(Mau xuyên cổ tích) khối hệ thống Chữa Nghiệp

Humor

Nvc: Natsu Dragneel.Giới tính: đổi khác đa dạng
Hành hiệp tích Đức nắm đồi con người...

Bạn đang xem: Khu rừng nhỏ của hai người


C&#x
E2;u chuyện cổ t&#x
ED;ch tốt đẹp về c&#x
E1;i tốt lu&#x
F4;n gi&#x
E0;nh chiến thắng.

N&#x
E0;ng c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a xinh đẹp được ban phước l&#x
E0;nh, c&#x
F3; mẹ đỡ đầu l&#x
E0; c&#x
E1;c b&#x
E0; ti&#x
EA;n đầy nh&#x
E2;n hậu. Nhưng bị ban lời nguyền sẽ ngủ s&#x
E2;u v&#x
E0;o năm 18 tuổi... Mang đến đến 100 năm sau ho&#x
E0;ng tử đến t&#x
EC;m v&#x
E0; đ&#x
E1;nh thức n&#x
E0;ng bằng một nụ h&#x
F4;n thuần khiết. (C&#x
F4;ng ch&#x
FA;a hơi gi&#x
E0;....)

Ti&#x
EA;n Hắc &#x
C1;m xấu xa sẽ bị trừng phạt v&#x
EC; gi&#x
E1;ng lời nguyền l&#x
EA;n n&#x
E0;ng c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a xinh đẹp đ&#x
E1;ng thương.

Nhưng họ kh&#x
F4;ng ngờ tới đằng sau việc l&#x
E0;m đ&#x
F3; lại l&#x
E0; cả một c&#x
E2;u chuyện d&#x
E0;i trớ tr&#x
EA;u v&#x
E0; đầy hiểm độc được giấu nhẹm đi qua v&#x
E0;i trang giấy.

C&#x
F4;ng ch&#x
FA;a ngủ trong rừng thật ra kh&#x
F4;ng phải Aurora m&#x
E0; l&#x
E0; Ho&#x
E0;ng hậu - Taila. V&#x
E0; ho&#x
E0;ng tử lúc đ&#x
F3; cũng ch&#x
ED;nh l&#x
E0; nh&#x
E0; vua hiện tại, vua Setefan đầy anh tuấn v&#x
E0; kh&#x
ED; ph&#x
E1;i.

Kh&#x
E1;c với tin đồn rầm rộ b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i, vị vua đầy đ&#x
E1;ng k&#x
ED;nh v&#x
E0; thấu hiểu l&#x
F2;ng d&#x
E2;n ấy lúc c&#x
F2;n ở tuổi ni&#x
EA;n thiếu lại l&#x
E0; một ch&#x
E0;ng ho&#x
E0;ng tử đầy trăng hoa.

Trong một lần v&#x
EC; để thể hiện t&#x
E0;i săn bắn của m&#x
EC;nh với c&#x
E1;c ho&#x
E0;ng tử kh&#x
E1;c, Setefan đ&#x
E3; đi lạc v&#x
E0;o quần thể rừng kỳ b&#x
ED; gặp được Maleficent khi c&#x
F2;n trẻ.

Một c&#x
F4; g&#x
E1;i nhỏ kh&#x
F4;ng được ma mị quyến rũ như b&#x
E2;y giờ, d&#x
E1;ng vẻ đầy t&#x
F2; m&#x
F2; đối với thế giới b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i, ch&#x
ED;nh v&#x
EC; vậy qua một v&#x
E0;i c&#x
E2;u chuyện với kẻ trăng hoa, đ&#x
E3; dấy l&#x
EA;n mê mẩn muốn kh&#x
E1;m ph&#x
E1; của b&#x
E0;.

Setefan dụ dỗ dẫn Maleficent ra b&#x
EA;n kia h&#x
E0;ng tua nhọn, để b&#x
E0; bít giấy đi cặp sừng nhỏ tr&#x
EA;n đầu. Đưa b&#x
E0; đi thăm th&#x
FA; thật nhiều nơi vào vương quốc.

Biết được sức mạnh c&#x
F9;ng năng lực kỳ diệu của Maleficent. Setefan lợi dụng n&#x
F3; để chiếm hảo cảm của vua lúc đ&#x
F3; hơn c&#x
E1;c ho&#x
E0;ng tử kh&#x
E1;c. Từ chiến sự mang lại đến l&#x
F2;ng d&#x
E2;n, với đầu &#x
F3;c đầy mưu m&#x
F4; c&#x
F9;ng những chi&#x
EA;u b&#x
E0;i l&#x
F4;i k&#x
E9;o dụ dỗ. Setefan đ&#x
E3; đạt th&#x
E0;nh mong muốn muốn.

Maleficent cũng nhờ v&#x
E0;o đặc quyền m&#x
E0; Setefan ban cho, khắp nơi đều vui vẻ hưởng thụ kh&#x
E1;m ph&#x
E1;. Hồn nhi&#x
EA;n th&#x
ED;ch th&#x
FA;...

Sau đ&#x
F3; một thời gian ngắn, Setefan sắp kế vị, muốn đưa Maleficent l&#x
EA;n l&#x
E0;m ho&#x
E0;ng hậu c&#x
F3; &#x
FD; định muốn điều khiển con rối sở hữu sức mạnh lớn n&#x
E0;y.

Hiển nhi&#x
EA;n khi đ&#x
F3; Maleficent c&#x
F2;n kh&#x
F4;ng mấy quan t&#x
E2;m đến chuyện n&#x
E0;y. Setefan n&#x
F3;i họ l&#x
E0; bạn v&#x
E0; b&#x
E0; sẽ được vui chơi m&#x
E3;i m&#x
E3;i ở nơi n&#x
E0;y. Maleficent cũng kh&#x
F4;ng để &#x
FD;, cứ như vậy định ra.

V&#x
EC; kh&#x
F4;ng muốn mọi người biết b&#x
ED; mật về Ti&#x
EA;n Hắc &#x
C1;m, Setefan đ&#x
E3; giấu nhẹm đi b&#x
E0;, chỉ cho người b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i biết rằng m&#x
EC;nh đ&#x
E3; kết h&#x
F4;n.

Sau lúc l&#x
EA;n l&#x
E0;m vua, Setefan ra sức củng cố thực lực, mở rộng quan liêu hệ với c&#x
E1;c qu&#x
FD; tộc.

Trong 1 lần đi săn, ngược lại v&#x
E0; c&#x
E1;ch xa quần thể rừng của Maleficent, nh&#x
E0; vua bất ngờ lạc bước v&#x
E0;o t&#x
F2;a l&#x
E2;u đ&#x
E0;i v&#x
E0; ph&#x
E1;t hiện Talia đang nằm ngủ tr&#x
EA;n giường. Setefan đ&#x
E3; tê mê m&#x
EA; n&#x
E0;ng, m&#x
E1;i t&#x
F3;c v&#x
E0;ng &#x
E1;nh kim &#x
F3;ng &#x
E1;nh như &#x
E1;nh b&#x
EC;nh minh. Khu&#x
F4;n mặt ng&#x
E2;y ng&#x
F4; đầy vào s&#x
E1;ng.V&#x
EC; gọi m&#x
E3;i kh&#x
F4;ng dậy v&#x
E0; kh&#x
F4;ng thể kiềm chế bản th&#x
E2;n trước nhan sắc của c&#x
F4; g&#x
E1;i trẻ n&#x
EA;n nh&#x
E0; vua đ&#x
E3; cưỡng hiếp n&#x
E0;ng trước khi bỏ đi cù về cung điện.

Một th&#x
E1;ng sau, một đo&#x
E0;n sứ giả đến muốn nh&#x
E0; vua chịu tr&#x
E1;ch nghiệm với đứa bé trong bụng c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a nước họ v&#x
EC; người đ&#x
E3; x&#x
E2;m phạm n&#x
E0;ng. Bằng chứng l&#x
E0; khăn tay mang giấu ấn ho&#x
E0;ng tộc c&#x
F9;ng quốc hiệu tr&#x
EA;n người Setefan đ&#x
E3; đ&#x
E1;nh rơi ở đ&#x
F3;.

Taila bị cưỡng hiếp lại kh&#x
F4;ng hề c&#x
F3; ch&#x
FA;t o&#x
E1;n hận n&#x
E0;o đối với Setefan, ngay khi chạm mắt tới &#x
E1;nh nh&#x
EC;n đầu ti&#x
EA;n của Setefan, khu&#x
F4;n mặt anh tuần ngời ngời ấy Taila đ&#x
E3; rung động.

Trước đ&#x
F4;i mắt ngọt ng&#x
E0;o tội nghiệp của Taila, Setefan ngủi l&#x
F2;ng, cảm nhận được dư vị trước đ&#x
F3;. So s&#x
E1;nh với một vị ho&#x
E0;ng hậu kh&#x
F4;ng thể đem ra ngo&#x
E0;i tốt đi đ&#x
E2;u cho mọi người ca th&#x
E1;n th&#x
EC; Taila quả l&#x
E0; một sự lựa chọn tốt hơn.

Maleficent kh&#x
F4;ng th&#x
ED;ch hợp l&#x
E0;m ho&#x
E0;ng hậu của hắn ta.

Vậy l&#x
E0; bất chấp, hắn mặc kệ Maleficent nghĩ thế n&#x
E0;o, nhất quyết muốn đưa Taila l&#x
EA;n l&#x
E0;m ho&#x
E0;ng hậu.

Một thời gian sau khoản thời gian l&#x
E0;m ho&#x
E0;ng hậu ở vương quốc n&#x
E0;y, Maleficent cũng biết nghĩa của n&#x
F3; l&#x
E0; g&#x
EC;, cũng đ&#x
E3; hiểu nhiều hơn mọi chuyện ở đ&#x
E2;y. B&#x
E0; bắt đầu cảm thấy ch&#x
E1;n nản v&#x
E0; muốn rời đi.

Maleficent thấy Setefan vui vẻ, b&#x
E0; coi như đ&#x
E2;y l&#x
E0; m&#x
F3;n qu&#x
E0; trả ơn người đ&#x
E3; dẫn đường mang đến b&#x
E0; biết về thế giới b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i. Một qu&#x
E3;ng thời gian m&#x
E0; cả nhì người đều thoả m&#x
E3;n được si muốn của nhau. Maleficent quyết định đồng &#x
FD;, t&#x
E1;c th&#x
E0;nh đến Setefan, xoay lại khu rừng kia, nơi đ&#x
F3; mới l&#x
E0; nh&#x
E0; của b&#x
E0;. Mặc d&#x
F9; thật sự c&#x
F3; ch&#x
FA;t tiếc nuối...

Setefan sau khoản thời gian hay tin lại nổi l&#x
F2;ng tham, một nhỏ rối quan tiền trọng như vậy đối với hắn, l&#x
E0;m sao m&#x
E0; hắn bỏ qua được.

Đ&#x
EA;m trước lúc Maleficent rời đi, Setefan kể hết mọi chuyện đến Taila.

Taila biết chuyện lại mang lại rằng Maleficent &#x
ED;ch kỷ, chỉ nghĩ đến bản th&#x
E2;n, muốn l&#x
E0;m như vậy để Setefan cảm thấy luyến tiếc kh&#x
F4;ng qu&#x
EA;n được b&#x
E0; ta.

Ng&#x
E0;y h&#x
F4;m sau, bọn họ l&#x
EA;n kế hoạch, trước lúc Maleficent đi dụ dỗ b&#x
E0; v&#x
E0;o c&#x
E1;i bẫy bọn họ giăng sẵn.

Với khu&#x
F4;n mặt ng&#x
E2;y thơ, Taila n&#x
F3;i với Maleficent muốn b&#x
E0; gi&#x
FA;p n&#x
E0;ng ta c&#x
F3; tởm nghiệm vào đ&#x
E1;m cưới, mời người v&#x
E0;o uống một t&#x
E1;ch tr&#x
E0; tiếp chuyện. Nh&#x
E2;n l&#x
FA;c Maleficent kh&#x
F4;ng ch&#x
FA; &#x
FD; liền tấn c&#x
F4;ng từ tứ ph&#x
ED;a.

Nhờ v&#x
E0;o điểm yếu hiếm hoi Setefan biết được, lấy đi đ&#x
F4;i c&#x
E1;nh của Maleficent l&#x
E0;m thuy&#x
EA;n giảm hơn nửa sức mạnh của b&#x
E0;.

Maleficent vào hỗn loạn c&#x
F9;ng sự đau đớn bởi vết thương sau lưng. Phẫn hận nh&#x
EC;n đ&#x
E1;m người ph&#x
ED;a sau c&#x
F9;ng đ&#x
F4;i c&#x
E1;nh đang bị giam cầm của m&#x
EC;nh chạy trốn về ph&#x
ED;a khu rừng.

Cho rằng Maleficent sẽ kh&#x
F4;ng bỏ qua đến bọn họ. Một thời gian sau b&#x
E0; ta c&#x
F3; thể tảo lại trả th&#x
F9;. Họ dấy l&#x
EA;n tin đồn cả vào v&#x
E0; ngo&#x
E0;i c&#x
E1;c nước l&#x
E1;ng giềng biết Ti&#x
EA;n Hắc &#x
C1;m sẽ sở hữu lại xui xẻo v&#x
E0; nguyền rủa bất cứ ai n&#x
F3; gặp được. Khiến ai lấy đều căm th&#x
F9; Maleficent.

Ng&#x
E0;y m&#x
E0; Taila l&#x
E2;m s&#x
E0;ng, kh&#x
F4;ng phải một m&#x
E0; l&#x
E0; tuy vậy sinh, một phái mạnh một nữ. Bịt đậy đứa con trai nối nghiệp, tung tin ho&#x
E0;ng hậu ra đời l&#x
E0; một c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a duy nhất, đ&#x
E1;ng qu&#x
FD; của bọn họ.

Mở tiệc thật lớn mời c&#x
E1;c sứ giả, thậm ch&#x
ED; l&#x
E0; c&#x
E1;c b&#x
E0; ti&#x
EA;n đỡ đầu, mục đ&#x
ED;ch l&#x
E0; để Maleficent biết v&#x
E0; lấy c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a ra l&#x
E0;m bia chắn. Nếu sau n&#x
E0;y c&#x
F4;ng ch&#x
FA;a gả đi vương quốc n&#x
E0;o, &#x
ED;t nhất bọn họ c&#x
F3; thể lấy l&#x
FD; vì chưng hợp lực để đối ph&#x
F3; với ph&#x
F9; thuỷ.

Hoặc l&#x
E0; để sau t&#x
EC;nh huống xấu nhất đồng quy v&#x
F4; tận, bọn họ vẫn c&#x
F3; thể chiến thắng Maleficent một chầu lớn nhờ v&#x
E0;o ho&#x
E0;ng tử nhỏ họ đậy đậy kia.

Kế hoạch đều đ&#x
E3; đi tới bước đầu ti&#x
EA;n, nhưng kh&#x
F4;ng nghĩ tới Maleficent lại biết được tất cả. C&#x
F2;n thoải m&#x
E1;i đến sỉ nhục bọn họ một vố lớn. Sứ giả c&#x
F9;ng c&#x
E1;c ti&#x
EA;n đều kh&#x
F4;ng muốn th&#x
E2;n thiết giỏi kết giao với nước họ nữa....

Lẽ ra từ đầu, Aurora sẽ bị ban ph&#x
E1;t lời nguyền sẽ kh&#x
F4;ng tỉnh lại v&#x
E0;o năm 18 tuổi, ch&#x
ED;nh l&#x
E0; tuổi m&#x
E0; Maleficent mất đi đ&#x
F4;i c&#x
E1;nh.

Nhưng theo một t&#x
EC;nh huống cuồng nhiệt n&#x
E0;o đ&#x
F3; của Natsu. Maleficent đ&#x
E3; núm đổi.... Lộ ra sự thật đen tối đằng sau.

Hệ thống ban đầu cũng t&#x
ED;nh nhắc nhở, nhưng thấy Natsu ở cạnh Maleficent tiện mang đến nhiệm vụ n&#x
EA;n triệt để bỏ qua lu&#x
F4;n.

Người sắp tới phải ngủ ly b&#x
EC; - Natsu đ&#x
E3; xem chấm dứt cốt truyện: "..."

Maleficent từ đằng sau bụi hoa tử đằng đi ra, thấy Natsu &#x
EA;m &#x
E1;i nằm trong rổ nhỏ l&#x
F3;t chăn đ&#x
E3; tỉnh. Khu&#x
F4;n mặt đầy chế nhạo n&#x
F3;i.

"Tr&#x
F4;ng cũng ra g&#x
EC; đấy, để xem lớn l&#x
EA;n ngươi th&#x
E0;nh c&#x
E1;i dạng g&#x
EC;. Nếu giống như người phụ vương cặn b&#x
E3; c&#x
F9;ng người mẹ ngu dốt của ngươi. Ta ch&#x
ED;nh l&#x
E0; người b&#x
F3;p chết ngươi đầu ti&#x
EA;n."

Natsu nhăn mặt, trừng mắt nh&#x
EC;n Maleficent đầy chiến &#x
FD;.

C&#x
F2;n chưa biết lớn l&#x
EA;n ai thắng đ&#x
E2;u.

Cuộc đời n&#x
E0;y, b&#x
E0; chị Erza l&#x
E0; qu&#x
E1; đủ rồi!!

"Aurora, ha ha.... C&#x
E1;i t&#x
EA;n xấu thật! Nghe giả tạo y như mẹ ngươi, rất ngứa tai đấy. Đổi đi, ta sẽ cho ngươi một c&#x
E1;i t&#x
EA;n kh&#x
E1;c. Nh&#x
EC;n đ&#x
F4;i mắt n&#x
E0;y của ngươi, lớn l&#x
EA;n l&#x
E0; biết chả phải th&#x
E0;nh phần ngoan ngo&#x
E3;n nghe lời g&#x
EC; rồi...." Maleficent kh&#x
F4;ng ngần ngại đ&#x
E1;nh gi&#x
E1;.

"Ta sẽ đặt mang đến ngươi c&#x
E1;i t&#x
EA;n thuỳ mị nết mãng cầu ch&#x
FA;t, mấy b&#x
E0; ti&#x
EA;n qu&#x
E8;n kia cũng ban phước cho ngươi rồi nhỉ? G&#x
EC; m&#x
E0; xinh đẹp, may mắn..." hơi dừng lại một ch&#x
FA;t.

"May mắn sao? Lucky..... Lucy..... Cũng được chứ nhỉ?"

Natsu kịch liệt gi&#x
E3;y giụa phản đối. Luxubu rồi đến c&#x
E1;i hệ thống kia.... đủ lắm rồi!!!

"Lucy, ng&#x
F4;i sao v&#x
E0;ng may mắn s&#x
E1;ng rực giữa bầu trời đ&#x
EA;m." vừa n&#x
F3;i vừa nh&#x
EC;n Natsu: "Lại c&#x
F2;n xinh đẹp...."

Đối với d&#x
E1;ng vẻ quằn quại của Natsu ho&#x
E0;n to&#x
E0;n kh&#x
F4;ng để &#x
FD;.

"Lucybelle! Quyết định vậy đi."

Natsu: "..."

Chắc chắn l&#x
E0; mưu đồ, kh&#x
F4;ng thể n&#x
E0;o tr&#x
F9;ng hợp như vậy được!

Sở hữu thú vui rạng rỡ cùng vẻ rất đẹp thánh thiện, ngọt ngào, người đẹp kỹ năng sinh năm 1998 Elle Fanning hứa hẹn sẽ có tác dụng thổn thức bao nhỏ tim khán giả và khuynh đảo màn bạc đãi tháng 10 cùng với 2 bộ phim truyện cùng ra mắt khán giả vn vào tuần tới: Tiên Hắc Ám 2 và Chuyện ngày mưa sinh sống New York.


*

Từng chỉ được nhớ tới như dòng bóng của cô ý chị đầy tài năng Dakota Fanning, cho đến tận hiện nay Elle Fanning vẫn liên tiếp nỗ lực không hoàn thành nghỉ nhằm rồi thừa trội hơn hết chị gái về cả nhan sắc cũng như tài năng, mỗi bước khẳng định phiên bản thân trên chặng đường nghệ thuật của mình.

*

2019 quả thực là một trong năm đáng nhớ của Elle. Tháng 5 năm nay, fan đẹp sinh năm 1998 được chọn làm thành viên ban giám khảo tại tiệc tùng, lễ hội phim Cannes lần thiết bị 72, bên cạnh đó cũng đổi mới giám khảo trẻ em tuổi độc nhất trong lịch sử hào hùng của tiệc tùng, lễ hội phim gianh giá này. Cũng trong thời gian 2019, Elle Fanning gia nhập 2 phim điện ảnh duy nhất là Tiên Hắc Ám 2 (tựa tiếng Anh: Maleficent: Mistress of Evil) và Chuyện ngày mưa làm việc New York (tựa giờ Anh: A Rainy Day in New York) và gần như sẽ được ra mắt tới khán giả Việt từ thời điểm ngày 18/10 tới đây. Dù trong phương châm nào, đóng cặp với ai, Elle thực sự xứng danh với danh hiệu “cô người vợ kẹo ngọt” của điện hình ảnh tháng 10.

Sắm vai “Người đẹp ngủ trong rừng”, yêu cầu duyên với điệp báo Kingsman

*

Nối tiếp thành công của phần thứ nhất ra đôi mắt năm 2016, Elle Fanning liên tục quay trở về trong vai diễn “Người đẹp mắt ngủ trong rừng” Aurora vào Tiên Hắc Ám 2 (Maleficent). ở bên cạnh các “đàn chị” tăm tiếng như Angelina Jolie tuyệt Michelle Pfeiffer, góp phương diện trong danh sách bạn diễn của Elle còn có Harris Dickinson (người phụ trách vai diễn “điệp viên Kingsman” Conrad, phim The King’s Man ra mắt năm 2020) trong vai vị hôn phu của con gái – hoàng tử Phillip.

*

Trong phần 2 của Tiên Hắc Ám, Aurora thừa nhận lời ước hôn của Phillip, với cũng từ đây sự xung đột giữa hai quốc gia ma thuật và quả đât người hay bắt đầu. Dẫu biết phim sẽ không còn tập trung vào ái tình lãng mạn đầy trái ngang của nhì người, tuy nhiên Aurora với Phillip tiềm ẩn sẽ trở thành 1 trong các những hai bạn trẻ làm thổn thức bao con tim khán giả vào thời điểm tháng 10 này.

Đóng cặp thuộc trai đẹp mắt “Call me by your name” vào phim mới của đạo diễn Woody Allen

Cũng hồi tháng 10, Elle Fanning góp khía cạnh trong bộ phim tình cảm thơ mộng Chuyện ngày mưa sinh hoạt New York (A Rainy Day in New York) của giữa những đạo diễn xuất nhan sắc nhất cố kỷ trăng tròn – 21, Woody Allen. Phim chuyển phiên quanh mẩu truyện về hai bạn trẻ trẻ Gatsby (Timothée Chalamet) với Ashleigh (Elle Fanning) khi bọn họ đang với mọi người trong nhà lên chiến lược cho một kỳ nghỉ vào buổi tối cuối tuần lãng mạn sinh sống New York. Tuy thế những trận mưa rào sẽ phá lỗi mọi dự tính của cặp đôi, cùng rồi mọi người lại vô tình có được những cuộc gặp gỡ gỡ tình cờ, những hành trình dài phiêu giữ đầy ắp điều thú vị cho riêng bản thân mình…

*

Elle Fanning đóng vai Ashleigh. Sinh trưởng trong một mái ấm gia đình giàu có ở Arizona, miền tây-nam nước Mỹ một phần nào đó giúp cô trở thành một đàn bà tự do, vô bốn và to gan lớn mật mẽ. Ashleigh đã có dạy cưỡi ngựa, câu cá và nghịch golf. Cô thông minh, chỉn chu, nhưng điều nhưng mà Ashleigh thiếu chính là sự láu lỉnh của tuổi teen thành thị new york như Gatsby .

*

Bạn diễn của Elle vào phim là phái mạnh thơ nổi tiếng của chiếc phim tự do Hollywood Timothée Chalamet. Timothée Chalamet sinh năm 1995, bước đầu nghiệp diễn xuất từ năm 2012 với những vai diễn trong phim truyền ảnh Homeland, phim điện ảnh Men, Women và Children hay khôn xiết phẩm Interstellar của đạo diễn Christopher Nolan.

*

Nhưng phái mạnh diễn viên điển trai chỉ đích thực tỏa sáng sau khi tham gia Call Me By Your Name năm 2017 cùng trở thành fan trẻ độc nhất từng được đề cử Nam bao gồm xuất sắc duy nhất trong lịch sử vẻ vang Oscar, và hàng loạt các đề cử lớn nhỏ dại khác bao gồm Quả cầu Vàng, BAFTA, SAG…

*

Bên cạnh đó, trong phim, nhân thiết bị Ashleigh của Elle Fanning cũng sánh vai cùng “anh trai bạn sói Logan” Roland Pollard, nam giới tài tử Jude Law, và thậm chí còn còn vươn lên là tình địch của ca sĩ danh tiếng Selena Gomez. Tất cả khiến cho một nhiều giác tình thương đầy tinh vi nhưng cũng không thua kém phần và ngọt ngào và thú vị.

Dù là fan của Elle Fanning hay đối kháng thuần là một trong người thích xem phim, một người yêu điện ảnh, khán giả chắc chắn rằng khó rất có thể bỏ qua hai bộ phim truyền hình hấp dẫn bao gồm sự góp mặt của “cô thiếu phụ kẹo ngọt” mon 10 này.

Xem thêm: Các Phần Mềm Vẽ Trên Máy Tính Hiện Nay, Top Phần Mềm Vẽ Tranh Miễn Phí Tốt Nhất Năm 2022

Tiên Hắc Ám 2Chuyện ngày mưa ở New York thuộc được khởi chiếu bên trên toàn quốc từ ngày 18.10.2019.