... UNIT TEST PRONUNCIATION Choose the word that has main stress placed differently from the others a illiterate b eradicate c voluntary d minority I 2 II A 10 11 12 13 14 15 B 16 17 18 19 20 21 ... school UNIT TEST I PRONUNCIATION A Choose the word that has main stress placed differently from the others a voluntary b orphanage c comfortable d advantage II A 10 11 12 13 14 15 B 16 17 18 19 20 ... Competitions _ 10 I am pleased to _ the winner of the final competition It"s Group B 11 After convincing myself that the result didn"t matter, I felt oddly _ when we lost d disappointed 12 With...

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 6 lưu hoằng trí


*

... live C is D are UNIT Chọn đáp án số A, B , C , D 66 This is Nga school is big A His B Her C Your D She 67 That is house A Long B Long’s C he D Long is 68 Is Phong’s school the ... vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going to visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba and his friends going to have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... D longest 166 The Mekong River is _than the Red River A long B longer C longest D the longer 167 Ho Chi Minh has a _of 3.5 million A city B capital C population D country 168 Hanoi is...
*

*

... 5.30 am Where you live? 5. _ e I am in grade 6 What is this? 6. _ f We have English and Math Is your school small? 7. _ g I live in Giang Thanh What we have today? 8. _ h Yes, it is ... there by motorbike On Sundays, my sister and I (6) _ games and listen (7) music I always (8) _ my homework after dinner C GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ LẺ I (2 điểm), câu trả lời ... …………….pictures in the album 16 He would like …………….banana 1/ any 2/ any 3/ an 4/ any 5/ some 6/ an 7/ some 8/ some 9/ an 10/ a 11/ some 12/ an 13/ any 14/ some 15/ any 16/ a III Fill many or much...
*

*

... explain it again Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | 30 www.minh-pham.info A: There’s a new girl at school call Susan B: You invite her to our class Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | 31 www.minh-pham.info ... are (9) _ from distance, they look like moving (10) _ Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | 26 www.minh-pham.info UNIT 6: OUR TET HOLIDAY I Find the word which has a different sound in the ... convenient D comfortable 15 the second turning the right Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | 18 www.minh-pham.info 16 17 18 19 20 A Take – in B Take – on C Get – in D Get – on The map ...
... , C , D 66 This is Nga school is big A His B Her C Your D She 67 That is house A Long B Long’s C he D Long is 68 Is Phong’s school the country ? A on B in C at D to 69 class ... vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going to visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba and his friends going to have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... D longest 166 The Mekong River is _than the Red River A long B longer C longest D the longer 167 Ho Chi Minh has a _of 3.5 million A city B capital C population D country 168 Hanoi is...
... Unit 1: BACK TO SCHOOL Lesson 1:A Friends A1,A3 (page 10 and 12) 1.Listen New words • Nice ( adj ) • Again ( adv ) • See (v) • Meet (v) • Classmate (n) Model sentence: • Nice to see/ ... (7A) • So am I/ I am, too • How are you? Answer key: a) What is the new girl’s name? - Her name’s Hoa b) What class is she in? - She is in class 7A c) Who is also in class 7A? - Nam is also in class ... 7A? - Nam is also in class 7A 3 Listen S1: Good morning My name’s Tan afternoon S2: Nice to meet you, Nga My name’s Nam see Are you a new student? S1: Yes I’m in class 7A S2: Oh, so am I Homework:...
... years old Danh từ số ít, số nhiều I Cách thành lập danh từ số nhiều: - Thơng thường danh từ số nhiều có thêm S cuối a book ( sách) books ( sách) a table ( bàn ) tables ( bàn ) - Những danh từ tận ... boy boys ( cậu bé ) - Danh từ tận f fe, ta đổi f fe thành v sau thêm es vào a knife knives ( dao) ; a leaf leaves ( lá) - Danh từ tận ngun âm o đứng trước phụ âm ta thêm es vào a potato potatoes ... bò ) II Cách phát âm: Cách phát âm danh từ tận s, es • Chữ s phát âm /s/ danh từ cso âm tận là: k, f, p, t, th /s/: Books , streets • Chữ s phát âm /iz/ danh từ có tận chữ cái: s, x, sh, ch,...
... beefburgers in paper bags K popular throughout the world.In  1……………2………………3…………… 4………………5………………… 6 …………… 7…………….8…………….9…………….10……………… 11……………… V Make meaningful sentences using the following cues: ... six everyday He (5) _ television in the evening Today is Sunday We are at home, and we are (6) our house We are working and (7) We (8) having a good time at home II ... This film is more interesting than that one →That film is Our school has 160 0 students → There are ………………… VI Read the passage and decide if the statements are True...
... morning E – BÀI TẬP CẢ NĂM & HSG 11 We ( ) aerobics twice a week 12 I often ( go ) for a walk in the park in the evening 26 What your sister (do) next week ? _ She ‘s going to Điền vào chỗ ... Ten thousand dongs D There is a kilo 56 UNIT 14 E – BÀI TẬP CẢ NĂM & HSG 145 _are you going to this summer vacation ? A When B Where C What D When 1 46 She is going to stay her aunt and ... Nam’s sister swim ? What does Nam’s sister ? Can she sing ? 16 Viết lại câu giữ ngun nghĩa ban đầu : Hoa is tall E – BÀI TẬP CẢ NĂM & HSG Hoa isn’t He often walks to school He often...
Từ khóa: đáp án bài tập tiếng anh lớp 6dap an bai tap tieng anh lop 6dap an bai tap tieng anh lop 6 mai lan huongbài tập tiếng anh lớp 6 lưu hoằng trcách giải bài tập tiếng anh lớp 6 lưu hằng tríbài tập tiếng anh lớp 9 lưu hoằng trígiai bai tap tieng anh lop 8 luu hoang tribai tap tieng anh lop 8 luu hoang trisach bai tap tieng anh lop 7 luu hoang trigiai bai tap tieng anh lop 7 luu hoang triđáp án bài tập tiếng anh lớp 10 của mai lan hươngđáp án bài tập tiếng anh lớp 8đáp án bài tập tiếng anh lớp 7dap an bai tap tieng anh lop 10 mai lan huongphan dap an bai tap tieng anh lop 9 cua mai lan huong nam 2012Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học v
WF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấp
Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ long
Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùng
Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật
Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui ro
Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật
Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8 phân tích bài thơ tự tình 2

Bài tập tiếng Anh 6 Lưu Hoằng Trí được biên soạn với nhiều dạng bài tập nhằm giúp các em học sinh lớp 6 phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh qua 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Hôm nay, cya.edu.vn sẽ chia sẻ đến bạn đọc nội dung “Bài tập tiếng Anh 6 – Lưu Hoằng Trí . Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé!

Tổng quan về sách bài tập tiếng Anh 6 – Lưu Hoằng Trí

Bài tập Tiếng Anh 6 – Lưu Hoằng Trí (không đáp án) được sử dụng song song với chương trình học trong Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và được sự hợp tác của Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Person. Sách dành cho các em học sinh lớp 6 đã hoàn thành chương trình học Tiếng Anh lớp 3 – 4 – 5 ở bậc Tiểu học. Ngoài ra, sách Lưu Hoằng Trí 6 còn được nhiều giáo viên tin tưởng lựa chọn làm tài liệu tham khảo giảng dạy trong nhà trường.

Sách bao gồm một file Ebook và file đáp án sách Lưu Hoằng Trí lớp 6 đính kèm, sách giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao các kĩ năng viết (writting), đọc (reading), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như các điểm từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look…

Bài tập dành cho mỗi unit bài học trong Bài tập tiếng Anh 6 – Lưu Hoằng Trí bao gồm:

Phần A: Phonetics (Ngữ âm)Phần B: Vocabulary & Grammar (Từ vựng và ngữ pháp)Phần C: Speaking (Nói)Phần D: Reading (Đọc)Phần E: Writing (Viết)Test (gồm 80 câu hỏi kiểm tra và bài tập phát triển các kĩ năng trên)

Các bài “Test yourself” trong sách Bài tập tiếng Anh 6 Lưu Hoằng Trí sẽ giúp học sinh tự kiểm tra các nội dung kiến thức, đồng thời hỗ trợ rèn luyện đầy đủ 4 kỹ năng sau 3 unit bài học. Các bài tập được biên soạn trong sách Bài tập Tiếng Anh 6 (không đáp án) – Lưu Hoằng Trí đa dạng, phong phú, bám sát ngữ pháp, từ vựng và chủ đề trong sách giáo khoa “Tiếng anh 6”.

*
Nội dung trong sách Bài tập tiếng Anh 6 (không đáp án) – Lưu Hoằng Trí

Link tải sách bài tập tiếng Anh 6 Lưu Hoằng Trí

https://drive.google.com/drive/folders/1L7Fvcttgpo6RHL3m
Wb
Q4k4w6nc55lv
RE

Hướng dẫn lấy mã giải nén file:Bước 2: Tìm kiếm cụm từ: dịch vụ chuyển nhàBước 3: Vào trang web như hình bên dưới:

*

Video hướng dẫn lấy mã giải nén:

Mong rằng Bài tập Tiếng Anh 6 Lưu Hoằng Trí sẽ là một tài liệu học tập hữu ích và cũng là phương tiện hỗ trợ cho học sinh lớp 6 trong việc nâng cao trình độ Tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt và đạt được thành tích học tập như mong đợi.
Sách được biên soạn dựa theo chương trình học trong sách giáo khoa lớp 6 mới của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, nhằm giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao các kĩ năng viết (writting), đọc (reading), nghe (listening), nói (Speaking), kể cả từ vựng và ngữ pháp.

Xem thêm: Truy Cập Thư Mục Bằng Cmd (Command Prompt) Trên Win10/Win11, Mở Thư Mục Trong Command Prompt (Cmd)


File download gồm 1 Bài tập tiếng Anh 6 (không đáp án) - Lưu Hoằng Trí và 1 file đáp án sách Lưu Hoằng Trí lớp 6.