Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên với xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

*

Program baitap;Uses crt;Var S,i : integer;BEGINclrscr;S:= 0;For i:=1 to 50 do
S:= S+i;Writeln (' vay tong cua cac so tu 1 den 50 la ', S);Readln
END.
*

Bài 1: Viết chương trình tính tổng những số chẵn từ 10 mang lại 50?

Bài 2: Viết công tác giải bài toán sau: Tính tổng A ( n là số thoải mái và tự nhiên được nhập trường đoản cú bàn phím)

A= 1.3 + 2.4 + 3.5 +...+ n(n+2).

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tính tổng

Giúp mình với nhanh cấp tốc nha. 


*

1. Viết công tác nhập vào 1 số tự nhiên P. Tính với in ra screen các số lẻ cùng tổng những số lẻ từ là một đến phường 2.Viết công tác nhập vào 1 số tự nhiên và thoải mái N. Tính và in ra screen các số chẵn và tổng các số chẵn từ một đến N.3. Viết công tác nhập vào 1 số tự nhiên N. Tính tổng những số là ước của N.4. Viết công tác nhập vào 1 số thoải mái và tự nhiên N. Tính tổng các số là bội của 3 mà nhỏ hơn hoặc bằng N.

1. Viết lịch trình nhập vào 1 số tự nhiên và thoải mái P. Tính với in ra màn hình các số lẻ và tổng các số lẻ từ là một đến p. 2.Viết lịch trình nhập vào 1 số thoải mái và tự nhiên N. Tính cùng in ra màn hình các số chẵn và tổng những số chẵn từ 1 đến N.3. Viết lịch trình nhập vào 1 số thoải mái và tự nhiên N. Tính tổng các số là ước của N.4. Viết lịch trình nhập vào 1 số tự nhiên N. Tính tổng các số là bội của 3 mà nhỏ dại hơn hoặc bởi N.


Sử dụng công tác pascal:

a,Viết chương trình nhập một số n tự bàn phím.

b,Đếm xem có bao nhiêu số chẵn trường đoản cú 0 mang đến n và tính tổng những số chẵn đó.


Viết chương trình tính tổng các số chẵn và các số lẻ từ là 1 đến N.Với N nhập từ bỏ bàn phím.

Ví dụ: Nhập N=5 thì kết quả: Tổng những số từ một đến N là 6,Tổng các số lẻ là 9


Viết chương trình nhập 1 số ít n từ bỏ bàn phím.Đếm xem bao gồm bao nhiêu số chẵn từ 0 đến n với tính tổng những số chẵn đó

Yêu cầu: Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương nhì số nguyên a cùng b.Input: Nhập nhị số nguyên a với b tự bàn phímOutput: In ra màn hình tổng, hiệu, tích, thương nhị của nhị số a và b

2. Thuật toán:

Bước 1. Nhập thông tin; cách 1.1. Nhập số a; bước 1.2. Nhập số b; bước 2. Xử lý: bước 2.1. Tong := a + b; cách 2.2. Hieu:= a - b; bước 2.3. Tich:= a * b; cách 2.4. Thuong:= a/b;Bước 3. Xuất dữ liệu ra screen tổng, hiệu, tích, thương.

3. Code Pascal:

Program phep_tinh;uses crt;var a,b,tong,hieu,tich:integer; ---> Khai báo thay đổi số nguyên thuong: real;---> Khai báo thuong là số thực;Begin clrscr; write("Nhap so thu nhat: "); readln(a); write("Nhap so thu hai: "); readln(b); tong:= a + b; hieu:= a - b; tich:= a * b; thuong:= a/b; writeln("Tong cua nhị so ",a," + ",b, " = ",tong); writeln("Hieu cua nhị so ",a," - ",b, " = ",hieu); writeln("Tich cua hai so ",a," * ",b, " = ",tich); writeln("Thuong cua nhị so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); readln;End.

Xem thêm: Người Dẫn Chương Trình Sinh Tồn Nơi Hoang Dã Của Discovery Đã Bỏ Cuộc

4. Giải thích code:

Dong codeÝ nghĩa Program phep_tinh; Khai báo tên chương trình phep_tinh uses crt; Khai báo các hàm thư viện var a,b,tong,hieu,tich:integer; Khai báo các biến của việc a(số a), b(số b), tong(tổng a và b), hieu(hiệu a cùng b), tich(tích a và b) theo kiểu số nguyên Integer thuong: real; khai báo vươn lên là thuong(thương của a với b) kiểu số thực clrscr; dùng để xóa màn hình khi chạy lịch trình write("Nhap so thu nhat: "); In ra màn hình hiển thị dòng chữ Nhap so thu nhat: readln(a); Nhập số từ bàn phím để gán cực hiếm cho trở nên a write("Nhap so thu hai: "); In ra màn hình dòng chữ Nhap so thu hai: readln(b); Nhập số từ keyboard để gán cực hiếm cho biến chuyển b tong:= a + b; Gán quý hiếm của trở nên tong bởi a + b hieu:= a - b; Gán quý giá của đổi mới hieu bởi a - b tich:= a * b; Gán giá trị của đổi thay tich bằng a * b thuong:= a/b; Gán quý giá của thay đổi thuong bởi a / b writeln("Tong cua hai so ",a," + ",b, " = ",tong); In ra screen dòng chữ "Tong cua nhì so a + b =" và in giá trị thay đổi tong ra màn hình writeln("Hieu cua hai so ",a," - ",b, " = ",hieu); In ra màn hình hiển thị dòng chữ "Hieu cua hai so a - b =" và in giá trị thay đổi hieu ra màn hình hiển thị writeln("Tich cua nhì so ",a," * ",b, " = ",tich); In ra màn hình hiển thị dòng chữ "Tich cua nhị so a / b =" cùng in giá bán trị trở nên tich ra screen writeln("Thuong cua hai so ",a," / ",b, " = ",thuong:4:2); In ra màn hình hiển thị dòng chữ "Thuong cua hai so a + b =" cùng in giá bán trị biến hóa thuong ra màn hình hiển thị readln;

5. Hiệu quả Pascal


*

Kết luận: bài xích này họ chỉ xét ở tầm mức độ mặt định lúc tính thương thì b sẽ khác 0. Sau đây khi học đk if - else thì bọn họ sẽ xét không hề thiếu trường hợp.