Đặc nhiệm ngăn chặn 2 nhóm hỗn chiến

Đồng Nai
Phát hiện nay hai team thanh thiếu thốn niên có bom xăng, dao phóng lợn, mã tấu... Sẵn sàng hỗn chiến, công an đặc nhiệm đã vây bắt, ngăn chặn.

Bạn đang xem: 59 Mã Tấu Ý Tưởng


Manhinh20220822luc11131-6641-8454-1661142023.jpg?w=500&h=300&q=100&dpr=1&fit=crop&s=g39P1q
Kaoe-6wjz0w
Ot
Y7g" alt="*">