master là bản dịch của "sử dụng thành thạo" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Sẽ có cung cho cô, sử dụng thành thạo vào. ↔ There"ll be a bow, make sure you use it.


*

*

Để nghiên cứu ngôn ngữ học bằng máy tính cần phải biết nhiều ngôn ngữ, nhưng cũng phải biết sử dụng thành thạo máy tính.

Bạn đang xem: Sử dụng thành thạo tiếng anh là gì


In order to study computational linguistics it"s necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers.
2 Quen thuộc hơn với Kinh Thánh: Khi dùng bất cứ công cụ nào, càng quen thuộc với công cụ đó thì càng sử dụng thành thạo hơn.
Sách Tiếng Anh—Một ngôn ngữ toàn cầu (English as a Global Language) cho biết: “Khoảng 1/4 dân số thế giới nói hoặc sử dụng thành thạo Anh ngữ”.
The book English as a Global Language says: “About a quarter of the world’s population is already fluent or competent in English.”
Khi càng sử dụng thành thạo các công cụ trong Hộp dụng cụ dạy dỗ, chúng ta sẽ càng yêu thích công việc rao giảng và dạy dỗ.
As we become more skilled at using each tool in the Teaching Toolbox, we will enjoy our preaching and teaching more.
Để giúp chúng ta thành công trong thánh chức, tổ chức của Đức Giê-hô-va đã chọn những công cụ cơ bản khác, và chúng ta cần tập sử dụng thành thạo.
To help us succeed in our ministry, Jehovah’s organization has designated other basic tools that we need to be very familiar with.
Maugham tự cho điều này là do ông thiếu "phẩm chất trữ tình", vốn liếng từ vựng ít và việc thất bại trong sử dụng thành thạo phép ẩn dụ trong tác phẩm của mình.
Maugham attributed this to his lack of "lyrical quality", his small vocabulary, and failure to make expert use of metaphor in his work.
Những người thợ kinh nghiệm luôn có những dụng cụ cơ bản này trong hộp dụng cụ của mình, và đó là những dụng cụ mà họ sử dụng thành thạo và khéo léo nhất.
Experienced craftsmen always have these basic tools in their toolbox, and these are the ones that they are the most skillful at using.
Khi nỗ lực để sử dụng thành thạo những công cụ này, chúng ta đang làm theo lời khuyên được soi dẫn sau: “Hãy luôn để ý chính mình con cùng những điều con dạy dỗ.
As we endeavor to use these tools adeptly, we will be heeding the inspired counsel: “Pay constant attention to yourself and to your teaching.
Hầu như ngay lập tức daimyo địa phương bắt đầu trang bị cho ashigaru với những vũ khí mới mà không đòi hỏi huấn luyện để sử dụng thành thạo, so với nỏ cần nhiều năm để thuần thục.
Almost immediately local daimyōs started to equip their ashigaru with the new weapon that required little training to use proficiently, as compared to the longbow which took many years to learn.
Các yêu cầu khác cho việc tốt nghiệp bao gồm việc hoàn thành mười "yêu cầu phân phối" trong nhiều lĩnh vực khác nhau, khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ, và việc hoàn thành lớp học viết hoặc một xê-mi-na về viết vào năm thứ nhất.
Other requirements for graduation include the completion of ten "distributive requirements" in a variety of academic fields, proficiency in a foreign language, and completion of a writing class and first-year seminar in writing.
Von Lettow-Vorbeck sử dụng thành thạo tiếng Swahili của người bản xứ nên được binh sĩ Phi châu của ông kính trọng và ngưỡng mộ; ông cũng bổ nhiệm sĩ quan người da đen, nói —và tin tưởng rằng —"ở đây tất cả chúng ta là người Phi châu".
Lettow-Vorbeck"s fluency in the Swahili language earned the respect and admiration of his African soldiers; he appointed black officers and "said — and believed — "we are all Africans here"."
Định vị ảnh: Chọn một cặp nút chọn một để chuyển ảnh sang vị trí đã muốn trên bản in. Mặc định là « giữa ». Gọi ý thêm cho người sử dụng thành thạo: yếu tố GUI KDEPrint này tương ứng với tham số tùy chọn công việc dòng lệnh CUPS:-o position=... # examples: " top-left " or " bottom "
Image Positioning: Select a pair of radiobuttons to move image to the position you want on the paper printout. Default is "center ". Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o position=... # examples: " top-left " or " bottom "
Kiểu giấy: Cọn trong trình đơn thả xuống kiểu giấy cho bản in. Danh sách những tùy chọn sẵn sàng phụ thuộc vào trình điều khiển (PPD) bạn đã cài đặt. Gọi ý thêm cho người sử dụng thành thạo: yếu tố GUI KDEPrint này tương ứng với tham số tùy chọn công việc dòng lệnh CUPS:-o Media
Type=... # example: " Transparency "
Paper type: Select paper type to be printed on from the drop-down menu. The exact list of choices depends on the printer driver (" PPD ") you have installed. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o Media
Type=... # example: " Transparency "
Cỡ trang: Chọn trong trình đơn thả xuống kích cỡ trang cần in. Danh sách những tùy chọn sẵn sàng phụ thuộc vào trình điều khiển (PPD) bạn đã cài đặt. Gọi ý thêm cho người sử dụng thành thạo: yếu tố GUI KDEPrint này tương ứng với tham số tùy chọn công việc dòng lệnh CUPS:-o Page
Size=... # examples: " A# " or " Letter "
Page size: Select paper size to be printed on from the drop-down menu. The exact list of choices depends on the printer driver (" PPD ") you have installed. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o Page
Size=... # examples: " A# " or " Letter "
Nhãn trang Nhãn trang bị CUPS in (nằm trong hộp khung nhỏ) bên trên và bên dưới mỗi trang. Nhãn này chứa chuỗi nào bạn gõ vào trường sửa đổi dòng. Gọi ý thêm cho người sử dụng thành thạo: yếu tố GUI KDEPrint này tương ứng với tham số tùy chọn công việc dòng lệnh CUPS:-o page-label= "... " # example: " Company Confidential "
Page Labels Page Labels are printed by CUPS at the top and bottom of each page. They appear on the pages surrounded by a little frame box. They contain any string you type into the line edit field. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o page-label= "... " # example: " Company Confidential "
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Để thành thạo khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày, mỗi người cần phải tìm ra cách học sao cho phù hợp với khả năng của mình. Dưới đây là 4 nguyên tắc vàng giúp bạn thành thạo tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. Cùng tìm hiểu nhé.

Nguyên tắc 1. Tự học tiếng anh giao tiếp hàng ngày thông qua cách luyện phát âm tiếng Anh

Phát âm tiếng Anh không chuẩn là một trong những điểm yếu lớn nhất của số đông người học.

*
Học phát âm tiếng Anh thật chuẩn.

Học phát âm là một phần cực kỳ quan trọng vì khi bạn nói đúng thì mới nghe tốt và truyền đạt ý tưởng của mình đến người nghe chính xác nhất.

Đặc biệt đối với những người mới bắt đầu học tiếng Anh, luyện phát âm tiếng anh chuẩn là ưu tiên hàng đầu để tránh những lỗi sai rất khó sửa về sau này. Trước khi nói hay, ta cần học cách nói đúng trước đã.

Mẹo nhỏ:

Các bạn phải học cách nắm vững Hệ thống Phiên âm Quốc tế (International Phonetic Symbols – IPS) có in đằng sau các cuốn từ điển và tập thói quen luôn luôn tra cứu phiên âm mỗi khi bắt gặp một từ mới để có thể phát âm đúng nhất.

Cuốn từ điển tin cậy là từ điển của NXB Oxford hoặc của NXB Longman; tiện lợi nhất là các bạn mua cuốn Pocket (bỏ túi) với giá rất rẻ phù hợp với túi tiền của bạn. Hoặc các bạn cũng có thể tra cứu từ điển online rất tiện dụng và chuẩn như:

http://oxforddictionaries.com/http://www.thefreedictionary.com/

Nguyên tắc 2. Tự học tiếng Anh giao tiếp qua từ vựng

Nguyên tắc học từ vựng phổ biến là học trong cụm từ trong câu, tránh học các từ câm, đứng một mình.

*
Học từ vựng theo nhóm, cụm.

Ví dụ học từ “end” phải học trong nhóm từ “in the end” hoặc “at the end”, học “interested” phải nhớ cụm “be interested in” thì lúc đó bạn mới biết cách đặt câu cho đúng.

Để cài thiện khả năng nhớ được từ vựng thì cách hiệu quả nhất đó là vận dụng nó càng nhiều càng tốt. Ban đầu bạn có thể lúng túng và thiếu tự nhiên nhưng theo thời gian, bạn sẽ sử dụng từ đó thành thạo hơn trông thấy.

Cốt lõi của cách học từ vựng đó là đưa chúng vào các tình huống quen thuộc hàng ngày càng nhiều càng tốt. Ví dụ như, bạn soạn mail gửi cho bạn bè hay đối tác, bạn update status trên facebook, bạn nhắn tin cho bạn bè; đó chính là những tình huống bạn hoàn toàn có thể sử dụng vốn từ vựng mình mới học được trong chính những tình huống giao tiếp tiếng Anh hàng ngày.

Nguyên tắc 3: Rèn luyện cách tự học tiếng Anh qua việc học nói

Nói là kỹ năng quan trọng và thú vị nhất của bất cứ một ngôn ngữ nào. Chúng ta luôn có cảm giác tiến bộ to lớn và rõ rệt nhất khi có thể giao tiếp lưu loát trực tiếp bằng ngôn ngữ nói.

*
Tập nói tiếng Anh.

Việc học bất kì ngôn ngữ nào cũng là để hướng đến mục tiêu cuối cùng là Giao tiếp (communicate) thành thạo trong ngôn ngữ đó. Vậy nên, các bạn đừng quá vội vàng hay sốt ruột mà phải kiên trì trong quá trình tiến đến giao tiếp thuần thục bằng tiếng Anh.

Đối với phần lớn mọi người thì chúng ta nên cần có một nền tảng ngôn ngữ nhất định (từ vựng, ngữ pháp, phát âm, cấu trúc câu) ít nhất là 3 tháng trước khi bước vào một khóa học nói thực thụ. Tất nhiên các bạn có thể rút ngắn thời gian bằng cách học cùng lúc các kiến thức nói trên.

Đọc theo các hội thoại có sẵn trong một số sách dạy nghe như Tactics for listening:

Nếu nghiên cứu sách trên, bạn sẽ thấy rằng các chủ điểm trong sách này rất gần gũi với cuộc sống như Education (giáo dục); Office (Văn phòng); Entertainment (giải trí); Sports (Thể thao) … Vậy thì việc bạn kết hợp nghe và sau đó là đọc theo tapescript sẽ giúp bạn vừa tăng khả năng nghe, vừa học cách phát âm và ngữ điệu nói, vừa dạy bạn cách đối đáp trong các tình huống giao tiếp cơ bản và thường gặp hàng ngày.

Tham gia các câu lạc bộ nói tiếng anh khoảng 1-2 buổi/tuần: Thông thường, các CLB sinh hoạt theo các chủ đề khác nhau, có kết hợp các hoạt động thảo luận, thuyết trình, trò chơi hợp lý và thú vị. Đến với các CLB tiếng Anh, các bạn sẽ tìm được những người chung sở thích và mục đích, và cùng nhau luyện tập để tiến bộ. Đây cũng là một cách học nói đơn giản và giúp bạn tiết kiệm chi phí nhất.

Nguyên tắc 4. Nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh hàng ngày

*
Luyện nghe tiếng Anh hàng ngày.

Để nghe tốt một bài khóa trong sách học tiếng Anh giao tiếp bạn thường phải trải qua các bước như:

Trước khi nghe, bạn hãy tập trung suy nghĩ về đề tài đó để giúp bạn hình dung và phán đoán được những gì sắp nghe.Nghe ý chính trước tiên để trả lời câu hỏi tổng quát, nghe những từ chính rồi đoán, không nhất thiết phải nghe ra từng từ từng từ một.Sau đó nghe lại nhiều lần để biết được càng nhiều chi tiết càng tốt để có thể hoàn tất các câu hỏi trong bài.

Lẽ đương nhiên bạn không nên xem trước nội dung bài khóa trước khi nghe. Chỉ khi nghe xong rồi bạn mới vừa nghe vừa đọc bài để kiểm tra lại và học thêm từ mới cũng như tăng cường các cách diễn đạt hay có trong bài. Bạn cũng nên đọc theo băng nhiều lần sau khi nghe xong để luyện phát âm tiếng anh và nhớ bài tốt hơn.

Mẹo nhỏ:

Nguyên tắc cơ bản nhất cho việc rèn luyện kỹ năng nghe hiệu quả là bạn cố gắng nghe càng nhiều càng tốt.

Hãy cố gắng lên mạng tìm tòi thật nhiều tài liệu hay để có thể tự hoc và có thể như nghe băng, nghe nhạc, nghe radio, xem TV, xem phim Mỹ có phụ đề tiếng Anh …

Một số kênh TV các bạn có thể theo dõi hàng ngày, vừa thú vị, vừa bổ ích đó là: Starword, Starmovies, HBO, KBS World (phụ đề tiếng Anh), NHK, Arirang, BBC, CNN.

Để tự học tiếng Anh giao tiếp thành thạo là không hề đơn giản khi bạn không có ý chí phấn đấu hết sức mình.

Hãy tập cho mình thói quen tự học tiếng Anh thông qua những nguyên tắc đã hướng dẫn cho các bạn ở trên nhé! Chúc các bạn thành công!

Nên học tiếng Anh trường nào uy tín, chất lượng?

Winning English là trường dạy tiếng Anh chất lượng tại Philippines. Với thâm niên nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo giáo dục, chúng tôi đã thành công khi mang đến một trường học tiếng Anh chuyên nghiệp nhất.

Xem thêm: Bảng xếp hạng 12 chòm sao nữ hợp với sao nam nào, khám phá bí ẩn 12 chòm sao

Các học viên khó tính trải nghiệm dịch vụ du học tại Philippines ở Winning English School đều cảm thấy rất hài lòng. Hãy liên hệ hotline cho chúng tôi nếu cần đăng ký được tư vấn. Hoặc cung cấp thông tin của bạn vào form mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối với bạn.