Cập nhật cấp tốc và đúng chuẩn nhất tin tức giá rubi hôm nay, giá xoàn SJC, giá đá quý 24K, giá tiến thưởng 18K, giá xoàn 9999, giá đá quý tây, giá quà online với giá vàng nỗ lực giới.

Bạn đang xem: Giá vàng ta ngày hôm nay

Dưới đấy là thông tin cập nhật giá vàng mới nhất hôm nay:

Giá xoàn SJC hôm nay

- Giá thiết lập vào: 66,4 triệu đồng/lượng

- giá thành ra: 67 triệu đồng/lượng

Giá xoàn 9999 (24K) hôm nay

- Giá cài đặt vào: 55,3 triệu đồng/lượng

- giá thành ra: 56 triệu đồng/lượng

Giá rubi 18K hôm nay

- Giá tải vào: 40,15 triệu đồng/lượng

- giá cả ra: 42,15 triệu đồng/lượng

Diễn trở thành giá vàng cập nhật trong mon 6

- Ngày 1/6: tiến thưởng SJC có mức giá mua vào là 66,5 triệu đồng/lượng và giá xuất kho là 67,12 triệu đồng/lượng. Giá quà 24K đang ở tầm mức 56,45 - 56,15 triệu đồng/lượng và giá quà 18K là 40,27 - 42,27 triệu đồng/lượng.

- Ngày 2/6: quà SJC có mức giá mua vào là 66,5 triệu đồng/lượng với giá xuất kho là 67,07 triệu đồng/lượng. Giá xoàn 24K đang ở mức 56,5 - 56,2 triệu đồng/lượng với giá vàng 18K là 40,31 - 42,31 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/6: đá quý SJC có mức giá mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 67,02 triệu đồng/lượng. Giá kim cương 24K đang ở tầm mức 55,4 - 56,1 triệu đồng/lượng với giá vàng 18K là 40,23 - 42,23 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/6: rubi SJC có giá mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng cùng giá xuất kho là 67,02 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang tại mức 55,35 - 56,05 triệu đồng/lượng cùng giá tiến thưởng 18K là 40,19 - 42,19 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/6: vàng SJC có mức giá mua vào là 66,65 triệu đồng/lượng cùng giá xuất kho là 67,27 triệu đồng/lượng. Giá đá quý 24K đang ở tầm mức 55,45 - 56,15 triệu đồng/lượng và giá quà 18K là 40,27 - 42,27 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/6: quà SJC có mức giá mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng và giá xuất kho là 67,1 triệu đồng/lượng. Giá tiến thưởng 24K đang tại mức 55,4 - 56,1 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 40,23 - 42,23 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/6: rubi SJC có mức giá mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng cùng giá bán ra là 67 triệu đồng/lượng. Giá rubi 24K đang ở tầm mức 55,3 - 56 triệu đồng/lượng cùng giá vàng 18K là 40,15 - 42,15 triệu đồng/lượng.

Diễn đổi thay giá vàng update trong tháng 5

- Ngày 4/5: kim cương SJC có mức giá mua vào là 66,7 triệu đồng/lượng với giá đẩy ra là 67,4 triệu đồng/lượng. Giá quà 24K đang ở tại mức 56,1 - 56,9 triệu đồng/lượng với giá tiến thưởng 18K là 40,83 - 42,83 triệu đồng/lượng.

- Ngày 5/5: xoàn SJC có mức giá mua vào là 66,7 triệu đồng/lượng cùng giá xuất kho là 67,4 triệu đồng/lượng. Giá kim cương 24K đang tại mức 56,1 - 56,9 triệu đồng/lượng với giá quà 18K là 40,83 - 42,83 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/5: vàng SJC có mức giá mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng với giá xuất kho là 67,15 triệu đồng/lượng. Giá đá quý 24K đang ở mức 56 - 56,8 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 40,75 - 42,75 triệu đồng/lượng.

- Ngày 8/5: đá quý SJC có giá mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá đẩy ra là 67,15 triệu đồng/lượng. Giá xoàn 24K đang ở tầm mức 56 - 56,8 triệu đồng/lượng cùng giá kim cương 18K là 40,75 - 42,75 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/5: kim cương SJC có giá mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá xuất kho là 67,12 triệu đồng/lượng. Giá tiến thưởng 24K đang tại mức 56,15 - 56,95 triệu đồng/lượng và giá quà 18K là 40,87 - 42,87 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/5: kim cương SJC có giá mua vào là 66,7 triệu đồng/lượng cùng giá xuất kho là 67,3 triệu đồng/lượng. Giá quà 24K đang ở mức 56,3 - 57,1 triệu đồng/lượng cùng giá rubi 18K là 40,98 - 42,98 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/5: rubi SJC có mức giá mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng với giá bán ra là 67,17 triệu đồng/lượng. Giá tiến thưởng 24K đang ở tầm mức 56,3 - 57,1 triệu đồng/lượng cùng giá tiến thưởng 18K là 40,98 - 42,98 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/5: xoàn SJC có giá mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng và giá xuất kho là 67,22 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 56,1 - 56,9 triệu đồng/lượng với giá đá quý 18K là 40,83 - 42,83 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/5: quà SJC có giá mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng cùng giá bán ra là 67,27 triệu đồng/lượng. Giá kim cương 24K đang ở tầm mức 56,15 - 56,95 triệu đồng/lượng cùng giá tiến thưởng 18K là 40,87 - 42,87 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/5: tiến thưởng SJC có mức giá mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng và giá đẩy ra là 67,2 triệu đồng/lượng. Giá tiến thưởng 24K đang ở tầm mức 56,25 - 57,05 triệu đồng/lượng với giá đá quý 18K là 40,94 - 42,94 triệu đồng/lượng.

- Ngày 16/5: quà SJC có giá mua vào là 66,65 triệu đồng/lượng cùng giá bán ra là 67,27 triệu đồng/lượng. Giá rubi 24K đang ở tầm mức 56,35 - 57,15 triệu đồng/lượng với giá vàng 18K là 41,02 - 43,02 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/5: đá quý SJC có mức giá mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng và giá đẩy ra là 67,15 triệu đồng/lượng. Giá xoàn 24K đang ở mức 56 - 56,8 triệu đồng/lượng cùng giá kim cương 18K là 40,75 - 42,75 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/5: xoàn SJC có mức giá mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng và giá xuất kho là 67,22 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở tại mức 56 - 56,7 triệu đồng/lượng cùng giá tiến thưởng 18K là 40,68 - 42,68 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/5: rubi SJC có giá mua vào là 66,5 triệu đồng/lượng cùng giá xuất kho là 67,12 triệu đồng/lượng. Giá xoàn 24K đang ở tại mức 55,6 - 56,3 triệu đồng/lượng với giá xoàn 18K là 40,38 - 42,38 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/5: đá quý SJC có mức giá mua vào là 66,7 triệu đồng/lượng cùng giá đẩy ra là 67,42 triệu đồng/lượng. Giá đá quý 24K đang ở mức 55,9 - 56,6 triệu đồng/lượng với giá rubi 18K là 40,6 - 42,6 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/5: đá quý SJC có mức giá mua vào là 66,75 triệu đồng/lượng với giá bán ra là 67,27 triệu đồng/lượng. Giá xoàn 24K đang ở tại mức 55,9 - 56,6 triệu đồng/lượng cùng giá xoàn 18K là 40,6 - 42,6 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/5: rubi SJC có mức giá mua vào là 66,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 67,2 triệu đồng/lượng. Giá rubi 24K đang ở tầm mức 55,7 - 56,4 triệu đồng/lượng cùng giá xoàn 18K là 40,45 - 42,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/5: rubi SJC có mức giá mua vào là 66,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 67,17 triệu đồng/lượng. Giá rubi 24K đang ở tầm mức 55,7 - 56,4 triệu đồng/lượng với giá xoàn 18K là 40,45 - 42,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/5: vàng SJC có mức giá mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng cùng giá xuất kho là 67,07 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở tại mức 55,6 - 56,3 triệu đồng/lượng với giá kim cương 18K là 40,38 - 42,38 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/5: xoàn SJC có giá mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng với giá bán ra là 67,02 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở tại mức 55,35 - 56,05 triệu đồng/lượng với giá kim cương 18K là 40,19 - 42,19 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/5: xoàn SJC có giá mua vào là 66,46 triệu đồng/lượng và giá xuất kho là 67,07 triệu đồng/lượng. Giá đá quý 24K đang tại mức 55,45 - 56,15 triệu đồng/lượng với giá xoàn 18K là 40,26 - 42,26 triệu đồng/lượng.

- Ngày 29/5: vàng SJC có mức giá mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng cùng giá đẩy ra là 67,02 triệu đồng/lượng. Giá rubi 24K đang ở tại mức 55,45 - 56,15 triệu đồng/lượng cùng giá vàng 18K là 40,26 - 42,26 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/5: quà SJC có mức giá mua vào là 66,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 67 triệu đồng/lượng. Giá xoàn 24K đang ở mức 55,45 - 56,15 triệu đồng/lượng cùng giá vàng 18K là 40,26 - 42,26 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/5: rubi SJC có giá mua vào là 66,55 triệu đồng/lượng cùng giá xuất kho là 67,15 triệu đồng/lượng. Giá tiến thưởng 24K đang ở mức 55,55 - 56,25 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 40,34 - 42,34 triệu đồng/lượng.

Diễn biến hóa giá vàng cập nhật trong tháng 4

- Ngày 1/4: đá quý SJC có mức giá mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng với giá bán ra là 67,07 triệu đồng/lượng. Giá rubi 24K đang tại mức 54,8 - 55,5 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 39,78 - 41,78 triệu đồng/lượng.

- Ngày 3/4: kim cương SJC có giá mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng cùng giá xuất kho là 67,07 triệu đồng/lượng. Giá đá quý 24K đang tại mức 54,8 - 55,5 triệu đồng/lượng với giá quà 18K là 39,78 - 41,78 triệu đồng/lượng.

- Ngày 4/4: quà SJC có giá mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng cùng giá đẩy ra là 67,07 triệu đồng/lượng. Giá tiến thưởng 24K đang ở tại mức 54,8 - 55,5 triệu đồng/lượng và giá quà 18K là 39,78 - 41,78 triệu đồng/lượng.

- Ngày 7/4: quà SJC neo tại mức 66,5 - 67,1 triệu đồng/lượng. Giá kim cương 24K là 55,2 - 56 triệu đồng/lượng cùng giá vàng 18K hiện giờ đang là 40,15 - 42,15 triệu đồng/lượng.

- Ngày 10/4: rubi SJC ghi nhấn giá tải vào cùng giá đẩy ra lần lượt là 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng. Kim cương 24K bao gồm giá giao dịch thanh toán là 55,15 - 55,95 triệu đồng/lượng với giá đá quý 18K là 40,12 - 42,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 11/4: xoàn SJC ghi nhấn giá thiết lập vào với giá bán ra lần lượt là 66,4 - 67,02 triệu đồng/lượng. đá quý 24K có giá thanh toán giao dịch là 55,15 - 55,95 triệu đồng/lượng và giá xoàn 18K là 40,12 - 42,12 triệu đồng/lượng.

- Ngày 12/4: Giá vàng SJC đang ở tầm mức 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng. Giá quà 24K và giá tiến thưởng 18K thứu tự là 55,45 - 56,25 triệu đồng/lượng và 40,34 - 42,34 triệu đồng/lượng.

- Ngày 13/4: vàng SJC có giá mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng với giá đẩy ra là 67,05 triệu đồng/lượng. Giá đá quý 24K đang ở tại mức 55,5 - 56,3 triệu đồng/lượng với giá vàng 18K là 40,38 - 42,38 triệu đồng/lượng.

- Ngày 14/4: Giá xoàn SJC đang tại mức 66,7 triệu đồng/lượng cùng 67,32 triệu đồng/lượng. Giá đá quý 24K là 56 - 56,8 triệu đồng/lượng với giá vàng 18K là 40,75 - 42,75 triệu đồng/lượng.

- Ngày 17/4: Giá tải vào cùng giá đẩy ra của rubi SJC là 66,45 triệu đồng/lượng với 67 triệu đồng/lượng. Hiện tại tại, giá vàng 24K ghi nhận tại mức 55,3 - 56,1 triệu đồng/lượng cùng giá rubi 18K là 40,23 - 42,23 triệu đồng/lượng.

- Ngày 18/4: Giá tải vào cùng giá xuất kho của rubi SJC là 66,45 triệu đồng/lượng cùng 67 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng 24K ghi nhận tại mức 55,3 - 56,1 triệu đồng/lượng với giá xoàn 18K là 40,23 - 42,23 triệu đồng/lượng.

- Ngày 19/4: Giá tải vào với giá bán ra của vàng SJC là 66,55 triệu đồng/lượng cùng 67,12 triệu đồng/lượng. Hiện nay tại, giá rubi 24K ghi nhận tại mức 55,6 - 56,4 triệu đồng/lượng cùng giá đá quý 18K là 40,45 - 42,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 20/4: Giá sở hữu vào cùng giá xuất kho của vàng SJC là 66,45 triệu đồng/lượng cùng 67,07 triệu đồng/lượng. Hiện tại tại, giá vàng 24K ghi nhận ở tầm mức 55,55 - 56,35 triệu đồng/lượng cùng giá xoàn 18K là 40,43 - 42,43 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/4: Giá thiết lập vào với giá bán ra của quà SJC là 66,45 triệu đồng/lượng và 67,07 triệu đồng/lượng. Hiện tại tại, giá vàng 24K ghi nhận ở mức 55,5 - 56,3 triệu đồng/lượng với giá đá quý 18K là 40,38 - 42,38 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/4: Giá download vào cùng giá đẩy ra của xoàn SJC là 66,5 triệu đồng/lượng với 67,07 triệu đồng/lượng. Hiện nay tại, giá đá quý 24K ghi nhận tại mức 55,7 - 56,5 triệu đồng/lượng cùng giá rubi 18K là 40,53 - 42,53 triệu đồng/lượng.

- Ngày 26/4: Giá download vào với giá bán ra của kim cương SJC là 66,5 triệu đồng/lượng cùng 67,07 triệu đồng/lượng. Hiện tại tại, giá vàng 24K ghi nhận ở mức 55,6 - 56,4 triệu đồng/lượng cùng giá đá quý 18K là 40,45 - 42,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 27/4: Giá download vào với giá xuất kho của đá quý SJC là 66,55 triệu đồng/lượng cùng 67,15 triệu đồng/lượng. Hiện nay tại, giá vàng 24K ghi nhận ở mức 55,6 - 56,4 triệu đồng/lượng và giá tiến thưởng 18K là 40,45 - 42,45 triệu đồng/lượng.

- Ngày 28/4: Giá cài đặt vào với giá bán ra của xoàn SJC là 66,6 triệu đồng/lượng với 67,2 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá tiến thưởng 24K ghi nhận ở tại mức 55,55 - 56,35 triệu đồng/lượng cùng giá quà 18K là 40,43 - 42,43 triệu đồng/lượng.

Diễn trở thành giá vàng cập nhật trong tháng 3

- Ngày 1/3: Giá quà SJC đã tăng 100.000 đồng/lượng đối với phiên giao dịch sáng hôm trước, ghi nhận tại mức 66,25 - 66,97 triệu đồng/lượng . Giá vàng 24K ghi nhận ở mức 52,9 - 53,7 triệu đồng/lượng với giá kim cương 18K hiện ở mức 38,43 - 40,43 triệu đồng/lượng khớp ứng với nhị chiều download - bán, không biến đổi so cùng với phiên sáng sủa hôm qua.

- Ngày 2/3: Giá tiến thưởng SJC tăng vơi 50.000 đồng/lượng so với sáng sủa ngày hôm qua, ghi nhận tại mức 66,3 - 66,97 triệu đồng/lượng mang đến hai chiều mua - bán. Giá quà 24K là 52,85 - 53,65 triệu đồng/lượng và giá xoàn 18K là 38,39 - 40,39 triệu đồng/lượng khớp ứng với giá thiết lập và giá chỉ bán.

- Ngày 3/3: Giá đá quý SJC bớt nhẹ 50.000 đồng/lượng so với phiên sáng ngày hôm qua, hiện tại đang ở mức 66,25 - 66,97 triệu đồng/lượng. Giá quà 24K cùng giá vàng 18 cũng sút lần lượt 50.000 đồng/lượng cùng 40.000 đồng/lượng, giá download và giá thành của hai loại vàng hiện nay đang là 52,9 - 53,7 triệu đồng/lượng với 38,43 - 40,43 triệu đồng/lượng.

- Ngày 6/3: đá quý SJC bớt 50.000 - 70.000 đồng/lượng đối với sáng cuối tuần trước, ghi nhận khớp ứng với nhì chiều tải - buôn bán là 66,2 - 66,9 triệu đồng/lượng. Giá rubi 24K tăng 200.000 đồng/lượng lên tới mức 53,1 - 53,9 triệu đồng/lượng cùng giá bàng 18K hiện nay đang là 38,58 - 40,58 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng.

- Ngày 7/3: Giá xoàn SJC tiếp đà giảm 50.000 - 100.000 đồng/lượng trong phiên sáng hiện đang ở tại mức 66,15 triệu đồng/lượng (mua vào) với 66,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá đá quý 24K ghi nhấn ở 53,2 - 53,9 triệu đồng/lượng với giá xoàn 18K là 38,58 - 40,58 triệu đồng/lượng, tương xứng với hai chiều cài đặt và bán.

- Ngày 8/3: giảm thêm 100.000 - 150.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua, hiện tại đang tại mức 66 - 66,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K với giá xoàn 18K lần lượt sút 400.000 đồng/lượng cùng 300.000 đồng/lượng hiện đang ở mức tương xứng là 52,8 - 53,5 triệu đồng/lượng cùng 38,28 - 40,28 triệu đồng/lượng.

- Ngày 9/3: Giảm không thật 100.000 đồng/lượng, giá cài đặt 65,9 triệu đồng/lượng và giá bán 66,62 triệu đồng/lượng. Giá quà 24K đang ở tại mức 52,9 - 53,6 triệu đồng/lượng (tăng 100.000 đồng/lượng) cùng giá xoàn 18K sẽ là 38,35 - 40,35 triệu đồng/lượng (tăng 70.000 đồng/lượng).

- Ngày 10/3: Giá tải vào 66 triệu đồng/lượng cùng giá xuất kho 66,72 triệu đồng/lượng - bớt 100.000 đồng/lượng so với phiên sáng sủa hôm qua. Giá xoàn 24K cùng giá quà 18K ghi nhận tương ứng là 53,3 - 54 triệu đồng/lượng với 38,65 - 40,65 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng cùng 300.000 đồng/lượng so với sáng sủa hôm trước.

- Ngày 11/3: Giá mua vào 66,15 triệu đồng/lượng và giá bán ra 66,82 triệu đồng/lượng - tăng 100.000 - 150.000 đồng/lượng so với phiên sáng hôm qua. Giá quà 24K cùng giá đá quý 18K ghi nhận tương ứng là 53,5 - 54,3 triệu đồng/lượng và 38,88 - 40,88 triệu đồng/lượng, cũng khá được điều chỉnh tăng so với sáng hôm trước.

- Ngày 13/3: so với sáng cuối tuần trước, giá đá quý SJC tăng 150.000 - 200.000 đồng/lượng hiện nay đang ở tại mức 66,3 - 67,02 triệu đồng/lượng. Tương tự, giá xoàn 24K đã là 53,8 - 54,6 triệu đồng/lượng (tăng 300.000 đồng/lượng) cùng giá đá quý 18K là 39,1 - 41,1 triệu đồng/lượng (tăng 220.000 đồng/lượng) cho tất cả hai chiều giao dịch.

- Ngày 14/3: quà SJC đã neo tại mức 66,35 - 67,15 triệu đồng/lượng (tăng 50.000 - 130.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua). Giá rubi 24K với giá kim cương 18K có mức giá mua vào và xuất kho lần lượt là 54,15 - 54,95 triệu đồng/lượng và 39,37 - 41,37 triệu đồng/lượng.

- Ngày 15/3: Giá vàng SJC sút 230.000 đồng/lượng so với sáng sủa hôm trước, neo tại mức 66,2 - 66,92 triệu đồng/lượng. Giá quà 24K có giá mua - cung cấp là 53,95 triệu đồng/lượng cùng 54,65 triệu đồng/lượng (giảm 300.000d đồng/lượng), giá download - giá bán của tiến thưởng 18K là 39,14 - 41,14 triệu đồng/lượng (giảm 230 đồng/lượng) so với sáng hôm qua.

- Ngày 16/3: Giá rubi SJC hiện nay đang ở tại mức 66,1 - 66,72 triệu đồng/lượng (giảm 100.000 - 200.000 đồng/lượng) so với sáng sủa hôm qua. Giá xoàn 24K là 53,95 - 54,65 triệu đồng/lượng với giá đá quý 18K là 39,14 - 41,14 triệu đồng/lượng, giữ nguyên không đổi so với phiên giao dịch sáng hôm trước.

- Ngày 17/3: Giá tải vào với giá xuất kho của quà SJC lần lượt tại mức 66,45 triệu đồng/lượng và 67,17 triệu đồng/lượng (tăng 350.000 - 450.000 đồng/lượng so với sáng qua). Giá kim cương 24K cùng giá tiến thưởng 18K có giá giao dịch thanh toán là 54 - 54,7 triệu đồng/lượng (tăng 50.000 đồng/lượng) và 39,18 - 41,18 triệu đồng/lượng (tăng 40.000 đồng/lượng) đối với phiên sáng sủa hôm trước.

- Ngày 20/3: Giá quà SJC ghi dìm 66,65 triệu đồng/lượng (mua vào) cùng 66,37 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng 24K hiện giờ đang là 54,55 - 55,35 triệu đồng/lượng cùng giá kim cương 18K là 39,67 - 41,67 triệu đồng/lượng.

- Ngày 21/3: quà SJC ghi dấn giá download vào là 66,85 triệu đồng/lượng cùng giá xuất kho là 67,55 triệu đồng/lượng. Giá xoàn 24K đang ở tại mức 54,6 - 55,4 triệu đồng/lượng với giá tiến thưởng 18K là 39,7 - 41,7 triệu đồng/lượng.

- Ngày 22/3: Giá thiết lập vào cùng giá bán ra của rubi SJC lần lượt là 66,55 triệu đồng/lượng cùng 67,25 triệu đồng/lượng. Giá quà 24K đang ở mức 54,25 - 55,05 triệu đồng/lượng với giá xoàn 18K là 39,44 - 41,44 triệu đồng/lượng.

- Ngày 23/3: đá quý SJC hiện ghi nhận ở tầm mức 66,7 - 67,4 triệu đồng/lượng đến hai chiều sở hữu vào và cung cấp ra. Giá xoàn 24K là 54,6 - 55,4 triệu đồng/lượng cùng giá xoàn 18K là 39,7 - 41,7 triệu đồng/lượng.

- Ngày 24/3: Giá kim cương SJC hiện nay đang ở tầm mức 66,7 triệu đồng/lượng với 67,4 triệu đồng/lượng tương xứng với chiều mua và chiều bán. Giá thanh toán của vàng 24K với 18K thứu tự là 54,9 - 55,65 triệu đồng/lượng và 39,89 - 41,89 triệu đồng/lượng.

- Ngày 25/3: Giá kim cương SJC ghi dấn 66,6 - 67,32 triệu đồng/lượng trong trắng nay. Giá rubi 24K là 54,6 - 55,4 triệu đồng/lượng cùng giá đá quý 18K là 39,7 - 41,7 triệu đồng/lượng khớp ứng với hai chiều sở hữu và bán.

- Ngày 27/3: Giá vàng SJC ghi dấn 66,6 - 67,3 triệu đồng/lượng trong sạch nay. Giá vàng 24K là 54,6 - 55,4 triệu đồng/lượng và giá rubi 18K là 39,7 - 41,7 triệu đồng/lượng tương xứng với hai chiều thiết lập và bán.

- Ngày 28/3: Giá quà SJC có giá mua và giá bán tương ứng là 66,65 triệu đồng/lượng và 67,37 triệu đồng/lượng. Giá tiến thưởng 24K đang ở tầm mức 54,6 - 55,4 triệu đồng/lượng với giá tiến thưởng 18K là 39,7 - 41,7 triệu đồng/lượng.

- Ngày 30/3: Giá sở hữu vào kim cương SJC 66,5 triệu đồng/lượng và giá xuất kho là 67,1 triệu đồng/lượng. Giá quà 24K đang ở mức 54,75 - 55,45 triệu đồng/lượng cùng giá xoàn 18K là 39,74 - 41,74 triệu đồng/lượng.

- Ngày 31/3: rubi SJC có giá mua vào là 66,45 triệu đồng/lượng với giá bán ra là 67,07 triệu đồng/lượng. Giá rubi 24K đang ở tầm mức 55 - 55,7 triệu đồng/lượng cùng giá quà 18K là 39,93 - 41,93 triệu đồng/lượng.

Diễn thay đổi giá vàng quả đât mới nhất

Ông David Meger, người đứng đầu phòng giao dịch thanh toán kim nhiều loại tại High Ridge Futures, cho thấy thêm với dữ liệu mạnh mẽ từ trung hoa và một số nước nhà đang tìm cách liên tiếp tăng lãi suất, đồng USD đã suy yếu ớt so với các loại chi phí tệ khác, cung ứng một số cung cấp cho thị phần vàng.

Đồng bạc xanh đã va mức thấp độc nhất trong một tuần lễ vào đầu phiên 1/3 sau khoản thời gian đồng quần chúng tệ của Trung Quốc tăng giá khi vận động sản xuất của nước này phát triển với tốc độ nhanh nhất tính từ lúc tháng 4/2012.

Tại thời gian khảo sát, chỉ số USD Index, thước đo sức khỏe của đồng tệ bạc xanh so với những đồng tiền kẻ thù trong rổ chi phí tệ, bớt 0,46% xuống 104,34.

Vì vàng là gia tài được định giá bằng đồng USD, nên sự giảm sút của đồng xu tiền này giúp kim loại quý trở nên thu hút hơn đối với người cài ở thị phần nước ngoài.

Vietnam
Biz đang tiếp tục cập nhật thông tin giá bán vàng mỗi ngày để độc giả theo dõi.

Gi&#x
E1; v&#x
E0;ng 9999 h&#x
F4;m nay trong nước v&#x
E0; thế giới được Viet
Nam
Net cập nhật cấp tốc v&#x
E0; ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c nhất. Ph&#x
E2;n t&#x
ED;ch biến động gi&#x
E1; v&#x
E0;ng.


*

Giá vàng hôm nay 8/6 trên thị phần quốc tế tăng nhanh rồi lại sút sâu theo dịch chuyển của đồng USD cùng những không ổn định địa chính trị trên nạm giới.


*

Giá vàng từ bây giờ 8/6 trên thị trường quốc tế tăng nhanh rồi bất ngờ giảm sâu. Giá chỉ USD cũng xoay đầu giảm. Còn giá xăng dầu trái đất đảo chiều đi lên do run sợ rủi ro về nguồn cung.


*

Giá vàng bây giờ 7/6 trên thị trường quốc tế tăng nhanh nhờ lực ước lớn, trong bối cảnh bất ổn địa thiết yếu trị ngày càng tăng tại Ukraine. Tuy nhiên, USD dạn dĩ lên đang gây áp lực tới sắt kẽm kim loại quý.


*

Giá vàng bây giờ 7/6 trên thị phần quốc tế tăng cấp tốc nhờ lực ước lớn. Giá USD đảo chiều tăng cao. Còn giá chỉ xăng dầu gắng giới liên tiếp đi xuống.


*

Giá đá quý miếng SJC bây giờ (6/6) dịch chuyển mạnh, tăng cấp tốc vào buổi sáng sớm rồi sút tới 250 ngàn đồng/lượng vào buổi chiều. Trong những khi đó, giá đá quý nhẫn tăng nhẹ.


Giá vàng từ bây giờ 6/6 trên thế giới đi ngang sau report về ngành thương mại dịch vụ tại Mỹ giảm tốc mạnh so cùng với dự kiến. Điều bất ngờ là chiều thuộc ngày, giá vàng SJC bớt sâu, lên tới 250.000 đồng/lượng.


Giá vàng thế giới tăng trong phiên đầu tuần. Giá bán xăng dầu trái đất cũng tăng mạnh. Còn giá chỉ USD quay đầu giảm. Chỉ số DXY mất mốc 104 điểm.


Giá vàng từ bây giờ trên trái đất giảm nhe, đứng xung quanh ngưỡng 1.944,9 USD/ounce. Tuy nhiên, giá kim cương trong nước lại tăng nhẹ. Nhiều chuyên viên cho rằng, giá vàng khó có thể bứt phá.


Giá vàng quả đât tăng yếu khiến cho nhiều chuyên viên nhận định khó hoàn toàn có thể bứt phá. Giá chỉ xăng dầu thế giới đi lên theo đà tăng từ 2 phiên cuối tuần trước. Còn giá USD tiếp tục tăng cao.


Giá vàng quả đât giảm khi báo cáo việc làm cho của Mỹ được công bố. Giá bán xăng dầu nhân loại đi lên sau khi dự qui định về trằn nợ của Mỹ được thông qua. Còn giá USD thường xuyên tăng mạnh.


Giá vàng thế giới giảm vào phiên vào buổi tối cuối tuần sau khi report việc làm ra mắt và thị phần đồn đoán Fed không thay đổi lãi suất tại cuộc họp tháng này.


Giá vàng quả đât giảm sau khi báo cáo việc làm tại Mỹ công bố tốt rộng dự kiến. Những nhà đầu tư chi tiêu đồn đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trên cuộc họp vào thời điểm tháng này.


Giá vàng nhân loại giảm sau khi báo cáo việc có tác dụng của Mỹ được công bố. Giá bán xăng dầu quả đât đi lên trong bối cảnh nhà đầu tư lạc quan sau thời điểm dự chính sách về trằn nợ của Mỹ được thông qua. Giá chỉ USD có xu thế hồi phục.


Giá tiến thưởng nhẫn vào nước lúc này (2/6) bật tăng nhanh cùng cầm giới, có thương hiệu tăng tới 350.000 đồng/lượng. Xoàn nhẫn tiến gần cạnh hơn đến mốc giá 57 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng miếng cũng đi lên, niêm yết quanh vùng 67 triệu đồng/lượng (bán ra).


Giá vàng từ bây giờ trên núm giới liên tiếp tăng sau báo cáo việc làm ra mắt và năng lực Mỹ bay khỏi rủi ro vỡ nợ.


Giá vàng núm giới liên tục tăng sau khi report việc làm của Mỹ được ra mắt và tài năng Mỹ bay khỏi rủi ro vỡ nợ. Trong lúc đó, giá chỉ USD xoay đầu giảm, chỉ số DXY xuống tới mức 103 điểm. Còn giá xăng dầu nắm giới tiếp tục lao dốc.


Giá kim cương nhẫn hôm nay (1/6) liên tục đi xuống. So với mức đỉnh được lập từ thời điểm cách đó nửa tháng, giá xoàn nhẫn SJC đã "bốc hơi" tới hơn 1 triệu đồng/lượng.


Giá vàng từ bây giờ 1/6 trên thị phần quốc tế thường xuyên tăng quay lại từ đáy 9 tuần, bỏ mặc đồng USD cũng lên giá. Cống phẩm trái phiếu kho bội nghĩa Mỹ bớt là nhân tố tích cực đối với vàng.

Xem thêm: Cách Ăn Mặc Phù Hợp Với Dáng Người, Bí Quyết Mặc Đẹp Với 5 Dáng Người Cơ Bản


Giá vàng núm giới tiếp tục tăng quay trở về từ đáy 9 tuần, bất chấp đồng USD cũng lên giá. Trong những lúc đó, giá chỉ xăng dầu nạm giới thường xuyên giảm mạnh.


Nam
Net. All rights reserved. Chỉ được kiến tạo lại thông tin từ trang web này khi gồm sự gật đầu đồng ý bằng văn bản của báo Viet
Nam
Net.