As he rebuilds society in a parallel universe, a superhero must return to Earth khổng lồ help his equally powerful friend defend the planet from evil rivals.

Bạn đang xem: Khi các siêu anh hùng báo thù đi


Q55LZZjyz
YR4kz
Gk/AAAABRd8r
Q-R7y-C8_mwpmv4596l
HGw6S72te
Mkco
Nfl
J25Hvb
Lit_Ks
D2DE_e
GW--ib21VG7_-MRPIp
Bp
Fv-UExvihlu
Kv
UI0qux5r
Wus0e
GRKZ_s
Ng2rct
Jr
KDBk
Ss
Pl
Ou2v9t
Sg.jpg?r=fad" alt="*">