Trong quá trình thực hiện các công việc, đặc biệt là những người thường xuyên làm việc với Excel thì việc đổi chữ thường sang chữ in hoa trong Excel là một yêu cầu cơ bản. Vậy bạn có biết cách đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel bằng những thao tác và hàm đơn nhất chưa? Hãy cùng Unica khám phá thông qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Hàm đổi chữ hoa thành chữ thường trong excel

Trong quá trình học Excelthông thường sẽ có 3 hàm được sử dụng để chuyển từ chữ thường sang chữ in hoa và ngược lại.

- Hàm UPPER thực hiện chuyển từ chữ thường sang chữ hoa trong excel

- Hàm LOWER sử dụng để chuyển từ chữ in hoa thành chữ thường.

- Hàm PROPER giúp bạn chuyển từ chữ cái đầu tiên của mỗi từ ( các chữ cái còn lại trong từ sẽ viết thường).

Cùng Unica.vn đi tìm hiểu chi tiết sử dụng các hàm để chuyển từ chữ in hoa sáng chữ thường và ngược lại trong chuỗi bài viết tin học văn phòng nhé:

1. Cách đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng hàm

1.1. Cách đổi chữ thường thành chữ hoa bằng hàm
UPPER

Công thức hàm UPPER

Ví dụ: cổng thông tin đào tạo trực tuyến unica = CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN UNICA .

Hàm UPPER được sử dụng trong Excel để chuyển đổi tất cả các ký tự trong một chữ viết in thường sang tất cả ký tự in hoa.

Công thức hàm UPPER được thể hiện như sau: UPPER:= UPPER(text)

Trong đó: Textlà chuỗi văn bản trong đó có chữ thường mà bạn muốn biến đổi thành chữ hoa

Chức năng: Chuyển đổi tất cả các kí tự trong văn bản thành in hoa.

Áp dụng đối với Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

Vd: =UPPER(A1) (trong A1 chứa dòng CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN UNICA bạn muốn chuyển).

Cách chuyển chữ thường sang in hoa trong Excel

- Bước 1: Nếu bạn muốn chuyển đổi chữ, hãy mở bảng nội dung Excel nó chứa nội dung đó. Sau đó, tiếp tục soạn công thức =UPPER(ô trống chứa ký tự bạn muốn chuyển) ngay tại bất kỳ ô mà bạn muốn.

*

Cách đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng hàm - Hình 1

- Bước 2: Ấn nút “Enter”, kết quả của bảng Excel sẽ cho ra chữ thường sang chữ hoa.

*

Cách đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng hàm - Hình 2

Tiếp tục nhấn vào biểu tượng “chữ thập” bên phải của ô, sau đó kéo liên tục ấn chuột trái và kéo xuống các dòng dưới. Kết quả cho ra chữ thường chuyển sang chữ hoa như mong muốn.

*

Cách đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng hàm - Hình 3

1.2. Cách đổi chữ thường thành chữ hoa bằng hàm PROPER

Đối với cách này, bạn chỉ chuyển ký tự đầu tiên của chữ thường thành chữ hoa chứ không phải tất cả các ký tự trong cùng một chữ.

Công thức hàm Proper

Ví dụ: nguyễn văn anh = Nguyễn Văn Anh

Hàm Proper được sử dụng để chuyển ký tự đầu tiên trong một chữ thường sang ký tự đầu tiên in hoa.

Công thức hàm Proper được thể hiện nhưsau: PROPER:=PROPER(Text)

- Trong đó:Text là đối số chuỗi có ký tự đầu tiên trong mỗi từ sẽ được chuyển đổi thành chữ hoa và tất cả các ký tự còn lại được chuyển đổi thành chữ thường.

- Chức năng: Hàm PROPER trả về giá trị chuỗi / văn bản.

- Áp dụng đối với Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

Vd: =PROPER(A1) (trong A1 chứa dòng nguyễn văn anh).

Cách chuyển chữ thường sang chữ hoa trong Excel

- Bước 1:Nếu bạn muốn chuyển đổi chữ, hãy mở bảng nội dung Excel nó chứa nội dung đó. Sau đó, tiếp tục soạn công thức =PROPER(ô trống chứa ký tự bạn muốn chuyển) ngay tại bất kỳ ô mà bạn muốn.

*

Cách đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng hàm - Hình 4

- Bước 2: Ấn nút “Enter”, kết quả của bảng excel sẽ cho ra chữ hoa sang chữ thường.

*

Cách đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng hàm - Hình 5

Tiếp tục nhấn vào biểu tượng “chữ thập” bên phải của ô, sau đó kéo liên tục ấn chuột trái và kéo xuống các dòng dưới. Kết quả cho ra chữ thường chuyển sang chữ hoa như mong muốn.

*

Cách đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng hàm - Hình 6

1.3. Cách đổi chữ hoathành chữ thườngbằng hàm LOWER

Sử dụng hàm Lower với mục đích chuyển từchữ hoa thành chữ thường Excel.

Công thức hàm Lower

Ví dụ: nguyễn ngọc ánh hà = NGUYỄN NGỌC ÁNH HÀ

Hàm LOWERđược sử dụng để chuyển ký tự từ chữ in hoa sang chữthường.

Công thức hàm Lowerđược thể hiện nhưsau: LOWER:=LOWER(Text)

Vd: =PROPER(A1) (trong A1 chứa dòng nguyễn ngọcánh hà).

- Bước 1: Nhập công thức =LOWER(A2) vào trong ô bạn muốn hiển thị kết quả

*

Cách đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng hàm - Hình 7

- Bước 2: Ấn nút “Enter”, kết quả của bảng sẽ đổi chữ hoa thành chữ thường trong Excel

*

Cách đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng hàm - Hình 8

- Tiếp tục nhấn vào biểu tượng “chữ thập” bên phải của ô, sau đó kéo liên tục ấn chuột trái và kéo xuống các dòng dưới. Kết quả cho ra chữ in hoachuyển sang chữ thường như mong muốn.

*

Cách đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng hàm - Hình 9

Ngoài những ví dụ mà Unica đã cung cấp, nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết về cách đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel thông qua các hàm UPPER + LOWER + PROPER thì có thể tham khảo nội dung video bài giảng sau:

Hướng dẫn cách sử dụng hàm UPPER + LOWER + PROPER

2. Sử dụng Microsoft Word để thay đổi chữ thường/hoa trong Excel

Ngoài các công thức Excel, nếu bạn muốn chuyển chữ viết thường sang chữ viết hoa thì có thể sử dụng Microsoft Word

- Bước 1: Sử dụng “chuột trái” và Copy nội dung muốn chuyển đổi chữ thường sang chữ hoa trên File Excel. Sau đó dùng chuột phải hoặc dùng phím “Ctrl +V” để dán nội dung vào File Word.

*

Sử dụng Microsoft Word để thay đổi chữ thường/hoa trong Excel - Hình 1

- Bước 2: Sau khi bạn đã dán nội dung cần chuyển đổi sang File Word -> bôi chọn vảng vừa dán-> vào mục HOME ở góc bên trái màn hình trong Word ->Font ->Change Case (biểu tượng Aa ngay tại nhóm Font).

*

Sử dụng Microsoft Word để thay đổi chữ thường/hoa trong Excel - Hình 2

Tại mục Aa, bạn có thể chọn 1 trong 5 cách chuyển đổi như sau:

- Sentence case: Chuyển ký tự đầu tiên trong một chữ thành ký tự in hoa. Ví dụ: unica= Unica

- lowercase: Chuyển tất cả ký tự trong một chữ in hoa thành chữ in thường. Ví dụ: UNICA= unica

- UPPERCASE: Chuyển tất cả các ký tự trong một chữ in thường sang tất cả thành ký tự in hoa. Ví dụ: unica= UNICA

- Capitalize Each Word: Chuyển ký tự đầu tiên nằm trong một chữ in thường thành ký tự in hoa. Ví dụ: học online unica = Học Online Unica

- t
OGGLE c
ASE:
Chuyển chữ cái đầu tiên trong một chữ thành in thường, còn lại các ký tự khác sẽ chuyển thành in hoa. Ví dụ: học online unica = hỌC o
NLINE u
NICA.

- Bước 3: sau khi chọn được định dạng như mong muốn, bạn dùng phím "Ctrl +V" dán vào trang tinh Excel là hoàn thành quy trình.

*

Sử dụng Microsoft Word để thay đổi chữ thường/hoa trong Excel - Hình 3

3. Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng Add-Ins

- Bước 1: Tải Add-in về máy và tiến hàng cài đặt.

- Bước 2: Mở File Excel, sau đó chọn File -> Option

*

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng Add-Ins - Hình 1

- Bước 3: Trong cửa sổ Excel Options, bạn chọn Add-ins -> Tiếp tục chọn Go.

*

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng Add-Ins - Hình 2

- Bước 4: Trong cửa sổ Add-Ins-> nhấn vào Browse.

*

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng Add-Ins - Hình 3

- Bước 5: Tìm đến vị trí tải File ở bước 1, sau đó bạn nhấnOpen. Tiếp theo nhấn Ok để thêm Add-insvào.

*

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng Add-Ins - Hình 4

- Bước 6: Dùng chuột bôi đen những ô cần cần chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+H để hoàn thành thao tác.

*

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng Add-Ins - Hình 5

4. Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel bằng phím tắt

Sau khi đã cài đặt Add-in, bạn có thể sử dụng các tổ hợp phím tắt dưới đây để thực hiện thao tác chuyển đổi giữa chữ hoa và chữ thường một cách nhanh chóng:

- Ctrl + Shift + H: Thực hiện viết hoa toàn bộ các chữ cái.

- Ctrl +Shift + T: Thực hiện chuyển tất cả các chữ cái thành chữ thường.

-Ctrl +Shift + K: Thực hiện viết hoa chữ cái đầu tiên và các chữ sau dấu cách.

- Ctrl + Shift + F: Chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên.

Với 6cách chuyển đổi chữ thường sang chữ hoa trong Excel, Unica hy vọng bạn có thể áp dụng ngay hôm nay để có thể phục vụ cho quá trình làm việc và học tập của mình. Bạn đọc muốn học Excel từ cơ bản đến nâng cao hãy đặt mua ngay sách Excel từ giảng viên uy tín tại Unica.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn các cách khác nhau để chuyển đổi chữ viết hoa thành viết thường và ngược lại, viết hoa chữ cái đầu tiên bằng hàm Excel hoặc VBA Macros và Microsoft Word


Hàm thay đổi cách viết hoa thành viết thường và ngược lại trong Excel:Sử dụng Microsoft Word để thay đổi viết hoa/viết thường trong Excel:

Hàm thay đổi cách viết hoa thành viết thường và ngược lại trong Excel:

Microsoft Excel có ba hàm đặc biệt để thay đổi cách viết hoa/viết thường. Chúng là UPPER, LOWER PROPER. Hàm UPPER cho phép bạn chuyển đổi tất cả chữ in thường thành chữ in hoa. Hàm LOWER cho phép bạn chuyển đổi tất cả chữ in hoa thành chữ in thường. Hàm PROPER giúp bạn viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ và các chữ cái khác trong từ được in thường.

Tất cả ba tùy chọn đều hoạt động trên cùng một nguyên lý, vậy nên tôi chỉ trình bày cách sử dụng một trong ba công thức trên. Hãy lấy hàm UPPER là một ví dụ.

Nhập công thức Excel

Chèn một cột phụ kế bên cột chứa nội dung bạn muốn chuyển đổi.

Chú ý. Bước này có thể thực hiện hoặc không. Nếu bảng của bạn không đủ lớn, bạn có thể sử dụng bất kỳ cột trống liền kề nào.

*

Gõ dấu “=” và hàm UPPER trong ô kế bên của cột mới (B3)Gõ tham chiếu ô phù hợp vào dấu ngoặc đơn sau tên hàm, ví dụ (C3)

Công thức của bạn sẽ trông như sau =UPPER(C3), C3 là ô ở cột gốc chứa nội dung cần chuyển đổi.

*


*

*

Nhấn Enter.

*

Như trong hình, nội dung của ô B3 đã được in hoa.

Sao chép công thức xuống các ô khác trong cột

Bây giờ bạn cần sao chép công thức sang các ô khác trong cột phụ.

Chọn ô tính chứa công thức.Di chuyển con chuột đến góc phải bên dưới ô được chọn đến khi hiển thị dấu thập màu đen.

*

Nhấn giữ chuột và kéo công thức dọc xuống các ô.Thả chuột.

*

Chú ý. Nếu bạn cần điền công thức vào tất cả các ô đến cuối bảng, bạn có thể bỏ bước 5-7 và chỉ cần nhấn đúp chuột vào fill handle (fill handle là ô vuông nhỏ ở góc dưới, bên phải khi bạn chọn một ô hoặc một vùng dữ liệu)

Xóa cột phụ

Như vậy, bạn đã có hai cột chứa dữ liệu giống nhau. Giả sử rằng bạn chỉ muốn chừa lại một cột, hãy sao chép các giá trị từ cột phụ sau đó xóa nó.

Chọn các ô tính chứa công thức và nhấn Ctrl + C để sao chép.

*

Nhấp phải vào ô tính đầu tiên trong cột gốc.Nhấn vào biểu tượng Values dưới Paste Options trong danh sách tùy chọn.

*

Vì bạn chỉ cần giá trị văn bản, hãy chọn tùy chọn này để tránh lỗi công thức.

Nhấp phải vào cột phụ và chọn Delete...Chọn Entire column trong hộp thoại Delete và nhấn OK.

*

Và đây là kết quả:

*

Nếu bạn chưa hiểu rõ các ví dụ trên thì tôi khuyên bạn nên đọc bài viết này trước nhé: Hướng dẫn cách sử dụng hàm UPPER trong Excel. Sau khi đã hiểu nguyên tắc hoạt động của hàm thì hãy quay lại bài này nhé!

Sử dụng Microsoft Word để thay đổi viết hoa/viết thường trong Excel:

Nếu bạn không muốn sử dụng công thức, bạn có thể sử dụng lệnh đặc biệt để thay đổi viết hoa/viết thường trong Word.

Chọn vùng dữ liệu bạn muốn chuyển đổi.Nhấn Ctrl + C và nhấp phải vào vùng đã chọn, chọn tùy chọn Copy từ danh sách tùy chọn.

*

Mở trang Word mới.Nhấn Ctrl + V hoặc nhấp phải chuột vào trang trống và chọn Paste.

*

Bảng Excel bây giờ hiển thị trong bảng Word.

Bôi đen nội dung bạn muốn chuyển đổi trong bảng.Di chuyển đến nhóm Font ở thẻ HOME và nhấp vào biểu tượng Change Case.Chọn một trong 5 trường hợp sau từ danh sách tùy chọn.

*

Chú ý. Bạn cũng có thể chọn phần nội dung rồi nhấn Shift + F3 đến khi nội dung hiển thị theo đúng ý bạn. Sử dụng phím tắt chỉ có thể chuyển đổi thành in hoa, in thường hoặc viết hoa chữ cái đầu tiên.

*

Bây giờ bạn chỉ cần sao chép bảng dữ liệu và dán nó qua Excel.

Xem thêm: Đăng Ký Gói 3G Của Vinaphone, Bảng Giá Cước Dịch Vụ Mobile Internet

*

Chuyển đổi viết hoa/viết thường bằng VBA macro

Bạn cũng có thể sử dụng Macro VBA để thay đổi trong Excel 2010/2013. Tôi sẽ không hướng dẫn lại cách chèn và chạy mã VBA trong Excel vì nó đã được mô tả chi tiết trong những bài viết trước. Tôi chỉ trình bày Macro mà bạn có thể sao chép và dán vào mã Module.

Nếu bạn muốn chuyển đổi văn bản sang chữ hoa, bạn có thể sử dụng VBA Macro sau đây: