Khi bắt buộc chèn những cách làm toán học tập như dấu lớn hơn hoặc bằng, bé dại hơn hoặc bởi trong Word, Excel ta cần thực hiện công cầm Symbol.

Bạn đang xem: Dấu nhỏ hơn hoặc bằng trong word

Y_035953046.jpg" alt="*">