Đối với những người mới tiếp xúc với Photoshop thì các thao tác chỉnh sửa ảnh đa số là dùng chuột. Tuy nhiên các bạn có thể sử dụng các tổ hợp phím tắt để tiết kiệm thời gian chỉnh sửa. Ở bài viết này, Sforum.vn sẽ giới thiệu đến bạn thủ thuật tổng hợp các phím tắt cơ bản bạn cần biết trong Photoshop

Ở đây mình sử dụng Photoshop Cs6 Portable. Chi tiết về phiên bản này tại đây.

*
Các phím tắt trong Photoshop

Nhóm phím tắt hệ thống FILE trong Photoshop

CTRL + N (New): Tạo File mới

CTRL + O (Open):  Mở file

CTRL + ALT + O (Open As): Mở file từ Adobe Bridge

CTRL + W (Close): Đóng File

CTRL + S (Save): Lưu file

CTRL + SHIFT + S (Save As): Lưu ra các dạng khác

CTRL + ALT + S (Save a Copy): Lưu thêm 1 bản copy

CTRL + P (Print): In ảnh

Nhóm phím tắt F trong Photoshop

F1 Mở trình giúp đỡ

F2 Cut

F3 Copy

F4 Paste

F5 Mở Pallete Brush

F6 Mở Pallete màu

F7 Mở Pallete Layer

F8 Mở Pallete Info

F9 Mở Pallete Action

Nhóm lệnh thao tác với Layer trong Photoshop

CTRL + SHIFT + N: Tạo Layer mới

CTRL + J: Nhân đôi Layer

CTRL + SHIFT + J: Cắt Layer

CTRL + G: Tạo nhóm Layer

CTRL + SHIFT + G: Bỏ nhóm Layer

CTRL + SHIFT + >: Chuyển Layer lên trên cùng

CTRL + >: Chuyển Layer lên trên

CTRL + <: Chuyển Layer xuống dưới

CTRL + SHIFT + <: Chuyển Layer xuống dưới cùng

CTRL + E: Ghép các Layer được chọn

CTRL + SHIFT + E: Ghép tất cả các Layer

Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop

CTRL + A: Chọn tất cả

CTRL + D: Bỏ vùng chọn

CTRL + SHIFT + D: Chọn lại vùng chọn

CTRL + SHIFT + I: Nghịch đảo vùng chọn

CTRL + ALT + D: Mờ biên vùng chọn

CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng

CTRL + SHIFT + F: Chỉnh Opacity Brush

Các phím tắt với nhóm IMAGE

CTRL + L: Bảng Levels

CTRL + SHIFT + L: Tự động chỉnh Levels

CTRL + ALT + SHIFT + L: Tự động chỉnh Contrast

CTRL + M: Bảng Curves

CTRL + B: Bảng Color Blance

CTRL + U: Bảng Hue/Saturation

CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate

CTRL + I: Bảng Invert

Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT

<: Phóng to nét bút

>: Thu nhỏ nét bút

CTRL + Z: Trở lại bước vừa làm

CTRL + ALT + Z: Trở lại nhiều bước

CTRL + X: Cắt

CTRL + C: Copy

CTRL + SHIFT + C: Copy Merged

CTRL + V: Paste

CTRL + SHIFT + CTRL + V: Paste chồng lên

CTRL + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ

CTRL + SHIFT + T: Làm lại bước Free Transform

Nhóm phím tắt công cụ -Toolbar

V: Di chuyển

M: Tạo vùng chọn

L: Tạo vùng chọn tự do

W: Tạo vùng chọn theo màu

C: Cắt hình

I: Chấm màu . Thước kẻ

J: Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh

B: Nét bút

S: Lấy mẫu từ 1 ảnh

Y: Gọi lại thông số cũ của ảnh

E: Tẩy

G: Đổ màu/Đổ màu chuyển

. : Mô tả hiện tường miết tay

O: Làm tối ảnh

P: Tạo đường path . vector

T: Viết chữ

A: Chọn đường Path . Vector

U: Vẽ các hình cơ bản

H: Hand Tool

Z: Phóng to / nhỏ hình

D: Quay về màu cơ bản ban đầu

X:  Foreground

&: Đổi màu trên bảng màu

Nhóm phím tắt VIEW

CTRL + Y: Xem màu CMYK

CTRL + SHIFT + Y: Xem gam màu ngoài hệ CMYK

CTRL + +: Phóng to

CTRL + –: Thu nhỏ

CTRL + SHIFT + H: Ẩn các đường Path

CTRL + R: Hiện thước

CTRL + ; Ẩn Guides

CTRL + SHIFT + ; Nhẩy bằng Guides

CTRL + ALT + ; Khoá Guides

CTRL + “ Hiện lưới

CTRL + SHIFT + ‘ Nhẩy bằng lưới

Tạm kết:

Trên đây là bài viết tổng hợp các phím tắt cơ bản bạn cần biết trong Photoshop. Hãy chia sẻ bài viết thủ thuật Photoshop cơ bản này đến bạn bè và người thân nhé!

Photoshop là một phần mềm đồ họa chuyên dụng, nó là một công cụ đắc lực trong việc chỉnh sửa hình ảnh, sử dụng trong thiết kế trang web, hỗ trợ vẽ tranh,… Hiện nay có rất nhiều phần mềm liên quan trên thị trường như Photo


Bạn đang xem: Các thao tác cơ bản trong photoshop

Scape, Photoshine,… nhưng đứng đầu vẫn là công cụ hỗ trợ của Adobe Photoshop.

Để mọi người có thể thực hiện các thao tác nhanh chóng trong khi sử dụng Photo
Shop. Hôm nay, mình sẽ tổng hơp tất cả các lệnh bằng bàn phím trong Photoshop giúp các bạn tiết kiệm được tối đa thời gian thao tác sử lý trên màn hình để thu được hiệu quả tối đa nhất trong công việc của mình
.

*


Các lệnh trong hệ thống File của Photoshop

CTRL + N NEW TẠO FILE MỚI

CTRL + O OPEN MỞ FILE

CTRL + ALT + O OPEN AS MỞ FILE ADOBE BRIDGE

CTRL + W CLOSE ĐÓNG FILE 

CTRL + S SAVE LƯU

CTRL + SHIFT + S SAVE AS LƯU SANG DẠNG MỚI

CTRL + ALT + S SAVE A COPY LƯU THÊM 1 BẢN COPY

CTRL + P PRINT IN ẢNH

Nhóm lệnh F

F1 Mở trình giúp đỡ

F2 Cut

F3 Copy

F4 Paste

F5 Mở Pallete Brush

F6 Mở Pallete Màu

F7 Mở Pallete Layer

F8 Mở Pallete Info

F9 Mở Pallete Action

Các lệnh trong công cụ Toolbar của Photoshop

V Move Di Chuyển

M Marquee Tạo vùng chọn

L Lasso Tạo vùng chọn tự động

W Magic Wand Tạo vùng chọn theo màu

C Crop Cắt hình

I Eyedroppe Chấm màu – Thước kẻ

J Healing Brush Chấm sửa lỗi chưa hoàn chỉnh

B Brush Nét bút

S Clone Stamp Lấy mẫu từ 1 ảnh

Y History Brush Lấy lại thông số cũ của hình ảnh

E Eraser Tẩy

G Paint Bucket Đổ màu/ Đổ màu chuyển

. Smudge Tool Mô tả hiện tường miết tay

O Burn Làm tối ảnh

P Pen Tạo đường path vector

T Horizontal Type Viết chữ

A Path Selection Chọn đường Path vector

U Round Retange Vẽ các hình cơ bản

H Hand Hand Tool

Z Zoom Phóng to/ Thu nhỏ

D Background

X Foreground

& Background color Đổi màu trên bảng màu

Các lệnh với Layer trong Photoshop

CTRL + SHIFT New => Layer Tạo Layer mới

CTRL + J New => Layer Via Copy Nhân đôi Layer

CTRL + SHIFT + G New => Layer Via Cut Cắt Layer

CTRL + SHIFT + > Group with Previous Tạo nhóm Layer


CTRL + > Ungroup Bỏ nhóm Layer

CTRL + < Arrange => Bring to Front Chuyển Layer lên trên cùng

CTRL + SHIFT + < Arrange => Bring to Forward Chuyển Layer lên trên

CTRL + E Arrange => Send Backward Chuyển Layer xuống dưới

CTRL + SHIFT + E Arrange => Send to Back Chuyển Layer xuống dưới cùng

CTRL + E Merge Down Ghép các Layer được chọn

CTRL + SHIFT + E Merge Visible Ghép tất cả các Layer

Các lệnh với nhóm Image

CTRL + L Ajust => Levels Bảng Levels

CTRL + SHIFT + L Ajust => Auto Levels Tự động chỉnh Levels

CTRL + ALT + SHIFT + L Ajust => Auto Contrast Tự động chỉnh Contrast

CTRL + M Ajust => Curves Bảng Curves

CTRL + B Ajust => Color Blance Bảng Color Blance

CTRL + U Ajust => Hue/Saturation Bảng Hue/Saturation

CTRL + SHIFT + U Ajust => Desaturate Bảng Desaturate

CTRL + I Ajust => Invert Bảng Invert

Nhóm lệnh Select trong Photoshop

CTRL + A All Chọn tất cảCTRL + D Deselect Bỏ vùng chọn
CTRL + SHIFT + D Reselect Chọn lại vùng chọn
CTRL + SHIFT + I Inverse Nghịch đảo vùng chọn
CTRL + ALT + D Feather Mờ biên vùng chọn
CTRL + F Last Filter Lặp lại Filter cuối cùng
CTRL + SHIFT + F Fade Chỉnh Opacity Brush

Nhóm lệnh Edit trong Photoshop

< Zoom + Brush Phóng to nét bút> Zoom – Brush Thu nhỏ nét bút
CTRL + Z Undo Trở lại bước vừa làm
CTRL + ALT + Z Undo More Trở lại nhiều bước
CTRL + X Cut Cắt
CTRL + C Copy Sao chép
CTRL + SHIFT + C Copy Merged Copy Merged
CTRL + V Paste Dán
CTRL + SHIFT + CTRL + V Paste Into Paste chồng lên
CTRL + T Free Transform Xoay hình / Chỉnh ti lệ
CTRL + SHIFT + T Transform > Again Làm lại bước Free Transform

Các lệnh nhóm View trong Photoshop

CTRL + Y Preview>CMYK Xem màu CMYKCTRL + SHIFT + Y Gamut Warning Xem gam màu ngoài hệ CMYKCTRL + + Zoom In Phóng to
CTRL + – Zoom Out Thu nhỏ
CTRL + 0 Fit on Screen Xem hình tràn màn hình
CTRL + SHIFT + H Hide Path Ẩn các đường Path
CTRL + R Show Rulers Hiện thước
CTRL + ; Hide Guides Ẩn Guides
CTRL + SHIFT + ; Snap To Guides Nhẩy bằng Guides
CTRL + ALT + ; Lock Guides Khoá Guides


Xem thêm: 500 Danh Từ Tiếng Anh Thông Dụng, Top 500 Danh Từ Trong Tiếng Anh Phổ Biến Nhất

CTRL + “ Show Grid Hiện lưới
CTRL + SHIFT + ‘ Snap To Grid Nhẩy bằng lưới