star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


*

Đáp án+Giải thích quá trình giải:

Ta có:

Số đó phân tách cho `29` dư `5`

`&r
Arr;S= 29a + 5 ( a ∈ N )`

Số đó chia cho `31` dư `28`

`&r
Arr;S = 31b + 28 ( b ∈ N )`

`&r
Arr;29a + 5 = 31b + 28`

`=> 29(a - b) = 2b + 23` (chuyển vế thay đổi dấu)

Lại có:`2a+ 23` lẻ (Vì `2a` ``luôn chẵn`` `;` ``chẵn`` `+` ``lẻ`` `=` lẻ).

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5 còn khi chia cho 31 thì dư 28

`=> 29(a – b)` lẻ

`=>a – b >=1`

`&r
Arr;S` bé dại nhất

mà `S = 31b + 28`

`=> a` nhỏ dại nhất

`=>2a= 29(a– b) – 23` nhỏ nhất

`=> a – b` có hiệu bé dại nhất

`=> a – b = 1` ``(Vì`` `a-b>=1`).

`=> 2a = 29 – 23`

`=> 2a= 6`

`=> a = 6:2`

`=> a=3`

Vậy số từ nhiên nhỏ nhất phải tìm là: `3`

`
nickphucualynh`


Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này cầm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
3 vote
Gửi
Hủy

Chưa gồm nhómTrả lời106

Cảm ơn

76


chodoilieucodangso


The best thing about learningTrả lời

338

Cảm ơn

695


kodangso đâu ma


Chưa gồm nhómTrả lời

106

Cảm ơn

76


Ừm


Chưa tất cả nhómTrả lời

106

Cảm ơn

76


mà cx muộn r ma off đây


Chưa gồm nhómTrả lời

106

Cảm ơn

76


pp ngủ ngon ^^


The best thing about learningTrả lời

338

Cảm ơn

695


ngủ ngon nha ma


Chưa bao gồm nhómTrả lời

106

Cảm ơn

76


à chuyện ma nói với con đừng nói mang đến ai nha


The best thing about learningTrả lời

338

Cảm ơn

695


dạ


Đăng nhập nhằm hỏi chi tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 6 - TẠI ĐÂY

Bạn ý muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Sự kiện


Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do report vi phạm?


Gửi yêu cầu Hủy


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa công ty Intracom, è cổ Thái Tông, ước Giấy, Hà Nội.
Giấy phép cấu hình thiết lập mạng xóm hội trên mạng số 331/GP-BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.
*

*

1/Gọi số tự nhiên phải tìm là A

Chia cho 29 dư 5 nghĩa là: A = 29p + 5 ( p ∈ N )

Tương tự: A = 31q + 28 ( q ∈ N )

Nên: 29p + 5 = 31q + 28 => 29(p - q) = 2q + 23

Ta thấy: 2q + 23 là số lẻ => 29(p – q) cũng là số lẻ =>p – q >=1

Theo đưa thiết A bé dại nhất => q nhỏ nhất (A = 31q + 28)

=>2q = 29(p – q) – 23 nhỏ nhất

=> phường – q nhỏ nhất

Do đó phường – q = 1 => 2q = 29 – 23 = 6

=> q = 3

Vậy số buộc phải tìm là: A = 31q + 28 = 31. 3 + 28 = 121


*

Bài 1 : a,Tìm số tự nhiên và thoải mái x nhỏ tuổi nhất làm sao cho x phân chia 29 dư 5 , x chia 31 dư 28 .

b, kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số làm thế nào để cho chia nó cho 8 thì dư 7 , phân tách nó mang đến 125 dư 4.

Xem thêm: (Giới Thiệu Truyện) Trao Nhầm Tình Yêu Cho Anh, Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh


Bài 1:

Tìm số từ nhiên nhỏ dại nhất biết chia nó đến 29 thì dư 5,chia 31 dư 28

Bài 2:

Tìm số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số biết chia nó cho 8 thì dư 7,chia 125 dư 4


1/Gọi số t nhiên cần tìm là A

Chia mang lại 29 dư 5 nghĩa là: A = 29p + 5 ( p. ∈ N )

Tương tự: A = 31q + 28 ( q ∈ N )

Nên: 29p + 5 = 31q + 28 => 29(p - q) = 2q + 23

Ta thấy: 2q + 23 là số lẻ => 29(p – q) cũng chính là số lẻ =>p – q >=1

Theo trả thiết A nhỏ tuổi nhất => q bé dại nhất (A = 31q + 28)

=>2q = 29(p – q) – 23 nhỏ nhất

=> p. – q nhỏ nhất

Do đó p – q = 1 => 2q = 29 – 23 = 6

=> q = 3

Vậy số đề nghị tìm là: A = 31q + 28 = 31. 3 + 28 = 121


Gọi số tự nhiên đề xuất tìm là A

Chia đến 29 dư 5 nghĩa là: A = 29p + 5 ( p ∈ N )

Tương tự: A = 31q + 28 ( q ∈ N )

Nên: 29p + 5 = 31q + 28=> 29(p - q) = 2q + 23

Theo mang thiết A nhỏ dại nhất => q bé dại nhất (A = 31q + 28)

=>2q = 29(p – q) – 23 nhỏ dại nhất

=> phường – q bé dại nhất

Do đó phường – q = 1 => 2q = 29 – 23 = 6

=> q = 3

Vậy số nên tìm là: A = 31q + 28 = 31. 3 + 28 = 12


Gọi số tự nhiên cần kiếm tìm là a

a phân tách cho 29 dư 5 nghĩa là: A = 29p + 5 ﴾ p. ∈ N ﴿

Tương tự: a = 31q + 28 ﴾ q ∈ N ﴿

Nên: 29p + 5 = 31q + 28 => 29﴾p ‐ q﴿ = 2q + 23

Ta thấy: 2q + 23 là số lẻ => 29﴾p – q﴿ cũng là số lẻ =>p – q >=1

Theo trả thiết a nhỏ tốt nhất => q bé dại nhất ﴾a = 31q + 28﴿

=>2q = 29﴾p – q﴿ – 23 nhỏ nhất

=> p – q bé dại nhất

Do đó p. – q = 1

=> 2q = 29 – 23 = 6 => q = 3

Vậy số đề nghị tìm là a = 31q + 28 = 31. 3 + 28 = 121


Gọi số bắt buộc tìm là A (A#0) => (A - 5) chia hết mang đến 29 (A- 5) chia 31 dư 23 ( vày 28-5=23) Khi sút thương của phép phân chia (A-5) phân tách 31 đi 1 đơn vị thì (A-5) sẽ giảm đi 31đơn vị Ta có: 31 chia 29( dư 2). Số lần bớt thương đi là : (29 - 23) : 2 = 3 (lần) vì chưng số phải tìm bé dại nhất nên số lần giảm thương sẽ là 3 lần. Vậy số buộc phải tìm là : 31 x 3 + 23 + 5 = 121


Gọi số đề xuất tìm là A (A#0)=> (A - 5) chia hết mang lại 29 (A- 5) chia 31 dư 23 ( vị 28-5=23)Khi bớt thương của phép phân chia (A-5) phân tách 31 đi 1 đơn vị chức năng thì (A-5) sẽ giảm đi 31đơn vị Ta có: 31 phân chia 29( dư 2).Số lần sút thương đi là : (29 - 23) : 2 = 3 (lần)Vì số bắt buộc tìm bé dại nhất bắt buộc số lần giảm thương vẫn là 3 lần.Vậy số buộc phải tìm là : 31 x 3 + 23 + 5 = 121


Gọi số từ bỏ nhiên bé dại nhất phải tìm là a

Do a chia 29 dư 5; phân chia 31 dư 28

=> a = 29.m + 5 = 31.n + 28 (m;n∈N)" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">(m; n ϵ (m;n∈N)" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">N)(m; n ∈ N)

=> 29 . M = 31 . N + 23

=> 29.m = 29.n + 2.n + 23

=> 29.m - 29.n = 2.n + 23

=> 29.(m - n) = 2.n + 23

⇒2.n+23⋮29" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">=>2 .n + 23 ⋮ 29 => 2 . N + 23 ⋮ 29

Để a nhỏ dại nhất thì n bé dại nhất => 2.n + 23 nhỏ nhất

Mà 2.n + 23 là số lẻ => 2.n + 23 = 29

=> 2.n = 29 - 23

=> 2.n = 6

=> n = 6 : 2 = 3

=> a = 31.3 + 28 = 121

Vậy số nhỏ tuổi nhất yêu cầu tìm là 121.


Đúng 5
bình luận (1)

GIẢI

Gọi số bắt buộc tìm là a;

a: 29 dư 5 => a = 29m + 5 (m(in)N)

a: 31 dư 21 => a = 31n + 28 (n(in)N) (1)

Nên a = 29m + 5 = 31n + 28 => 29(m-n) = 2n + 23

Ta thấy 2n + 23 là số lẻ nên 29(m-n) cũng là số lẻ

=> m - n(ge)1

Theo đề bài a nhỏ nhất, từ (1) suy ra n bé dại nhất 

=>2n =29(m-n) - 23 (Nhỏ nhất)

=>(m-n) (Nhỏ nhất)

Do đó m - n = 1 => 2n = 29 - 23 = 6 

=> n = 3

Vậy số nên tìm là : a = 31n + 28 = 31.3 + 28 = 121


Đúng 1
phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
cya.edu.vn