shrewish, bitchy, sharp-tongued là các phiên bản dịch hàng đầu của "đanh đá" thành giờ Anh. Câu dịch mẫu: Đôi mắt có cái quan sát bén nhọn đanh đá mà lại tôi không thích 1 chút nào ↔ and in her air there is a self-sufficiency without fashion, which I find intolerable.


*

*

Kojiki ko đề cập mang đến bà, nhưng mà Nihon Shoki tả lại bà là "cô của Thiên hoàng về phía họ nội, một người bọn bà đanh đá và thông minh, người có thể đoán trước tương lai" (tr.

Bạn đang xem: Đanh đá tiếng anh là gì


The Kojiki does not mention her, but the Nihon Shoki describes her as "the Emperor"s aunt by the father"s side, a shrewd & intelligent person, who could foresee the future" (tr.
9 Giô-suê cũng dựng 12 khối đá chính giữa sông Giô-đanh, tại nơi những thầy tế lễ khiêng cỗ áo Giao Ước đang đứng. + hồ hết khối đá ấy vẫn tồn tại đến ngày nay.
9 Joshua also phối up 12 stones in the middle of the Jordan at the place where the feet of the priests who carried the ark of the covenant stood,+ and the stones are there to this day.
17 cũng đều có một sự ghi nhớ không giống nữa: “Giô-suê cũng dựng mười nhì hòn đá thân sông Giô-đanh, tại chỗ chơn gần như thầy tế-lễ khiêng săng giao-ước đang đứng; những hòn đá ấy hãy còn sống đó cho đến ngày nay”.
17 A further memorial was in order: “There were also twelve stones that Joshua phối up in the middle of the Jordan on the standing place of the feet of the priests carrying the ark of the covenant, and they continue there until this day.”
Họ đem 12 khối đá từ giữa sông Giô-đanh theo số các chi phái của dân Y-sơ-ra-ên, đúng thật Đức Giê-hô-va đã hướng dẫn Giô-suê.
They took up 12 stones from the middle of the Jordan, just as Jehovah had instructed Joshua, to lớn correspond khổng lồ the number of the tribes of the Israelites.
+ 4 sau khi băng qua sông Giô-đanh, anh em hãy dựng hồ hết khối đá ấy trên núi Ê-banh+ rồi quét vôi lên, quả như tôi truyền dặn bằng hữu hôm nay.
+ 4 When you have crossed the Jordan, you should mix up these stones on Mount Eʹbal+ và cover them with plaster,* just as I am commanding you today.
Minh họa: tín đồ chăn giỏi lành với chuồng chiên; fan Do Thái vậy ném đá ngài; đến Bê-tha-ni bên kia Giô-đanh
16 Đức Giê-hô-va truyền lệnh mang đến 12 bạn nam trong Y-sơ-ra-ên, đại diện thay mặt cho tất cả các chi phái, rước 12 hòn đá từ lòng sông Giô-đanh và đặt lên trên bờ sông phía tây ở Ghinh-ganh để ghi lưu giữ phép lạ vượt qua sông Giô-đanh.
16 Jehovah proceeded to memorialize this Jordan miracle, commanding that 12 men, representing the tribes of Israel, take up 12 stones from the riverbed & deposit these on the western shore at Gilgal.
4 ngay lập tức sau khi toàn cục dân chúng thông qua sông Giô-đanh, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: 2 “Hãy chọn 12 tín đồ nam vào dân chúng, mỗi bỏ ra phái một người,+ 3 cùng truyền lệnh này mang lại họ: ‘Hãy mang 12 khối đá từ nửa sông Giô-đanh, trường đoản cú chỗ những thầy tế lễ đã đứng,+ rồi mang chúng theo và để tại nơi các anh đã ngủ qua đêm’”.
4 As soon as the whole nation had finished crossing the Jordan, Jehovah said to Joshua: 2 “Take 12 men from the people, one man from each tribe,+ 3 and give them this command: ‘Take up 12 stones from the middle of the Jordan, from the place where the priests’ feet stood still,+ and carry them over with you and set them down in the place where you will spend the night.’”
4 Vậy, Giô-suê call 12 người nam nhưng ông đã lựa chọn trong dân Y-sơ-ra-ên, mỗi bỏ ra phái một người, 5 rồi Giô-suê nói cùng với họ: “Hãy đi trước quan tài Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mang đến giữa sông Giô-đanh, mỗi cá nhân phải khênh một khối đá bên trên vai mình, theo số những chi phái của dân Y-sơ-ra-ên, 6 để triển khai một dấu hiệu giữa những anh.
4 So Joshua called the 12 men whom he had appointed from the Israelites, one man from each tribe, 5 and Joshua said lớn them: “Pass ahead of the Ark of Jehovah your God khổng lồ the middle of the Jordan, and each of you should lift up a stone on his shoulder, according lớn the number of the tribes of the Israelites, 6 khổng lồ serve as a sign among you.
Trong lời giảng đồ vật ba, Môi-se nói rằng sau thời điểm qua Sông Giô-đanh, dân Y-sơ-ra-ên phải ghi điều khoản trên đông đảo bia đá lớn; ông cũng rủa sả mọi kẻ bất tuân và chúc phước cho người biết vâng lời.
In his third speech, Moses states that after crossing the Jordan, the Israelites must write the Law on great stones và also pronounce cursings for disobedience & blessings for obedience.
2 Vào ngày bằng hữu băng qua sông Giô-đanh nhằm vào xứ cơ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban đến anh em, hãy dựng mọi khối đá phệ rồi quét vôi lên.
2 và in the day when you will cross the Jordan into the land that Jehovah your God is giving you, mix up large stones và cover them with plaster.
Rồi, trong tương lai, khi con cháu những ngươi hỏi đá này nghĩa gì, những ngươi hãy kể cho cái đó nghe rằng nước đã dứt chảy khi săng giao mong Đức Giê-hô-va thông qua Sông Giô-đanh.
Then, in the future, when your children ask what these stones mean, you should tell them that the waters stopped running when Jehovah’s ark of the covenant crossed the Jordan.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ cya.edu.vn.

Xem thêm: (Giới Thiệu Truyện) Trao Nhầm Tình Yêu Cho Anh, Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh

Học những từ các bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.


an offensive word for a woman who is considered khổng lồ be unpleasant & easily annoyed, và who argues a lot
*

*

*

*

cải tiến và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột các tiện ích search kiếm tài liệu cấp phép
ra mắt Giới thiệu kỹ năng truy cập cya.edu.vn English cya.edu.vn University Press và Assessment làm chủ Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt हिंदी
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Anh–Hà Lan Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng mãng cầu Uy–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng bố Lan Tiếng ba Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Hindi Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Ukraina Tiếng Anh–Tiếng Việt