Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo
Top 30 Đề thi Toán lớp 3 học tập kì hai năm 2023 (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 năm 2023 của cả ba cuốn sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều để giúp học sinh ôn luyện để ăn điểm cao trong những bài thi Toán lớp 3 học kì 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 học kỳ 2


Đề thi Toán lớp 3 học kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề CK2 Toán 3 KNTTXem test Đề CK2 Toán 3 CTSTXem thử Đề CK2 Toán 3 CD

Chỉ từ bỏ 100k cài trọn cỗ đề thi Cuối học tập kì 2 Toán lớp 3 (mỗi bộ sách) bản word có giải thuật chi tiết:


Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo


Phòng giáo dục và Đào tạo ra ...

Đề thi học kì 2 - liên kết tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Minh gồm 5 tờ chi phí mệnh giá 20 000 đồng. Số chi phí Minh có là:

A. 25 000 đồng

B. 50 000 đồng

C. 100 000 đồng

D. 150 000 đồng

Câu 2. vào hộp có 1 quả nhẵn xanh, 1 trái bóng đó, 1 quả bóng vàng. Khi rước một trái bóng từ bỏ trong loại hộp thì tất cả mấy khả năng xảy ra:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3.“2 tiếng = .... Phút”. Số phù hợp điền vào khu vực chấm là:

A. 60

B. 180

C. 90

D. 120


Câu 4.Phép phân tách nào sau đây có số dư là 1

*

A. 15 247 : 5

B. 23 016 : 4

C. 12 364 : 3

D. 58 110 : 9

Câu 5. Ngày 6 mon 6 năm 2022 là trang bị Hai. Vậy thiết bị Hai tiếp theo sau của tháng 6 vào trong ngày nào?

A. Ngày 10

B. Ngày 11

C. Ngày 12

D. Ngày 13

Câu 6. Số có 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 5 chục và hai đơn vị viết là:

A. 32 852

B. 23 582

C. 32 258

D. 23 852


Câu 7. Chu vi tam giác ABC là:

*

A. 15 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 13 cm

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Cho số cây xanh được của một quận vào các năm 2019; 2020; 2021 lần lượt là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây.

a) Điền số phù hợp vào địa điểm trống để triển khai xong bảng sau:

Năm

2019

2020

2021

Số cây

...............

...............

..............

b) Tính tổng số lượng km của quận kia trồng được trong 3 năm 2019, 2020, 2021.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

12 479 + 58 371

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

54 679 – 36 198

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

27 061 × 3

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

52 764 : 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính giá trị biểu thức

a) 24368 + 15336 : 3

= ....................................

= ....................................

b) 2 × 45000 : 9

= ....................................

= ....................................

Câu 11. Điền vệt >,

Loại kem

Vị dâu

Vị vani

Vị socola

Số lượng (cốc)

2

1

3

Mỗi cốc kem giá 15 000 đồng, lúc này cửa hàng tất cả chương trình khuyến mãi “mua 5 tặng ngay 1”. Tổng số tiền nhóm bạn của Mai đề xuất trả là ................... đồng.

Mai call kem vị vani nhưng đã mang nhầm cốc kem vị khác. Năng lực xảy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra ...

Đề thi học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan gần kề hình vẽ dưới đây, điền từ phù hợp vào nơi chấm.

*

Diện tích hình A …. Diện tích hình B?

A. Lớn hơn

B. Nhỏ bé hơn

C. Bằng

D. Không đối chiếu được

Câu 2. đến bảng những thống kê sau:

Địa điểm

Hà Nội

Sapa

Cà Mau

Nhiệt độ

38 o
C

20 o
C

30 o
C

Quan ngay cạnh bảng số liệu và cho thấy thêm nhiệt độ ở thủ đô cao hơn ánh sáng ở Sapa bao nhiêu độ C?

A. 10o
C

B. 12o
C

C. 15o
C

D. 18o
C

Câu 3. Năm nay bà mẹ 36 tuổi, tuổi của con bởi tuổi của mẹ giảm đi 4 lần. Hỏi năm nay con mấy tuổi?

A. 6 tuổi

B. 7 tuổi

C. 10 tuổi

D. 9 tuổi

Câu 4. Một nhóm các bạn gồm Hoa, Hồng, Huệ, Hương. Cô giáo chọn một bạn bất kì để gia công nhóm trưởng. Thầy giáo ‘không thể’ chọn bạn nào?

A. Hoa

B. Hồng

C. Đào

D. Hương

Câu 5. Chọn tuyên bố đúng

A. 85 367 phút 9 000 m

C. 10 lít > 9 999 ml

D. 10 km > 90 000 m

Câu 6. Số 86 539 có chữ số hàng chục ngàn là:

A. 8

B. 6

C. 5

D. 3

Câu 7.Một hình vuông vắn có chu vi 20 cm. Diện tích s của hình vuông vắn đó là:

A. đôi mươi cm2

B. 25 cm

C. 25 cm2

D. đôi mươi cm

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Đọc ngôn từ sau và vấn đáp câu hỏi.

Bốn trang trại A, B, C, D bao gồm số con gà như sau:

Trang trại A: 74 052 con.

Trang trại B: 76 031 con.

Trang trại C: 7 894 con.

Trang trại D: 74 785 con.

a) Số 76 031 đọc là: ..................................................................................

b) Chữ số 4 trong số 74 052 có mức giá trị là: .................................................

c) Nếu làm cho tròn cho chữ số hàng trăm ngàn thì ta nói nông trại C có khoảng ............ Bé gà.

d) Trong tư trang trại trên:

Trang trại ......... Gồm số gà những nhất.

Trang trại .......... Tất cả số kê ít nhất.

Câu 9. Đặt tính rồi tính

7 479 + 3 204

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

24 516 – 4 107

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

13 104 × 7

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

48 560 : 5

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10. Tính quý hiếm biểu thức:

a) 8 103 × 3 – 4 135

= ..............................................

= ..............................................

b) 24 360 : 8 + 6 900

= ..............................................

= ..............................................

c) (809 + 6 215) × 4

= ..............................................

= ..............................................

d) 17 286 – 45 234 : 9

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Cho hình vuông vắn ABCD, hình trụ tâm O (như hình vẽ)

*

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào :

a) ba điểm A, O, C trực tiếp hàng.

b) O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

c) Hình trên tất cả 4 góc vuông.

d) hình trụ tâm O có nửa đường kính là AC.

Câu 12. Giải toán

Hoa tải gấu bông hết 28 000 đồng, cya.edu.vn keo dán hết 3 000 đồng. Hoa đưa mang lại cô bán sản phẩm 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại đến Hoa bao nhiêu tiền?

Bài giải

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Câu 13. Số?

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. So sánh khối lượng của túi muối cùng túi đường?

*

A. Túi mặt đường nặng hơn túi muối

B. Túi muối bột nặng rộng túi đường

C. Túi đường nhẹ hơn túi muối

D. Nhị túi có khối lượng bằng nhau

Câu 2. Số ngay lập tức sau của số 65 238 là:

A. 76 238

B. 55 238

C. 65 239

D. 65 237

Câu 3. Mang lại hình vẽ sau, cho thấy góc vuông trên đỉnh nào?

*

A. Góc vuông trên đỉnh A

B. Góc vuông trên đỉnh B

C. Góc vuông tại đỉnh C

D. Đây không phải góc vuông

Câu 4. làm tròn số 54 328 đến hàng chục nghìn, ta được số:

A. 54 000

B. 55 000

C. 50 000

D. 60 000

Câu 5. Mang lại hình chữ nhật MNPQ bao gồm MN = 5 cm. Tính độ nhiều năm PQ

*

A. PQ = 5 cm

B. PQ = 5 m

C. PQ = 3 cm

D. PQ = 3 m

Câu 6. Số béo nhất trong các số 585; 9 207; 54 138; 13 205 là:

A. 585

B. 54 138

C. 9 207

D. 13 205

Câu 7. mẹ đi công tác ngày 29 mon 8 cho đến khi xong ngày 5 mon 9 cùng năm. Số ngày mẹ đi công tác là:

A. 5 ngày

B. 6 ngày

C. 7 ngày

D. 8 ngày

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S

a) Chu vi của một hình chữ nhật bằng tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.

 

b) Chu vi của một hình vuông gấp gấp đôi độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn đó.

 

c) Số 3 000 vội vàng lên 3 lần thì được số 6 000.

 

d) Số 4 000 bớt đi gấp đôi thì được số 2 000.

 

Câu 9. Đặt tính rồi tính

23 617 – 12 178

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

72 425 + 1 933

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

21 725 × 4

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

8 438 : 7

...………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 10. Tính quý hiếm biểu thức

a) 18 000 + 22 000 – 15 000

= ..................................................

= ..................................................

b) (66 265 – 44 526) × 2

= ..................................................

= ..................................................

c) 27 582 + 26 544 : 2

= ..................................................

= ..................................................

d) 12 458 : 2 × 3

= ..................................................

= ..................................................

Câu 11. Điền >, Xem test Đề CK2 Toán 3 KNTTXem demo Đề CK2 Toán 3 CTSTXem demo Đề CK2 Toán 3 CD

TOP 14 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em học viên lớp 3 tham khảo, luyện giải đề thật xuất sắc để ôn thi học tập kì hai năm 2022 - 2023 hiệu quả.


Với 14 đề thi học tập kì 2 môn Toán 3 bao gồm đáp án, giải đáp chấm cùng bảng ma trận kèm theo, còn giúp thầy cô sản xuất đề thi học tập kì 2 năm 2022 - 2023 cho học sinh của bản thân mình theo lịch trình mới. Mời thầy cô và các em cùng sở hữu miễn phí:

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 27

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông bốn 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được đọc là:

A. Mười lăm
B. Một năm
C. Bốn
D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 làm cho tròn cho chữ số hàng chục ta được số:

A. 3 050B. 3 040C. 3 000D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích hình chữ nhật bao gồm độ dài những cạnh được mang đến trong hình vẽ bên dưới đây:

A. 9 cm
B. 18 cm
C. 9 cm2D. 18 cm2

Câu 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 5 m, chiều dài gấp 9 lần chiều rộng. Diện tích s của hình chữ nhật đó là:

A. 14 m2B. 50 m2C. 225 m2D. 100 m2


Câu 5. mon nào dưới đây có 31 ngày?

A. Mon 2B. Mon 4C. Mon 9D. Mon 12

Câu 6. tài năng nào dưới đây không thể xảy ra khi gieo một nhỏ xúc xắc một lần

A. Phương diện 1 chấm xuất hiện
B. Khía cạnh 7 chấm xuất hiện
C. Phương diện 3 chấm xuất hiện
D. Phương diện 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam mang hai tờ tiền bao gồm mệnh giá bán 10 000 đồng đi mua cây bút chì. Bạn oder hết 15 000. Chúng ta Nam còn vượt ...………đồng.

A. 10 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 2 000 đồng
D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm thành phần chưa biết trong những phép tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................


Câu 10. Tính quý giá biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11.Dưới đây là bảng báo giá được niêm yết ngơi nghỉ một cửa hàng văn phòng phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở ô ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan gần kề bảng số liệu những thống kê và trả lời câu hỏi:

a) thành phầm nào có giá đắt nhất? thành phầm nào có giá rẻ nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) cùng với 50 000 đồng có thể mua nhiều nhất từng nào cái bút mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai cài đặt 3 thành phầm hết vừa tròn trăng tròn 000 đồng. đông đảo khả năng hoàn toàn có thể xảy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


Câu 12. Giải toán

Trang trại của bác Hòa có 4 quần thể nuôi gà, từng khu có khoảng 1 500 con. Hôm nay, sau khoản thời gian bán đi một trong những gà thì nông trại của bác sót lại 2800 con. Hỏi bác bỏ Hòa đã bán đi bao nhiêu con gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Cùng với 100 000 đồng em nên chọn những đồ vật dưới đây để rất có thể mua được rất nhiều loại nhất.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.


Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở ô ly có mức giá đắt nhất.

Bút chì có giá rẻ nhất.

b) cùng với 50 000 đồng rất có thể mua những nhất số bút mực là:

50 000 : 6 000 = 8 bút mực (dư 2 000)

c) Mai cài 3 sản phẩm hết vừa tròn 20 000 đồng. Phần đông khả năng có thể xảy ra là:

- Mai đã cài đặt 1 chiếc cây viết mực, 1 chiếc cây viết chì, 1 quyển vở ô ly.

- Mai đã sở hữu 2 chiếc cây bút mực, 1 mẫu thước kẻ.

- Mai đã sở hữu 1 chiếc cây bút chì, 2 cái thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của bác Hòa bao gồm số nhỏ gà là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa đã phân phối đi số bé gà là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con.

Câu 13.

- Em rất có thể chọn mua 1 ô tô đồ chơi, 1 khối rubik và 1 hộp sáp màu. Tổng số tiền mua bố loại dụng cụ đó là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề thi học kì II – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số cùng phép tính: Cộng, trừ, so sánh các số trong phạm vi 100 000. Nhân (chia) số gồm 5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số. Có tác dụng tròn số. Làm cho quen cùng với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu 1 điểm riêng câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng cùng đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đo thời gian, đo khối lượng, đo thể tích. Chi phí Việt Nam.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật, hình vuông.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nguyên tố thống kê cùng xác suất.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

Đề thi học kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan gần kề hình vẽ sau và cho biết điểm như thế nào là trung điểm của AC?


A. Điểm GB. Điểm BC. Điểm DD. Điểm H

Câu 2. Số 10 được viết dưới dạng số La Mã là:

A. IB. IIC. VD. X

Câu 3. Số 13 048 làm cho tròn mang lại chữ số hàng vạn ta được số:

A. 10 000B. 13 000C. 13 050D. 20 000

Câu 4. đánh giá nào dưới đây không đúng về khối lập phương?

A. Khối lập phương có toàn bộ 8 đỉnh
B. Khối lập phương có tất cả 8 mặt
C. Khối lập phương có tất cả các cạnh bởi nhau
D. Khối lập phương có toàn bộ 12 cạnh

Câu 5. 2 ngày = … giờ?

A. 12B. 24C. 48D. 56

Câu 6. bây giờ là thiết bị Năm, ngày 28 mon 7. Còn một tuần nữa là đến sinh nhật Hiền. Sinh nhật hiền lành là thứ mấy ngày mấy mon mấy?

A. Thứ Năm, ngày 5 tháng 8B. Sản phẩm Năm, ngày 21 tháng 7C. Lắp thêm Tư, ngày 3 tháng 8D. Lắp thêm Năm, ngày 4 tháng 8

Câu 7. Hà cài đặt 5 quyển vở, mỗi quyển giá chỉ 12 000 đồng. Hà đưa cô bán hàng 3 tờ tiền kiểu như nhau thì vừa đủ. Vậy 3 tờ tiền Hà chuyển cô bán hàng có mệnh giá chỉ là:

A. 2 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 10 000 đồng
D. 20 000 đồng

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Cho bảng số liệu những thống kê sau:

Tên

Hoa

Hồng

Huệ

Cúc

Chiều cao

140 cm

135 cm

143 cm

130 cm

Dựa vào bảng số liệu thống kê lại trên trả lời các câu hỏi:

a) các bạn Hoa cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

b) các bạn Huệ cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

c) các bạn nào cao nhất? chúng ta nào tốt nhất?

................................................................................................................................

d) các bạn Hồng cao hơn nữa bạn Cúc bao nhiêu xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

17 853 + 15 097

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

40 645 – 28 170

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

24 485 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

96 788 : 6

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

......................... .........................

.........................

Câu 10.Tính cực hiếm biểu thức:

a) (20 354 – 2 338) × 4

= ...............................................

= ...............................................

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

= ...............................................

= ...............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào☐

a) Số 27 048 làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn được số 30 000.☐

b) Khối vỏ hộp chữ nhật tất cả 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh, những mặt hầu như là hình vuông.☐

c) muốn tính diện tích hình vuông ta mang độ nhiều năm một cạnh nhân cùng với 4.☐

d) 23 565

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

D

A

B

C

D

D

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8.

a) các bạn Hoa cao 140 cm.

b) các bạn Huệ cao 143 cm.

c) So sánh: 130 23 555

Câu 12.

Bài giải

Nông ngôi trường đó tất cả số cây cam là:

2 520 × 3 = 7 560 (cây)

Nông trường đó có toàn bộ số cây chanh cùng cây cam là:

2 520 + 7 560 = 10 080 (cây)

Đáp số: 10 080 cây

Câu 13. những khả năng rất có thể xảy ra là:

Có thể lấy ra 1 tờ 10 000 đồng cùng 1 tờ 20 000 đồng.

Có thể mang ra 1 tờ 10 000 đồng cùng 1 tờ 50 000 đồng.

Có thể lôi ra 1 tờ đôi mươi 000 đồng cùng 1 tờ 50 000 đồng.

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề thi học kì II – Toán lớp 3 – Cánh diều

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số cùng phép tính: Cộng, trừ, so sánh các số vào phạm vi 100 000. Nhân (chia) số tất cả 5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số. Làm tròn số. Có tác dụng quen cùng với chữ số La Mã. Tìm kiếm thành phần chưa biết của phép tính.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

5

1

5

Đại lượng với đo các đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đơn vị chức năng đo thời gian. Tiền Việt Nam. Ôn tập về một số đơn vị đo khác như: đo thể tích, đo độ dài, đo khối lượng.

Số câu

1

1

1

1

3

1

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

Hình học: Điểm sống giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Hình tròn, tâm, con đường kính, chào bán kính. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích s hình chữ nhật, diện tích hình vuông.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1

Một số nguyên tố thống kê với xác suất.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

4

2

5

1

1

7

6

Số điểm

2

1

6

0,5

0,5

3,5

6,5

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 3 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tứ 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Chu vi hình tam giác ABC là:

A. 14 m
B. 14 cm
C. 15 m
D. 15 cm

Câu 2. Mẹ có 1 lít dầu ăn. Người mẹ đã cần sử dụng hết 350 ml để rán gà. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu mi–li–lít dầu?

A. 450 ml
B. 550 ml
C. 650 ml
D. 750 ml

Câu 3. Một miếng bìa có diện tích s 50 cm2 được tạo thành 5 phần bởi nhau. Diện tích mỗi phần là:

A. 10 cm2B. 15 cm2C. Trăng tròn cm2D. 25 cm2

Câu 4. Điền số thích hợp vào ô trống:

Có toàn bộ ………... đồng.

A. 2 000B. 6 000C. 8 000D. 10 000

Câu 5. Số liền trước của số 90 000 là:

A. 91 000B. 89 000C. 89 999D. 90 001

Câu 6. Các năng lực khi xe pháo ô tô dịch rời đến vấp ngã tư là:

A. Xe rất có thể đi thẳng
B. Xe không thể rẽ phải
C. Xe chắc chắn rẽ trái
D. Xe hoàn toàn có thể rẽ trái

Câu 7. Nếu đồ vật Sáu là ngày 28 tháng 7 thì ngày 2 tháng 8 thuộc năm sẽ là ngày thiết bị mấy trong tuần?

A. đồ vật Tư
B. Máy Năm
C. Máy Sáu
D. Thiết bị Bảy

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8. Số?

a) Túi đường trọng lượng .......... Gam

b) Túi muối cân nặng ............... Gam

c) Túi đường và túi muối trọng lượng tất cả ........... Gam

d) Túi đường nặng rộng túi muối hạt .............. Gam

Câu 9: Đặt tính rồi tính

37 528 – 8 324

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

6 547 + 12 233

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

12 061 × 7

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

28 595 : 5

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Câu 10. Tính quý hiếm biểu thức

a) 8 103 × 5 – 4 135

= ............................................

= ............................................

b) 24 360 : 8 + 9 600

= ............................................

= ............................................

c) (809 + 6 215) × 4

= ............................................

= ............................................

Câu 11. Cho bảng những thống kê số sản phẩm tái chế của các bạn học sinh lớp 3 có tác dụng được như sau:

Lớp

3A

3B

3C

Số thành phầm tái chế

12

14

15

Dựa vào bảng trên, đến biết:

a) Lớp 3A làm cho được bao nhiêu sản phẩm tái chế?

……………………………………………………………………………………………

b) Lớp làm sao làm được rất nhiều sản phẩm tái chế nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tổng số sản phẩm tái chế cả 3 lớp làm cho được là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12: Giải toán

Một cửa hàng có 1242 mẫu áo, shop đã bán

*
số áo. Hỏi siêu thị đó còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) hình vuông vắn có 4 góc vuông và 4 cạnh dài bởi nhau.

b) Cả lớp cùng ăn uống cơm trưa thời điểm 10 giờ 40 phút.

Mai ăn dứt lúc 10 giờ đồng hồ 55 phút, Việt ăn ngừng lúc 11 tiếng 5 phút.

Mai nạp năng lượng cơm kết thúc trước Việt 10 phút.

c) 3 ngày = 180 giờ

d) 12 cm2 phát âm là mười nhị xăng – ti – mét hai.

e) vào một hình tròn, độ dài 2 lần bán kính bằng một ít độ dài chào bán kính.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

A

D

C

A

A

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8.

a) Túi đường trọng lượng 800 gam

b) Túi muối cân nặng 400 gam

c) Túi con đường và túi muối cân nặng tất cả 1 200 gam

d) Túi mặt đường nặng rộng túi muối hạt 400 gam

Câu 9.

Câu 10

a) 8 103 × 5 – 4 135

= 40 515 – 4 135

= 36 380

b) 24 360 : 8 + 9 600

= 3 045 + 9 600

= 12 645

c) (809 + 6 215) × 4

= 7 024 × 4

= 28 096

d) 17 286 – 45 234 : 9

= 17 286 – 5 026

= 12 260

Câu 11.

a) Lớp 3A có tác dụng được 12 thành phầm tái chế.

b) Lớp 3C làm được nhiều sản phẩm tái chế nhất.

c) Tổng số sản phẩm tái chế cả cha lớp làm cho được là:

12 + 14 + 15 = 41 (sản phẩm).

Câu 12.

Bài giải

Cửa hàng đó đã bán số loại áo là:

1 242 : 6 = 207 (cái áo)

Cửa mặt hàng đó còn sót lại số dòng áo là:

1 242 – 207 = 1 035 (cái áo)

Đáp số: 1 035 cái áo.

Câu 13.

a) hình vuông vắn có 4 góc vuông và 4 cạnh dài bằng nhau.

Đ

b) Cả lớp cùng ăn uống cơm trưa cơ hội 10 giờ 40 phút.

Mai ăn ngừng lúc 10 tiếng 55 phút, Việt ăn hoàn thành lúc 11 giờ 5 phút.

Mai nạp năng lượng cơm xong xuôi trước Việt 10 phút.

Đ

c) 3 ngày = 180 giờ

S

d) 12 cm2 đọc là mười hai xăng – ti – mét hai.

S

e) trong một hình tròn, độ dài 2 lần bán kính bằng một nửa độ dài phân phối kính.

S

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề thi học tập kì II – Toán lớp 3 – Chân trời

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số cùng phép tính: Cộng, trừ, so sánh những số vào phạm vi 100 000. Nhân (chia) số gồm 5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số. Tìm kiếm thành phần không biết của phép tính.

Số câu

1

3

1

1

4

Số điểm

0,5

3,5 (mỗi câu 1 điểm, riêng biệt câu 10 – 1,5 điểm)

1

0,5

4,5

Đại lượng cùng đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đơn vị đo thời gian. Tiền Việt Nam. Ôn tập về một trong những đơn vị đo khác như: đo thể tích, đo độ dài, đo khối lượng.

Xem thêm: Hướng dẫn cách xem bóng đá trực tiếp trên youtube nhanh nhất

Số câu

3

1

1

4

1

Số điểm

1,5

0,5

1

2

1

Hình học: Điểm ngơi nghỉ giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Hình tròn, tâm, mặt đường kính, chào bán kính. Khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích s hình chữ nhật, diện tích hình vuông.