Lớp 6 là giai đoạn các bạn bắt đầu được học cách đặt câu cơ bản với tiếng Anh. Sau đó là tập tành viết những đoạn văn ngắn về những thứ thân thuộc nhất. Điều này sẽ không quá khó khăn nếu các bạn chăm chỉ học từ vựng ngay từ khi mới bắt đầu học tiếng Anh. Tuy nhiên với những bạn có vốn từ vựng ít hoặc chưa biết cách để áp dụng những từ vựng đơn lẻ vào câu thì thật khó khăn. Trong bài này, Yêu lại từ đầu tiếng Anh sẽ giới thiệu đến các bạn một số đoạn văn tả ngôi nhà bằng tiếng Anh có dịch để tham khảo nhé!


Mục lục


1. Đoạn văn tả ngồi nhà ở nông thôn bằng tiếng Anh có dịch2. Đoạn văn tả ngôi nhà ở thành phố bằng tiếng Anh có dịch8. Từ vựng tiếng Anh dùng trong tả ngôi nhà bằng tiếng Anh

1. Đoạn văn tả ngồi nhà ở nông thôn bằng tiếng Anh có dịch

Với chủ đề từ vựng ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến cho các bạn các đoạn văn tả ngôi nhà bằng tiếng Anh có dịch.

Bạn đang xem: Tả ngôi nhà của em bằng tiếng anh

*
*
*

Đoạn văn tả ngôi nhà ở thành phố bằng tiếng Anh thứ nhất

Every day I return to my home after school. My house is located in the center of Hanoi city. The white house has 5 floors so I can see it from afar. My house does not have a yard or garden like the houses in the countryside.Step inside, first will be the living room. Here we have a television to watch movies together every day. I like it very much. The second floor is my parents bedroom. It is very neat. My room is on the third floor. I usually set up a lot of things here so it looks a bit cramped. But no problem, I still love it. The 4th floor is my father’s office. Every day he sat for a long time in it. On the top floor is the terrace. There is a lot of wind here.I liked the winds so I asked permission to bring my bed up here but my dad refused. Although climbing the stairs sometimes makes me tired, I still love my house very much

Dịch nghĩa: 

Mỗi ngày tôi đều trở về ngôi nhà của mình sau những giờ học ở trường. Nhà của tôi nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Căn nhà màu trắng có 5 tầng nên tôi có thể nhìn thấy nó từ xa. Nhà tôi không có sân hay vườn như những ngôi nhà ở nông thôn. Bước vào trong nhà, đầu tiên sẽ là phòng khách. Ở đây chúng tôi có một chiếc tivi để cùng nhau xem phim mỗi ngày. Tôi rất thích nó. Tầng 2 là phòng ngủ của bố mẹ tôi. Nó rất gọn gàng. Phòng của tôi ở tầng 3. Tôi thường bày biện nhiều thứ ở đây nên trông nó hơi chật chội. Nhưng không vấn đề, Tôi vẫn yêu nó. Tầng 4 là phòng làm việc của bố tôi. Ngày nào bố cũng ngồi rất lâu trong đó. Trên tầng cao nhất là sân thượng. Ở đây có rất nhiều gió. Tôi thích những cơn gió nên tôi xin phép mang chiếc giường của mình lên đây nhưng bố đã từ chối. Mặc dù leo cầu thang nhiều khi khiến tôi mỏi chân nhưng tôi vẫn rất yêu ngôi nhà của mình

Đoạn văn tả ngôi nhà ở thành phố bằng tiếng Anh thứ hai

Every time I go out, I miss my house very much. This is where I have been for 12 years. My house is located in District 7, Ho Chi Minh City. Whether far or near I can recognize my house because it is pink. This is my favorite color. My house has a large living room. There are many things on display here. The television plays the shows I love. A table big enough for my 5 family members to sit together. Next to it there is a toilet and bathroom adjacent to each other. On the second floor are three bedrooms. My parents’ bedroom, my brother’s bedroom and mine. On the 3rd floor is a terrace. Here my father grows bonsai and has a space for clothes to dry. The trees make our house more beautiful. I love my house.

Dịch nghĩa: 

Mỗi lần đi chơi xa, tôi rất nhớ ngôi nhà của mình. Đây là nơi tôi đã ở trong 12 năm. Nhà tôi năm ở quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh. Dù xa hay gần tôi đều có thể nhận ra ngôi nhà của mình vì nó có màu hồng. Đây là màu mà tôi yêu thích. Nhà tôi có một phòng khách lớn. Có rất nhiều thứ được bày biện ở đây. Chiếc ti vi phát những chương trình mà tôi yêu thích. Một chiếc bàn lớn đủ cho 5 người nhà tôi ngồi cùng nhau. Bên cạnh có một cái nhà vệ sinh và nhà tắm liền nhau. Trên tầng 2 là ba cái phòng ngủ. Phòng ngủ của bố mẹ tôi, phòng ngủ của hai anh trai tôi và của tôi. Trên tầng 3 là một cái sân thượng. Ở đây bố tôi trồng cây cảnh và có một khoảng trống để phơi quần áo. Những cái cây giúp ngôi nhà của chúng tôi đẹp hơn. Tôi yêu ngôi nhà của mình.

3. Đoạn văn tả ngôi nhà của em bằng tiếng Anh

My family and I live in a house with 2 floors. I love my house very much. It has 1 living room, a kitchen, two bathrooms and 4 bedrooms. Upon entering the house, you will first see a large living room. Here comes a set of furniture and a large smart TV. This is a place where my family sits together to watch movies and chat in our spare time. The main color of the room is white. This is a boat that my father loves so much. Next to the living room is the kitchen. Everything was arranged very neatly by my mother. In the kitchen there is an induction hob, fridge, cupboard, dishwasher, dining table, microwave and many other items. The dining table is large enough for 10 people to sit. I love the dishwasher. It washed dishes very clean. On the second floor are my mom and dad’s bedroom, my brother’s bedroom, and my bedroom. My mom likes pink so my stuff and my brother are both pink. In my room there is a large bed, a study desk, a wardrobe. I really like my desk. I always try to keep it neat. The books will be neatly arranged by me on the bookshelf. My mother said that when I’m 18, will buy me a separate TV to keep in my room.

Bản dịch nghĩa

Tôi và gia đình sống trong một căn nhà có 2 tầng. Tôi rất yêu ngôi nhà của mình. Nó có 1 phòng khách, một phòng bếp, hai phòng tắm và 4 phòng ngủ. Khi bước vào nhà, đầu tiên, bạn sẽ thấy một phòng khách lớn. Ở đây có một bộ bàn ghế và một chiếc TV thông minh lớn. Đây là nơi mà gia đình tôi cùng nhau ngồi xem phim và trò chuyện những khi rảnh rỗi. Căn phòng có màu sắc chính là màu trắng. Đầy là àu mà bố tôi vô cùng yêu thích. Cạnh phòng khách là phòng bếp. Mọi thứ được mẹ của tôi sắp xếp rất gọn gằng. Trong phòng bếp có bếp từ, tủ lạnh, tủ bát, máy rửa bát, bàn ăn, lò vi sóng và nhiều vật dụng khác. Chiếc bàn ăn lớn đủ cho 10 người ngồi. tôi rất thích chiếc máy rửa bát. Nó rửa bát rất sạch. Trên tầng hai là phòng ngủ của bố và mẹ tôi, phòng ngủ của anh trai tooi và phòng ngủ của tôi. Mẹ tôi thích màu hồng nên đồ dùng của tôi và anh trai đều là màu hồng. Trong phòng của tôi có một chiếc gường lớn, một chiếc bàn học, một cái tủ quần áo. Tôi rất thích chiếc bàn học của mình. Tôi luôn cố gắng giữ cho nó thật gọn gàng. Những cuốn sách sẽ được tôi xếp ngăn nắp trên giá sách. Mẹ tôi khi tôi 18 tuổi sẽ mua cho tôi một chiếc TV riêng để trong phòng. 

4. Viết về ngôi nhà của bạn bằng tiếng Anh

I live in a very beautiful house. It was built when I was born. It is white. Everyone in my family likes white. The house has 3 floors and a small yard. Me and my friends often play here. My house has a living room, a kitchen, a reading room, two bathrooms, 3 bedrooms and a large terrace. My mother used to dry clothes here. I really like my bedroom. I recently bought a bookshelf for the convenience of studying in my room. My house is not too big but very cozy. In free time, everyone will move house together. I love my house very much. Every time I return home all my fatigue disappears.

Bản dịch nghĩa

Tôi sống trong một ngôi nhà vô cùng xinh đẹp. Nó được xây từ khi tôi mới sinh ra. Nó có màu trắng. Mọi người trong gia đình tôi đều thích màu trắng. Ngồi nhà có 3 tầng và một cái sân nhỏ. Tôi và những người bạn của tôi thường chơi ở đây. Nhà tôi có một phòng khách, một phòng bếp, một phòng đọc sách, hai phòng tắm, 3 phòng ngủ và một cái sân thượng lớn. Mẹ tôi thường phơi quần áo ở đây. Tôi rất thích phòng ngủ của mình. Tôi mới được mua một chiếc giá sách để thuận tiện cho việc học tại phòng. Nhà tôi của không quá lớn nhưng rất ấm cúng. Thời gian rảnh mọi người sẽ cùng nhau dọn nhà. Tôi rất yêu ngôi nhà của mình. Mỗi khi trở về nhà mọi mệt mỏi của tôi đều tan biến. 

5. Đoạn văn tả ngôi nhà bằng tiếng Anh có dịch

The home is the place we want to return to from our school hours. My house is a lovely house located in the middle of the village. My house has two floors, a large courtyard and a gate. Because of the large yard, my father planted a lot of bonsai. Only free time often helps dad water the plants. My living room is quite large. In it was a set of tables and chairs and a wardrobe of my dad. Next to the living room is my bedroom. The kitchen is built on the right side of the house. The kitchen is quite large. My mom put a coffee table here. I really like the refrigerator in the kitchen. There is a lot of food there. I always keep my house clean. Because when I see it clean I feel happier. My mom plans to build another floor this year for my house. I will be converted to a larger room. I feel very excited. I love my house.

Bản dịch nghĩa

Ngôi nhà là nơi mà chúng ta mong muốn trở về sau những giờ học tập trên trường. Nhà của tôi là một ngôi nhà đáng yêu nằm ở giữa làng. Nhà tôi có hai tầng, một cái sân lớn và một cái cổng. Vì có sân rộng nên bố tôi trồng rất nhiều cây cảnh. Thời gian rảnh thôi thường giúp bố tưới cây. Phòng khách nhà tôi khá rộng. Trong đó là một bộ bàn ghế và một chiếc tủ để đồ của bố tôi. Bên cạnh phòng khách là phòng ngủ của tôi. Phòng bếp được xây bên phải của ngôi nhà. Phòng bếp khá rộng. Mẹ tôi đặt một csi bàn ăn ở đây. Tôi rất thích chiếc tủ lạnh trong phòng bếp.Có rất nhiều đồ ăn ở đó. Tôi luôn giữ cho ngôi nhà của tôi sạch sẽ. Vì khi nhìn thấy nó sạch sẽ tôi thấy vui hơn. Mẹ tôi dự định năm nay sẽ xây thêm một tầng nữa cho ngôi nhà của tôi. Tôi sẽ được đổi sang một căn phòng lớn hơn. Tôi cảm thấy rất hao hức. Tôi yêu ngôi nhà của tôi.

6. Giới thiệu ngôi nhà bằng tiếng Anh lớp 6

My name is Phuong. I live in a house on the outskirts of Hanoi city. My house is quite large. My dad planted a lot of trees and my mom planted a lot of flowers. My house is yellow. My father is an engineer so the house was designed by him. The living room is not too big but it is arranged neatly and cozy. The kitchen is designed spaciously. Large rectangular dining table is placed in the middle of the room. There are a lot of cabinets for my dad to put his essentials on. My house has 3 bedrooms. One room for my dad and mom, one room for me and one room for guests. My room has a private bathroom inside the bedroom, which is very convenient. My room is blue. I really like this color. My desk is located by the window so it is very bright and comfortable. On the left side of my room there is a small balcony. Here I set up a small chair and a small table for me to sit and relax after studying. I love my house very much. Later when I can afford it, I will decorate my house even more beautifully.

Bản dịch nghĩa

Tôi tên là Phương. Tôi sống trong một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Hà Nội. Ngôi nhà của tôi khá rộng. Bố tôi trồng rất nhiều cây xanh và mẹ tôi trồng rất nhiều hoa. Nhà của tôi có màu vàng. Bố tôi là một kỹ sư nên căn nhà đều do bố tôi tự thiết kế. Phòng khách không quá lớn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng và ấm cúng. Phòng bếp được thiết kế rộng rãi. Bàn ăn hình chữ nhật lớn được đặt ở giữa phòng. Có nhiều chiếc tủ để bố tôi để những đồ dùng cần thiết. Nhà tôi có 3 phòng ngủ. Một phòng của bố và mẹ tôi, một phòng cho tôi và một phòng sẽ dành cho khách. Phòng của tôi có phòng tắm riêng bên trong phòng ngủ, rất tiện lợi. Phòng tôi có màu xanh dương. Tôi rất thích màu này. Bàn học của tôi được đặt cạnh cửa sổ nên rất sáng và dễ chịu. Bên trái phòng của tôi có một cái ban công nhỏ. Ở đây tôi dặt một chiếc ghế nhỏ và một chiếc bàn nhỏ để tôi ngồi thư giãn sau những giò học tập. Tôi rất yêu ngôi nhà của mình. Sau này khi tôi có đủ khả năng, tôi sẽ trang trí cho ngôi nhà của tôi đẹp hơn nữa.

7. Tả ngôi nhà ở vùng biển bằng tiếng Anh lớp 6

My house is a beautiful house located in Nha Trang. My house is quite close to the sea. My house has 6 rooms: a living room, a kitchen, 4 bedrooms, a church room and a karaoke room. Large living room. Here my father take two large tables and chairs. Since my father had a lot of guests coming to play, he needed a large living room. In front of my house is a fountain. The lights here will light up beautifully at night. The yard was used by my mother to place her flower pots. There are many types of flowers here. My yard is not very big but very pretty. My room is on the second floor. The room is simply furnished. there is a bed, a wardrobe and a study desk. I really like the large glass of my room. In the morning, when I pull the curtains out, the sunlight will enter the room to help me feel refreshed. The third floor of the house has a small courtyard. I often go up here to watch the stars on summer days. What I like most about the house is that this yard faces the sea. I could see coconut trees and golden sand in the distance. I love my house.

Bản dịch nghĩa

Nhà tôi là một ngôi nhà xinh đẹp nằm tai Nha Trang. Nhà tôi khá gần biển. Nhà tôi có 6 phòng: một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, một phòng thờ và một phòng hát karaoke. Phòng khách rộng. Ở đây bố tooi sếp hai bộ bàn ghế lớn. Vì bố tôi có rất nhiều khách đến chơi nên ông cần một phòng khách lớn. Trước nhà tôi là một đài phun nước. Buổi tối đèn ở đây sẽ sáng lên rất đẹp. Sân nhà được mẹ tôi sử dụng để đặt những chậu hoa của bà ấy. Có rất nhiều loại hoa ở đây. Sân nhà tôi không lớn lắm nhưng rất xinh xắn. Phòng của tôi ở trên tầng 2. Căn phòng được bày trí đơn giản. có một chiếc giường, một tủ quần áo và một chiếc bàn học. Tôi rất thích tấm kính lớn của phòng mình. Vào buổi sáng, khi tôi kéo rèm ra, ánh nắng sẽ chiếu vào phòng giúp tôi cảm thấy sản khoái. Tầng ba của căn nhà có một phần sân nhỏ. Tôi thường lên đây ngắm sao vào những ngày mùa hè. Điều mà tôi thích nhất ở ngôi nhà đó là phần sân này hướng ra biển. Tôi có thể nhìn thấy những cây dừa và bãi cát vàng phía xa xa. Tôi yêu ngôi nhà của tôi.

8. Từ vựng tiếng Anh dùng trong tả ngôi nhà bằng tiếng Anh

Trên đây chúng mình đã tổng hợp một số đoạn văn miêu tả ngôi nhà bằng tiếng Anh có dịch. Qua bài này các bạn có thể thu nạp thêm các từ mới hoặc các cấu trúc câu cơ bản trong văn miêu tả. Chúc các bạn học tập tốt!

Các loại phòng bằng tiếng Anh

Bedroom: phòng ngủ
Living room: phòng khách
Bathroom: Phòng tắm
Lounge: phòng chờ
Sun lounge: Phòng sưởi nắng Kitchen: nhà ăn
Dining room: Phòng ăn
Toilet: nhà vệ sinh
Shed: Nhà kho
Garage: chỗ để ô tô
Lavatory: phòng vệ sinh

Các đồ vật trong nhà bằng tiếng Anh

Alarm clock: đồng hồ báo thức
Radiator: lò sưởi
Radio: đài
Hoover hoặc vacuum cleaner: máy hút bụi
Blu-ray player: đầu đọc đĩa Blu-ray
Iron: bàn là
Lamp: đèn bàn
DVD player: máy chạy DVDGames console: máy chơi điện tử
CD player: máy chạy CDGas fire: lò sưởi ga
Bathroom scales: cân sức khỏe
Dishwasher: Máy rửa bát
Record player: máy hát
Spin dryer: máy sấy quần áo
Electric fire: lò sưởi điện

Đồ nội thấy bằng tiếng Anh

Rocking chair: ghế lật đật
Single bed: Giường đơn
Dressing table: Bàn trang điểm
Electric fire: Lò sưởi hoạt động bằng điện
Drinks cabinet: Tủ đựng giấy tờ công việc
Double bed: Giường đôi
Ottoman: Ghế dài có đệm
Radiator: Lò sưởi
Wall lamp: Đèn tường
Gas fire: Lò sưởi hoạt động bằng ga
Bath: Bồn tắm
Closet: tủ âm tường
Sofa bed: Giường sofa
Bedside table: Bàn bên cạnh giường
Bench: Ghế dài, ghế ngồi ở nghị viện, quan tòa
Coffee table: Bàn uống nước, bàn cà phê
Recliner: Ghế đệm thông minh,để thư giãn,có thể điều chỉnh phần gác chân
Bed: Giường thông thường
Fireplace: Lò sưởi
Cup broad: Tủ đựng bát đũa
Side broad: Tủ ly
Ensuite bathroom: Buồng tắm trong phòng ngủ
Air conditional: Điều hòa
Shower: Vòi hoa sen
Couch: Ghế dài giống như giường, ghế trường kỉ
Wardrobe: Tủ đựng quần áo
Bariermatting: Thảm chùi chân ở cửa
Locker: tủ nhiều ngăn, có khóa mỗi ngăn
Sofa: Ghế tràng kỷ, ghế xô pha
Cushion: Đệm
Chandelier: Đèn chùm, đèn treo nhiều ngọn
Carpet: Thảm thông thường
Bookcase: Tủ sách
Reading lamp: Đèn học

Trên đây Yêu Lại Từ Đầu Tiếng Anh đã gửi đến các bạn những đoạn văn tả ngôi nhà bằng tiếng Anh có dịch hay và phù hợp hớp từng dạng đề bài. Hy vọng qua bài viết này các bạn có thể học được những điều bổ ích. Chúc các bạn học tập tốt!

Chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để về đó là nhà. Nhà là nơi giông bão dừng sau cánh cửa. Đây là chủ đề khá thân thuộc khi bắt đầu học tiếng Anh học viên thường được học. Hãy cùng cya.edu.vn tìm hiểu cách tả ngôi nhà bằng tiếng Anh ngay thôi nào.

Bố cục dàn ý cho bài viết tả ngôi nhà bằng tiếng Anh

*

Dưới đây là một số câu hỏi dàn ý dưới đây để có thêm thật nhiều ý tưởng dành cho bài viết của mình nhé.

Do you live in a flat or a house? -

Bạn sống trong một căn hộ hay là nhà riêng vậy?

How many rooms are there in your house or flat? What is your favourite room?

Có bao nhiêu phòng trong ngôi nhà của bạn thế? Đâu là căn phòng mà bạn thích nhất?

Does your house/ flat have much furniture?

Ngôi nhà riêng/ căn hộ của bạn ở có nhiều đồ đạc không vậy?

If you can buy a new item for your house which one will you choose?

Nếu như bạn có thể mua một món đồ mới cho ngôi nhà của bạn thì bạn sẽ chọn gì?

How was the furniture arranged?

Đồ đạc sắp xếp như thế nào?

Would you change anything about your home? Why / why not?

Bạn có muốn thay đổi bất cứ điều gì đó về ngôi nhà của bạn không? Vì sao/ Vì sao không?

What do you think about your house? Why?

Bạn có nghĩ như thế nào về ngôi nhà của bạn? Vì sao?

Where is your domicile place?

Nơi cư trú của bạn là ở đâu vậy?

Where do you live?

Bạn sống ở đâu?

How long have you lived there?

Bạn sống ở đó bao lâu rồi?

Do you like living here?

Bạn thích sống ở đó chứ?

Do you live in an apartment or house?

Bạn sống ở nhà riêng hay là chung cư?

Do you like that neighborhood?

Bạn có thích môi trường xung quanh ở đó không?

Do you live with your family?

Bạn có sống với gia đình bạn không?

How many people live there?

Có bao nhiêu người sống với bạn?

Các từ vựng thường dùng trong bài miêu tả ngôi nhà bằng tiếng Anh

*

Các loại phòng tiếng Anh:

Bathroom: Phòng tắmBedroom: phòng ngủKitchen: nhà ănLavatory: phòng vệ sinhLiving room: phòng kháchLounge: phòng chờGarage: chỗ để ô tôDining room: Phòng ănSun lounge: Phòng sưởi nắngToilet: nhà vệ sinhShed: Nhà kho

Các thiết bị gia dụng bằng tiếng Anh:

Alarm clock: đồng hồ báo thứcBathroom scales: cân sức khỏeBlu-ray player: đầu đọc đĩa Blu-rayCD player: máy chạy CDDVD player: máy chạy DVDDishwasher: Máy rửa bátElectric fire: lò sưởi điệnGames console: máy chơi điện tửGas fire: lò sưởi gaHoover hoặc vacuum cleaner: máy hút bụiIron: bàn làLamp: đèn bànRadiator: lò sưởiRadio: đàiRecord player: máy hátSpin dryer: máy sấy quần áoStereo: máy stereoTelephone: điện thoạiTV (viết tắt của television): TVWashing machine: máy giặt

Các đồ vật khác trong nhà bằng tiếng Anh:

Ironing board: Bàn kê khi là quần áoLight switch: công tắc đènMop: cây lau nhàOrnament: đồ trang trí trong nhàPlug: phích cắm điệnPlug socket: Ổ cắmDrink cabinet: tủ rượuCupboard: tủ chénSponge: mút rửa bátTorch: đèn pinWaste paper basket: giỏ đựng giấy bỏ

Một số từ vựng dùng miêu tả ngôi nhà bằng tiếng Anh khác:

Attic: Gác thượngBack door: Cửa sauBalcony: Ban côngCarport: Chỗ để xe (có mái)Ceiling: Trần nhàCentral heating: Hệ thống sưởiChimney: Ống khóiCloset: Tủ để đồCurb: Lề đườngDoor: Cánh cửaDoorbell: Chuông cửaDouble glazing: Kính hai lớp cách âmDownstairs: Tầng dưới, tầng trệtDrain Pipe: Ống thoát nướcDriveway: Đường lái xe vào nhàElevator: Thang máyFloor: Sàn nhàFront door: Cửa trướcGarage: Nhà để ô tôGuttering: Ống thoát nước mưaHallway: Hành langRoof: Mái nhà, nócShingles: Ván lợpSidewalk: Vỉa hèStaircase/ stairs: Cầu thangUpstairs: Tầng trên, gác, lầuWall: TườngWindow: Cửa sổYard: Sân (có bờ rào quanh)

Bài văn mẫu tả ngôi nhà bằng tiếng Anh: Nhà ở thành phố

*

Với đề bài “Tả ngôi nhà của em bằng tiếng Anh” thì một ngôi nhà ở thành phố sẽ khác với ngôi nhà ở vùng quê thanh bình nào đó. Dưới đây là một bài văn tả ngôi nhà bằng tiếng Anh tại thành phố.

Bài mẫu:

House is where we grow up and are loved by our parents. Born and raised in Ho Chi Minh City, I have a house here situated in the suburb of HCM, within 15 minutes drive from the central city.

The house is quite large and comfortable. It has 4 floors and a terrace roof. There is also a small garden between the garage and the house, where I usually played football when I was a kid. In addition, my mother designs a terrace vegetable garden on the rooftop, which makes the house more green.

The house has enough room for our daily activities. There are 8 rooms in the house: one living room, one TV room, one kitchen, three bedrooms and two bathrooms, all of those are equipped with modern facilities like dishwasher, electric fire, games console,… . Family support is a strong advantage to me, helps me alleviate difficulties in studying.

I hope in the future, I will have my own house like that.

Dịch:

Nhà là nơi chúng ta lớn lên và được cha mẹ yêu thương. Sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi có một căn nhà ở đây, nằm ở ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố trong vòng 15 phút lái xe.

Căn nhà khá rộng và thoải mái. Nó có 4 tầng và một sân thượng. Ngoài ra còn có một khu vườn nhỏ giữa nhà để xe và ngôi nhà, nơi tôi thường chơi bóng khi còn nhỏ. Ngoài ra, mẹ tôi còn thiết kế một vườn rau xanh trên sân thượng giúp ngôi nhà thêm xanh mát.

Ngôi nhà có đủ chỗ cho sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi. Có 8 phòng: một phòng khách, một phòng xem TV, một nhà bếp, ba phòng ngủ và hai phòng tắm, tất cả đều được trang bị hiện đại như máy rửa bát, lò sưởi điện, máy chơi game,… . Sự hỗ trợ của gia đình là một lợi thế mạnh mẽ của tôi, giúp tôi giảm bớt khó khăn trong việc học tập.

Tôi hy vọng trong tương lai, tôi sẽ có một ngôi nhà riêng như thế.

Bài văn mẫu tả ngôi nhà của em bằng tiếng Anh: Nhà ở nông thôn

*

Bài mẫu:

Many people dream to have a modern house located in the city, however, I love my house in my peaceful hometown.

My house has only 2 floors and is not spacious, but the space is enough for a family to live cosily. My father painted the house blue, which is my favourite colour, and the ceiling is beautifully decorated with star and moon ornaments. My mother loves natural lights rather than artificial lights so each room has its own large windows. There is a balcony in my bedroom, where I can enjoy the breathtaking view of the sea every morning. We have a large garden where we plant flowers, which I can’t have if we live in the city.

Because I have a job in the city, I only visit my house twice a month. The time I live in my house with my parents is always the best part in my life.

Dịch:

Nhiều người mơ ước có một ngôi nhà hiện đại nằm trong thành phố, tuy nhiên, tôi yêu ngôi nhà của mình ở vùng quê yên bình.

Nhà tôi chỉ có 2 tầng và không quá rộng rãi nhưng không gian đủ cho một gia đình sống quây quần. Cha tôi sơn ngôi nhà màu xanh lam, màu mà tôi yêu thích, và trần nhà được trang trí bằng những đồ trang trí hình sao và mặt trăng rất đẹp. Mẹ tôi thích ánh sáng tự nhiên hơn là ánh sáng nhân tạo nên mỗi phòng đều có cửa sổ lớn riêng. Có một ban công trong phòng ngủ của tôi, nơi tôi có thể thưởng thức khung cảnh ngoạn mục của biển vào mỗi buổi sáng. Chúng tôi có một khu vườn rộng để trồng hoa, điều mà tôi không thể có nếu chúng tôi sống ở thành phố.

Vì có việc ở thành phố nên một tháng tôi chỉ về thăm nhà hai lần. Khoảng thời gian sống ở nhà với bố mẹ luôn là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Bài văn tiếng Anh tả về ngôi nhà: Nhà ở vùng biển

*

Bài mẫu:

My home is located in one of the most beautiful coastal cities in Vietnam, which is Danang city.

The house has 3 floors with a rooftop terrace, where I often invite my friends to come, chill out together and watch the stars. In addition, my house is quite large and has 4 bedrooms. In each room, there are modern amenities such as air conditioning, television and a mini fridge. The best part is that the front of the house has a small swimming pool and a sun lounge. At night you can lie on a chair and enjoy the fresh air. Isn’t that great. Sometimes during the tourist season, we rent our house to tourists.

Having a house in the seaside, especially in a tourist trap like Danang means that you can go on a vacation whenever you want. Honestly, I always wait for the weekend because I could come back to my house.

Dịch:

Nhà tôi tọa lạc tại một trong những thành phố biển đẹp nhất Việt Nam, đó là thành phố Đà Nẵng.

Ngôi nhà có 3 tầng với sân thượng, nơi tôi thường rủ bạn bè đến cùng nhau thư giãn và ngắm sao. Ngoài ra, căn nhà của tôi khá rộng và có 4 phòng ngủ. Trong mỗi phòng đều có các tiện nghi hiện đại như máy lạnh, tivi và tủ lạnh mini. Tuyệt vời nhất là phía trước ngôi nhà có một bể bơi nhỏ và một phòng sưởi nắng. Ban đêm bạn có thể nằm dài trên ghế và tận hưởng không khí trong lành. Không phải là tuyệt vời sao? Đôi khi vào mùa du lịch, chúng tôi cho khách du lịch thuê nhà.

Xem thêm: Khung Hắc Nguyệt Âm Dương Sư Onmyoji, Thành Tựu Vận Rủi Sơ Cấp

Có một ngôi nhà ven biển, đặc biệt là trong một địa điểm du lịch “hot” như Đà Nẵng có nghĩa là bạn có thể đi nghỉ bất cứ khi nào bạn muốn. Nói thật lòng thì tôi luôn đợi cuối tuần vì tôi có thể về nhà.