các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được trực thuộc tính của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại phía trên
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được nằm trong tính
của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được trực thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại đây
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="So
Sanh
VBThay
The()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay cố Văn bản song ngữ
*

QUỐC HỘI ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ********

Số: 01/2007/QH12

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2007

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAMNHŨNG

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa làng mạc hội nhà nghĩa Việt Namnăm 1992 đã có được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội phát hành Luật sửa đổi,bổ sung một trong những điều của quy định phòng, chống tham nhũng.

Bạn đang xem: Luật phòng chống tham nhũng 2007

Điều 1. Sửađổi, bổ sung một số điều của giải pháp phòng, kháng tham nhũng:

1. Điều 73 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 73. Ban lãnh đạo phòng,chống tham nhũng

1. Ban chỉ huy trung ương vềphòng, phòng tham nhũng vày Thủ tướng chính phủ đứng đầu có nhiệm vụ chỉ đạo,phối hợp, kiểm tra, đôn đốc vận động phòng, kháng tham nhũng trong phạm vi cảnước. Giúp bài toán cho Ban lãnh đạo trung ương về phòng, phòng tham nhũng bao gồm bộ phậnthường trực vận động chuyên trách.

2. Ban chỉ đạo tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng do quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh,thành phố trực thuộc tw đứng đầu có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp, kiểmtra, đôn đốc chuyển động phòng, kháng tham nhũng trong phạm vi tỉnh, tp trựcthuộc trung ương. Ban chỉ đạo tỉnh, tp trực thuộc tw về phòng,chống tham nhũng có thành phần giúp việc.

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạnvà quy chế hoạt động vui chơi của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Banchỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, kháng tham nhũng do Ủyban hay vụ Quốc hội qui định theo ý kiến đề xuất của Thủ tướng bao gồm phủ.”

2. Điều 74 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 74. đo lường và tính toán công tácphòng, phòng tham nhũng

1. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốchội đo lường và tính toán công tác phòng, phòng tham nhũng vào phạm vi cả nước.

2. Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủyban của Quốc hội vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình giám ngay cạnh công tácphòng dự phòng tham nhũng thuộc nghành nghề do bản thân phụ trách.

Ủy ban tư pháp của Quốc hộitrong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình giám sát việc phát hiện cùng xử lýhành vi tham nhũng.

3. Hội đồng nhân dân các cấptrong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình có trách nhiệm tính toán công tácphòng, chống tham nhũng trên địa phương.

4. Đoàn đại biểu Quốc hội, đạibiểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng quần chúng. # trong phạm vi nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi củamình đo lường và tính toán việc triển khai các phép tắc của điều khoản về phòng, phòng thamnhũng.”


Luật này đã có được Quốc hội nước
Cộng hòa xóm hội công ty nghĩa nước ta khóa XII, kỳ họp trước tiên thông qua ngày 04tháng 8 năm 2007.

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc********

Số: 01/2007/QH12

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2007

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa việt nam năm 1992 đã có được sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều theo quyết nghị số 51/2001/QH10; Quốc hội phát hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của lao lý phòng, chống tham nhũng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của dụng cụ phòng, phòng tham nhũng:

1. Điều 73 được sửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“Điều 73. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

1. Ban chỉ huy trung ương về phòng, kháng tham nhũng do Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng vào phạm vi cả nước. Giúp việc cho Ban chỉ huy trung ương về phòng, kháng tham nhũng có bộ phận thường trực vận động chuyên trách.

2. Ban chỉ huy tỉnh, tp trực thuộc tw về phòng, kháng tham nhũng do chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực thuộc tw đứng đầu có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng trong phạm vi tỉnh, tp trực thuộc trung ương. Ban chỉ huy tỉnh, thành phố trực thuộc tw về phòng, phòng tham nhũng có bộ phận giúp việc.

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền lợi và quy chế buổi giao lưu của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, phòng tham nhũng, Ban chỉ huy tỉnh, tp trực thuộc tw về phòng, chống tham nhũng do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định theo ý kiến đề xuất của Thủ tướng chủ yếu phủ.”

2. Điều 74 được sửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“Điều 74. đo lường và thống kê công tác phòng, kháng tham nhũng

1. Quốc hội, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội tính toán công tác phòng, phòng tham nhũng vào phạm vi cả nước.

2. Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính mình giám sát công tác phòng ngừa tham nhũng thuộc nghành nghề do mình phụ trách.

Ủy ban tư pháp của Quốc hội vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát bài toán phát hiện và cách xử trí hành vi tham nhũng.

3. Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân có trách nhiệm giám sát công tác phòng, kháng tham nhũng trên địa phương.

Xem thêm: Trò chơi thơi trang hàn quốc 2, game thời trang hàn quốc

4. Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng quần chúng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình giám tiếp giáp việc thực hiện các cơ chế của luật pháp về phòng, chống tham nhũng.”


Luật này đã có Quốc hội nước cộng hòa xóm hội nhà nghĩa vn khóa XII, kỳ họp trước tiên thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2007.