Danh sách tập và khách mời của Running Man từ tập 1 tới thời điểm này được cậpnhập liên tục.

Bạn đang xem: Những tập running man không có khách mời

Mẹo - Ấn Ctrl + F để tìm kiếm tên khách mời dễ dãi hơn.Trên năng lượng điện thoại, ở góc phải screen có dấu ba chấm - chọn tìm trong trang này - nhập tập phim.Xem cụ thể tại đây..


*

Running Man 627: Jin (BTS)

Running Man 626:Manny Pacquiao

Running Man 625: Không khách hàng mời

Running Man 624: Không khách mời

Running Man 623: Không khách mời

Running Man 622: Không khách hàng mời

Running Man 621: Không khách mời

Running Man 620: Jin Seo Yeon, Yeo Jin, Ok Ja Yeon

Running Man 619: Không khách hàng mời

Running Man 618: Không khách hàng mời

Running Man 617: Không khách mời..

Running Man 616: Ha bởi Kwon, Joo Woo Jae cùng Lee Yi Kyung

Running Man 615:Ha vì chưng Kwon, Joo Woo Jae và Lee Yi Kyung

Running Man 614:Không khách hàng mời

Running Man 613: Không khách mời

Running Man 612: Không khách mời

Running Man 611: đến Rong, Bo mi (APink), KCM, ngươi Ran

Running Man 610: Không khách mời

Running Man 609: Không khách mời

Running Man 608: Không khách mời

Running Man 607:Jo Se Ho, Heo Young Ji

Running Man 606: Jo Se Ho, Heo Young Ji

Running Man 605: Kim Ji Young, Hong Ye Ji, Hwang Seok Jeong

Running Man 604: thân phụ Eun Woo (ASTRO), Moonbin (ASTRO), Sanha (ASTRO)

Running Man 603: Không khách mời

Running Man 602: Hyo Yeon, Yuri (SNSD), Jun Hyun, Jun Ho

Running Mna 601: Park Kyung Hye, Byeon Woo Seok,Joo Woo Jae

Running Man 600: Không khách mời

Running Man 599: Không khách hàng mời

Running Man 598: Không khách hàng mời

Running Man 597:No Jeong-ee,Park Ah-in,Kim Hee-jung

Running Man 596: BTOB (khách mời diệt ghi hình vì bao gồm thành viên lây nhiễm Covid)

Running Man 595: cha Jun Hwan, Jin Ji Hee

Running Man 594: Jo Se Ho

Running Man 593:MSG Wannabe – M.O.M (Parc Jae Jung, Ji Suk Jin, Wonstein, KCM)

Running Man 592:Joo Woo Jae

Running Man 591: Park Se Ri

Running Man 590:Bae Seul Gi, Eunhyuk, Hong Su A

Running Man 589: Bae Seul Gi, Eunhyuk, Hong Su A

Running Man 588:Joo Woo Jae,Hyun-i Lee,Song Hae Na,Irene

Running Man 587: không có khách mời

Running Man 586: Không khách mời

Năm 2022

Tập 585: thân phụ Chung-hwa Ha Do-kwon Heo Young-ji

Tập 584: phụ thân Chung-hwa Ha Do-kwon Heo Young-ji

Tập 583: không tồn tại khách mời

Tập 582: không có khách mời

Tập 581: Arin (Oh My Girl), Jin Ji Hee, San (Ateez)}.

Tập 580: không có khách mời

Tập 579: Aiki, Honey J, Leejung Lee, Monika

Tập 578: Jang Hyuk

Tập 577: Kim Jun Ho

Tập 576: Bibi, Jeong Jun Ha, Lee Lu da (WJSN), Yeji(Itzy

Tập 575: không có khách mời

Tập 574: An Hye Jin, Kim Hee Jin, Kim Yeon Koung, Lee
So Young, Oh Ji Young, Park Eun Jin, Yeum Hye Seon

Tập 573: An Hye Jin, Kim Hee Jin, Kim Yeon Koung, Lee
So Young, Oh Ji Young, Park Eun Jin, Yeum Hye Seon


*

Tập 572: An Hye Jin, Kim Hee Jin, Kim Yeon Koung, Lee
So Young, Oh Ji Young, Park Eun Jin, Yeum Hye Seon}.

Tập 571: Lee quý phái Joon, Lee Young Ji, mày Joo(Lovelyz)}.

Tập 570: không tồn tại khách mời

Tập 569: Hani (EXID), Park Ki Woong, Yoon Shi Yoon

Tập 568: không có khách mời

Tập 567: Heo Young Ji (Kara), Lee Young Ji

Tập 566: không có khách mời

Tập 565: Lee Yong Jin

Tập 564: Chae Jong Hyeop, Ha do Kwon, nam giới Ji Hyun

Tập 563: không tồn tại khách mời

Tập 562: không có khách mời

Tập 561: Han Chae Young, Heo Young Ji (Kara)}.

Tập 560: không có khách mời.

Tập 559: không tồn tại khách mời

Tập 558: không có khách mời

Tập 557: không tồn tại khách mời.

Tập 556: Lee Yong Jin, Sung mê say Kyung

Tập 555: không có khách mời.

Tập 554: không tồn tại khách mời.

Tập 553: không tồn tại khách mời

Tập 552: Jung Hye In, Lee mang đến Hee, Seol In Ah

Tập 551: Jung Hye In, Lee cho Hee, Seol In Ah}.

Tập 550: Jo Se Ho, Park Choa

Tập 549: Eunji (Brave Girls), Minyoung (Brave Girls),Yujeong (Brave Girls), Yuna (Brave Girls)}.

Tập 548:Jang Wooyoung (2PM), Jessi}.

Tập 547: không có khách mời.

Tập 546 (14/03): Jang Dong Yoon, Keum Sae Rok, Kim
Dong Jun (ZE:A), Park Sung Hoon}.

Tập 545: không có khách mời.

Tập 544: không có khách mời

Tập 543: không tồn tại khách mời

Tập 542: Ha vị Kwon, Park Eun Seok, Yoon Jong Hoon

Tập 541: Ahn Eun Jin, Bae Yoon Kyung, Lee thanh lịch Yi

Tập 540: thân phụ Chang Hwa, Kim Jae Hwa, Shin Dong Mi

Tập 539: Defconn, Kim Bo Sung

Tập 538: không có khách mời

Tập 537: không tồn tại khách mời.

Tập 536: Không khách mời

NĂM 2021

Tập 535: Choi Soo Young (Girls’ Generation), Lee Yeon
Hee, Yoo Tae Oh, Yoo Yeon Seok

Tập 534: Hyun Jin Ryu, Kwang Hyun Kim

Tập 533: Lee bởi Hyun, Lee Jin Wook, Lee đê mê Young, Song
Kang

Tập 532: phụ thân Tae Hyun, Huening Kai (TXT), Jang Dong
Min, mi Joo (Lovelyz), Yang Dong Geun, Yeonjun (TXT

Tập 531: Eugene, Ha do Kwon, Kim So Yeon, Lee Ji Ah

Tập 530: Eugene, Ha bởi Kwon, Hoshi, Kim phái mạnh Joo(Apink), Kim So Yeon, Kim Soo Yong, Lee Ji Ah, Mingyu (SEVENTEEN), nam giới Chang
Hee, Yoon Bo mi (Apink

Tập 529: Hoshi, Kim nam giới Joo (Apink), Kim Soo Yong,Mingyu (SEVENTEEN), phái nam Chang Hee, Yoon Bo mi (Apink)}.

Tập 528: không có khách mời.

Tập 527: Choi Yeo Jin, Han Ji Eun, Lee Joo Bin, So Yi
Hyun

Tập 526: yên Won Hee, Lee Je Hoon

Tập 525: Jennie (BLACKPINK), Jisoo (BLACKPINK), Lisa(BLACKPINK), Rosé (BLACKPINK)}.

Tập 524: không có khách mời.

Tập 523: không có khách mời

Tập 522: Ailee, Joon Park (g.o.d), Kangnam (M.I.B),Yiren (Everglow)}.

Tập 521: không tồn tại khách mời

Tập 520: không có khách mời

Tập 519: Pyo Chang Won, Yoon Seok Ho

Tập 518: Kim Min Jae, Kim Sung Cheol, Park Eun Bin,Park Ji Hyun

Tập 517: không có khách mời


*

Tập 516: Kim Dae Myung, Kim quý phái Ho, Kwak vì chưng Won

Tập 515: Ha vày Kwon, Ji Seung Hyun, Kim Yong Ji, Kim
Young Min

Tập 514: Jeon So Mi, Jessi, Lee Young Ji, Solar(Mamamoo)}.

Tập 513: Jang Won Young (Iz*One), Kim vị Yeon (Weki
Meki), Kim Dong Jun (ZE:A), mày Joo (Lovelyz), tuy vậy Yuqi ((G)I-dle), Soyou(Sistar

Tập 512: không tồn tại khách mời

Tập 511: không tồn tại khách mời

Tập 510: Jo Se Ho, Lee vì Hyun, Sunmi, Zico (Block B

Tập 509: Kang Han Na, Lee quý phái Yeob}.

Tập 508: không tồn tại khách mời

Tập 507: vày Sang Woo, Han Sun Hwa, Ji Chang Wook, Kim
Yoo Jung

Tập 506: im Na-yeon (Twice), Kim Da-hyun (Twice), Mina(Twice), Momo (Twice), Park Ji-hyo (Twice), Sana (Twice), Son Chae-young(Twice), Tzuyu (Twice), Yoo Jeong-yeon (Twice)}.

Tập 505: không có khách mời

Tập 504: Kim Jae Kyung (Rainbow), Kim Min Kyu, Shim
Eun Woo

Tập 503: Ahn Ji Young (Bolbbalgan4), Bewhy, Hyojung(Oh My Girl), Jessi, Lee Jin Hyuk (UP10TION)}.

Tập 502: Jun Hyo Seong, Mingyu (SEVENTEEN)

Tập 501: Ha Yeon Joo, Kwak mê say Yang, Lee Yi Kyung, Park
Hyo Joo

Tập 500: Choi Yoo Jung (Weki Meki), Chungha, mi Joo(Lovelyz), Park đến Rong (Apink), Yoon Bo ngươi (Apink)}.

Tập 499: Hong Jin Young, Jo Se Ho, Lee bởi Hyun, Noh Sa
Yeon, Rowoon (SF9

Tập 498: Ahn Bo Hyun, Ji Yi Soo, Lee Joo Young, Song
Jin Woo}.

Tập 497: Hong Hyun Hee, Kim Ji Min

Tập 496: Lee vì chưng Hyun, Ong Seong Wu, Seo Ji Hoon, Zico(Block B)

Tập 495:Hwang Young Hee, Kang Daniel (Wanna One), Lee
Il Hwa, Park ngươi Sun}.

Tập 494: im Soo Hyang, Jo Byung Gyu}.

Tập 493: Kang Tae Oh (5urprise), Kim na Hee, Lee Na
Eun (April), Yura (Girl’s Day)}.

Tập 492: Bae Jong Ok, Shin Hye Sun}.

Tập 491: Bae Jong Ok, Heo Kyung Hwan, Kang Han Na,Shin Hye Sun

Tập 490: Heo Kyung Hwan, Kang Han Na}.

Tập 489: không tồn tại khách mời

Tập 488: Park Ha Na

Tập 487: không có khách mời.

Tập 486: Kang Han Na, Keum Sae Rok, Lee Joo Young,Park mang lại Rong (Apink)}.

Tập 485: Ahn Jae Hong, Jeon Yeo Been, Kang So Ra, Kim
Sung Oh}.

Tập 484: Heo Kyung Hwan, Jun Hyo Seong, Kang Tae Oh(5urprise), YOYOMI, Ahn Jae Hong, Jeon Yeo Been, Kang So Ra, Kim Sung Oh.

NĂM 2020

Tập 483: Heo Kyung Hwan, Jun Hyo Seong, Kang Tae Oh(5urprise), YOYOMI

Tập 482: Adria Arjona, Hwang Bo Ra, Mélanie Laurent,Ryan Reynolds

Tập 481: khách hàng mời: team AOA (Kim Chan Mi, Kim Seol
Hyun, Seo Yu Na, Shin Hye Jeong, Shin Ji Min

Tập 480: Kang Han Na, Lee Hee Jin, Yoo Byung Jae, Yoo
A(Oh My Girl

Tập 479: không có khách mời

Tập 478: Choi Ri, Heo Kyung Hwan, Park Jin Young(Got7), Seo Eun Soo.

Tập 477: Choi Ri, Heo Kyung Hwan, Hyuna, Kang Han Na,Lee Guk Joo, Park Jin Young (Got7), Seo Eun Soo, Sihyeon

Tập 476: Hyuna, Kang Han Na, Lee Guk Joo, Sihyeon}.

Tập 475: Hong Hyun Hee, Park Ji Hyun}.

Tập 474: Go Min Si, Hwang Bo Ran.

Tập 473: Han Ki Bum

Tập 472: không có khách mời

Tập 471: Hwang chi Yeul, Mina (Gugudan), Park Yoo Na,Tiffany Hwang (Girls’ Generation)}.

Tập 470: không có khách mời

Tập 469: Code Kunst, Lia Kim, Nucksal, Gummy, Hong Jin
Young, Yoon mi Rae (MFBTY), Go Young Bae (Soran), Lee Tae Wook (Soran), Pyeon
Yoo Il (Soran), Seo Myun Ho (Soran), Jung Eun Ji (Apink), Kim nam Joo (Apink),Oh Ha Young (Apink), Park mang lại Rong (Apink), Son mãng cầu Eun (Apink), Yoon Bo Mi(Apink).

Tập 468: Chaeryeong (Itzy), Lia (Itzy), Ryujin (Itzy),Yeji (Itzy), Yuna (Itzy), Go Young Bae (Soran), Lee Tae Wook (Soran), Pyeon Yoo
Il (Soran), Seo Myun Ho (Soran), Jung Eun Ji (Apink), Kim nam Joo (Apink), Oh
Ha Young (Apink), Park cho Rong (Apink), Son na Eun (Apink), Yoon Bo Mi(Apink), Gummy, Hong Jin Young, Lia Kim, Nucksal, Code

Tập 467: Chaeryeong (Itzy), Lia (Itzy), Yeji (Itzy),Yuna (Itzy), Ryujin (Itzy),Go Young Bae (Soran), Lee Tae Wook (Soran), Pyeon
Yoo Il (Soran), Seo Myun Ho (Soran), Jung Eun Ji (Apink), Kim phái nam Joo (Apink),Oh Ha Young (Apink), Park mang đến Rong (Apink), Son mãng cầu Eun (Apink), Yoon Bo Mi(Apink), Sunny (Girls’ Generation), Gummy, Hong Jin Young, Jang Ye Won, Code
Kunst, Sunmi, Lia Kim, Nucksal, Kim Ye Won.

Tập 466: Jang Ye Won, Kim Ye Won, Sunmi, Sunny (Girls’Generation)

Tập 465: khách hàng mời: Choi Yu Hwa, Lim Ji Yeon, Park
Jung Min.

Tập 464: không tồn tại khách mời

Tập 463: khách hàng mời: Bae Seong Woo, đến Yi Hyun, Kim
Hye Jun, Sung Dong Il

Tập 462: khách hàng mời: Jung Joon Il

Tập 461: khách mời: Jang Jin Hee, Rothy, Seunghee (Oh
My Girl), tuy nhiên Ji In.

Tập 460: Jo Jung Suk cùng Yoona (Girls’ Generation)}.

Tập 459: Code Kunst, Nucksal, Gummy, Go Young Bae(Soran), Pyeon Yoo Il (Soran), Seo Myun Ho (Soran), Lee Tae Wook (Soran), Jung
Eun Ji (Apink), Kim nam giới Joo (Apink), Oh Ha Young (Apink), Park mang lại Rong(Apink), Son na Eun (Apink), Yoon Bo mày (Apink)


*

Tập 458: Code Kunst, Nucksal, Gummy, Go Young Bae(Soran), Pyeon Yoo Il (Soran), Seo Myun Ho (Soran), Lee Tae Wook (Soran), Jung
Eun Ji (Apink), Kim phái mạnh Joo (Apink), Oh Ha Young (Apink), Park đến Rong(Apink), Son mãng cầu Eun (Apink), Yoon Bo mi (Apink)}.

Tập 457: Chungha, Seol In Ah}.

Tập 456: không có khách mời.

Tập 455: không tồn tại khách mời

Tập 454: không có khách mời

Tập 453: yên Soo Hyang, Lee quý phái Yeob

Tập 452: không tồn tại Khách mời

Tập 451: không có khách mời.

Tập 450: Lee Dong Hwi.

Tập 449: Esom, Kim Kyung Nam, Shin Ha Kyun

Tập 448: Han Bo Reum, Hani (EXID), Kim Hye Yoon,Mingyu (SEVENTEEN), Seungkwan (SEVENTEEN), Solji (EXID

Tập 447: Kim Ji Seok, Lee Yi Kyung, Ha Seok Jin}.

Tập 446: Kim Ji Seok, Lee Yi Kyung, Ha Seok Jin}.

Tập 445: Bona (Cosmic Girls), Jang Hee Jin, Kim Jae
Yeong}.

Tập 444: không tồn tại khách mời.

Tập 443: Chani (SF9), Dawon (SF9), Hwiyoung (SF9),Inseong (SF9), Jaeyoon (SF9), Rowoon (SF9), Youngbin (SF9), Zuho (SF9), Taeyang(SF9), Hyungwon (Monsta X), I.M (Monsta X), Ki Hyun (Monsta X), Lee Joo Heon(Monsta X), Min Hyuk (Monsta X), Shownu (Monsta X), Won Ho (Monsta X), Lee Sang
Yeob

Tập 442: Han Eun Jung, Hong Jin Young, Keum Sae Rok.

Tập 441: Hwang Je Sung, nam Chang Hee, Park Bo Young

Tập 440: không có khách mời.

Tập 439: Hong Jin Young

Tập 438: không tồn tại khách mời

Tập 437: Go Ara, Jung Il Woo, Kwon Yul, Park Hoon

Tập 436: Hong Jong Hyun, Jeong Yu Mi, Kwon Mina (AOA),Lee Yoo Ri, Seungri (Big Bang), Shin Ji Min (AOA)}.

Tập 435: Gong Myung (5urprise), Jin Seon Kyu, Lee Dong
Hwi, Lee Hanee, Ryu Seung Ryong}.

Tập 434: Chungha, Kang Seung Yoon (Winner), Kim Do
Yeon (Weki Meki), Lee Seung Hoon (Winner)}.

Tập 433: Apink (Jung Eun Ji, Kim nam giới Joo, Oh Ha Young,Park cho Rong, Son na Eun, Yoon Bo Mi

NĂM 2019

Tập 432 - Choi Soo Young (Girls’ Generation), Han Sun
Hwa, Hwang đưa ra Yeul, Jeon Hye Bin, Park Ha Na, Sung Hoon.

Tập 431 - Choi Soo Young (Girls’ Generation), Han Sun
Hwa, Hwang đưa ra Yeul, Jeon Hye Bin, Lee mê man Young, Park Ha Na, Sung Hoon}.

Tập 430 - Byul với Lee yêu thích Young.

Tập 429 - Byul với Lee yêu thích Young}.

Tập 428 - đội Twice (Im na Yeon, Kim domain authority Hyun, Mina,Momo, Park Ji Hyo, Sana, Son Chae Young, Tzuyu, Yoo Jeong Yeon)

Tập 427Seol In Ah, Kang Han Na, Irene & Joy (Red
Velvet)}.

Tập 426 - Seol In Ah, Kang Han Na, Irene & Joy(Red Velvet)}.

Tập 425 - Byung Ok

Tập 424 - na Eun (Apink), Ahn Hyo Seob, Seo Young Hee

Tập 423 - không có khách mời

Tập 422 - khách hàng mời - yên ổn Soo Hyang, Lee Ha Na

Tập 421 - không có khách mời

Tập 420 - không tồn tại khách mời

Tập 419 - Jang vày Yeon

Tập 418 - GOT7Tập 417 - Lee Elijah , Lee đắm đuối Ah , Lee Joo Yeon , Kim Ji Min ,Sunmi , Bobby và BI , Seungri
Tập 416 - Lee Elijah , Lee say đắm Ah , Lee Joo Yeon , Kim Ji Min , Sunmi , Bobby và
BI , Seungri
Tập 415 - Lee thanh lịch Yeob , Noh Sa Yeon
Tập 414 - Kim Roi Ha , Kwak say đắm Yang , Seo Hyo Rim
Tập 413 - Jennie , Jin Ki Joo
Tập 412 - MAMAMOON , Shin Hye Sun , Sung Dong II , Jang vày Yeon
Tập 411 - Không khách hàng Mời
Tập 410 - Tom Cruise , Henry Cavill , Simon Pegg
Tập 409 - Jennie Ji
Soo ( Black
Pink ) , Bora , Han Eun Jung , Pyo Ye Jin
Tập 408 - Hong Jin Young , Lee domain authority Hee , Kang Hana , Lee sang trọng Yoeb ( Dự Án GiaĐình )Tập 407 - Hong Jin Young , Lee domain authority Hee , Kang Hana , Lee sang Yoeb ( Dự Án GiaĐình )Tập 406 - Hong Jin Young , Lee da Hee , Kang Hana , Lee thanh lịch Yoeb (hìnhphạt )Tập 405 - Lee Guk Joo , Kyungri , Seo Eun Soo , Son Dam Bi
Tập 404 - Không khách hàng Mời
Tập 403 - Không khách hàng Mời
Tập 402 - Dayoung , Seolhyun , Joo
E , Mino , Seungyoon
Tập 401 - Seo Ji Suk , Jo Woo Jong , K.Will , Chun Sung Moon , Lee Jong Hyuk ,Han Min Gwan , Han Ki Bum
Tập 400 - Hong Jin Young , Lee da Hee , Kang Hana , Lee sang Yoeb ( Dự Án GiaĐình )Tập 399 - Hong Jin Young , Lee da Hee , Kang Hana , Lee quý phái Yoeb ( Dự Án GiaĐình )Tập 398 - nhóm Nhạc TWICETập 397 - Jo Se Ho , Lee Young Eun , Park Jung Min
Tập 396 - Hong Jin Young , Lee da Hee , Kang Hana , Lee lịch sự Yoeb ( Dự Án GiaĐình )Tập 395 - Hong Jin Young , Lee domain authority Hee , Kang Hana , Lee sang Yoeb ( Dự Án GiaĐình )Tập 394 - Hong Jin Young , Lee domain authority Hee , Kang Hana , Lee sang trọng Yoeb ( Dự Án GiaĐình )Tập 393 - Hong Jin Young , Lee domain authority Hee , Kang Hana , Lee sang Yoeb ( Dự Án GiaĐình )Tập 392 - Hong Jin Young , Lee da Hee , Kang Hana , Lee thanh lịch Yoeb ( Dự Án GiaĐình )Tập 391 - (Như tập 390)Tập 390 - Heo Kyung- Hwan , Lee quý phái - Yeob , Yoo Byung-Jae
Tập 389 - Không khách hàng Mời
Tập 388 - Lee da Hee , Goo Hara , Mina , Seol In Al
Tập 387 - Không khách mời
Tập 386 - Không khách hàng mời
Tập 385 - Không khách hàng mời
Năm 2018
Tập 384 - Không khách hàng mời
Tập 383 -So You (Sistar ), Lee Ellijah, Sechs Kies
Tập 382 -SECHSKIESTập 381 -Choi Gwihwa, Go Bogyeol, Heo Sungtae, Lee Sangyeob.Tập 380 - Kang Hana, Kyung Soo Jin.Tập 379 - Không khách mời
Tập 378 - Không khách mời
Tập 377 -Im Semi, Kim Jimin, Kim Sejeong (Gugudan), Ko Sunghee
Tập 376 - Eun Hyuk, Dong Hae, Lee Teuk (Super Junior), Irene, Joy (Red Velvet)Tập 375 - Không khách hàng mời
Tập 374 - Noh Sayeon, Jo Seho, Ha Yeonsoo, Kang Daniel (Wanna One)Tập 373 - Không khách mời
Tập 372 - Yoon Bomi (Apink),Shin Sung Rok
Tập 371 - Không khách hàng mời
Tập 370 -Không khách hàng mời
Tập 369 - Không khách hàng mời
Tập 368 - Sunmi (Wonder Girls), Baek Jiyoung, Hwang Seung-eon, Jo Seho, Kei(Lovelyz), Lee Elijah, Sol Bi, Sung Hoon
Tập 367 - Sunmi (Wonder Girls), Baek Jiyoung, Hwang Seung-eon, Jo Seho, Kei(Lovelyz), Lee Elijah, Sol Bi, Sung Hoon
Tập 366 - Soyu (SISTAR)Tập 365 - Không khách mời
Tập 364 - Không khách hàng mời
Tập 363 - Taeyeon, Tiffany, Yuri, Hyoyeon, Sooyoung, Sunny, Yoona (SNSD)Tập 362 - Park Seo Joon, Kang Ha Neul
Tập 361 - Jo Se-ho, Park Geun Shik, na Eun (Apink), Kim soo-yong, Tae Hang Ho,Song Ji Hyo"s Brother Cheon Seong Min, Jeon So Min"s Brother Jeon Woo Min, Kim
Jong Kook"s Brother Kim Jong Myeong
Tập 360 - Jo Se-ho, Park Geun Shik, mãng cầu Eun (Apink), Kim soo-yong, Tae Hang Ho,Song Ji Hyo"s Brother Cheon Seong Min, Jeon So Min"s Brother Jeon Woo Min, Kim
Jong Kook"s Brother Kim Jong Myeong
Tập 359 - Không khách hàng mời
Tập 358 - Không khách mời
Tập 357 - Son Naeun, Oh Hayoung (APink), Son Yeo Eun, Hong Jin Young, Lee Sun
Bin, Lee Tae Hwan
Tập 356 - Không khách hàng mời
Tập 355 - Jung Hye Sung
Tập 354 - Không khách hàng mời
Tập 353 - Không khách hàng mời
Tập 352 - Không khách mời
Tập 351 - Không khách mời
Tập 350 - Không khách hàng mời
Tập 349 - Hyorin (Sistar)Tập 348 - Hyorin (Sistar)Tập 347 - Jang vị Yeon
Tập 346 - Thêm thành viên bắt đầu Jun So Min, Yang Se Chan
Tập 345 - Han Jae Suk, Yoon Bak, Sandara Park (2NE1)Tập 344 - Choi Min Yong, Yoon Bomi (APink)Tập 343 - Jun So Min, Lee Se Young, Kwang Han Na, Park Jin Ju, Choi Tae Joon,Umji (GFriend)Tập 342 - Park Bo Gum
Tập 341 - Không khách mời
Tập 340 - Tuần lễ Lee Kwang Soo
Tập 339 - Yoo Jae Suk"s Week
Tập 338 - Red Velvet
Tập 337 - Tuần lễ Haha
Tập 336 - Tuần lễ Gary (Gary quay trở lại 1 tập)Tập 335 - Tuần lễ Ji Suk Jin
Tập 334 - Tuần lễ Kim Jong Kook
Tập 333 - Tuần lễ song Ji Hyo
Tập 332 - Không khách hàng mời
Tập 331 - Kim So Hyun
Tập 330 - BLACKPINKTập 329 - Không khách hàng mời
Tập 328 - TWICETập 327 - do (EXO), mang đến Jun Seok
Tập 326 - Sechs Kies, Hwang Woo Seul Hye.Tập 325 - Kang Gary
Tập 324 - Không khách mời - Gary rời Running Man
Tập 323 -Minho (Shinee), Jang bởi vì Yeon, Kim Jun Hyun, Seo Ji Hye, Yang Se
Chan
Tập 322 -Yura (Girl"s Day), Kang Min Kyung (Davichi), Son Yeon Jae, Ye Ji
Won, Park mi Sun
Tập 321 -Solbin (Laboum), Lee Kyu Han,Park mãng cầu Rae, Park Soo Hong, Yang Se
Chan
Tập 320 -Yoo Hae Jin, mang đến Yoon Hee, Lee Jun, Lim Ji Yeon
Tập 319 - Không khách hàng mời
Tập 318 -Chansung (2PM), Mark (GOT7), Jin Young (GOT7), Kang Seung Hyun,Crush, tuy nhiên Ji Eun
Tập 317 -Han Hye Jin, Lee Kyung Kyu
Tập 316 -Hyorin (Sistar), GOT7 Yugyeom, Bam
Bam, Jackson, JB, Jinyoung,Mark, Youngjae
Tập 315 - cha Seung Won
Tập 314 - Lee Joon Gi, Kang Ha Neul, Hong Jong Hyun
Tập 313 - Noh Sa Yeon, Kim Se Jeong, Ha Jae Sook, Lee Min Joo &Anh Moon
Sook
Tập 312 -Yoon Jong Shin, Yoo Byung Jae, Bada, Kim Kyung Ho, Jo Jung Chi
Tập 311-Oh Yeon Seo, Soo Ae & Ha Jae Sook
Tập 310 -Oh Yeon Seo (LUV), Ha Jae Sook, Soo Ae
Tập 309 -Hong Jin Kyung, Lee Ki Woo, Seo Jang Hoon
Tập 308 -Kim Hee Ae, Ji Jin Hee
Tập 307 -Shownu (Monsta
X), Sistar
Tập 306 -Gyeong Ree, Nichkhun, Lee Ki Woo
Tập305 - Lee Soo Min, Lee Kyung Kyu, Jo Se Ho, Kim Dong Hyun, Kim Jun
Hyun, Lee Jung Jin, Yoo Jae Hwan
Tập304 - Park Shin Hye, Lee Sung Kyung, Kim Min Suk, Yoon Kyu Sang
Tập303 - Ahn Sung Ki, Han Ye Ri, Jo Jin Woong, Kwon Yul
Tập302 - Twice, Yeo Jin Goo
Tập301 - No Guest
Tập300 - BTSTập299 - Zico, Hong Jin Young, Jo Bo Ah, Kyung Soo Jin, Stephanie Lee,Uhm Hyun Kyung, Yoo In Young
Tập 298 - Go Ara, Kim Sung Kyun, Lee Je Hoon
Tập 297 - Kim Ji Won, Jin Goo
Tập 296 -Mẹ Kim Jong Kook, Lee Moon Sae, Lee Seung Joon, Yoon Gun,Chae Young In
Tập 295 -Kyuhyun (Super Junior), Lee Yo Won, Seo Joon
Tập 294 - Girl"s Day"s Hyeri, WINNER"s phái nam Tae Hyun, tuy vậy Min Ho
Tập 293 -Seohyun, Seolhyun, Yoo Yeon Seok với Park Bo Gum
Tập 292 -Lizzy, Mikey, Wax, nam giới Chang Hee, Park Myung Ho, Kang Hyun Soo,Jung Jung Ah và Lee Wan.Tập 291 - Không khách mời
Tập 290 - Dubai Special 2Tập 289 - Dubai Special - Jung Il Woo, Lee da Hae
Tập 288 - Không khách hàng mời
Tập 287 - Ahn Gil Kang, Kim bởi vì Kyun, Kim Jo Han, Kim Won Hae, Lee Hong Ryul,Park mày Sun, Yoo Yul
Tập 286 - Kim Ga Yeon
Tập 285 - Không khách mời
Tập 284 - Park Ji Sung, Jong Tae Se, Ji So Yun
Tập 283 - Park Ji Sung, tuy nhiên Joong Ki, Jung Il Woo
Tập 282 - Siwan , Ko Ah Sung, Lee Hee Joon, Hong Yun Hwa
Tập 281 - Lim Ji Yeon
Tập 280 - Không khách hàng mời

2016Tập 279 - Chae Yeon, Lee Jong Soo, Bobby & B.I. (i
Kon), Kim Ji Min, Seol
Hyun, Andy, Lee Ji Hyeon, Kim Jung nam (Turbo), Stephanie
Tập 278 - Chae Yeon, Lee Jong Soo, Bobby và B.I. (i
Kon), Kim Ji Min, Seol
Hyun, Andy, Lee Ji Hyeon, Kim Jung nam (Turbo), Stephanie
Tập 277 - Không khách hàng mời
Tập 276 - Không khách hàng mời
Tập 275 - EXID"s Hani, yên ổn Yo Hwan, Hong Jin Ho
Tập 274 - Niel , Kim Kwang Gyu, Jo Jung Chi, Min Kyung Hoon, Park Soo Hong
Tập 273 - Cultwo và những nghệ sĩ hài của "Những bạn tìm tiếng cười"Tập 272 - không ít - 100 đấu 100 phần 2 - có GOT7, SEVENTEEN, N.Flying, GFRIEND,After School"s Uee, 2AM"s yên Seulong, g.o.d"s Park Joon Hyung, DJ DOC"s Lee
Haneul...Tập 271 - rất nhiều - 100 đấu 100 - bao gồm GOT7, SEVENTEEN, N.Flying, GFRIEND,After School"s Uee, 2AM"s lặng Seulong, g.o.d"s Park Joon Hyung, DJ DOC"s Lee
Haneul...Tập 270 - Không khách mời
Tập 269 - Park Bo Young, Lee Chun Hee và Kim Hee Won
Tập 268 - Joy (Red Velvet), Park Han Byul, Gong Seung Yeon, Yoon Park,Stephanie, Kim Ja In và Park mãng cầu Rae
Tập 267 - Không khách hàng mời
Tập 266 - Super Junior"s Eunhyuk, Hong Jin Young, im Joo Hwan
Tập 265 - Ye Eun, cho Kyuhyun, Rap Monster, John Park
Tập 264 - Kwon Sang-woo & Sung Dong-il
Tập 263 - Guest - Lee Dong Wook, Park Seo Jun, Yura
Tập 262 - Guest - nam Bo Ra,Kim Soo Ro,Park Gun Hyung,Kim Min Kyo,Kang Sung Jin
Tập 261 - Guest - DJ Koo,Lee Ha Neul,Park Jun Hyung,Lee Jae Hun,Kim Gun Mo
Tập 260 - Guest - DJ Koo,Lee Ha Neul,Park Jun Hyung,Lee Jae Hun,Kim Gun Mo
Tập 259 - Cuộc casting sống còn thân Ji Hyo và Guest - Lee Yo Won, thân phụ Ye Ryun
Tập 258 - Guest - Jung Man Sik, Hwang Jung Min, Jang Yoon Joo
Tập 257 - Guest - tuy vậy Jong-guk, Kim Yeon-kyung, Hyun Joo-yup, Shin Soo-ji and
Hong Jin-ho
Tập 256 - Guest - 2PM và Baek Jin
Tập 255 - Cuộc đua nữ hoàng ngày lạnh - Guest - AOA"s Seolhyun, SISTAR"s Bora,SISTAR"s Soyou, Apink"s Bomi, Lee Guk Joo
Tập 254 - Cuộc đua quả đât trò chơi - Guest - Girls" Generation - Specialguests - SHINee"s Minho & Choi Hong Man
Tập 253 - Cuộc đua Kì nghỉ tình yêu thương - Guests - Haeryung, Yeeun, Seo Hyun Jin,Irene Kim, Park Ha Na, Hwang Seung Un, vày Sang Woo
Tập 252 - Guests - Lucky J"s Jessi, Jay Park, Verbal Jint, San E, Eun Ji Won
Tập 251 - Guests - Byul (Vợ của Haha), Kim So Hyun, Son Joon Ho. Special guests- tuy nhiên Joong Ki, Jo In Sung, lặng Ju Hwan
Tập 250 - Guest - toàn cục thành viên Big Bang
Tập 249 - Guest - After School UEE, Kim Joon Hyung
Tập 248 - Guest - Amber , Nichkhun <2PM>, Park Joon Hyung , Henry, Kangnam Tập 247 - Không khách mời
Tập 246 - Guest - Park Seo Joon và Son Hyun Joo
Tập 245 - Guest - Jinusean
Tập 244 - Guest - Choa, Jessi,Kim Yoo Ri, Seo Ye Ji, Jang vì Yeon
Tập 243 - Guest - Hong Jong Hyun, Son Ho Joon, Noels Kang Kyun Sung, Jang Soo
Won và Yoo Byung Jae
Tập 242 - Guest - Jung Il Woo, FT Island Hongki, CNBlue"s Yonghwa
Tập 241 - Don"t Believe That Girl Guests - Yoon Jin Seo, Park Ye Jin, Shin
SekyungTập 240 - The Youth Energy Guests - Kim Woobin, Kang Haneul, 2PM JunhoTập 239 - The Dark Knight Guests - Sung đam mê Kyung, Kim Dong HyunTập 238 - Water Fairies Guests - Kim Seo
Hyung, Ye Ji
WonTập 237 - The Greatest Love Guests - Jung So Min, phái mạnh Ji Hyun, Yoo So Hee,Yerin (G-Friend) và Hani (EXID)Tập 236 - Real Men Race Guests - Shinhwa, ZE -ATập 235 - Lunar New Year Cooking Battle Part 2 Guests - Taecyeon,Fei,Kim Sung
Ryung, Yeon Jung Hoon, Seo Woo,Shoo và Yoo SunTập 234 - Lunar New Year Cooking Battle Guests - Taecyeon,Fei,Kim Sung Ryung,Yeon Jung Hoon, Seo Woo,Shoo & Yoo SunTập 233 - Idol Special Race - truy Tìm kho báu Guests - Super
Junior Ryeo
Wook,BEAST Dong
Woon, Infinite Dong
Woo, 4Minute So
Hyun, Girls Day So
Jin, VIXX N, TEENTOP Niel, Eric Nam, BTOB Min
HyukTập 232 - Gold or Friendship Miryo, Hong Kyung Min, Kim Ji Soo, Kim Won Jun,Oh Hyun Kyung, Park Ji Yoon, Shin domain authority EunTập 231 - Yoomes Bond & The Successor No GuestTập 230 - Flower Boys Crush Guests - Hong Jong Hyun, Seo Kang Joon, Seo Ha
Joon, phái mạnh Joo Hyuk, Choi Tae JoonTập 229 - Making Couple Race Guests - Lee Seojin, Lee Seung Gi, Moon Chae WonTập 228 - Running Bedrock Race Guests - Lee Seung Gi, Moon Chae Won2015
Tập 227 - The Return of the boss khủng Guest - Ryu Hyun JinTập 226 - Christmas Special Guests - Kim Hye Ja, Lee Chun Hee, Kang Hye JungTập 225 - THE FINAL CASE Guests - Kim Woo Bin, Lee Hyun WooTập 224 - Opposite Poles Race Guests - tuy nhiên Ga
Yeon, Han Groo, Soo
Jin,...Tập 223 - ĐẠI HỘI NỊNH HÓT Guests - Fabien Yoon, Brad Moore...Tập 222 - Running Wars No GuestTập 221 - King Of Events Race Leeteuk, Kyu Hyun, Jung In, Narsha, Bobby Kim..Tập 220 - Best Couple Humanity Guest - Jang Dong Min, song Jae Rim,..Tập 219 - The Return Of The Queen Guests - Joo lịch sự Wook, Han Ye Seul, Jung
Gyu Woon, Wang Ji Hye & Han sang trọng JinTập 218 - Find the Kidnapper Guests - Oh Yeon Seo, Kim Ji Hoon, Jung Eun JiTập 217 - Death Bingo Race Guests - Oh sang Jin, Jo Jin Woong, Kim Sung KyunTập 216 - Running Heroes No GuestTập 215 - October Bride Guests - Shin Min Ah, Jo Jung SukTập 214 - R-POP STAR RACE Guests - Bi, f(x)"s Krystal, Alex Chu...Tập 213 - It"s OK That"s Chaebol Guests - Seowoo, Choi Yeo
Jin, Lee Yuri...Tập 212 - Mystery 1470 Part 2 Guests - 2AM Seulong, Ailee, Ji Chang Wook...Tập 211 - Mystery 1470 Guests - 2AM Seulong, Ailee, Ji Chang Wook...Tập 210 - BLACK and WHITE - The life of one game | Guests - AOA, 2PM, CNBlue,SBS, JYP Ent, FNC Ent, SK Knight Basketball Team...Tập 209 - LEGEND vs YOUNG BLOOD | Guests - SHINee Taemin, EXO KAI - Sehun,SISTAR Soyou, Moon Hee Jun,Eun Ji Won, Danny Ahn, Cheon Myung Hoon.Tập 208 - ngôi sao Hallyu 2014 | Guest - Bae Suzy
Tập 207 - Ji Suk Jin & Friends | Guests - Hee Chul, Lee So
Yeon, Kim
JeDong...Tập 206 - D.I.Y COOKING BATTLE | Guests - Joo Won, Hong Seok Cheon.Tập 205 - THE BEST PART TIME JOB HIRING | Guests - Baek Ji
Young, Hong Jin
Young, miss A"s Fei
Kang Seung
Hyun, Lee Guk Joo (siêu hài)Tập 204 - thiếu nữ bạch tuyết cùng 7 chú lùn | Guest - Ryu Seungsoo
Tập 203 - THE REAL BETRAYER 2014 | with Bomi (A-Pink), Naeun (A-Pink), Joo Ji
Hoon, Ji Sung, Heo Gyeong Hwan, Baek Sung Hyun, Sam Otswiri, Fabien Yoon and
Cho Yoo Ram.Tập 202 - Cuộc đua câu đố | Guests - Bomi (A-Pink), Naeun (A-Pink), Joo Ji
Hoon, Ji Sung, Heo Gyeong Hwan, Baek Sung Hyun, Sam Otswiri, Fabien Yoon and
Cho Yoo Ram.Tập 201 - Running Man VS Idols | Guests - SHINee"s Minho, Infinite"s Sung
Gyu,Hoya, B1A4"s Jin Young2PM"s Chansung, CNBlue"s Min
Hyuk, Sistar"s Bora.Tập 200 - Asian Dream Cup in Indonesia with Park Jisung | Guests - Park Ji
Sung, phụ thân Bum Geun.Tập 199 - WORLD CUP SPECIAL | Guests - Park Ji Sung, thân phụ Bum Geun, Seol Ki
Hyeon, BEAST"s Doojoon, Kikwang, Yoseob,2AM"s Chang
Min, ZEA"s Dongjun, B1A4"s
Baro, BTOB"s Min
Hyuk, VIXX"s Leo
Tập 198 - Couple Race | Seo
Joon, Narsha, Se
Yeon, Choi Hee, Hye
Jin, Yeon
Soo,Min
AhTập 197 - Cuộc chến Ddakji | Sinh viên các trường Đại học cùng Apink (diễn Mr.Chuvà chọn thứ tự thi đấu ).Tập 196 - Sự quay trở lại Running man siêu năng lực l No Guest
Tập 195 - Đại hội thể thao Idol 2014 l 2PM (Jun K, Junho, Nichkhun, Chansung,Wooyoung), 2NE1(CL, Bom, Dara, Minzy), Mystics89 (Jo Jung Chi, Muzie, Yoon Jong
Shin)p/s - Taecyeon (2PM) vướng kế hoạch quaydrama "Wonderful days" nên không gia nhập RM.Tập 194 - Running Man Mafia 2 l Lee Sanghwa, Ryu Seungsu, Kim Minjong, Kim
Jungnan, lặng Juhwan, Oh Mansuk, Kim Dongjun
Tập 193 - Running Man Mafia l Lee Sanghwa, Ryu Seungsu, Kim Minjong, Kim
Jungnan, yên Juhwan, Oh Mansuk, Kim Dongjun
Tập 192 - cắm trại mùa xuân l Lee Sanghwa, Ryu Seungsu, Kim Minjong, Kim
Jungnan, yên Juhwan, Oh Mansuk, Kim Dongjun
Tập 191 - Cuộc lưu lạc tại australia 3 - Kim Woo Bin, Jung Ji Hoon (Bi Rain)Tập 190 - Running Man VS Angel Eyes l Goo Hye Sun, Lee sang trọng Yoon, Kang Ha Neul,Kim Ji Suk, Seungri, Gong Hyung Jin, Kwon Hae Hyo
Tập 189 - Cuộc lưu lạc tại australia 2 - Kim Woo Bin, Jung Ji Hoon (Bi Rain)Tập 188 - Cuộc lưu lạc tại nước australia - Kim Woo Bin, Jung Ji Hoon (Bi Rain)Tập 187 -Đường đua vượt sông Hàn l No Guest
Tập 186 -Đường đua Seoul l cn Blue(Yonghwa, Jonghyun, Minhyuk, Jungshin), Shim
Eun Kyung
Tập 185 -You who came from Running Stars l Kim Hyun Soo
Tập 184 -Winter Olympics l B1A4 Baro, Seo In Guk, Park Seo Jun, Kang Yewon& So Ho Jun
Tập 183 -Cặp đôi số trời l Moon So Ri, Jo Min Su, Uhm Jung Hwa
Tập 182 -Đường đua ngựa l Im say đắm Wan, vì chưng Hee, Yeo Jin Goo
Tập 181 -Romeo và Juliet l Lee Jongsuk, Park Boyoung, Lee Seyoung
Tập 180 -Cuộc chiến nấu nạp năng lượng 2 - Lee Dong
Wook, Kim Sung
Kyu, Kim Jae
Kyung, John
Park2014
Tập 179 -Cuộc chiến nấu ăn - Lee Dong
Wook, Kim Sung
Kyu, Kim Jae
Kyung, John Park
Tập 178 -Running Man vs PD Team l NO GUESTSTập 177 -Ác mộng tối giáng sinh l Gil, Jung Chi, Jung
In, APink, Gaeko, Choiza
Tập 176 -Đường đua người bọn ông nổi tiếng l Kim Kwang
Gyu, Muzy, Lee Juk, Jun
Hyunmoo, Jang Ki
HaTập 175 -Vượt ngục tù l Gong Yoo, Park Hee Soon
Tập 174 -Cuộc đua dãy số l Lee Seung Gi, Han Hye
Jin, Sistar"s Bora
Tập 173 - trơn chày siêu năng lượng l Suzy,Ryu Hyun Jin
Tập 172 - thú vật Đại Hàn 2 l Suzy,Ryu Hyun Jin
Tập 171 - quái vật Đại Hàn l Ryu Hyun
Jin, EXO, Yoon Sukmi
Tập 170 - The Wizard of Oz l T.O.P, Kim Yoo Jung, Yoon Je Moon
Tập 169 - Chìa khóa tự vày l Yang Dong Geun , Joo thanh lịch Wook
Tập 168 - trận chiến Giữa Sói Và cừu | IU , Park Myung Soo
Tập 167 - truy tìm Tìm cha Lô truyền thuyết thần thoại | Chun Jung Myung và Kim Min Jung
Tập 166 - những người dân Thừa Kế | Choi Jin Hyuk, Park Shin Hye , Woo Bin
Tập 165 – tìm kiếm kiếm cô gái bí hiểm | Tập đặc biệt quan trọng dành bộ quà tặng kèm theo fan của Running Man
Tập 164 – Di sản vĩ đại | Goo Ah In, Kim Hae Sook
Tập 163 – đoạt được công chúa Jihyo | G-Dragon, Daesung, Seungri
Tập 162 – Vua của những thần tượng | 2PM, Beast, Infinite, APink, Girl’s Day,MBLAQ và SISTARTập 161 – Running Man Vs Pirates | Shinhwa
Tập 160 – Ranking Organization | No Guests
Tập 159 – Couple Race | John Park, Jo Jung Chi, Jung In, Kim Ye Rim, Kim Kwang
Kyu, Park quý phái Myeon và Fujita Sayuri
Tập 158 – Hide and Seek | Son Hyun Joo, Jeon mày Seon & Moon Jung Hee
Tập 157 – Court Special | Ahn Gil-kang, Jung Woong-in,Kim Hee-won
Tập 156 – Ruunign Man Attack of 2ne1 | 2ne1Tập 155 – Destiny’s Pair | Bae Suzy (Miss A)Tập 154 – Captain Park vs. Captain Koo | Park Ji Sung, Koo Ja Chul, Sulli
Tập 153 – Captain Park vs. Captain Koo | Park Ji Sung, Koo Ja Chul, Sulli
Tập 152 – King Of The Killers Cont. | Han Hyo Joo, Jung Woo Sung, Junho, Park
Ji-Sung
Tập 151 – King Of The Killers |Han Hyo Joo, Jung Woo Sung, Junho
Tập 150 – Running Man Avengers | Chansung, Taecyeon, Choo Sung-hoon, Jung
Du-hong
Tập 149 – The Legendary 9 Tailed Fox | Kim Soo-Mi, Kim Sook, Kwon Ri
Sae, Park
So-Hyun, tuy nhiên Eun-Hee
Tập 148 – Jumanji Food Race | Jeong Jun-ha, So Yi-hyun
Tập 147 – Running Man Athletic Tournament | Kim Soo-hyun, Lee Hyun-woo
Tập 146 – Betrayer Club | Kim Sang-kyung, Uhm Jung-hwa
Tập 145 – Running Man vs. Laws of the Jungle | Jeon Hye-bin, Jung Jin-woon(2AM), Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Park Jung-chul
Tập 144 – Legendary King of Ttakji | thân phụ In-pyo, Ricky Kim, Seo Jang-hoon
Tập 143 – Karaoke Race | Kim In-kwon, Lee Kyung-kyu, Ryu Hyun-kyung
Tập 142 – Couple Race | Lee Bo-young, Lee Sang-yoon
Tập 141 – Running Man Animal Kingdom | Eun Ji-won, Jessica (SNSD)Tập 140 – The virus | NO GUESTSTập 139 – That Winter…the Typhoon Blows | Go Ah-ra, Lee Yeon-hee
Tập 138 – Gentleman’s High School Dignity | Kim Soo-ro, Kim Woo-bin, Lee
Jong-hyun (CN Blue), Lee Jong-suk, Min Hyo-rin
Tập 137 – The Fools và The Princesses | Noh Sa-yeon, Uee (After School)Tập 136 – Asia Race - Vietnam 2 | Han Hye-jin, Lee Dong-wook
Tập 135 – Treasure Hunter | Choi Si-won (Super Junior), Jackie Chan
Tập 134 – Asia Race - Vietnam | Han Hye-jin, Lee Dong-wook
Tập 133 – Asia Race - Macau | Han Hye-jin, Lee Dong-wook
Tập 132 – Actors vs. Singers | Hwang Jung-min, Hyun-ah (4Minute), Park
Sung-woong
Tập 131 – The Bounty Hunters | Choo Sung-hoon, Lee Si-young
Tập 130 – Reincarnation | NO GUESTSTập 129 – Idol Olympics 2013 | Jung Yong-hwa, Kwang-hee, L, Lee Jong-hyun, Lee
Joon, Min-ho, Sulli
Tập 128 – War of Money | Park Shin-yang, Uhm Ji-won
Tập 127 – War of the Zodiac Gods | Choi Ji-woo, Jung Yong-hwa, Lee Gi-kwang,Lee Jong-hyun, Simon D2013
Tập 126 – Truth và Lie | Choi Ji Woo
Tập 125 – Christmas Special | Jung Hyung Don, Juvie Train, Park thanh lịch Myun, Ryu
Dam, Shin Dong
Tập 124 – Taste vs. Taste Food War | Go Soo, Han Hyo Joo
Tập 123 – Kimchi War | Go Soo, Han Hyo-joo
Tập 122 – 80s/90s Legend Special | Jung Won Gwan, Kim Tae Hyun, Lee Sang-won,Goo Hara, Kang Susie, Kim Wan Sun, Park phái mạnh Jung
Tập 121 – 007 | Lee Seung Gi, Park Shin Hye
Tập 120 – Water sniper | Lee Seung Gi, Park Shin Hye
Tập 119 – Supernatural Baseball | Choo Shin Soo, Jin Se Yeon, Ryu Hyun Jin
Tập 118 – Grasshopper Hunting Final Showdown | Choi Min Soo, Park Bo Young
Tập 117 – Riddle Race | Ji Jin Hee, Ji Sung, tuy nhiên Chang Eui, Suzy, Yu Bin
Tập 116 – Who Can See the Future | Ji Jin Hee, Ji Sung, tuy nhiên Chang-eui
Tập 115 – Super Match in the Mud Flat | DBSK, Moon Geun Young
Tập 114 – X-man vs. Running Man | Moon Geun-young
Tập 113 – Absolute Ttakji | Jeon Mi-seon, Yeom Jeong Ah, Yu Hae Jin
Tập 112 – Middle Aged Flowers 2 | Go Chang Suk, im Ha Ryong, Lee Jong Won, Shin
Jung Gun, Son Byung Ho, Taeyeon
Tập 111 – Middle Aged Flowers | Go Chang-suk, im Ha-ryong, Lee Jong-won, Shin
Jung-gun, Son Byung-ho
Tập 110 – Find Magic Potion 2 (Olympic hero Special) | Park Tae-hwan, Son Yeon
Jae
Tập 109 – Find Magic Potion (Olympic nhân vật Special) | Park Tae-hwan, Son Yeon
Jae
Tập 108 – Don’t Walk but Date! | Gong Hyo Jin, Lee Joon
Tập 107 – Running Man Chaser | Gaeko, Jang Shin-young, Kim thanh lịch Joong
Tập 106 – Find Han Ji-Min’s True Love | Han Ji-min, Kim Je Dong
Tập 105 – Running Man MT | Han Ji-min
Tập 104 – Idol Olympics 2012 | Eunhyuk, Eun Jung, Yonghwa, Lee Joon, Nichkhun,Si Wan, Doo-joon
Tập 103 – Beauty và the Beast | Noh Sa Yeon, Shin Se Kyung, Yoo Jun San
Tập 102 – C.S.I vs quái dị Soo-hyun | Kim Soo-hyun
Tập 101 – C.S.I vs Criminals | Kim Bum-soo, Yoon vì chưng Hyun, Yoon Jong-shin
Tập 100 – War of Gods | Kim Hee-sun
Tập 099 – Kingdom War | yên ổn Ho, Lee Tae-gon
Tập 098 – Zombie School Trip | NO GUESTSTập 097 – Asian Dream Cup Special | Park Ji-sung
Tập 096 – Psychic Soccer | Park Ji-sung, IUTập 095 – Mission Impossible | MBLAQ, SISTARTập 094 – Wedding Race | Han Seung-yeon, Hyun-ah, Krystal, Gyuri, Suzy
Tập 093 – Survival trò chơi | Han Seung-yeon, Hyun-ah, Krystal, Gyuri, Suzy
Tập 092 – Running Store (Delivery) | Chun Jung-myung, JYPTập 091 – Yoomes Bond | NO GUESTSTập 090 – Spring Couple Race | Lee Deok-hwa, Park Jun-gyu, Park Sang-myun
Tập 089 – Running Man in Wonderland | Bo
A, Jung Jae-hyung
Tập 088 – Running Man Code | Bo
A, Jung Jae-hyung
Tập 087 – First Love | Han Ga-in
Tập 086 – Running Man Championship Tournament | Gaeko, Ha Ji-won
Tập 085 – Big Bang’s Revenge | Big Bang
Tập 084 – Big Bang vs. Running Man | Big Bang
Tập 083 – Find the Real Package in BUSAN | Lee Da-hae, Oh Ji-ho
Tập 082 – Spy trò chơi | Lee Da-hee
Tập 081 – Gary’s Memories | NO GUESTSTập 080 – Charlie’s Angels | Go Ah-ra, Hyomin, yên ổn Soo-hyang
Tập 079 – Sherlock Holmes | Kim Je-dong, Yoon Do-hyun
Tập 078 – Running Man Chohanji | Hong Soo-hyun, Lee Beom-soo
Tập 077– 4 Killers 2 | IU, Ji Jin-hee, Joo Sang-wook, Kim Sung-soo, Lee
Chun-hee
Tập 076 – 4 Killers | Ji Jin-hee, Joo Sang-wook, Kim Sung-soo, Lee Chun-hee
Tập 075 – Idol Special | Choi Si-won, Hyorin, Minho, Sohee, Sulli2012
Tập 074 – Running Man Survival 2 | NO GUESTSTập 073 – Running Man in Hong Kong 2 | Jung Yong-hwa (CN Blue), Lee Min-jung
Tập 072 – Running Man in Hong Kong | Jung Yong-hwa (CN Blue), Lee Min-jung
Tập 071 – Race of the Queens | Jo Hye-ryun, Oh Yeon-su
Tập 070 – Eliminate the Spy | Lee Min-ki, Park Chul-min, Son Ye-jin
Tập 069 – Grasshopper Hunting | Choi Min-soo
Tập 068 – Dumb và Dumber Double Spy | Kim Soo-ro, Park Ye-jin
Tập 067 – Old Coins Secret | Kim Soo-ro, Park Ye-jin
Tập 066– National Race Return | Kim Sun-ah, song Joong-ki
Tập 065 – Agent K | Kim Sun-ah, Kim Ju-hyuk
Tập 064 – Running Man with SNSD 2 | Hyoyeon, Jessica, Seohyun, Taeyeon, Yoona,Yuri
Tập 063 – Running Man with SNSD | Hyoyeon, Jessica, Seohyun, Taeyeon, Yoona,Yuri
Tập 062– Running Man in trung quốc 2 | Kang Ji-young, Kim Ju-hyuk, Lee Yeon-hee
Tập 061 – Running Man in đài loan trung quốc | Kang Ji-young, Kim Ju-hyuk, Lee Yeon-hee
Tập 060 – True Gary Show | NO GUESTSTập 059 – Hip-Hop Special | Tiger JK, Yoon Mi
Rae (Tasha), Dynamic Duo, Simon DTập 058 – Jeju Island Race 2 | cha Tae-hyun, Shin Se-kyung
Tập 057 – Jeju Island Race | thân phụ Tae-hyun, Shin Se-kyung
Tập 056 – Partner Race 2 | Ahn Mun-sook, Kim Sook, Shin Bong-sun, Yang Jung-ah
Tập 055 – Partner Race | Ji-yeon, Luna, Sulli, Suzy
Tập 054 – bảo đảm Boss | Choi Kang-hee, Ji Sung
Tập 053 – Vacation Race | Choi Min-soo, Yoon So-yi
Tập 052 – Thợ săn running man | Choi Min-soo
Tập 051 – Running Man in đất nước xinh đẹp thái lan 2 | Kim Min-jung, Nichkhun
Tập 050 – Running Man in đất nước thái lan | Kim Min-jung, Nichkhun
Tập 049 – bảo đảm nữ hoàng | Goo Ha-ra (Kara), Noh Sa-yeon
Tập 048 – Running man trận chiến thực tế l NO GUESTSTập 047 – Điểm danh đi làm việc l Kim Hyun-joong
Tập 046 – Spy Running man l Kim Hyun-joong
Tập 045 – công ty quảng cáo C l Jang Hyuk
Tập 044 – doanh nghiệp quảng cáo C l Jang Hyuk
Tập 043 – RM cuộc thi đấu thể thao l IU, Shin Bong-sun
Tập 042 – Survival Series (cuộc chiến phần lớn kẻ mạnh nhất ) l heo youngsaeng(SS501)Tập 041 – tủ sách quốc gia,Home haha l Lee Sun-kyun, Park Joong-hoonp/s - tuy nhiên Joong Ki tránh RM nhằm tập trung công việc diễn xuất.Tập 040 – Làng văn hóa truyền thống pháp Gapyeong l 2PM - Nichkhun & Taecyeon
Tập 039 – khu chợ truyền thống Seoul l SNSD - Yoona & Sunny
Tập 038 – Trung trọng tâm y khoa S (Yoomes Bond) l NO GUESTSTập 037 – Trung tâm buôn bán M l Park Ye-jin
Tập 036 – Khu gặm trại Nanji l Dae-sung (Big Bang), Jung Yong-hwa (CN Blue)Tập 035 – Khu cắn trại Nanji l Dae-sung (Big Bang), Jung Yong-hwa (CN Blue)Tập 034 – Đường Hongdae l Park Jun-gyu, Uee
Tập 033 – sảnh bay thế giới Incheon l Oh Ji-ho
Tập 032 – tổ chức triển khai giáo dục W l Kim Kwang-kyu, Tony Ahn
Tập 031 – Running man tập quan trọng đặc biệt mùa hè l Hyun Young
Tập 030 – Viện âm thanh quốc lập l Big Bang’s Seungri
Tập 029 – Cuộc đua xe bán tải l NO GUESTSTập 028 – chống tắm hơi G l Kim Byung-man
Tập 027 – Trung trọng tâm kịch nghệ seoul l DBSKp/s - Lizzy tách RM vì vướng lịch sẵn sàng cho album mới của tập thể nhóm After School.Tập 026 – Trung tâm dịch vụ thương mại nhạc cố gắng Nakwon l Jung Jin-young, Lee Moon-sik
Tập 025 – Trung trọng tâm Tự liệu Man
Hwa l Park Bo-young
Tập 024 – Khuôn viên chung cư l Lee Kyung-shil, song Eun-ee2011
Tập 023 – quần thể trượt tuyết Pyeong Chang l Shim Hyung-rae
Tập 022 – Lotte Mart l Choi Si-won, Kim Min-jong
Tập 021 – Ga KTX Gwangmyeong l Kim Je-dong
Tập 020 – Đài Khí tượng Thủy văn nước hàn l Heechul
Tập 019 – Ngôi nhà hàn quốc l Nichkhun
Tập 018 – Du thuyền quốc tế Busan l NO GUESTSp/s - Lizzy phát triển thành thành viên xác nhận thứ 9 của Running Man
Tập 017 – Đại học thiếu nữ Hanyang l Jung Yong-hwa (CN Blue), Ko Joo-won
Tập 016 – Trung trọng điểm Thưong mại l Yuri
Tập 015 – Trung tâm bảo trì Tàu điện ngầm Seoul l Kim Kwang-kyu, Tony Ahn
Tập 014 – Trung trung ương Huần luyện Kĩ năng an toàn l Lizzy
Tập 013 – Trung trung tâm Phát sóng SBS l Jang Dong-min, Lizzy
Tập 012 – Hội chợ thiết kế Seoul tại SVĐ Olympic Seoul l NO GUESTSTập 011 – Bưu điện Trung trọng tâm Seou l Jung Yong-hwa (CN Blue), Kim Je-dong
Tập 010 – kho lưu trữ bảo tàng Mĩ thuật hiện tại đại quốc gia l cha Tae-hyun, Yoon Se-ah
Tập 009 – Lotte World l Lee Hong-ki (FT Island), Kim Soo-ro, Shin Bong-sun
Tập 008 – Bảo tàng lịch sử vẻ vang Seoul,Cung năng lượng điện Gyeonghu l Lee Joon (MBLAQ), Park
Jun-gyu, Victoria (f(x))Tập 007 – Trung tâm Văn hoá l Eunjuong (T-ara), Jo Kwon (2AM), Jung Yong-hwa (CNBlue)Tập 006 – Tháp Seoul ở Namsan l Kim Shin-young, Se7en, Son Dam-bi
Tập 005 –Bảo tàng Khoa học non sông Gwacheon l Jessica (Girls’ Generation),Nichkhun (2PM), tuy vậy Ji-hyo
Tập 004 –Bảo tàng Khoa học nước nhà Gwacheon l Jessica (Girls’ Generation), Nichkhun(2PM), tuy vậy Ji-hyop/s - tuy vậy Ji-hyo đổi mới thành viên chấp thuận của Running Man
Tập 003 – SVĐ World Cup l Goo Ha-ra (Kara), Lee Chun-hee, tuy vậy Ji-hyo
Tập 002 – SVĐ World Cup l Goo Ha-ra (Kara), Lee Chun-hee, tuy nhiên Ji-hyo
Tập 001 – Trung tâm dịch vụ thương mại (Seoul) l Hwang Jung-eum, Lee Hyo-ri2010

*

1. Running Man EP.74 (Đại chiến Siêu năng lượng 2011: Đi tìm vô cùng năng lực)

Running Man tập 74 “Đi tìm cực kỳ năng lực” là tập đứng đầu cho Series “Siêu năng lực” hấp dẫn. Mỗi thành viên sở hữu phần lớn siêu năng lượng khác nhau. Họ đề xuất dùng siêu năng lượng đó một biện pháp khôn ngoan nhằm đem lại thành công cho phiên bản thân. Nghe có vẻ “cool ngầu” nhưng không hẳn siêu năng lượng nào cũng được vận hành trót lọt tru như vậy. Thánh hài Lee Kwang-soo đề xuất bị giáo dục lại vị xài bậy siêu năng lực “cuốn sổ tử thần”. Điều này đã khiến anh chàng Jong-kook ngùi ngùi “một phút huy hoàng rồi bỗng tắt”.

Có gần như siêu năng lực lại là nhân tố cho hầu như tràng cười đau “thắt tim gan”. Chàng trai Gary sở hữu siêu năng lượng phân thân. Và ráng là tận 4 anh Gary bằng xương bởi thịt kungfu cùng nhau. Hoặc như là khi Ha
Ha áp dụng siêu năng lực “dịch chuyển thời gian” thụt lùi một giờ đồng hồ trước, chúng ta được chứng kiến cảnh tượng “ngồi tù cũng không yên” đúng nghĩa.

Yếu tố quan trọng nhất của tập Đại chiến khôn xiết năng lực đầu tiên này là phần thưởng mà nhà cung cấp dành tặng. Bạn chiến thắng, Gary đã nhận được chuyến du ngoạn châu Âu vào mơ dưới góc nhìn ghen ganh của 6 thành viên còn lại. Chúng ta cho rằng siêu năng lượng của thành viên làm sao là xịn xò nhất nào?


NỘI DUNG CHÍNH


10. Running Ma EP.463 (Đi tìm những vị thần)

2. Running Man EP.91 (Yoomes Bond trở lại)

Mở đầu trận đánh gây cấn trong tập 91 này là cảnh cả 7 member Running Man bị 4 người bọn ông vest black tuyên hiểu tội danh với tống vào “nhà giam”. Theo cáo trạng dựa trên tòa án “Running Man”, từng thành viên đều bị tóm gọn giam với những tội danh “trời ơi đất hỡi”. Tội danh rất lớn nhất nằm trong về thánh chơi dơ bẩn Lee Kwang-soo: cao kều, xui xẻo, chơi dơ bẩn phản bội. Kwang-soo bắt buộc chịu hình vạc là nhốt 60 tiếng trong những khi những “phạm nhân” không giống chỉ bị giam vào 6 tiếng.

Tuy nhiên, trong khi thi hành án, những thành viên vẫn được bật mí cách bay thân trong thời gian quy định. Trong bối cảnh hỗn loạn đó, Yoo Jae-suk được PD đặc phương pháp đưa vào căn phòng túng thiếu mật. Mấu chốt mang lại tập 91 này chính là nằm ở khoảnh khắc này. Jae-suk được giao trách nhiệm “gián điệp”, cản trở những thành viên tìm kiếm được mật mã. Xuyên thấu tập 91, các thành viên Running Man cần há hốc mồm kinh ngạc trước sự “hai mang” của vị MC quốc dân. Tính đến cuối cùng, chú Yoo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gián điệp của mình và mang lại rất các tiếng cười mang đến khán giả. Các bạn sẽ lựa lựa chọn MC Quốc dân Yoo Jae-suk hay cánh mày râu hươu cao cổ mang lại ngôi vị “thánh làm phản bội” trong trái tim mình?

3. Running Man EP.96 (Siêu năng lực Bóng đá)

Một số nghi vấn đã nổ ra lúc tuyển thủ Park Ji-sung tham dự Running Man ngơi nghỉ tập 96. Khuôn mặt nhân từ và sự ngây ngô từ đầu của phái mạnh tuyển thủ Man Utd. Bấy giờ đã tạo nên một sự thu hút khỏe mạnh mẽ. Sự hài hước của chàng trai cộng với việc lém lỉnh của “em gái quốc dân” IU đã tạo nên tập “Siêu năng lực bóng đá đích thực bùng nổ”. Điều này vẫn đẩy rating của tập 96 này đạt đỉnh 27.6% ở khoanh vùng Seoul.

Người chiến thắng sẽ đã có được một vali đầy chi phí trong chuyến du hành thanh lịch Thái Lan để tham gia giải trơn Asia Dream Cup. Phương châm rõ ràng, hiện nay kim lấp lánh, các thành viên Running Man trở cần phấn khởi với hùng hục quyết trung ương giành thành công hơn lúc nào hết. Tất nhiên những siêu năng lượng họ tải trong tập này là chất kích thích cho đầy đủ tràng cười sảng khoái của người xem.

Trong cuộc chiến xé bảng thương hiệu cuối cùng, gián điệp Park Ji-sung đã chọn MC Yoo có tác dụng đồng minh. Cuộc chiến trở cần hỗn loàn hơn bao giờ hết lúc Yoo Jae-suk dắt mũi dư luận để hạ từng fan một. Sự kết hợp nhịp nhàng của người mang khuôn phương diện “kẻ khờ” Park Ji-sung cùng thánh lừa tín đồ Yoo Jae-suk đã có tác dụng các người theo dõi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

4. Running Man EP.130 (Cải tử hoàn sinh)

Ha

Một trong số những pha tấu hài cực mạnh đến từ Running Man là màn hóa trang thành những nhân đồ vật năm 1938 lúc Triều Tiên chịu sự đô hộ của Nhật Bản. Chỉ việc xem hình ảnh của những thành viên cũng đã đủ khiến khán giả cười lăn lộn. Các thành viên diện đồ, thể hiện dáng vẻ điệu bộ của “người đến từ quá khứ” giữa phố xá Seoul đông đảo mặc mang đến bao nhỏ mắt đổ dồn về họ. Nhiệm vụ những thành viên nên làm là tìm được chiếc khóa xe mở vỏ hộp rương đầy vàng.

Cứ tưởng là sẽ thu được một kho tàng quý báu. Nhưng thực sự không ngờ được rằng là sau thời điểm mở chiếc rương thì lại trống rỗng. Và họ bên nhau du hành mang lại thời đại 2013 để tìm mẫu chìa khóa bị mất một lượt nữa. Trọng trách lần này cực kỳ “hack não”. Mỗi người được tái sinh dưới danh phận của một thành viên khác. Chỉ tất cả Ha
Ha là thành công trong vấn đề giữ lại thân phận cùng giành được kho báu.

5. Running Man EP.131 (Ông hoàng trò vẩy đập)

Nếu các bạn yêu ham mê Running Man nhờ vào sự cam go của cuộc chiến “Xé bảng tên” thì thiết yếu nào bỏ qua mất tập 131 “Ông hoàng trò vẩy đập”. Hai khách mời đầy đủ là đông đảo võ sĩ đáng gờm trong thôn thể thao Hàn Quốc. Sự mở ra của Choo Sung-hoon sẽ làm đàn ông trai cơ bắp Kim Jongkook phải toát cả mồ hôi.

Có thể nói, cuộc đấu 1:1 xé bảng thương hiệu của Jong-kook với Sung-hoon là cuộc chiến gay cấn nhất lịch sử dân tộc Running Man. Tuy tập phim này ưu tiền về cơ bắp cơ mà cũng không hề kém phần hài hước nhờ sự êm ả của các chàng trai khi luôn nhường nhịn hai cô gái xinh đẹp. Cô nàng Ji-hyo cũng thể hiện phiên bản thân không kém phần khỏe mạnh khi lăn xả trước võ sư nhiều các thành tích Lee Si-young.

Điều quan trọng của tập này là trò chơi truyết định chiến hạ cuộc “Vẩy đập” quả thật tên gọi. Kim Jong-kook cùng Ji Suk-jin đã có một thắng lợi đầy xúc đụng khi rất có thể đánh bại lực sĩ Choo Sung-hoon sau đó 1 ngày “vật vã” đúng nghĩa. Cuộc so tài thân các anh chàng cơ bắp lực lưỡng vẫn đẩy rating của tập 131 lên 23.6%. Kết quả này đã giúp Running Man tập 131 bao gồm rating tối đa trong năm 2013.

6. Running Man EP.163 (Chinh phục công chúa Ji Hyo)

Có nhì yếu tố khẳng định sự thành công của tập 163 “Chinh phục công chúa Ji Hyo”. Trước tiên là dàn khách hàng mời xịn xò “Big Bang”, đậm đà hơn muối hạt biển. Cùng điều thứ hai là loveline rất ngọt của Monday Couple – Gary và Ji-hyo.

Nhiệm vụ của tập này đề nghị gọi là đạt tới khó “cấp vũ trụ” vì đề xuất lấy lòng cô bé xinh đẹp nhất Ji-hyo. 9 người bọn ông được phân thành 3 đội chơi. Từng đội buộc phải vượt qua muôn vàn thử thách chỉ để cảm nhận cái gật đầu từ Ji-hyo. Đây thiệt sự là 1 trong dịp riêng biệt để ngắm nhìn những chàng trai Big Bang “trèo đèo lội sình”, thể hiện các tài lẻ lẫn “tài chính” của mình. Chưa nói tới việc các khán giả nữ cũng đã “trụy tim” trước những chàng trai rubi K-Pop.

Dù Gary sẽ rời công tác nhưng khi đề cập lại, Running Man tập 163 đang giúp khán giả nhớ lại hình hình ảnh thanh xuân của cặp đôi Monday năm nào. Đây chính là một trong những phần thanh xuân đậm mối tình thơ vào mắt núm hệ trẻ suốt 7 năm quan sát và theo dõi chương trình.

7. Running Man EP.228 (Cuộc đua biến hóa khí hậu 2015)

Một lời chào năm mới tết đến không thể êm ấm hơn cùng với sự mở ra của đôi bạn trẻ diễn viên quốc dân, Lee Seung-gi cùng Moon Chae-won. Trọng trách của cả nhóm là buộc phải tìm nơi bình an nhất bên trên trái khu đất khi xảy ra thảm họa thời tiết. Khoảnh khắc ấn tượng đỉnh cao của tập này chắc hẳn rằng nằm làm việc khoảnh khắc fan chơi tranh tài xem ai là người dân có viên đá ngắn nhất.

Cảnh chụp công khai minh bạch nụ hôn thân Kwang-soo với Jae-suk đang khiến khán giả phải vỗ tay phấn khích. Cùng màn liên tưởng giữa Gary và cô bé Chae-won hoàn toàn có thể gây đỏ khía cạnh vì tạo nên “phản ứng hóa học” quá mạnh. Thực tế là những người dân chơi của chúng ta rất cực khổ khi triển khai thử thách này. Nhưng người theo dõi lại có vẻ như rất thích hợp xem dàn cast nhức khổ. Và mang lại cuối cùng, tất cả thành viên đều tránh khỏi giông bão. Đồng thời, họ cũng đã đúng mực chọn được nơi bình yên nhất trên nỗ lực giới. Những trách nhiệm khó nhằn khiến toàn bộ cơ thể xem căng não đã giúp tập 228 có rating cao nhất năm năm ngoái với 15.7%. Thật là 1 trong tập phân phát sóng đầy khởi sắc cho một năm vui mừng mới.

8. Running Man EP.261 (Trò chơi chính đạo kinh hoàng)

Running Man vốn được ưa chuộng bởi sự hài hước đầy tính giải trí trong số những ngày cuối tuần. Và trong dịp kỷ niệm 5 năm phân phát sóng, các NSX vẫn gây choáng ngợp khi tạo ra một trò chơi làm thót tim fan xem từ đầu đến cuối.

Theo cách thức chơi, mỗi thành viên ghép nhóm cùng với 2 VJ của mình. Ba người cùng nhau đi vào trường thiếu phụ sinh bị bỏ phí suốt nhiều trong năm này với những tin đồn ma tai ác ám ảnh để search bảng tên của đội. Mỗi team phải chứng minh tình bè bạn của mình đã xây dựng được vào suốt thời gian qua. Bọn họ phải kiếm được tổng cộng 3 bảng tên rồi mới có thể đi ra ngoài. Cơ mà nếu “tình bạn bè không bền lâu” thì ai tra cứu thấy bảng tên của chính mình rồi thì bao gồm thể… chạy trước. VJ cũng hoàn toàn có thể giao camera lại mang lại dàn cast nếu còn muốn sớm tẩu thoát ra khỏi nơi âm u đó.

Quả thật là “hoạn nạn bắt đầu biết chân tình”. Những pha hù dọa của không ít con ma khiếp gớm đang vạch nai lưng tình thân thiệt sự vào Running Man. VJ của Kim Jong-kook dù thân thiết với anh chàng lâu năm nhưng mà vẫn ôm bảng tên mình quăng quật chạy trước vị quá sợ hãi hãi. Xuất xắc khoảnh khắc xong xuôi tập khi bình minh ló dạng là giờ khóc nghẹn ngào dịp Ji Suk-jin vứt chạy nhằm lại 1 mình VJ thân cận trong địa điểm bóng tối.

9. Running Man EP.362 (Đi tìm kiếm ông trùm)

Nếu các bạn muốn có một trận mỉm cười xỉu trước đầy đủ màn tấu hài với hiểu thêm bài xích học cuộc sống “một là không nói dối, hai là ko nói dối những lần” thì cuộc chiến “Đi tra cứu ông trùm” tập 362 đích thị dành cho bạn. Nhị khách mời Park Seo-joon và Kang Ha-neul vào vai cảnh sát đi bắt tội phạm. Chúng ta không thể gặp gỡ cảnh liền kề nào hiền hậu hơn nhị “mỹ nam” này.

Sau thời gian đằng đẵng với cái tên “Thánh phản nghịch bội”, Lee Kwang-soo cũng đã có thời cơ hoàn lương vào vai cảnh sát chìm chống lại quyền năng gian ác. Nhưng mà điều quan lại trọng… không có bất kì ai cho rằng Kwang-soo là một người lương thiện. Hai “mầm non cảnh sát” bắt sai không có lỗi, lỗi là do chàng Lee đang chơi nhơ quá nhiều. Cú twist đáng đồng xu tiền bát gạo độc nhất vô nhị một đợt nữa thuộc về MC Quốc dân Yoo Jae-suk. Cả cộng đồng mạng đều phải trầm trồ trước ông quấn ‘hàng auth’ chúng ta Yoo. Chưa đến một cuộc điện thoại cảm ứng thông minh mà “ông trùm” đã cứu vớt cả một “băng đảng” đã thoi thóp giành chiến thắng. Bạn có tò mò về nội dung cuộc hotline định mệnh ấy không?

10. Running Ma EP.463 (Đi tìm những vị thần)

Có vẻ như nhà tiếp tế Running Man khôn cùng hiểu chổ chính giữa lý khán giả khi chọn lọc những phần tranh tài đấu mang ý nghĩa chất bội nghịch để say mê khán giả. Các khách mời trong tập này đầy đủ là diễn viên mang tên tuổi. Mặc dù sự “giả trân” đó cũng không thể quá qua được đấng mày râu “hổ” Kim Jong-kook.

Nhiệm vụ của những thành viên là buộc phải tìm ra ai là Hades (thần địa ngục) và phá hủy Hades. Để thêm màu sắc cho cuộc chiến, Kim Jong-kook đã có được PD tiếp tay bằng phương pháp lừa cô nữ giới Ji-hyo (thần Poseidon) bênh vực Hades vô điều kiện vì cô tưởng Jong-kook là thần Zeus. Bên cạnh ra, các thành viên được phép thuyết phục mọi người tin mình là Zeus nhằm bảo vệ bạn dạng thân. Kim Jong-kook sẽ lần lượt hạ gục những thành viên, xé tức thì bảng thương hiệu của Thần biển lớn Ji-hyo lúc cô nàng không hề giá trị sử dụng. Tuy vậy cuối cùng, trận chiến các vị thần đã chấm dứt vô thuộc “cổ tích”, điều thiện giành thắng lợi và dẹp tan gia thế đen tối.

Xem thêm: Ghép Nhiều File Mp3 Thành 1, Ghép Bài Hát Trực Tuyến, Hợp Nhất Tập Tin Mp3

Trên đây, cya.edu.vn đã gợi nhắc 10+ tập Running Man giỏi và chân thành và ý nghĩa nhất trong toàn bộ các tập. Còn cùng với bạn, chúng ta nghĩ những tập Running Man hay tuyệt nhất là tập nào? Hãy để lại bình luận ngay dưới để mọi bạn cùng biết nhé.

LIÊN HỆ NGAY