Khi bạn cần chọn ngẫu nhiên để lấy ra một vài giá trị trong bảng dữ liệu có sẵn trong Excel để tiến hành các công việc như kiểm tra xác suất ngẫu nhiên, bạn sẽ làm thế nào? Đừng kéo lướt toàn bộ bảng dữ liệu và chọn nhé, bởi vì chúng ta có một cách đơn giản và tiết kiệm thời gian, công sức hơn rất nhiều. Đó chính là sử dụng hàm Excel.

Bạn đang xem: Hàm chọn mẫu ngẫu nhiên trong excel

Trong bài học Excel này, Gitiho sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm trong Excel để chọn ngẫu nhiên giá trị cực nhanh. Cùng theo dõi nhé!


Bài toán ví dụ chọn ngẫu nhiên giá trị trong Excel

Trước khi bắt đầu vào cách chọn ngẫu nhiên giá trị trong Excel, chúng ta sẽ cùng nhau xét một ví dụ dưới đây:

Cho một bảng có 10 ô chứa dữ liệu (tên các học sinh) như sau:

*

Hãy chọn ngẫu nhiên tên 5 trong số 10 học sinh từ bảng dữ liệu có sẵn. Hay nói cách khác, đây chính là bài toán chọn ngẫu nhiên nhiều ô từ một cột dữ liệu có sẵn. Để có thể chọn ngẫu nhiên theo bài toán này trong Excel, chúng ta có logic thực hiện như sau:

Gắn tên của mỗi học sinh bằng một con số (chọn ngẫu nhiên 1 con số hoặc là sắp đặt trước)Sử dụng hàm trong Excel để lấy giá trị tên theo số (chọn ngẫu nhiên hoặc sắp đặt trước)Sử dụng chức năng Fill Handle để áp dụng công thức vừa tạo cho các giá trị chọn ngẫu nhiên còn lại.

Dựa vào logic thực hiện, bạn có thể chọn 1 trong 2 cách dưới đây để thực hiện chọn ngẫu nhiên giá trị trong Excel nhé!

Cách chọn ngẫu nhiên giá trị bằng hàm Excel cực nhanh

Sử dụng kết hợp hàm VLOOKUP và hàm RANDBETWEEN để chọn ngẫu nhiên giá trị

Cách này đặc biệt phù hợp với những bảng dữ liệu đã có sẵn cột số thứ tự. Thay vì phải gắn mỗi giá trị với một số ngẫu nhiên nào đó, bạn có thể sử dụng chính số thứ tự làm số để chọn ngẫu nhiên luôn. Tuy nhiên, nếu bảng dữ liệu của bạn chưa có số thứ tự thì bạn cũng có thể chèn thêm một cột vào bên trái cột tên, sau đó điền số thứ tự nhé

Sau khi đã đánh số thứ tự cho bảng dữ liệu, chúng ta sẽ sử dụng kết hợp 2 hàm Excel là hàm VLOOKUP và hàm RANDBETWEEN để chọn ngẫu nhiên giá trị trong Excel nhé!

Cấu trúc hàm VLOOKUP và hàm RANDBETWEEN

Để có thể hiểu rõ hơn cách sử dụng của công thức kết hợp hàm VLOOKUP và hàm RANDBETWEEN giúp chọn ngẫu nhiên giá trị trong Excel,

Cấu trúc hàm VLOOKUP

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, )

Trong đó:

lookup_value: Giá trị tìm kiếm ban đầutable_array: Bảng tham chiếucol_index_num: Cột lấy giá trị trả về trong bảng tham chiếu.range_lookup: Phương pháp dò tìm
Giá trị “0”: Dò tìm tuyệt đối
Giá trị “1”: Dò tìm tương đối

Cấu trúc hàm RANDBETWEEN

=RANDBETWEEN(bottom;top)

Trong đó: Bottom; top là khoảng phạm vi bạn muốn thiết lập

Công thức kết hợp hàm VLOOKUP và hàm RANDBETWEEN để chọn ngẫu nhiên giá trị

Để chọn ngẫu nhiên giá trị như bài toán ví dụ trên, chúng ta sẽ làm theo các bước sau:

Chọn ô mà bạn muốn đặt giá trị được chọn ngẫu nhiênTại ô này, ta nhập công thức sau:

=VLOOKUP(RANDBETWEEN(1,10)$A$2:$B$11,2,0)

*

Giải thích ý nghĩa công thức:

Hàm
RANDBETWEEN(1,10)sẽ tạo ngẫu nhiên giá trị là số tự nhiên trong khoảng từ 1 đến 10 (vì ở đây đánh số thứ tự từ 1 đến 10)Hàm
VLOOKUPtìm kiếm giá trị của kết quả hàm
RANDBETWEENtrong bảng A2:B11, đối chiếu sang cột thứ 2 và trả kết quả

Sử dụng chức năng Fill Handle cho 4 dòng còn lại để áp dụng công thức trên vàchọn ngẫu nhiên thêm 4 cái tên nữa.

*

Sử dụng kết hợp hàm RAND, INDEX và RANK

Nếu bảng dữ liệu ban đầu của bạn không có sẵn cột số thứ tự, và bạn cũng không muốn kẻ thêm và cố định cột số thứ tự ở đó thì bạn có thể sử dụng các chọn ngẫu nhiên này nhé. Đây sẽ là sự kết hợp giữa 3 hàm là hàm RAND, hàm INDEX và hàm RANK

Cú pháp hàm RAND, INDEX và hàm RANK

Tương tự như cách sử dụng kết hợp hàm VLOOKUP và RANDBETWEEN để chọn ngẫu nhiên giá trị, bạn cũng cần biết cú pháp của từng hàm được sử dụng trong công thức để hiểu rõ về logic, tránh những sai sót trong quá trình làm.

Hàm RAND

Hàm RAND trả kết quả là một số thực ngẫy nhiên, lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1. Vì vậy, trong cú pháp của hàm RAND không có một tham số nào. Cú pháp như sau:

=RAND()

Hàm INDEX

Hàm INDEX dạng mảng: =INDEX(Array,Row_num,)

Array: bắt buộc Phạm vi ô hoặc mộthằng sốmảng.Row_num: Thứ tự dòng cần tìm
Column_num: Thứ tự cột cần tìm

Hàm INDEX dạng tham chiếu: =INDEX(Reference,Row_num,,)

Reference: bắt buộc Vùng tham chiếu
Row_num: Thứ tự dòng cần tìm
Column_num: Thứ tự cột cần tìm
Area_num: tùy chọn Số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong reference

Hàm RANK

Cú pháp của hàm RANK như sau:

=RANK(number,ref,)

Trong đó:

Number: Số mà bạn muốn tìm thứ hạng của nó.Ref:Một mảng hoặc tham chiếu tới một danh sách các số. Các giá trị không phải là số trong tham chiếu sẽ được bỏ qua
Order: cách xếp hạng sốCông thức kết hợp hàm RAND, INDEX và RANK để chọn ngẫu nhiên trong Excel

Để chọn ngẫu nhiên giá trị trong Excel bằng cách kết hợp các hàm này, chúng ta sẽ thực hiện như sau:

Chèn thêm một cột mới cạnh cột chứa dữ liệu muốn chon ngẫu nhiênNhập hàm RAND: =RAND() tại ô ứng với cái tên đầu tiên của cột dự liệu tại cột mới chèn
Dùng chức năng Fill Handle để áp dụng hàm RAND() cho 9 dòng còn lại để chọn ngẫu nhiên 9 số nữa
*

Chọn ô mà bạn muốn đặt kết quả sau khi chọn ngẫu nhiên
Nhập công thức:

=INDEX($B$2:$B$11,RANK(A2,$A$2:$A$11))

Giải thích công thức:Hàm
RANKsẽ đưa ra xếp hạng của ô A2 trong vùng A2:A11.Hàm
INDEXsẽ trả ra kết quả theo dòng và cột của mảng được nhập vào.Tiếp tục dùng Fill Handle để sao chép công thức cho các dòng còn lại. Vậy là chúng ta đã dễ dàng chọn ngẫu nhiên được ra 5 cái tên trong số 10 tên học sinh trong bảng dữ liệu cho sẵn rồi đó!
*

Tổng kết

Việc chọn ngẫu nhiên giá trị không phải việc thường xuyên, tuy nhiên là việc rất cần thiết, đặc biệt trong công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng. Vì vậy, bạn nên nắm chắc về 2 công thức kết hợp hàm Excel giúp chọn ngẫu nhiên mà Gitiho hướng dẫn bên trên.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn ngẫu nhiên nhiều ô từ một cột có sẵn với sự hỗ trợ của hai hàm cơ bản.


Chọn ngẫu nhiên nhiều ô từ một cột có sẵn bằng cách sử dụng các hàm

Trong ví dụ minh họa cho bài viết này, Học Excel Online sẽ đưa ra một bảng gồm 10 ô chứa dữ liệu. Việc ta cần làm đó là lấy ngẫu nhiên 5 trong 10 dữ liệu đó ra và điền vào bảng bên cạnh.

*

Để làm điều này, ta có thể tư duy như sau:

Gắn mỗi tên với 1 con số(ngẫu nhiên hoặc sắp đặt)Sử dụng hàm lấy giá trị tên theo số (ngẫu nhiên hoặc sắp đặt)Sử dụng Fill cho các ô còn lại

Để lấy giá trị ngẫu nhiên, một trong hai biến hoặc cả hai đều phải ngẫu nhiên. Từ đó, ta có những cách sau.

Cách 1: Sử dụng VLOOKUP kết hợp RANDBETWEEN cho số thứ tự

Đầu tiên, ta sẽ đánh số thứ tự bằng cách tạo thêm cột STT bên trái cột Họ tên:

*


*

Sau đó, tại ô C2 ta nhập công thức:

=VLOOKUP(RANDBETWEEN(1,10),$A$2:$B$11,2,0)

Trong đó:Hàm RANDBETWEEN(1,10) sẽ tạo ngẫu nhiên giá trị là số tự nhiên trong khoảng từ 1 đến 10.

Hàm VLOOKUP tìm kiếm giá trị của RANDBETWEEN(1,10) trong bảng A2:B11, đối chiếu sang cột thứ 2 và trả kết quả.

*

Sử dụng fill cho toàn bộ 4 ô còn lại.

Cách 2: Sử dụng RAND, INDEX và RANK

Trong trường hợp này, thay vì cố định số thứ tự, ta sẽ gắn các giá trị họ tên với một con số ngẫu nhiên từ 0 tới 1 bằng hàm RAND(). Nhập =RAND() tại cột số thứ tự và sử dụng fill.

*

Tiếp theo, tại ô C1, ta sẽ sử dụng công thức:

=INDEX($B$2:$B$11,RANK(A2,$A$2:$A$11))

Hàm RANK sẽ đưa ra xếp hạng của ô A2 trong vùng A2:A11.

Hàm INDEX sẽ trả ra kết quả theo dòng và cột của mảng được nhập vào. VD ô A2 xếp hạng 3, kết quả INDEX trả về sẽ là dòng thứ 3 của cột Họ tên.

Xem thêm: Bí mật 12 cung hoàng đạo - những bí mật về 12 cung hoàng đạo nam & nữ

Sử dụng Fill và ta có được kết quả.

*

Trên đây là 2 cách đơn giản nhất để lấy ra một số lượng giá trị ngẫu nhiên các ô trong một cột. Ngoài ra còn có những phương pháp đơn giản hơn, tiện hơn và tiêu tốn ít dung lượng hơn. Các bạn hãy thử tìm hiểu nhé!