Ban hành mới 86 biểu mẫu sử dụng trong đk kinh doanh


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 02/2019/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM năm ngoái CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪNVỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Căn cứ điều khoản Doanh nghiệp ngày 26tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật thống trị thuế ngày 29tháng 11 năm 2006;

Căn cứ vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố điều của Luật cai quản thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật cung ứng doanh nghiệpnhỏ với vừa ngày 12 mon 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số78/2015/NĐ-CP ngày 14 mon 9 năm năm ngoái của cơ quan chính phủ về đk doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số108/2018/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm 2018 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm năm ngoái của chính phủ về đăngký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điềucủa mức sử dụng Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số86/2017/NĐ-CP ngày 25 mon 7 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo kiến nghị của viên trưởng Cục
Quản lý đk kinh doanh;

Bộ trưởng bộ Kế hoạch với Đầu tưban hành Thông bốn sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tứ số 20/2015/TT-BKHĐT ngày thứ nhất tháng 12 năm 2015 của cỗ Kế hoạch cùng Đầu bốn hướng dẫn về đăng ký doanhnghiệp.

Bạn đang xem: Thông tư 02/2019 bộ kế hoạch đầu tư

Bộ chiến lược và Đầu bốn hướng dẫn về đk doanh nghiệp

1. Sửa đổi Điều 2 như sau:

“Điều 2. Ban hành và sử dụng cácmẫu văn bạn dạng về đăng ký doanh nghiệp, đk hộ gớm doanh

1. Ban hành kèm theo Thông tư nàycác mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đk hộ ghê doanh.

2. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“Điều 4. Hồ nước sơ đăng ký doanhnghiệp trong trường vừa lòng doanh nghiệp trải qua quyết định theo hình thức lấy ýkiến bằng văn bản

Trường phù hợp Hội đồng member côngty nhiệm vụ hữu hạn hoặc Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp cổ phần trải qua cácquyết định theo hiệ tượng lấy ý kiến bằng văn bạn dạng theo quy định của điều khoản Doanhnghiệp, Biên bạn dạng họp trong hồ nước sơ đk doanh nghiệp hiện tượng tại Nghị định số78/2015/NĐ-CP , Nghị định số 108/2018/NĐ-CP rất có thể được sửa chữa thay thế bằng report kếtquả kiểm phiếu của Hội đồng thành viên đối với công ty trọng trách hữu hạn hoặc
Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông so với công ty cổ phần”.

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 như sau:

“1. Ngôi trường hợp thay đổi thông tincủa cổ đông sáng lập công ty cổ phần, doanh nghiệp thông tin đến chống Đăng kýkinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chủ yếu theo lý lẽ tại Khoản16 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP. Việc thay đổi thông tin của cổ đôngsáng lập chỉ áp dụng so với công ty cp chưa niêm yết”.

4. Sửa đổi Khoản 3 Điều 6 như sau:

“3. Câu hỏi cấp lại Giấy triệu chứng nhậnđăng ký vận động chi nhánh, công sở đại diện, Giấy chứng nhận đăng cam kết địa điểmkinh doanh triển khai tương ứng theo khí cụ tại Điều 58 Nghịđịnh số 78/2015/NĐ-CP cùng Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP”.

5. Sửa thay đổi Khoản 3, 4, 5, 7 Điều 8 như sau:

“3. Trường hợp công ty lớn đăngký, thông báo thay đổi nội dung đk doanh nghiệp, tạm kết thúc kinh doanh,tiếp tục sale trước thời hạn vẫn thông báo, giải thể doanh nghiệp, thôngbáo mẫu con dấu của doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ nước sơ mang đến Phòng Đăng ký kết kinhdoanh chỗ doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ nước sơ bao hàm các giấy tờ tương ứngquy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP , Nghị định số 108/2018/NĐ-CP cùng cácgiấy tờ nguyên tắc tại Khoản 1 Điều này”.

“4. Ngôi trường hợp công ty đăng kýhoạt động, đăng ký chuyển đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng công sở đạidiện, tạm xong xuôi hoạt động, con quay trở lại chuyển động trước thời hạn sẽ thông báo,chấm xong xuôi hoạt động, thông tin mẫu con dấu của bỏ ra nhánh, văn phòng đại diện,doanh nghiệp nộp hồ sơ mang đến Phòng Đăng ký marketing nơi chi nhánh, văn phòngđại diện để trụ sở. Hồ nước sơ bao hàm các sách vở tương ứng chế độ tại Nghị địnhsố 78/2015/NĐ-CP , Nghị định số 108/2018/NĐ-CP cùng Giấy đề xuất bổ sung, cập nhậtthông tin đăng ký hoạt động quy định trên Phụ lục II-19ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với trường hợp chi nhánh hoạtđộng theo Giấy chứng nhận đầu tư, kế bên các giấy tờ nêu trên, kèm theo hồ sơphải có bạn dạng sao đúng theo lệ Giấy triệu chứng nhận đầu tư chi tiêu và bản sao hợp lệ Giấy triệu chứng nhậnđăng ký thuế của bỏ ra nhánh”.

“5. Trường hợp đăng ký thành lậpmới, đăng ký biến hóa nội dung đăng ký hoạt động, tạm xong hoạt động, xoay trởlại vận động trước thời hạn vẫn thông báo, dứt hoạt động địa điểm kinhdoanh trực ở trong doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn nộp hồ sơ mang lại Phòng Đăng ký kết kinhdoanh khu vực doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh. Hồ nước sơ bao gồm các sách vở tươngứng nguyên tắc tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP , Nghị định số 108/2018/NĐ-CP và
Giấy ý kiến đề nghị bổ sung, update thông tin đăng ký hoạt động quy định trên Phụ lục II-19 phát hành kèm theo Thông tứ này”.

“7. Khi nhận ra hồ sơ của doanhnghiệp, phòng Đăng ký marketing trao Giấy biên nhận, cẩn thận tính hợp lệ củahồ sơ và cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp, Giấy ghi nhận đăng cam kết hoạtđộng, Giấy chứng thực về việc thay đổi nội dung đk doanh nghiệp và các giấyxác dìm khác theo quy định tương ứng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP với Nghịđịnh số 108/2018/NĐ-CP”.

6. Sửa đổi Điều 14 như sau:

“Điều 14. Hiệu thêm thông tintrong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào trường thích hợp Giấychứng nhận đk doanh nghiệp, hồ nước sơ đk doanh nghiệp được chấp thuậnkhông đúng hồ nước sơ, trình tự, thủ tục theo lý lẽ hoặc tin tức kê khai tronghồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không thiết yếu xác

1. Trường hòa hợp hồ sơ đk doanhnghiệp được đồng ý không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng
Đăng ký marketing thực hiện nay theo phép tắc tại Khoản 2 Điều 58Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Trên các đại lý hồ sơ vừa lòng lệ vì doanh nghiệp hoànchỉnh và nộp, chống Đăng ký marketing thực hiện hiệu đính tin tức trong Cơsở dữ liệu non sông về đăng ký doanh nghiệp trước khi cấp lại Giấy bệnh nhậnđăng cam kết doanh nghiệp, Giấy xác thực về việc chuyển đổi nội dung đk doanhnghiệp.

2. Ngôi trường hợp tin tức trong hồ sơđăng ký kết doanh nghiệp được kê khai ko trung thực, không thiết yếu xác, chống Đăngký sale thực hiện nay theo công cụ tại Khoản 18 Điều 1 Nghịđịnh số 108/2018/NĐ-CP. Trên các đại lý hồ sơ phù hợp lệ vị doanh nghiệp trả chỉnhvà nộp, phòng Đăng ký sale thực hiện tại hiệu đính thông tin trong đại lý dữliệu tổ quốc về đk doanh nghiệp trước lúc cấp lại Giấy ghi nhận đăng kýdoanh nghiệp, Giấy xác thực về việc biến đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp”.

7. Sửa thay đổi điểm b Khoản 1 Điều 18 như sau:

“b) vượt thời hạn luật pháp tại điểma Khoản 1 Điều này mà không sở hữu và nhận được thông tin phản hồi của doanh nghiệp,Phòng Đăng ký sale yêu ước doanh nghiệp report theo biện pháp tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 hình thức Doanh nghiệp. Trường phù hợp doanhnghiệp ko gửi report theo qui định tại Điểm c Khoản 1 Điều209 luật Doanh nghiệp, chống Đăng ký marketing thực hiện thu hồi Giấychứng nhận đk doanh nghiệp theo trình tự, giấy tờ thủ tục quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP”.

Điều 2. Tráchnhiệm tổ chức triển khai thực hiện

Sở kế hoạch và Đầu tư các tỉnh,thành phố trực ở trong Trung ương, cơ quan đăng ký marketing cấp huyện, cácdoanh nghiệp thành lập theo pháp luật Doanh nghiệp, người ra đời doanh nghiệp, hộkinh doanh và các tổ chức, cá thể có liên quan phụ trách thi hành Thôngtư này.

Điều 3. Điều khoảnthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thihành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

2. Trong quy trình thực hiện, nếucó vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có tương quan phản ánh kịp thời về Bộ
Kế hoạch với Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, vấp ngã sung./.

vị trí nhận: - Văn phòng chính phủ; - những Bộ, phòng ban ngang Bộ; cơ sở thuộc bao gồm phủ; - tòa án nhân dân NDTC, Viện Kiểm gần kề NDTC; - UBND các tỉnh, TP trực nằm trong TW; - Tổng viên Thuế; - Cục bình chọn văn bạn dạng QPPL - bộ Tư pháp; - Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW; - viên Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Công báo; - Website chính phủ; - Cổng TTĐT cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư; - các Cục, Vụ, Viện thuộc bộ KH&ĐT; - Lưu: VT, ĐKKD (NV).

BỘ TRƯỞ
NG Nguyễn Chí Dũng

DANH MỤC

STT

Danh mục

Ký hiệu

Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ tởm doanh

I

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và list kèm theo

1

Giấy kiến nghị đăng cam kết doanh nghiệp tứ nhân

Phụ lục I-1

2

Phụ lục I-2

3

Phụ lục I-3

4

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cổ phần

Phụ lục I-4

5

Giấy kiến nghị đăng ký công ty hợp danh

Phụ lục I-5

6

Phụ lục I-6

7

Danh sách cổ đông sáng lập

Phụ lục I-7

8

Danh sách người đóng cổ phần là nhà đầu tư nước ngoài

Phụ lục I-8

9

Danh sách thành viên công ty hợp danh

Phụ lục I-9

10

Danh sách người thay mặt đại diện theo ủy quyền

Phụ lục I-10

II

Thông báo và những văn bạn dạng khác vì chưng doanh nghiệp phân phát hành

11

Thông báo biến hóa nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-1

12

Thông báo thay đổi người thay mặt theo pháp luật

Phụ lục II-2

13

Thông báo biến đổi chủ doanh nghiệp bốn nhân

Phụ lục II-3

14

Phụ lục II-4

15

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đk doanh nghiệp

Phụ lục II-5

16

Thông báo về việc dịch vụ thuê mướn doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-6

17

Thông báo về việc chào bán cp riêng lẻ

Phụ lục II-7

18

Thông báo về việc thực hiện mẫu bé dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục II-8

19

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng bé dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Phụ lục II-9

20

Thông báo về vấn đề hủy mẫu bé dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn chống đại diện

Phụ lục II-10

21

Thông báo về vấn đề đăng ký chuyển động chi nhánh, công sở đại diện/lập địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-11

22

Thông báo về vấn đề lập đưa ra nhánh, văn phòng đại diện thay mặt ở nước ngoài

Phụ lục II-12

23

Thông báo về việc đổi khác nội dung đăng ký vận động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm khiếp doanh

Phụ lục II-13

24

Giấy kiến nghị hiệu đính tin tức trong Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc đổi khác nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy ghi nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký vị trí kinh doanh

Phụ lục II-14

25

Thông báo về vấn đề phản hồi tin tức đăng ký kết doanh nghiệp, tình trạng vận động doanh nghiệp

Phụ lục II-15

26

Giấy đề nghị hiệu đính tin tức đăng ký kết doanh nghiệp do biến hóa trong cơ sở dữ liệu giang sơn về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-16

27

Giấy kiến nghị cấp đổi qua giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp so với doanh nghiệp được cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký marketing hoặc Giấy chứng nhận đăng ký marketing và đk thuế

Phụ lục II-17

28

Giấy kiến nghị bổ sung, cập nhật thông tin đk doanh nghiệp so với doanh nghiệp chuyển động theo giấy tờ đầu tư, Giấy ghi nhận đầu tư

Phụ lục II-18

29

Giấy kiến nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký vận động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp chuyển động theo bản thảo đầu tư, Giấy ghi nhận đầu tư

Phụ lục II-19

30

Giấy kiến nghị cấp lại Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy ghi nhận đăng ký vị trí kinh doanh

Phụ lục II-20

31

Thông báo về câu hỏi tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn chống đại diện/địa điểm ghê doanh

Phụ lục II-21

32

Thông báo về việc xong hoạt động chi nhánh/văn chống đại diện/địa điểm ghê doanh

Phụ lục II-22

33

Thông báo về việc hoàn thành hoạt động chi nhánh, văn phòng thay mặt ở nước ngoài

Phụ lục II-23

34

Thông báo về bài toán giải thể doanh nghiệp

Phụ lục II-24

35

Giấy đề nghị ra mắt nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-25

III

Mẫu văn phiên bản quy định mang đến hộ gớm doanh

36

Giấy ý kiến đề xuất đăng cam kết hộ ghê doanh

Phụ lục III-1

37

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ tởm doanh

Phụ lục III-2

38

Thông báo về việc biến đổi nội dung đăng ký hộ tởm doanh

Phụ lục III-3

39

Thông báo về vấn đề tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Phụ lục III-4

40

Thông báo về việc hoàn thành hoạt đụng hộ gớm doanh

Phụ lục III-5

41

Giấy đề nghị cấp lại Giấy ghi nhận đăng cam kết hộ khiếp doanh

Phụ lục III-6

Mẫu văn phiên bản quy định mang đến Cơ quan đăng ký kinh doanh

IV

Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, công sở đại diện, vị trí kinh doanh

42

Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp tứ nhân

Phụ lục IV-1

43

Phụ lục IV-2

44

Phụ lục IV-3

45

Giấy ghi nhận đăng ký công ty cổ phần

Phụ lục IV-4

46

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp danh

Phụ lục IV-5

47

Giấy ghi nhận đăng ký vận động chi nhánh/văn chống đại diện

Phụ lục IV-6

48

Giấy chứng nhận đăng ký vị trí kinh doanh

Phụ lục IV-7

V

Thông báo và các văn phiên bản khác của nhà Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

49

Giấy xác nhận về việc chuyển đổi nội dung đk doanh nghiệp

Phụ lục V-1

50

Giấy xác thực về việc biến đổi nội dung đăng ký vận động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm gớm doanh

Phụ lục V-2

51

Thông báo về ban ngành thuế cai quản lý

Phụ lục V-3

52

Thông báo về bài toán sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-4

53

Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân hành các phương pháp của phép tắc Doanh nghiệp

Phụ lục V-5

54

Thông báo về việc hiệu đính tin tức trong Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp, Giấy xác thực về việc chuyển đổi nội dung đk doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng và công sở đại diện, Giấy ghi nhận đăng ký vị trí kinh doanh

Phụ lục V-6

55

Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

Phụ lục V-7

56

Thông báo yêu mong doanh nghiệp tạm xong xuôi kinh doanh ngành, nghề chi tiêu kinh doanh gồm điều kiện

Phụ lục V-8

57

Giấy chứng thực về việc doanh nghiệp đăng ký tạm hoàn thành kinh doanh

Phụ lục V-9

58

Giấy xác thực về câu hỏi chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm marketing đăng ký kết tạm xong xuôi hoạt động

Phụ lục V-10

59

Giấy chứng thực về vấn đề doanh nghiệp đk quay trở lại hoạt động trước thời hạn

Phụ lục V-11

60

Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn chống đại diện/địa điểm sale đăng ký chuyển động trở lại trước thời hạn

Phụ lục V-12

61

Giấy chứng thực về việc dịch vụ cho thuê doanh nghiệp tứ nhân

Phụ lục V-13

62

Thông báo chủ kiến về việc doanh nghiệp cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ

Phụ lục V-14

63

Thông báo về bài toán vi phạm của bạn thuộc ngôi trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp/Giấy ghi nhận đăng ký hoạt động/Giấy ghi nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Phụ lục V-15

64

Quyết định về việc thu hồi Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp

Phụ lục V-16

65

Quyết định về việc hủy quăng quật quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-17

66

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn chống đại diện, Giấy ghi nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Phụ lục V-18

67

Quyết định về vấn đề hủy bỏ nội dung đăng ký biến hóa nội dung đk doanh nghiệp, thông báo biến đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-19

68

Thông báo về việc dứt hoạt động bỏ ra nhánh/văn chống đại diện/địa điểm tởm doanh

Phụ lục V-20

69

Thông báo về việc đk giải thể của doanh nghiệp

Phụ lục V-21

70

Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm ngừng tồn tại

Phụ lục V-22

71

Giấy biên nhận hồ sơ đk doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Phụ lục V-23

72

Giấy biên dấn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Phụ lục V-24

73

Công ba nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp

Phụ lục V-25

74

Công bố biến hóa nội dung đk doanh nghiệp

Phụ lục V-26

75

Công tía nội dung đk doanh nghiệp (trong những trường vừa lòng khác)

Phụ lục V-27

76

Thông báo về việc phục sinh tình trạng pháp lý của người tiêu dùng trong đại lý dữ liệu giang sơn về đk doanh nghiệp

Phụ lục V-28

77

Thông báo về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng năng lượng điện tử đang hợp lệ

Phụ lục V-29

VI

Mẫu văn bản quy định mang lại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

78

Giấy ghi nhận đăng ký kết hộ ghê doanh

Phụ lục VI-1

79

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đk hộ khiếp doanh

Phụ lục VI-2

80

Thông báo về việc vi phạm luật của hộ sale thuộc ngôi trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng cam kết hộ gớm doanh

Phụ lục VI-3

81

Quyết định về việc tịch thu Giấy ghi nhận đăng ký hộ ghê doanh

Phụ lục VI-4

82

Giấy biên dìm hồ sơ đăng ký hộ ghê doanh

Phụ lục VI-5

83

Thông báo yêu cầu hộ sale tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Phụ lục VI-6

84

Giấy xác nhận về bài toán hộ kinh doanh đăng cam kết tạm xong kinh doanh

Phụ lục VI-7

85

Thông báo về việc yêu cầu hoàn hảo hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết hộ tởm doanh

Phụ lục VI-8

86

Thông báo về câu hỏi cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết hộ kinh doanh do chuyển địa điểm kinh doanh

Phụ lục VI-9

VII

Phụ lục khác

86

Danh mục vần âm và ký hiệu thực hiện trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm gớm doanh/hộ gớm doanh

*

1. Quy định tại vị trí lời của Thông tư 02

Bên cạnh cơ chế tại khoản 1 Điều 1 nêu trên, các điều, khoản được sửa đổi, bổ sung cập nhật còn lại trong câu chữ Thông bốn 02 không phải quy định pháp lý mới mà chủ yếu là kiểm soát và điều chỉnh quy định trên Thông tư cho tương xứng với khí cụ tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP.

*

Đa số những điều, khoản của Thông tư 02 là kiểm soát và điều chỉnh lại trích yếu từ Nghị định 78/2015/NĐ-CP thành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP

2. Một số trong những điểm mới trong số biểu mẫu phát hành kèm theo Thông tứ 02

Ban hành đương nhiên Dự thảo Thông tứ là 89biểu mẫu mã về đăng ký doanh nghiệp (bổ sung 01 biểu mẫu mã so cùng với Thông bốn số 20/2015/TT-BKHĐT). Những biến hóa tại khối hệ thống biểu mẫu không thật lớn, nhưng được đánh giá là bắt buộc thiết, nhằm vừa đảm bảo việc không tạo nên sự sốt ruột cho phòng ban đăng ký kinh doanh và xã hội doanh nghiệp khi nên tiếp cận với hệ thống biểu mẫu mã mới, vừa đáp ứng nhu cầu được yêu cầu về cách tân thủ tục hành chính trong đăng ký doanh nghiệp.

Hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 02 vẫn giữ lại kết cấu của hệ thống biểu chủng loại cũ trên Thông tứ số 20/2015/TT-BKHĐT, vàkhông thay đổi số lắp thêm tự của từng biểu mẫu.

*

Hệ thống biểu mẫu của Thông bốn 02 vẫn không thay đổi kết cấu đối với Thông tứ số 20/2015/TT-BKHĐT

2.1. Đối với những văn bạn dạng do công ty phát hành

2.1.1. Chỉ rõ thông tin nào là bắt buộc, thông tin nào là không bắt buộc

Các biểu mẫu phát hành kèm theo Thông tứ 02 chỉ rõ: tin tức nào công ty lớn không bắt buộc phải kê khai, sẽ tiến hành ghi chú(nếu có)(hình minh họa).

Đối với các thông tin không giống không ghi chú(nếu có), thì doanh nghiệp bắt buộc phải kê khai đầy đủ.

*

Doanh nghiệp không sẽ phải kê khai so với các trường thông tin được chú thích (nếu có)

2.1.2. Quăng quật khối thông tin “Các sách vở gửi kèm” trong làm việc cuối những văn bản

*

Doanh nghiệp không còn phải liệt kê các sách vở gửi kèm Giấy đề nghị đăng ký kết doanh nghiệp, Thông báo biến đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp…

2.1.3. Bổ sung cập nhật thêm nội dung kiến nghị đăng công bố trong Giấy kiến nghị đăng ký kết doanh nghiệp và các thông báo khác

Doanh nghiệp rất có thể đề nghị đăng ra mắt nội dung đăng ký doanh nghiệp ngay trên giấy đề nghị, Thông báo, mà lại không nên gửi kèm Giấy ý kiến đề xuất đăng chào làng theo mẫu II-25.

*

Nội dung ý kiến đề nghị đăng chào làng được tích hòa hợp vào Giấy đề nghị, Thông báo

2.1.4. Bổ sung cập nhật thêm tin tức về hộ sale được biến hóa thành công ty trong Giấy đề xuất đăng ký kết doanh nghiệp (I-1 mang đến I-5)

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã bổ sung thêm biện pháp về hồ nước sơ, trình tự, giấy tờ thủ tục đăng ký thành lập hộ marketing trên cơ sở chuyển đổi từ hộ ghê doanh. Bởi vì vậy, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-1 mang đến I-5) đã bổ sung cập nhật thêm tin tức về hộ marketing được chuyển đổi thành doanh nghiệp.

*

Thông tin về công ty lớn được ra đời trên cơ sở biến hóa từ hộ KD

2.1.5. Sửa thay đổi tại list thành viên, list cổ đông (I-6 mang đến I-9):

*

(1) bổ sung cập nhật thêm gợi ý kê khai về thời điểm góp vốn của thành viên, cổ đông:

“- Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời gian góp vốn là thời khắc thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.

- trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời gian góp vốn là thời khắc thành viên ngừng việc góp vốn.

- các trường hòa hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không đề nghị kê khai thời điểm góp vốn”.

(2) bổ sung cập nhật thêm khuyên bảo về chữ ký của thành viên, cổ đông: Chữ ký của thành viên:Chỉ yêu thương cầu so với trường phù hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp.Như vậy, khi đăng ký chuyển đổi nội dung đk doanh nghiệp, thành viên, cổ đông không cần phải ký tên trong list thành viên, người đóng cổ phần trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2.1.6. Sửa đổi biểu chủng loại Thông báo thay đổi nội dung đk doanh nghiệp (II-1)

Thông tứ 02 đã cầm đổi hiệ tượng kê khai khi công ty lớn thông báo biến đổi ngành, nghề kinh doanh:

Theo hình thức cũ (tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT), doanh nghiệp phải kê khai lại toàn cục thông tin về ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi. Điều này tạo nên nhiều bất cập, khó khăn cho cả Phòng Đăng ký marketing và xã hội doanh nghiệp.

Do vậy, trên Thông tư 02, việc kê khai thông tin về ngành, nghề sale được thay đổi theo hướng: công ty kê khai rõ ràng (1) ngành, nghề sale được bửa sung; (2) ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi list đã đk với cơ quan ĐKKD; (3) ngành, nghề kinh doanh được sửa thay đổi nội dung đưa ra tiết.

*

Mẫu II-1: sửa đổi bí quyết kê khai thông báo biến đổi ngành, nghề ghê doanh

Lưu ý:

- Trường phù hợp DN biến hóa ngành, nghề kinh doanh từ ngành này quý phái ngành khác, dn kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, rõ ràng như sau: kê khai ngành, nghề marketing mới trên mục 1; kê khai ngành, nghề sale cũ trên mục 2.

- Trường đúng theo doanh nghiệp biến đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này quý phái ngành khác tuy nhiên không biến đổi danh sách ngành, nghề marketing đã đăng ký, doanh nghiệp triển khai cập nhật, bổ sung cập nhật thông tin đk doanh nghiệp theo hình thức tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

2.1.7. Thông báo tạm chấm dứt kinh doanh – tiếp tục sale trước thời hạn sẽ đăng ký

(1) trường hợp công ty lớn tạm ngừng kinh doanh (II-21), những đơn vị trực thuộc của chúng ta cũng bên cạnh đó tạm xong hoạt động cùng với doanh nghiệp

*

Sửa thay đổi trong mẫu thông tin tạm hoàn thành kinh doanh

Như vậy, sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, cục bộ đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp (bao bao gồm chi nhánh, công sở đại diện, địa điểm kinh doanh) sẽ chuyển sang tình trạng tạm hoàn thành kinh doanh đồng thời với doanh nghiệp.

(2) ngôi trường hợp công ty lớn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông tin (II-21): Thông bốn 02 bổ sung cập nhật nút tích để doanh nghiệp lựa chọn: sau khi DN trở về hoạt động, CN/VPDD/DDKD vẫn liên tiếp tạm xong xuôi hay cù lại hoạt động đồng thời với DN.

*

Sửa thay đổi trong mẫu thông tin tiếp tục marketing trước thời hạn đang đăng ký

Như vậy, trường hợp công ty tiếp tục kinh doanh trước thời hạn vẫn đăng ký, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc của bạn (bao tất cả chi nhánh, văn phòng công sở đại diện, vị trí kinh doanh) sẽ sở hữu 2 tình huống: (1) đưa sang tiếp tục hoạt động đồng thời với doanh nghiệp, hoặc (2) vẫn tạm dứt kinh doanh.

2.1.8. Tích hợp những khối thông tin theo hướng giảm cân nặng thông tin doanh nghiệp bắt buộc kê khai:

(1) Trường hợp đăng ký đổi khác người đại diện thay mặt theo pháp luât, đôi khi là người làm chủ doanh nghiệp: doanh nghiệp chỉ việc kê khai theo chủng loại II-2 (và ghi lại vào nút tích) cơ mà không đề nghị kê khai mẫu II-1.

*

(2) trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ cửa hàng trụ sở chính, dẫn đến thay đổi địa chỉ cửa hàng nhận thông báo thuế: doanh nghiệp chỉ cần kê khai ở trong phần “Đăng ký kết thay đổi địa chỉ cửa hàng trụ sở chính” (và khắc ghi vào nút tích), không đề xuất kê khai trên “Thông tin đăng ký thuế”.

*

2.2. Văn bản do hộ sale phát hành:

Bổ sung thêm nội dung:

- chủ thể thành lập hộ ghê doanh: lựa chọn một trong các chủ thể: cá nhân/nhóm cá nhân/hộ gia đình

- thông tin về list nhóm cá thể tham gia lập hộ tởm doanh.

Xem thêm: Huỳnh Tông Trạch Và Chung Gia Hân Hết "Vô Duyên", Huỳnh Tông Trạch Và Chung Gia Hân Hết Vô Duyên

*

2.3. Tin tức đăng cam kết thuế:

Tại Thông tứ 02, Giấy đề xuất đăng ký kết doanh nghiệp bến bãi bỏ những thông tin sau:

- Đăng cam kết xuất khẩu;

- các loại thuế yêu cầu nộp

- Ngành nghề kinh doanh chính (do tin tức này được đưa sang khối tin tức về NNKD).

Bên cạnh đó, dn cần kê khai thêm thông tin về cách thức tính thuế giá trị ngày càng tăng khi ra đời doanh nghiệp (khi tất cả nhu cầu đổi khác thông tin này, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thông báo với cơ quan đk kinh doanh, thực hiện mẫu II-1):

*