Chủ đề “Bài tập tính ngân sách sản phẩm” – Phần 4: “Tính ngân sách theo phương thức lập report sản xuất”


XEM clip SỐ 9 NHA CÁC BẠN

Tiếp theo bài Tính ngân sách theo phương thức hệ số, trong bài bác này bọn họ sẽ tò mò về dạng sản phẩm 4 của bài tập Tính giá thành sản phẩm: Tính ngân sách chi tiêu theo phương thức lập report sản xuất.

Bạn đang xem: Bài tập tính giá thành sản phẩm có đáp án

Phần 1. Phép tắc chung tính ngân sách chi tiêu theo phương thức Lập báo cáo sản xuất

1.Tính túi tiền theo báo cáo sản xuất là gì?

Hiểu đơn giản dễ dàng thì với phương thức này, bọn họ sẽ lập một cái báo cáo sản xuất để tính giá chỉ thành. Bao hàm toàn bộ thông tin liênquan đến tình hình sản xuất của người sử dụng như: con số sản phẩm/chi phí dở dang cuối kỳ, triển khai trong kỳ, sản phẩm hỏng…

Điều này tức là 4 cách trong quy trình tính giá chỉ thành họ đã tìm hiểu lúc trước hiện giờ sẽ được gộp toàn bộ trong cái report sản xuất này.

Các thông tin này được nhóm theo 3 phần trên báo cáo sản xuất :

Phần A. Sản phẩm & khối lượng sản phẩm tương đương

Tại bước này bọn họ sẽ liệt kê số số lượng hàng hóa trong quy trình sản xuất: thành phầm dở dang đầu kỳ; Sản phẩm ngừng trong kỳ; thành phầm dở dang cuối kỳ; thành phầm hỏng…

Sau đó chúng ta sẽ quy đổi số số lượng hàng hóa này lịch sự “Khối số lượng sản phẩm tương đương”. Bài toán quy đổi này dựa trên % nấc độ xong xuôi của sản phẩm. Bạn nào không rõ quan niệm này thì tìm hiểu thêm lại bài quy trình tính giá cả sản phẩm

Phần B. Tổng hợp ngân sách chi tiêu sản xuất & ngân sách đơn vị

Tại bước này họ sẽ tập hợp ngân sách liên quan liêu đến quy trình sản xuất. Mục đích là họ phải bóc tách được các giá cả không được xem vào ngân sách chi tiêu sản xuất nhé. Ví dụ: chi tiêu NVL xung quanh định mức; túi tiền NCTT với SXC gây ra do vận động dưới hiệu suất bình thường; túi tiền liên quan thành phầm hỏng

Cách làm thì các bạn tham khảo Bước một trong Quy trình tính ngân sách chi tiêu sản phẩm

Phần C. Phân bổ ngân sách chi tiêu cho các thành phầm đầu ra

Phần này lại gồm 2 văn bản nhỏ:

(1) Tập hợp chi tiêu đầu vào: Đơn giản là tập vừa lòng toàn bộ túi tiền sản xuất đầu vào(2) Phân bổ chi tiêu đầu ra: Phân chia túi tiền sản xuất đầu vào cho các sản phẩm đầu ra: sản phẩm hoàn thành; sản phẩm hỏng; thành phầm dở dang cuối kỳ

2. 2 dạng báo cáo sản xuất

Trong đề thi CPA môn kế toán, gồm 2 dạng báo cáo sản xuất trongbài tập tính túi tiền sản phẩm:

Báo cáo phân phối theo “phương pháp bình quân”Báo cáo phân phối theo “phương pháp nhập trước – xuất trước”

Vậy 2 dạng report này khác nhau như nào?

Các bạn chú ý đây chính là điểm dễ khiến cho nhầm lẫn nhất cho mọi người khi chạm mặt dạng bài xích này.

Phương pháp nhập trước – xuất trước: dựa trên nguyên tắc là sản phẩm sản xuất trước thì ngừng trước. Kỳ này sẽ triển khai xong các sản phẩm dở dang kỳ trước. Bởi vậy, sẽ phải tách biệt giữa thành phầm dở dang đầu kỳ dứt trong kỳ với sản phẩm bắt đầu sản xuất và xong xuôi trong kỳ.Phương pháp bình quân: dựa trên nguyên lý tính bình quân cả giá thành và cân nặng cho tất cả các thành phầm được phân phối trong kỳ. Tức thị không phân biệt thành phầm này là dở dang thời điểm đầu kỳ hay bước đầu sản xuất trong kỳ.

Cụ thể tác động của sự khác hoàn toàn trong nguyên tắc được miêu tả trong bảng sau:

Nội dungPhương pháp Nhập trước – Xuất trướcPhương pháp Bình quân
Phần AKhối lượng tương đương = Qddk * (1 – % trả thành) + Qhttk + Qdck * % hoàn thànhKhối lượng tương đương = Qhttk + Qdck * % hoàn thành
Phần BTổng CPSX = CPPStkTổng CPSX = CPDDđk + CPPStk
Phần CChi giá thành Đầu vào = CPDDđk + CPPStkPhân xẻ Đầu ra = Zdk + Ztk + CPDD ckChi giá thành Đầu vào = CPDD đk + CPPStkPhân bửa Đầu ra = Ztk + CPDDck

Lưu ý:

Các bạn lưu ý: ngân sách dở dang vào cuối kỳ như bọn họ đã biết là được xác minh theo 2 phương pháp:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp% nấc độ chấm dứt hay bình quân

Như vậy ta sẽ sở hữu được 4 trường hợp liên quan đến tính giá thành bằng báo cáo sản xuất:

Lập BCSX theo phương pháp bình quân khi CPDD cuối kỳ xác minh theo cách thức Chi tầm giá NVL trực tiếp
Lập BCSX theo phương pháp bình quân lúc CPDD cuối kỳ khẳng định theo cách thức % nấc độ trả thành
Lập BCSX theo phương thức NT-XT khi CPDD cuối kỳ xác minh theo phương pháp Chi chi phí NVL trực tiếp
Lập BCSX theo phương thức NT-XT lúc CPDD cuối kỳ khẳng định theo phương thức % mức độ trả thành

Trong đề bài thi thường đang yêu cầu rõ ràng dạng report chúng ta buộc phải lập. Để hiểu đưa ra tiết chúng ta cùng xem những ví dụ về bài bác tập tính giá cả sản phẩm bằng phương pháp lập report sản xuất bên dưới đây.

Phần 2. Ví dụ về tính ngân sách sản phẩm bằng cách lập báo cáo sản xuất

1. Bài bác tập tính túi tiền sản phẩm bằng phương pháp lập report sản xuất theo “Phương pháp bình quân”

Tình huống:Đề thi CPA Môn kế toán tài chính – Năm 2011 – Đề Chẵn – Câu 5

Phân tích đề bài

Yêu cầu Lập report sản xuất theo cách thức bình quân.

Đề bài không chỉ có rõ yêu cầu tính ngân sách chi tiêu dở dang theo cách thức Chi tổn phí NVLTT tuyệt % mức độ hoàn thành. Mặc dù ta thấy tình huống cung cấp tin về mức độ chế biến của sản phẩm. Do vậy ta gọi là chi tiêu dở dang vào cuối kỳ được xác định theo % mức độ trả thành

Bước 2. Lập báo cáo sản xuất theo phương pháp bình quân

Chỉ tiêuTổng Khối lượng, chi phíNVLTTNCTTSXC
A.Kê khối lượng và trọng lượng tương đương.1,1701,1001,100
– trọng lượng hoàn thành (1)1,0001,0001,0001,000
– cân nặng dở dang thời điểm cuối kỳ (2)1501509090
– cân nặng sản phẩm lỗi (3)20201010
B.Tổng hợp chi phí và xác định chi tiêu đơn vị3,510,000561,000682,000
– túi tiền dở dang đầu kỳ610,000150,000180,000
– giá cả phát sinh trong kỳ2,900,000411,000502,000
– giá thành đơn vị (4) = (B) : (A)3,000510620
C. Bằng vận chi phí
Nguồn túi tiền đầu vào:3,510,000561,000682,000
– túi tiền dở dang đầu kỳ610,000150,000180,000
– ngân sách chi tiêu phát sinh trong kỳ2,900,000411,000502,000
Phân bổ chi phí đầu ra:
– ngân sách chi tiêu dở dang vào cuối kỳ = (4)*(2)551,700450,00045,90055,800
– giá bán thành cân nặng sản phẩm ngừng = (4) * (1)4,130,0003,000,000510,000620,000
– chi tiêu SX SP hỏng ko kể định nút = (4) * (3)71,30060,0005,1006,200

Trong đó:

(2) = số số lượng hàng hóa dở dang * tỷ lệ chấm dứt (với giá thành NVLTT: bỏ luôn từ thời điểm đầu kỳ nên nút độ xong là 100%; ngân sách NCTT cùng SXC có mức độ xong xuôi là 60%)

(3) = số số lượng hàng hóa hỏng * tỷ lệ hoàn thành(với giá thành NVLTT: bỏ luôn từ đầu kỳ nên nút độ hoàn thành là 100%; chi tiêu NCTT và SXC gồm mức độ xong là 50%)

Nhìn vào bảng trên ta sẽ thấy tổng túi tiền của sản phẩm trong kỳ được tính ra là 4,130,000.

2. Bài xích tập tính chi tiêu sản phẩm bằng phương pháp lập report sản xuất theo “Phương pháp Nhập trước – Xuất trước”

Tình huống 1 |Đề thi CPA Môn kế toán tài chính – Năm 2018 – Đề lẻ – Câu 5

Phân tích đề bài

(1) Yêu cầu Lập report sản xuất theo phương pháp NT-XT. Trong tình huống của bọn chúng ta: 500 sản phẩm ngừng trong kỳ (480 sản phẩm đạt tiêu chuẩn chỉnh & 20 thành phầm hỏng) sẽ gồm những: 80 thành phầm dở dang vào đầu kỳ và dứt trong kỳ & 420 sản phẩm ban đầu sản xuất vào kỳ và dứt trong kỳ. 20 sản phẩm hỏng theo đề bài là thuộc sản phẩm sản xuất trong kỳ. Như vậy, chỉ từ 400 sản phẩm ban đầu sản xuất trong kỳ & chấm dứt nhập kho vào kỳ.

(2) Đề bài không chỉ rõ nên tính túi tiền dở dang theo phương pháp Chi tổn phí NVLTT xuất xắc % nút độ trả thành. Tuy vậy ta thấy tình huống tin báo về nút độ xong xuôi của sản phẩm. Vì vậy ta phát âm là chi tiêu dở dang được khẳng định theo % mức độ hoàn thành

(3) Các ngân sách trong kỳ cung cấp (bao gồm giá thành dở dang thời điểm đầu kỳ & ngân sách phát sinh thêm vào kỳ) đang phải phân bổ cho:

Các sản phẩm dở dang đầu kỳ & chấm dứt trong kỳ
Các sản phẩm sản xuất trong kỳ & kết thúc nhập kho vào kỳ
Các thành phầm sản xuất trong kỳ và bị hỏng ngoại trừ định mức
Các sản phẩm sản xuất vào kỳ & dở dang cuối kỳ

Lập báo cáo sản xuất theo phương thức NTXT

Chỉ tiêuTổng Khối lượng/ chi phíKhối lượng tương đương/ bỏ ra phí
NVLTTNCTTSXC
A. Kê cân nặng và khối lượng tương đương
Khối lượng dở dang đầu kỳ và kết thúc trong kỳ80244040
Khối lượng bắt đầu sản xuất và dứt trong kỳ400400400400
Khối lượng sản phẩm dứt nhưng bị hỏng ngoài Định mức20202020
Khối lượng dở dang cuối kỳ100604040
Khối lượng hàng hóa dở dang bị hỏng kế bên ĐM
Tổng cộng504500500
B. Tổng hợp chi phí và xác định giá thành đơn vị
Chi phí tổn phát sinh vào kỳ 5,274,000 3,024,000 1,000,000 1,250,000
Chi phí sản xuất vượt định mức
Chi mức giá SXC do hoạt động dưới năng suất bình thường
Tổng chi phí phát sinh được xem vào gía thành sản phẩm 5,274,000 3,024,000 1,000,000 1,250,000
Chi phí đơn vị chức năng 10,500 6,000 2,000 2,500
C. Cân đối chi phí
(i) Nguồn ngân sách chi tiêu đầu vào
Chi giá thành dở dang đầu kỳ 535,200 347,200 84,000 104,000
Chi tổn phí phát sinh vào kỳ 5,274,000 3,024,000 1,000,000 1,250,000
Tổng cộng 5,809,200 3,371,200 1,084,000 1,354,000
(ii) Phân bổ ngân sách chi tiêu đầu ra
Tính cho cân nặng sản phẩm dở đầu kỳ kết thúc trong kỳ 859,200 491,200 164,000 204,000
– Kỳ trước 535,200 347,200 84,000 104,000
– Kỳ này 324,000 144,000 80,000 100,000
Chi giá thành dở dang cuối kỳ 540,000 360,000 80,000 100,000
Giá thành sản phẩm ban đầu sản xuất và xong xuôi trong kỳ 4,200,000 2,400,000 800,000 1,000,000
Chi giá thành sản xuất thành phầm hỏng xung quanh định mức 210,000 120,000 40,000 50,000
Tổng cộng 5,809,200 3,371,200 1,084,000 1,354,000

Tình huống 2 |Đề thi CPA Môn kế toán – Năm 2018 – Đề chẵn – Câu 5

Bước 1. Phân tích đề bài

(1) Đề bài yêu ước Lập report sản xuất theo phương pháp Nhập trước – Xuất trước.

600 sản phẩm kết thúc trong kỳ (570 sản phẩm đạt tiêu chuẩn & 30 sản phẩm hỏng) sẽ bao gồm: 100 sản phẩm dở dang đầu kỳ và xong trong kỳ cùng 500 sản phẩm bước đầu sản xuất trong kỳ và dứt trong kỳ. 30 thành phầm hỏng theo đề bài xích là thuộc thành phầm sản xuất trong kỳ. Như vậy, chỉ còn 470 sản phẩm bước đầu sản xuất trong kỳ & dứt nhập kho vào kỳ.

(2) thành phầm dở dang chưa xong cần được quy đổi tương đương sang kết quả theo phần trăm mức độ trả thành.

(3) chú ý về những thông tin khác:

Sản phẩm hỏng kế bên định mức: không được tính vào chi tiêu phân bửa tính ngân sách chi tiêu sản phẩm nên đề nghị được tách riêng
Chi tầm giá NVL quá định mức: nên loại ra khỏi ngân sách chi tiêu sản xuất tính vào giá cả sản phẩm
Chi mức giá SXC thắt chặt và cố định phát sinh do vận động dưới công suất bình thường: buộc phải loại ra khỏi ngân sách chi tiêu sản xuất tính vào ngân sách chi tiêu sản phẩm.

Bước 2. Lập report sản xuất theo phương pháp NTXT

Chỉ tiêuTổng Khối lượng/ chi phíKhối lượng tương đương/ chi phí
NVLTTNCTTSXC
A. Kê khối lượng và cân nặng tương đương
Khối lượng dở dang thời điểm đầu kỳ và hoàn thành trong kỳ100406060
Khối lượng bắt đầu sản xuất và kết thúc trong kỳ470470470470
Khối lượng sản phẩm hoàn thành nhưng bị hỏng ngoại trừ ĐM30303030
Khối lượng dở dang cuối kỳ1501209090
Khối lượng hàng hóa dở dang bị hỏng ngoài ĐM50403030
Tổng cộng700680680
B. Tổng hợp chi tiêu và xác định ngân sách chi tiêu đơn vị
Chi giá thành phát sinh trong kỳ7,880,0004,620,0001,360,0001,900,000
Chi phí cung ứng vượt định mức420,000420,000
Chi tầm giá SXC do vận động dưới công suất bình thường200,000200,000
Tổng giá cả phát sinh được tính vào gía thành sản phẩm7,260,0004,200,0001,360,0001,700,000
Chi phí đơn vị chức năng 6,0002,0002,500
C. Bằng phẳng chi phí
(i) Nguồn giá thành đầu vào
Chi giá thành dở dang đầu kỳ642,000372,000126,000144,000
Chi tổn phí phát sinh trong kỳ7,260,0004,200,0001,360,0001,700,000
Tổng cộng7,902,0004,572,0001,486,0001,844,000
(ii) Phân bổ chi phí đầu ra
Tính cho khối lượng sản phẩm dở đầu kỳ xong trong kỳ1,152,000612,000246,000294,000
Kỳ trước372,000126,000144,000
Kỳ này240,000120,000150,000
Chi giá tiền dở dang cuối kỳ1,125,000720,000180,000225,000
Giá thành sản phẩm bắt đầu sản xuất và kết thúc trong kỳ4,935,0002,820,000940,0001,175,000
Chi mức giá sản xuất thành phầm hỏng xung quanh định mức690,000420,000120,000150,000
Tổng cộng7,902,0004,572,0001,486,0001,844,000

Vậy là xong xuôi dạng bài tính ngân sách chi tiêu sản phẩm theo phương pháp Lập báo cáo sản xuất. Trong bài tiếp theo, mình sẽ lý giải về biện pháp tính ngân sách chi tiêu theo phương pháp trực tiếp.

bài bác tập kế toán ngân sách sản xuất cùng tính giá cả sản phẩm

Bài tập kế toán giá cả sản xuất với tính chi phí sản phẩm bao hàm các dạng bài xích tập đo lường và trắc nghiệm gồm đáp án

Bài tập kế toán ngân sách chi tiêu sản xuất với tính chi tiêu sản phẩm dạng tính toán

Bài 1:

Tại một doanh nghiệp cung cấp trong kỳ có những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau:

1. Xuất kho vật liệu chính gửi vào sản xuất sản phẩm trị giá chỉ xuất kho là 32.000.000 đồng.

2. Xuất kho vật liệu phụ gửi vào sản xuất sản phẩm trị giá 8.000.000 đồng.

3. Tính chi phí lương đề xuất trả cho công nhân tiếp tế trực tiếp 20.000.000 đồng, lương buộc phải trả cho phần tử quản lý phân xưởng 12.000.000 đồng.

4. Trích bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, kinh phí công đoàn và bảo đảm thất nghiệp theo xác suất quy định.

5. Xuất kho công cụ, nguyên tắc dùng ở thành phần quản lý phân xưởng 4.000.000 đồng.

6. Khấu hao TSCĐ ở phân xưởng phân phối là 4.000.000 đồng. Biết rằng:

Trong kỳ doanh nghiệp cung ứng được 1000 sản phẩm. Trị giá thành phầm dở dang thời điểm đầu kỳ là 4.000.000 đồng.

Số lượng hàng hóa dở dang vào cuối kỳ là 100, truất phế liệu tịch thu là 80.000 đồng. Công ty áp dụng cách thức đánh giá sản phẩm dở dang theo ngân sách nguyên vật tư trực tiếp, vật tư phụ vứt ngay trường đoản cú đầu quá trình sản xuất.

Yêu cầu: Tính chi tiêu đơn vị sản phẩm

Bài giải

1. Nợ TK 621 32.000.000

Có TK 1521 32.000.000

2. Nợ TK 621 8.000.000

Có TK 1522 8.000.000

3. Nợ TK 622 20.000.000

Nợ TK 627 12.000.000

Có TK 334 32.000.000

4. Nợ TK 622 4.400.000

Nợ TK 627 2.640.000

Nợ TK 334 2.720.000

Có TK 338 9.760.000

5. Nợ TK 627 4.000.000

Có TK 153 4.000.000

6. Nợ TK 627 4.000.000

Có TK 214 4.000.000

7. Nợ TK 154 87.040.000

Có TK 621 40.000.000

Có TK 622 24.400.000

Có TK 627 22.640.000

Chi phí cung ứng dở dang cuối kỳ:

*

Phế liệu nhập kho:1. Nợ TK 152 80.000Có TK 154 80.000Tổng ngân sách nhập kho:4.000.000 + 87.040.000 – 4000.000 – 80.000 = 86.960.000Z đơn vị = 86.960.000/1000 = 86960Nhập kho thành phẩm:2. Nợ TK 155 86.960.000Có TK 154 86.960.000Bài 2Tại một doanh nghiệp phân phối trong kỳ có những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau:1. Xuất kho vật liệu chính gửi vào sản xuất sản phẩm trị giá bán xuất kho là 24.000.000 đồng.2. Xuất kho vật liệu phụ chuyển vào sản xuất thành phầm trị giá bán 6.000.000 đồng.3. Tính chi phí lương cần trả mang lại công nhân thêm vào trực tiếp 15.000.000 đồng, lương cần trả cho bộ phận quản lý phân xưởng 9.000.000 đồng.4. Bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí đầu tư Công đoàn và bảo đảm thất nghiệp theo phần trăm quy định.5. Xuất kho công cụ, hiện tượng dùng ở thành phần quản lý phân xưởng 3.000.000 đồng.6. Khấu hao TSCĐ làm việc phân xưởng cấp dưỡng là 3.000.000 đồng.7. Chi tiêu điện nước trả bởi tiền khía cạnh là 3.000.000 đồng. Biết rằng:- trong kỳ doanh nghiệp cung cấp được 1000 sản phẩm.- Trị giá sản phẩm dở dang vào đầu kỳ 2.400.000 đồng.- Số số lượng sản phẩm dở dang thời điểm cuối kỳ là 100, truất phế liệu thu hồi là 360.000 đồng. Doanh nghiệp áp dụng cách thức đánh giá thành phầm dở dang theo giá cả nguyên vật liệu chính trực tiếp, vật tư phụ bỏ dần vào trong quá trình sản xuất, nút độ xong là 50%.Yêu cầu: Tính chi tiêu đơn vị sản phẩm.

Xem thêm: Tài Tử Gia Thế Khủng Nhất Kbiz Lee Seo Jin Và Vợ, Lee Seo Jin

Bài giải:

1. Nợ TK 621 24.000.000Có TK 1521 24.000.0002. Nợ TK 621 6.000.000Có TK 1522 6.000.0003. Nợ TK 622 15.000.000Nợ TK 627 9.000.000Có TK 334 24.000.0004. Nợ TK 622 3.300.000Nợ TK 627 1.980.000Nợ TK 334 2.040.000Có TK 338 7.320.0005. Nợ TK 627 3.000.000Có TK 153 3.000.0006. Nợ TK 627 3.000.000Có TK 214 3.000.0007. Nợ TK 627 3.000.000Có TK 111 3.000.0008. Nợ TK 154 68.280.000Có TK 621 30.000.000Có TK 622 18.300.000Có TK 627 19.980.000Chi phí cung ứng dở dang cuối kỳ:

*

Phế liệu nhập kho:6. 1. Nợ TK 152 360.000Có TK 154 360.000Tổng chi phí nhập kho:2.400.000 + 68.280.000 – 2.400.000 – 360.000 = 67.920.000Z đơn vị chức năng = 67.920.000/1000 = 67.920Nhập kho thành phẩm:7. 2. Nợ TK 155 67.920.000Có TK 154 67.920.000

Dạng bài tập trắc nghiệm về kế toán chi phí và tính ngân sách chi tiêu sản phẩm

1. Doanh nghiệp M gồm số liệu sau: Đơn vị tính: (nghìn đồng)

Chi phí tiếp tế dở dang đầu kỳ

0

Chi tổn phí sản xuất phát sinh trong kỳ:

+ giá thành nguyên vật liệu trực tiếp

240.000

+ chi tiêu nhân công trực tiếp

40.000

+ ngân sách chi tiêu sản xuất chung

8.000

Trong kỳ, doanh nghiệp cung cấp được 100 sản phẩm, trong số đó có 90 sản phẩm ngừng và 10 thành phầm dở dang. Nút độ ngừng của sản phẩm dở dang là 60%. Toàn cục các chi phí sản xuất quăng quật dần phần đông trong suốt quá trình sản xuất, sản xuất sản phẩm. Doanh nghiệp tính giá thành sản xuất dở dang theo cách thức sản lượng xong tương đương.Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ là A. 24.000.000 đồng.B. 28.000.000 đồng.C. 18.000.000 đồng.D. 28.800.000 đồng.2. Công ty lớn Y có số liệu sau: Đơn vị tính: (nghìn đồng)

Chi phí cung ứng dở dang đầu kỳ

40.000

Chi phí tổn sản phát xuất sinh vào kỳ:

+ giá cả nguyên vật tư trực tiếp

600.000

+ ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp

100.000

+ túi tiền sản xuất chung

50.000

Chi phí cung cấp dở dang cuối kỳ

30.000

Chi phí phân phối chung phân chia 100% cho thành phầm trong kì. Trong kỳ, số lượng sản phẩm A cung cấp được là 200 đơn vị chức năng và số số lượng hàng hóa B cung ứng được là 100 đối chọi vị. Biết rằng thông số tính chi tiêu sản phẩm A là 1, thông số tính túi tiền sản phẩm B là 2.Giá thành đối kháng vị thành phầm B là A. 1.900.000 đồng.B. 3.800.000 đồng.C. 1.875.000 đồng.D. 3.750.000 đồng.3. Chi phí về tiền lương và các khoản trích theo lương được hạch toán vào TK 622 là chi tiêu tiền lương và những khoản trích theo lương của:A. Cán bộ quản lý doanh nghiệp
B. Cán bộ thống trị phân xưởng
C. Người công nhân trực tiếp sản xuất
D. Nhân viên cấp dưới phòng tởm doanh4. Khoản mục nào sau đây không được xem vào chi tiêu sản xuất sản phẩm?
A. Chi phí lương của quản lí đốc phân xưởng
B. Chi phí lương của quản lý doanh nghiệp
C. Tiền lương của nhân viên cấp dưới kỹ thuật sống phân xưởng
D. Tiền lương của nhân viên cấp dưới thống kê phân xưởng5. Khoản trích trước chi phí lương nghỉ ngơi phép của công nhân trực tiếp sản xuất được xem vào
A. Giá thành sản xuất chung.B. Chi phí nhân công trực tiếp.C. đưa ra phí thống trị doanh nghiệp.D. Ngân sách chi tiêu khác.Bài giải

1. Đáp án đúng là: C: 18.000.000 đồng
Vì: (0 + 240.000 + 40.000 + 8.000) × 10 × 60%/(90 + 10 × 60%)2. Đáp án đúng là: B. 3.800.000 đồng
Vì: Gọi thông số tính giá thành sản phẩm A là một thì hệ số tính chi phí sản phẩm B là 2. Tổng số lượng sản phẩm chuẩn chỉnh quy đổi: 200 × 1 + 100 × 2 = 400Giá thành đơn vị chức năng sản phẩm chuẩn chỉnh = <40.000 + (600.000 + 100.000 + 50.000) – 30.000>/400= 1.900 (nghìn đồng).Giá thành 1-1 vị thành phầm B = 1.900.000 × 2 = 3.800.000 đồng.3. Đáp án đúng là: C. Công nhân trực tiếp sản xuất.Vì: câu chữ TK 622 chỉ phản nghịch ánh ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp.4. Đáp án đúng là: B. Tiền lương thưởng của doanh nghiệp.Vì: Trong giá cả sản xuất chỉ bao gồm các khoản mục giá cả sản xuất thuộc phạm vi tổ, đội, phân xưởng, không bao hàm chi phí quản lý doanh nghiệp.5. Đáp án đúng là: B. Chi tiêu nhân công trực tiếp.Vì: Khoản trích trước tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất được xác định là một khoản mục cấu thành nên giá thành nhân công trực tiếp

Trên là các dạng bài tập kế toán chi tiêu sản xuất và tính giá thành sản phẩm dành cho các bạn đang học kế toán thực hành thực tế sản xuất, nếu khách hàng chưa từ bỏ tin rất có thể tìm đọc về khóa học gia sư kế toán online 1 kèm 1 vị đội ngũ kế toán trưởng chuyên nhận thương mại & dịch vụ làm report tài chính của chúng ta sản xuất trực tiếp đào tạo tham khảo thêm tại: khóa học kế toán sản xuất