Văn hóa vn và Trung Quốc có tương đối nhiều nét tương đồng, nhất là trong giải pháp đặt tên. Các âm tiết giữa Trung và Việt cùng tương đương nhau nên việc dịch từ thương hiệu tiếng Việt lịch sự tiếng Trung khá dễ dàng dàng. Tiếp sau đây là bài viết cung cấp một trong những tên tiếng Trung phổ biến nhất. Hãy thuộc theo dõi nhé!
Bạn đang xem: Dịch tên tiếng trung sang tiếng anh

Dịch tên lịch sự tiếng Trung

Tên giờ Trung vần A

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ TrungPhiên Âm
Á
ÁiÀi
Anan
AnhYīng
ÁnhYìng
ẢnhYǐng
ÂnĒn
ẤnYìn
ẨnYǐn
Âu

Tên tiếng Trung vần B

Tên tiếng ViệtTên giờ TrungPhiên Âm
BA
BÁCHBǎi
BẠCHBái
BẢOBǎo
BẮCBěi
BANBān
BẢNBěn
BĂNGBīng
BẰNGFéng
BÁT八八
BẢY
BÍCH
BIÊNBiān
BÌNHPíng
BÍNHBǐng
BỐIBèi
BÙIPéi

Tên giờ Trung vần C

Tên tiếng ViệtTên tiếng TrungPhiên Âm
CAOGāo
CẢNHJǐng
CHÁNHZhèng
CHẤNZhèn
CHÂUZhū
CHIZhī
CHÍZhì
CHIẾNZhàn
CHIỂUZhǎo
CHINHZhēng
CHÍNHZhèng
CHỈNHZhěng
CHUẨNZhǔn
CHUNGZhōng
CHÚNGZhòng
CÔNGGōng
CUNGGōng
CƯỜNGQiáng
CỬUJiǔ

Tên giờ đồng hồ Trung vần D

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng TrungPhiên Âm
DANHMíng
DẠ
DIỄMYàn
DIỆP
DIỆUMiào
DOANHYíng
DOÃNYǐn
DỤC
DUNGRóng
DŨNGYǒng
DUYWéi
DUYÊNYuán
DỰ
DƯƠNGYáng
DƯỠNGYǎng

Tên tiếng Trung vần Đ

Tên giờ ViệtTên tiếng TrungPhiên Âm
ĐẠI
ĐÀOTáo
ĐANDān
ĐAMDān
ĐÀMTán
ĐẢMDān
ĐẠMDàn
ĐẠT
ĐẮCDe
ĐĂNGDēng
ĐẶNGDèng
ĐÍCH
ĐỊCH
ĐINHDīng
ĐÌNHTíng
ĐỊNHDìng
ĐIỀMTián
ĐIỂMDiǎn
ĐIỀNTián
ĐIỆNDiàn
ĐIỆPDié
ĐOANDuān
ĐÔDōu
ĐỖ
ĐÔNDūn
ĐỒNGTóng
ĐỨC

Tên tiếng Trung vần G

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ TrungPhiên Âm
GẤMJǐn
GIAJiā
GIANGJiāng
GIAOJiāo
GIÁPJiǎ

Tên giờ Trung vần H

Tên giờ ViệtTên giờ TrungPhiên Âm
HẠXià
HẢIHǎi
HÀNHán
HẠNHXíng
HÀOHáo
HẢOHǎo
HẠOHào
HẰNGHéng
HÂNXīn
HẬUhòu
HIÊNXuān
HIỀNXián
HIỆNXiàn
HIỂNXiǎn
HIỆPXiá
HIẾUXiào
HINHXīn
HOAHuā
HÒA
HÓAHuà
HỎAHuǒ
HỌCXué
HOẠCHHuò
HOÀI怀Huái
HOANHuan
HOÁNHuàn
HOẠNHuàn
HOÀNHuán
HOÀNGHuáng
HỒ
HỒNGHóng
HỢP
HỢIHài
HUÂNXūn
HUẤNXun
HÙNGXióng
HUYHuī
HUYỀNXuán
HUỲNHHuáng
HUYNHXiōng
HỨA許 (许)
HƯNGXìng
HƯƠNGXiāng
HỮUYou

Tên giờ Trung vần K

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ TrungPhiên Âm
KIMJīn
Jīn
KIỀU
Qiào
KIỆTJié
KHA
KHANGKāng
KHẢI啓 (启)
KHẢIKǎi
KHÁNHQìng
KHOA
KHÔIKuì
KHUẤT
KHUÊGuī
KỲ

Tên tiếng Trung vần L

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ TrungPhiên Âm
LẠILài
LANLán
LÀNHLìng
LÃNHLǐng
LÂMLín
LENLián
LỄ
LIMáo
LINHLíng
LIÊNLián
LONGLóng
LUÂNLún
LỤC
LƯƠNGLiáng
LY
Li

Tên giờ đồng hồ Trung vần M

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ TrungPhiên Âm
MẠC
MAIMéi
MẠNHMèng
MỊCHMi
MINHMíng
MỔPōu
MYMéi
MỸ

Měi

Tên giờ Trung vần N

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ TrungPhiên Âm
NAMNán
NHẬT
NHÂNRén
NHIEr
NHIÊNRán
NHƯ
NINHÉ
NGÂNYín
NGỌC

Tên giờ đồng hồ Trung vần P

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ TrungPhiên Âm
PHANFān
PHẠMFàn
PHIFēi
PHÍFèi
PHONGFēng
PHONGFēng
PHÚ
PHÙ
PHƯƠNGFāng
PHÙNGFéng
PHỤNGFèng
PHƯỢNGFèng

Tên tiếng Trung vần Q

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ TrungPhiên Âm
QUANGGuāng
QUÁCHGuō
QUÂNJūn
QUỐCGuó
QUYÊNJuān
QUỲNHQióng

Tên giờ Trung vần S

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ TrungPhiên Âm
SANGshuāng
SÂMSēn
SẨMShěn
SONGShuāng
SƠNShān

Tên giờ Trung vần T

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ TrungPhiên Âm
TẠXiè
TÀICái
TÀOCáo
TÂNXīn
TẤNJìn
TĂNGCéng
THÁItài
THANHQīng
THÀNHChéng
THÀNHChéng
THÀNHChéng
THẠNHShèng
THAOTáo
THẢOCǎo
THẮNGShèng
THẾShì
THIShī
THỊShì
THIÊMTiān
THỊNHShèng
THIÊNTiān
THIỆNShàn
THIỆUShào
THOAChāi
THOẠIHuà
THỔ
THUẬNShùn
THỦYShuǐ
THÚYCuì
THÙYChuí
THÙYShǔ
THỤYRuì
THUQiū
THƯShū
THƯƠNGCāng
THƯƠNGChuàng
TIÊNXian
TIẾNJìn
TÍNXìn
TỊNHJìng
TOÀNQuán
宿
TÙNGSōng
TUÂNXún
TUẤNJùn
TUYẾTXuě
TƯỜNGXiáng
TRANGZhuāng
TRÂMZān
TRẦMChén
TRẦNChén
TRÍZhì
TRINH貞 贞Zhēn
TRỊNHZhèng
TRIỂNZhǎn
TRÚCZhú
TRUNGZhōnkg
TRƯƠNGZhāng
TUYỀNXuán

Tên giờ Trung vần U

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng TrungPhiên Âm
UYÊNYuān
UYỂNYuàn

Tên giờ đồng hồ Trung vần V

Tên giờ ViệtTên giờ TrungPhiên Âm
VĂNWén
VÂNYún
VẤNWèn
Wěi
VINHRóng
VĨNHYǒng
VIẾTYuē
VIỆTYuè
VƯƠNGWáng
VƯỢNGWàng
VIWéi
VYWéi

Tên tiếng Trung vần X

Tên tiếng ViệtTên tiếng TrungPhiên Âm
XÂMJìn
XUÂNChūn
XUYÊNChuān
XUYẾNChuàn

Tên giờ Trung vần Y

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ TrungPhiên Âm
Ý
YÊNĀn
YẾNYàn

300 tên Tiếng Trung phổ biến

Tên trong tiếng ViệtTên trong giờ TrungPhiên âm
ANan
ANHyīng
Á
ÁNHYìng
ẢNHYǐng
ÂNĒn
ẤNYìn
ẨNYǐn
BA
BÁCHBǎi
BẠCHBái
BẢOBǎo
BẮCBěi
BẰNGFéng
BÍCH
BIÊNBiān
BÌNHPíng
BÍNHBǐng
BỐIBèi
BÙIPéi
CAOGāo
CẢNHJǐng
CHÁNHZhèng
CHẤNZhèn
CHÂUZhū
CHIZhī
CHÍZhì
CHIẾNZhàn
CHIỂUZhǎo
CHINHZhēng
CHÍNHZhèng
CHỈNHZhěng
CHUẨNZhǔn
CHUNGZhōng
CHÚNGZhòng
CÔNGGōng
CUNGGōng
CƯỜNGQiáng
CỬUJiǔ
DANHMíng
DẠ
DIỄMYàn
DIỆP
DIỆUMiào
DOANHYíng
DOÃNYǐn
DỤC
DUNGRóng
DŨNGYǒng
DUYWéi
DUYÊNYuán
DỰ
DƯƠNGYáng
DƯƠNGYáng
DƯỠNGYǎng
ĐẠI
ĐÀOTáo
ĐANDān
ĐAMDān
ĐÀMTán
ĐẢMDān
ĐẠMDàn
ĐẠT
ĐẮCDe
ĐĂNGDēng
ĐĂNGDēng
ĐẶNGDèng
ĐÍCH
ĐỊCH
ĐINHDīng
ĐÌNHTíng
ĐỊNHDìng
ĐIỀMTián
ĐIỂMDiǎn
ĐIỀNTián
ĐIỆNDiàn
ĐIỆPDié
ĐOANDuān
ĐÔDōu
ĐỖ
ĐÔNDūn
ĐỒNGTóng
ĐỨC
GẤMJǐn
GIAJiā
GIANGJiāng
GIAOJiāo
GIÁPJiǎ
QUANGuān
HẠXià
HẢIHǎi
HÀNHán
HẠNHXíng
HÀOHáo
HẢOHǎo
HẠOHào
HẰNGHéng
HÂNXīn
HẬUhòu
HIÊNXuān
HIỀNXián
HIỆNXiàn
HIỂNXiǎn
HIỆPXiá
HIẾUXiào
HINHXīn
HOAHuā
HỎAHuǒ
HỌCXué
HOẠCHHuò
HOÀI怀Huái
HOANHuan
HOÁNHuàn
HOẠNHuàn
HOÀNHuán
HOÀNGHuáng
HỒ
HỒNGHóng
HỢP
HỢIHài
HUÂNXūn
HUẤNXun
HÙNGXióng
HUYHuī
HUYỀNXuán
HUỲNHHuáng
HUYNHXiōng
HỨA許 (许)
HƯNGXìng
HƯƠNGXiāng
HỮUYou
KIMJīn
KIỀUQiào
KIỆTJié
KHA
KHANGKāng
KHẢI啓 (启)
KHẢIKǎi
KHÁNHQìng
KHOA
KHÔIKuì
KHUẤT
KHUÊGuī
KỲ
LẠILài
LANLán
LÀNHLìng
LÃNHLǐng
LÂMLín
LENLián
LỄ
LIMáo
LINHLíng
LIÊNLián
LONGLóng
LUÂNLún
LỤC
LƯƠNGLiáng
LY
Li
MAIMéi
MẠNHMèng
MỊCHMi
MINHMíng
MỔPōu
MYMéi
MỸMěi
NAMNán
NHẬT
NHÂNRén
NHIEr
NHIÊNRán
NHƯ
NINHÉ
NGÂNYín
NGỌC
NGÔ
NGỘ
NGUYÊNYuán
NGUYỄNRuǎn
NỮ
PHANFān
PHẠMFàn
PHIFēi
PHÍFèi
PHONGFēng
PHÚ
PHÙ
PHƯƠNGFāng
PHÙNGFéng
PHỤNGFèng
PHƯỢNGFèng
QUANGGuāng
QUÁCHGuō
QUÂNJūn
QUỐCGuó
QUYÊNJuān
QUỲNHQióng
SANGshuāng
SÂMSēn
SẨMShěn
SONGShuāng
SƠNShān
TẠXiè
TÀICái
TÀOCáo
TÂNXīn
TẤNJìn
TĂNGCéng
THÁIZhōu
THANHQīng
THÀNHChéng
THẠNHShèng
THAOTáo
THẢOCǎo
THẮNGShèng
THẾShì
THIShī
THỊShì
THIÊMTiān
THỊNHShèng
THIÊNTiān
THIỆNShàn
THIỆUShào
THOAChāi
THOẠIHuà
THỔ
THUẬNShùn
THỦYShuǐ
THÚYCuì
THÙYChuí
THÙYShǔ
THỤYRuì
THUQiū
THƯShū
THƯƠNGChuàng
TIÊNXian
TIẾNJìn
TÍNXìn
TỊNHJìng
TOÀNQuán
宿
TÙNGōng
TUÂNXún
TUẤNJùn
TUYẾTXuě
TƯỜNGXiáng
TRANGZhuāng
TRÂMZān
TRẦMChén
TRẦNChén
TRÍZhì
TRINH貞 贞貞Zhēn
TRỊNH Zhèng
TRIỂNZhǎn
TRUNGZhōng
TRƯƠNGZhāng
TUYỀNXuán
UYÊNYuān
UYỂNYuàn
VĂNWén
VÂNYún
VẤNWèn
Wěi
VINHRóng
VĨNHYǒng
VIẾTYuē
VIỆTYuè
VƯƠNGWáng
VƯỢNGWàng
VIWéi
VYWéi
Ý
YẾNYàn
XÂMJìn
XUÂNChūn

Một số họ thịnh hành tại vn được dịch ra tiếng Trung

Tên trong giờ ViệtTên trong tiếng TrungPhiên âm giờ đồng hồ Trung
Lưuliú
Mạc
Maiméi
Nghiêmyán
Ngô
Nguyễnruǎn
Phanfān
Phạmfàn
Tạxiè
Tăngzēng
Thạchshí
Trầnchén
Triệuzhào
Trịnhzhèng
Trươngzhāng
Vănwén
Võ, Vũ
Tháicài
Phó
Tônsūn

Sau nội dung bài viết trên hy vọng bạn đã hiểu rằng tên tiếng Trung của người tiêu dùng là gì và biện pháp dịch thương hiệu tiếng Việt sang tiếng Trung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này. Hẹn chạm chán lại chúng ta trong các nội dung bài viết sau!

Sau 1 thời gian lần tìm tích cóp, bảng vần âm Trung-Anh giành riêng cho dịch tên tiếng Anh đã đồng ý hoàn thành. Khi đọc/dịch truyện thấy 1 thương hiệu tiếng Anh, chỉ việc tra tự với bảng chữ cái dưới đây sẽ thấy chữ cái tiếng Anh tương đương.Ví dụ:
Ví dụ sử dụng克劳迪娅
cần tra tên tiếng Anh克=c k ck ch ke kor ker劳=lo lau迪=di dy die娅=ya ia ea
Có thể thấy ngay tên ngơi nghỉ trên là: Claudia
Bảng chữ cái này có 313 từ với ta khẳng định đến 99% các từ giờ Anh khi đọc sẽ có. Về độ đúng mực của bảng chữ cái này, ta bảo vệ là 100%Chúc những lão đọc truyện vui vẻ, hy vọng nhiều tín đồ thích trò này
*

一=y丁=tin dine万=van wann东=to丝=ce se th s丹=de domain authority dan丽=lea ly li lie ry ri乌=oo乐=le lle lo re乔=jo jor geo 书=sh shu亚=a亨=hen亲=Kean什=sh shi仑=leon以=e伊=i e休=hu伦=ren len ron lan ne伯=b ber bon佐=zo佛=f fo ff佩=pe侃=kan依=y i ye 侬=non保=pa pau修=thew儿=le克=c k ông chồng ch ke kor ker 兰=ran lan lanne ren lann land兹=ze内=na ne凡=fan van vann vaine 凯=chae ky ke ka ca切=che列=le re利=ri ly ry li ley le 力=lli 加=ga努=nu nou劳=lo lau勒=le re l ne lor ler华=war wa ward南=nan 博=bo卜=b卡=ca ka cha卢=lu lo卫=vy厄=ha历=le口=ko古=gus可=xi史=S各=co吉=ji gi gy ky哈=hu ha har唐=do嘉=ga ca car图=to te地=de坎=can坦=than tan ten垃=la埃=e基=ch key ky ki塔=ta tha塞=se ce 士=ce夏=tia ziah char cia多=do to大=da re夫=ve vie ph f ff pher奇=chi ky ch quie chie奈=net奎=ckly奥=o妮=ny ni ne姆=m姬=kie gi威=wi vey娃=va娅=ya ia ea娜=na婷=ne宁=nin nine安=an anne ane宋=son宝=pau宾=byn bine bin密=mi me my寇=co富=f尔=l r il er le re尤=yo eu尹=e尼=ni ny ne ney nie山=xan sa崔=tri巴=ba布=b希=si ce thi bỏ ra shi sy xi帕=pa ppa帖=ther库=ku teo cu底=tes康=con廉=liam弗=f r弥=mi强=joh当=dam彼=pe得=ter d德=d de思=th恩=an en awn ann n悉=si愣=lon戈=go gau戴=da扎=za托=to拉=ra la ro lo拜=by拿=na提=ti摩=mo敏=ne文=vin ven wen van vyn斐=fae fer斑=bam斯=s se方=fon日=ge旺=wan昂=an yon昆=quen明=min易=i ie晒=shei普=p pe曼=man朗=ran ren rone 本=ben ban朱=ju jo来=ri杰=ja je ge林=line rin lin lyn果=go柏=be查=cha char chard柯=co cu根=gan格=g c ga ge ger桑=san xan than梅=me may梨=ri森=than son欣=ne欧=o歇=sha che步=b比=bi by bie汀=tine dine din tin汉=ha汤=to沃=wa沙=shu su sha sa xa治=rge rgi沽=g法=fa波=po泰=tay tai te ta ty泽=sa ze洛=lo ro派=pa pi per浦=pe海=he hey hei涅=nie ne温=wen win烈=re爱=e特=t te tre玛=ma珀=per珊=zanna xanne珍=je jane jea珠=rl理=ri li琦=ki琪=ki sy琳=ri re lin lyn leen rine line瑞=re ry ri rei瑟=e se th the ther thur璐=lu lou瓦=va wa甘=gan can ghan田=ten由=yu甸=den略=li登=den don白=beth皮=pie盖=ga gae督=rist破=po碧=bi by bie福=fo科=co ki chy稣=sus穆=mu mau笆=ba bar答=da筘=co米=my索=so约=jo纳=na ner nu nor维=ve vei vi wi绿=lot缇=ty ti罕=ham罗=ro lo美=me may my翁=um翠=tri tra翰=han hn考=co cou而=le耐=nai耶=je ye ier 肖=sha肯=ken can舒=shu良=lian艾=e ei a i y芘=pea芙=ve ph芬=phine phany phen芭=ba苏=so su zu英=in范=fan茅=mo茉=mo mau茜=si sy cey ci cy shee荷=ho莉=ri li rhi ry ly ley le莎=sha sa tha sho za莫=mo莱=ri ry rhy ly le la莲=le lin lene 菲=phi phy fi phe pho fe萝=ro lo lau萨=sa sar蒂=ti dy di te ty tie蒙=mon mone mond蓝=len蔗=ge蔡=cha蕾=re le ra la lay薇=wi ril vic西=ce se sey cy say đắm ci the they thy thi覃=tan詹=ja诺=no谢=che she谬=mu豪=rol贝=be ber费=fe贾=ja ju赛=se sy sha ce say sel 赫=her路=lu lou辛=cin cyn him达=da dar du迪=di dy die逊=son道=dou vị da邓=dun邦=ban邱=chior邵=shau都=do里=ri ry li金=kim gin gene门=men阑=ran阿=a隆=ron loane雅=a ya ja 雨=hu雪=sha shi she雯=wen雷=ly rey rei rel le re ray ra 霍=ho霞=sia露=ru lu韦=we wey顿=ton飞=phy马=ma mar鲁=ru rew roo鲍=bo麦=ma ngươi me默=me mer黛=d de di cey

TTV Translate - Ứng dụng convert truyện bên trên mobile
Xem thêm: Các rạp lotte cinema ở hà nội, lịch chiếu phim & giá vé rạp lotte cinema

Ta bổ sung cập nhật file vietphrase nhằm lão nào mong mỏi combine tiện lúc dịch với đọc k đề xuất mở file text. Phiên bản VP này chỉ dùng với Quick Translator vì hỗ trợ nhiều nghĩa của VP cho tra cứu. Định dạng của VP như sau