trị công nhân => phong trào công nhân cải cách và phát triển mạnh mẽ, tất cả sự liên kết giữa các phong trào với nhau => tác động sự ra đời của ba tổ chức cộng sản => hợp độc nhất ba tổ chức cộng sản dẫn mang đến sự thành lập và hoạt động của Đảng cùng sản Việt Nam.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 14: Phong trào “Vô sản hóa” vì chưng Hội việt nam Cách mạng giới trẻ phát động bao gồm tác động như thế nào đến phong trào công nhân?

A. Bổ sung lực lượng cho kẻ thống trị công nhân

B. Nâng cao ý thức chính trị cho thống trị công nhân

C. Đưa phong trào công nhân trở thành phong trào tự giác

D. Thúc đẩy phong trào công nhân phạt triển, đổi thay nòng cốt của trào lưu yêu nước

Lời giải: 

Cuối năm 1928, thực hiện chủ trương “Vô sản hóa”, các cán bộ của Hội việt nam Cách mạng Thanh niên đang đi vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, thuộc sinh hoạt cùng lao đụng với công nhân để tuyên truyền vận động biện pháp mạng, nâng cấp ý thức chủ yếu trị cho ách thống trị công nhân. Trào lưu công nhân chính vì vậy càng cải cách và phát triển mạnh và biến hóa nòng cốt của trào lưu dân tộc vào cả nước.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Một một trong những vai trò của Hội việt nam Cách mạng bạn teen là

A. Truyền bá bốn tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam.

B. Truyền bá tứ tưởng giải pháp mạng vô sản vào Việt Nam.

C. Tập hợp thống trị tư sản dân tộc tham gia biện pháp mạng.

D. Tập vừa lòng thanh niên, trí thức yêu nước tham gia bí quyết mạng.

Lời giải: 

Hội việt nam Cách mạng giới trẻ đã truyền bá tư tưởng phương pháp mạng vô sản vào Việt Nam cụ thể đó là lí luận giải hòa dân tộc. Tiểu biểu là phong trào “vô sản hóa” đã nâng cao ý thức thiết yếu trị cho ách thống trị công nhân, xúc tiến cuộc chiến đấu của thống trị công nhân đi mang lại tự giác trả toàn.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 16: Nguyên nhân đa phần nào dưới đây dẫn cho tới sự thành lập của vn Quốc dân đảng năm 1927?

A. Do sự cách tân và phát triển của phong trào dân tộc dân công ty ở Việt Nam

B. Do tác động của nhà nghĩa Tam dân

C. Do tác động của Hội vn cách mạng thanh niên

D. Do sự lớn mạnh của ách thống trị tư sản

Lời giải: 

Từ giữa những năm trăng tròn của rứa kỉ XX, phong trào dân tộc dân nhà ở việt nam có bước cách tân và phát triển mới. Trường đoản cú đó đưa ra yêu cầu đề xuất có một tổ chức đứng ra lãnh đạo phong trào đấu tranh => việt nam Quốc dân đảng được ra đời để đáp ứng yêu mong đó. Tuy nhiên, do giai cấp tư sản còn non hèn về chính trị, nhỏ tuổi yếu về tởm tế, tiếp tế đó là nhà trương giới thiệu chưa phù hợp nên tiếp đến tổ chức này đã hoàn thành hoạt hễ cùng với sự thất bại của khởi nghĩa yên ổn Bái (1930). Cùng đồng thời ghi lại sự lose của xu hướng cứu nước dân chủ tứ sản ngơi nghỉ Việt Nam.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 17: Nguyên nhân khách quan tạo cho khởi nghĩa im Bái thất bại là do

A. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo

B. Tổ chức Quốc dân Đảng còn non yếu

C. Khởi nghĩa nổ ra trọn vẹn bị rượu cồn

D. Đế quốc Pháp còn bạo phổi

Lời giải: 

Khởi nghĩa im Bái thất bại vì nhiều tại sao (chủ quan cùng khách quan), vào đó vì sao khách quan quan trọng nhất là do thực dân Pháp còn mạnh.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 18: Sự kiện nào tiến công dấu kết thúc vai trò lịch sử dân tộc của vn Quốc dân Đảng với tứ cách là một trong chính đảng trong trào lưu dân tộc vn đầu cụ kỉ XX?

A. Cuộc ám sát trùm mộ phu bạn Pháp (1929)

B. Sự thua của cuộc khởi nghĩa im Bái (1930)

C. Sự mở ra của 3 tổ chức triển khai cộng sản ở việt nam (1929)

D. Đảng cùng sản nước ta được thành lập

Lời giải: 

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 19: Hoạt động rất nổi bật nhất của nước ta Quốc dân Đảng là

A. Khởi nghĩa tía Son (8-1925)

B. Khởi nghĩa lặng Bái (2-1930)

C. Tuyên truyền đi lại nhân dân chống Pháp

D. Tập hòa hợp nhân dân xây dựng nhà nước

Lời giải: 

Sau lúc Pháp thực hiện cuộc khủng cha trắng, những người dân lãnh đạo đảng đã đưa ra quyết định dồn hết lực lượng để triển khai một cuộc bạo động cuối cùng, với ý thức “không thành công cũng thành nhân” đó chính là khởi nghĩa yên ổn Bái (2-1930). Cuộc khởi nghĩa này là hoạt động cuối thuộc của nước ta Quốc dân đảng và đại bại của nó cũng ghi lại sự chấm dứt của đảng này với bốn cách là một chính đảng tứ sản.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 20: Đặc điểm cơ phiên bản nhất của lịch sử vẻ vang Việt Nam quy trình tiến độ 1919-1930 là

A. Bắt đầu rơi vào cuộc khủng hoảng rủi ro về đường lối đấu tranh, kẻ thống trị lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

B. Cuộc chiến đấu giành quyền lãnh đạo biện pháp mạng việt nam giữa 2 xu hướng tư sản cùng vô sản.

C. Phong trào dân tộc dân chủ công khai phát triển mạnh bạo theo xu hướng vô sản.

D. Quá trình vận động thành lập Đảng cộng Sản Việt Nam diễn ra mạnh mẽ.

Lời giải: 

Đặc điểm cơ bạn dạng nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam quá trình 1919-1930 là cuộc chiến đấu giành quyền chỉ đạo duy nhất so với cách mạng việt nam giữa 2 xu hướng tư sản và vô sản:

- Cuộc đấu tranh theo xu thế vô sản thông qua những hoạt động vui chơi của Hội vn Cách mạng thanh niên, sự cách tân và phát triển của phong trào công nhân đưa tới sự thành lập ba tổ chức triển khai cộng sản ở Việt Nam.

- Cuộc đấu tranh theo xu thế dân chủ tư sản: tiêu biểu vượt trội là buổi giao lưu của Việt phái mạnh Quốc dân đảng.

=> Kết cục xu thế vô sản chiến thắng với sự ra đời của Đảng cộng sản việt nam (1930).

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 21: Đặc điểm nhấn của phong trào dân tộc, dân chủ việt nam (1919 - 1930) là:

A. Cuộc đương đầu giành quyền lãnh đạo giữa xu hướng cách mạng vô sản và dân chủ tư sản

B. Sự cải cách và phát triển của phong trào công nhân từ tự phạt sang tự giác

C. Sự phạt triển trẻ trung và tràn trề sức khỏe của định hướng cách mạng dân chủ tư sản

D. Sự biến đổi về tứ tưởng của ách thống trị tiểu bốn sản trước tác động ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin

Lời giải: 

- từ thời điểm năm 1884, lúc Pháp hoàn thành xâm lược Việt Nam, nhân dân nước ta vẫn thường xuyên đấu tranh phòng Pháp dưới ngọn cờ phong kiến. Tuy nhiên, sau chiến bại của trào lưu Cần Vương, con phố cứu nước phong kiến đến đây thất bại.

- Đầu rứa kỉ XX, xuất hiện khuynh hướng cứu giúp nước dân chủ tứ sản song song tồn tại thuộc huynh hướng vô sản.

+ xu hướng dân chủ bốn sản, tiêu biểu vượt trội nhất là nước ta Quốc dân đảng đã lose cùng với việc không thành công của cuộc khởi nghĩa lặng Bái (1930).

+ xu hướng vô sản, bởi Nguyễn Ái Quốc tìm kiếm ra sau khi đọc Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc với thuộc địa. Đây là mặt đường lối cân xứng với hầu như các tầng lớp trong buôn bản hội. Nhân dân đấu tranh không phải lập lại cơ chế phong loài kiến hay chính sách quân chủ lập hiến mà là chế độ cộng sản, đó là nhà nước của dân, vì dân và vị dân.

Sau lose của khởi nghĩa yên ổn Bái đã chứng tỏ sự thua của khuynh hướng dân chủ bốn sản cùng sự thắng nạm của xu thế vô sản với sự thành lập của Đảng cộng sản vn (1930).

Đáp án phải chọn là: A

Câu 22: Điểm biệt lập cơ bản giữa phong trào đấu tranh theo xu hướng dân chủ tư sản ở nước ta giai đoạn 1927 - 1930 so với tiến độ 1919 - 1926 là

A. Lực lượng tham gia

B. Tính bí quyết mạng

C. Tổ chức bao gồm trị

D. Kết quả

Lời giải: 

Điểm khác biệt cơ phiên bản giữa trào lưu đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở nước ta giai đoạn 1927 - 1930 so với tiến trình 1919 - 1926 là mang tính cách mạng. Trong tôn chỉ mục tiêu của việt nam Quốc dân Đảng nhà trương đánh đổ thực dân Pháp để giành chủ quyền dân tộc, xây dựng nước nhà theo mô hình dân chủ tư sản. Còn ở quy trình 1919 - 1926 chỉ chiến đấu đòi một số trong những quyền lợi kinh tế - chủ yếu trị vào khuôn khổ chế độ thực dân chứ không chống chọi để xóa bỏ chính sách ấy.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 23: Nguyên nhân nâng cao nào dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước theo định hướng dân chủ tư sản làm việc Việt Nam?

A. Do thực dân Pháp còn to gan lớn mật với vũ khí buổi tối tân, hiện nay đại.

B. Do giảm bớt về tổ chức lãnh đạo và đường lối đấu tranh

C. Do những giảm bớt của con phố cách mạng bốn sản

D. Do những tinh giảm về cơ sở kinh tế tài chính - thôn hội của Việt Nam

Lời giải: 

Nguyên nhân nâng cao dẫn đến việc thất bại của phong trào yêu nước theo xu thế dân chủ bốn sản ở vn là do nước ta thiếu đi một các đại lý kinh tế- xã kết đủ mạnh để bí quyết mạng bốn sản có thể nổ ra cùng giành win lợi.

Về kinh tế, sự gia nhập không trọn vẹn của phương thức sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa để cho cơ cấu tài chính Việt Nam gồm sự chuyển đổi nhưng chỉ mang ý nghĩa cục bộ, còn phổ cập vẫn trong chứng trạng nghèo nàn, lạc hậu.

Về làng hội, giai cấp tứ sản lại có gia thế kinh tế nhỏ yếu, vị thế chính trị thấp nên không thể vừa sức lãnh đạo phương pháp mạng.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 24: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thua của cuộc khởi nghĩa im Bái (2-1930) là do

A. bị động, chưa xuất hiện sự sẵn sàng chu đáo.

B. Pháp triển khai khủng bố, lũ áp dã man

C. không có kim chỉ nam rõ ràng.

D. lực lượng binh lính nhanh chóng đầu hàng

Lời giải: 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đẻn sự đại bại của khởi nghĩa im Bái là lý do chủ quan, vày ở trong tình cố kỉnh bị động chưa tồn tại sự chuẩn bị chu đáo. Cuộc khởi nghĩa nổ ra chỉ với do ảnh hưởng bởi chế độ khủng ba của Pháp nên những người lãnh đạo đã công ty trương thực hiện khởi nghĩa để “không thành công cũng thành nhân” nhưng mà thôi.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 25: Hội vn cách mạng bạn trẻ và nước ta quốc dân đảng gồm điểm gì giống nhau?

A. Đều là các tổ chức yêu nước cách mạng.

B. Đều là các tổ chức chi phí thân của Đảng cùng sản Việt Nam.

C. Đều là những tổ chức chính trị theo xu hướng vô sản.

D. Đều là những tổ chức yêu thương nước theo khuynh hướng tư sản.

Lời giải: 

Mặc dù theo hai khuynh hướng khác nhau nhưng cả Hội việt nam Cách mạng bạn trẻ và vn Quốc dân Đảng những là các tổ chức yêu nước cách mạng, thành lập và hoạt động do yêu ước từ sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 26: Sự không giống nhau cơ phiên bản giữa Hội việt nam Cách mạng thanh niên và nước ta Quốc dân đảng là ở

A. thành phần tham gia.

B. hình thức đấu tranh.

C. khuynh hướng giải pháp mạng.

D. địa bàn hoạt động.

Lời giải: 

- Hội việt nam Cách mạng thanh niên: xu hướng vô sản.

- nước ta Quốc dân đảng: xu thế dân chủ tư sản.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 27: Nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự phân hóa của Hội nước ta cách mạng thanh niên, gửi hóa của Tân Việt cách mạng Đảng và đại bại của nước ta quốc dân Đảng là

A. Sự phát triển của phong trào dân tộc, dân nhà theo xu hướng vô sản

B. Sự gia nhập và ảnh hưởng sâu rộng của công ty nghĩa Mác- Lênin

C. Hành đụng khủng tía của thực dân Pháp

D. Sự biến đổi của tình hình thế giới

Lời giải: 

Sự gia nhập và tác động sâu rộng của chủ nghĩa Mác- Lênin là tại sao chung dẫn đến việc phân hóa của Hội nước ta cách mạng thanh niên, chuyển hóa của Tân Việt phương pháp mạng Đảng và thua thảm của nước ta quốc dân Đảng.

Cụ thể:

Đối cùng với Hội vn Cách mạng thanh niên: nhà nghĩa Mác- Lênin được truyền tay sâu rộng lớn vào việt nam đã thúc đẩy trào lưu công nhân vạc triển, đề ra yêu cầu thành lập Đảng cộng sản. Yêu mong đó khiến cho Hội vn cách mạng bạn trẻ có sự phân hóa.

Xem thêm: Tổng hợp 101 những câu thông dụng trong một giờ học tiếng anh

- Đối với Tân Việt phương pháp mạng đảng ra đời và chuyển động trong điều kiện Hội nước ta cách mạng Thanh niên phát triển mạnh, yêu cầu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng bí quyết mạng của Nguyễn Ái Quốc sớm ảnh hưởng đến một thành phần đảng viên của Đảng => dẫn đến việc chuyển hóa của Tân Việt cách mạng đảng

- Đối với việt nam Quốc dân đảng: chủ nghĩa Mác- Lênin, trình bày giải phóng dân tộc bản địa được truyền tay sâu rộng lớn đã làm cho trào lưu yêu nước ngả từ quỹ đạo tứ sản sang trọng quỹ đạo tứ sản => vn Quốc dân Đảng không còn nhận được sự cỗ vũ của quần chúng cần thất bại.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 28: Ba tứ tưởng tiếp sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình diễn trong chiến thắng nào? 

- phương pháp mạng là việc nghiệp của quần chúng 

- giải pháp mạng cần do Đảng theo công ty nghĩa