Để tính được chi phí cho những sản phẩm mang theo gia công, chế biến, triển khai theo 8 cách sau:

Bước 1: Khai báo thành phẩm mang theo gia côngVào Danh mụcVật tư hàng hoáVật bốn hàng hoá, chọn tác dụng Thêm.

Bạn đang xem: Cách tính giá thành trên misa

*

Khai báo thành phẩm đưa đi gia công => giả dụ khai báo đặc thù là Thành phẩm.Sau khi khai báo xong, thừa nhận Cất.Bước 2: Khai báo đối tượng người tiêu dùng tập hợp chi tiêu được áp dụng để tính ngân sách chi tiêu theo phương pháp giản đơnVào Danh mụcĐối tượng tập hợp bỏ ra phí, chọn tính năng Thêm.Do áp dụng cách thức tính giá chỉ giản đơn nên những khi khai báo đối tượng tập đúng theo chí phí, kế toán chọn loại đối tượng người tiêu dùng tập hợp chi tiêu là Sản phẩm.

*

Khai báo những thông tin yêu cầu về đối tượng người sử dụng tập hợp chi phí, tiếp đến nhấn Cất.

Lưu ý: Với cách thức tính giá giản đơn, mỗi đối tượng tập hợp chi phí sẽ khớp ứng với một thành phẩm phải sản xuất ra.

Bước 3: Xuất kho nguyên đồ gia dụng liệu đưa đi gia côngVào phân hệ Khotab Nhập, xuất kho, chọn chức năng ThêmXuất kho trên thanh nguyên lý để xuất kho nguyên liệu dùng để đưa theo gia công.

*

Đối với các bỏ ra phí trực tiếp thì NSD cần chọn đối tượng tập hợp đưa ra phí (đối tượng THCP) Kiểm tra hội chứng từ xuất kho, kế tiếp nhấn Cất.Bước 4: dấn hóa 1-1 về chi phí gia công Vào phân hệ Quỹtab Thu, bỏ ra tiền, chọn tác dụng ThêmChi tiền.

*

Khai báo chứng từ phiếu chi về giá thành giá công so với sản phẩm đi tối ưu kho.

Lưu ý: Kế toán bắt buộc chọn đối tượng người tiêu dùng THCP tương ứng

Nhấn Cất.Bước 5: Nhập kho kết quả gia côngVào phân hệ Khotab Nhập, xuất kho, chọn công dụng ThêmNhập kho:Chọn loại bệnh từ là Thành phẩm sản xuất.

*

Khai báo chứng từ nhập kho và con số thành phẩm xong được nhập kho. Lưu ý: NSD cần chọn đối tượng người tiêu dùng THCP tương ứng, tiếp đến nhấn Cất.

Lưu ý: Đơn giá của thành phẩm nhập kho vẫn được khối hệ thống tính và update sau khi kế toán tài chính thực hiện xong việc tính giá trên phân hệ Giá thành.

Bước 6: xác minh kỳ tính giá thànhVào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất liên tiếp – Giản đơn, chọn chức năng Thêm.

*

Chọn kỳ tính giá cả và đối tượng người tiêu dùng tập hợp giá cả đã được khai báo ở bước 2.Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.Bước 7: Tính ngân sách sản phẩmVào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất tiếp tục – Giản đơn, tại màn hình hiển thị danh sách nhận chuột yêu cầu và chọn tác dụng Tính giá bán thành

*

Chọn kỳ tính giá bán thành, kế tiếp nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ cho phép kế toán thực hiện tính ngân sách chi tiêu theo cách thức giản 1-1 theo 3 cách sau:Bước 1: Phân bổ ngân sách chung => hệ thống sẽ auto tổng hợp các chứng trường đoản cú xuất kho nguyên vật liệu (TK 621), hạch toán giá cả lương (TK 622), giá cả sản xuất phổ biến (TK 627) chưa có thông tin Đối tượng tập hợp chi phí để triển khai việc phân bổ chi phí:

*

Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn phân bổ theo một trong những tiêu thức sau: Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp, Chi giá tiền trực tiếp hoặc Định mức.

*

Nhấn Phân bổ, khối hệ thống sẽ tự động phân bổ giá thành theo từng đối tượng người tiêu dùng tập hợp túi tiền trong kỳ tính giá bán thành.Sau khi phân chia xong, nhận Tiếp theo.

Lưu ý:

1. Hệ thống sẽ không tổng hợp các chứng trường đoản cú hạch toán đã có tin tức Đối tượng tập hợp giá thành để thực hiện phân bổ chi tiêu chung.2. Hoàn toàn có thể kiểm tra danh sách chứng được tổng hợp nhằm phân bổ chi tiêu chung bằng phương pháp sử dụng công dụng Xem tại cột Chi tiết chứng từ bên trên tab Xác định ngân sách chi tiêu phân bổ.3. Để phân chia được chi tiêu chung theo Định mức, kế toán đề xuất vào thực đơn Nghiệp vụGiá thànhKhai báo định nút phân bổ ngân sách theo đối tượng người sử dụng tập hợp chi phí để khai báo định mức giá cả cho từng đối tượng người dùng tập hợp bỏ ra phí.4. Ngôi trường hợp doanh nghiệp áp dụng cách thức giá vốn bình quân, trước khi triển khai phân bổ ngân sách chung cần phải thực hiện công dụng Tính giá bán xuất kho trên phân hệ Kho.5. Nếu như chọn chức năng Lấy lại dữ liệu, những thông tin tùy chỉnh thiết lập phục vụ cho việc phân bổ ngân sách chung trước đó sẽ bị xóa đi và kế toán phải tiến hành lại việc khai báo.6. Sau khi tính chi tiêu xong, rất có thể kiểm tra thông tin chi phí chung được phân chia trên tab Bảng phân bổ ngân sách chung của màn hình hiển thị danh sách kỳ tính giá bán thành.

Bước 2: Đánh giá chỉ dở dang cuối kỳ => ngôi trường hợp xong kỳ tính ngân sách chi tiêu vẫn còn tồn tại các thành phẩm chưa tiếp tế xong, kế toán tài chính cần khẳng định giá trị dở dang cuối kỳ cho từng đối tượng người dùng tập hợp bỏ ra phí:

*

Lựa chọn review dở dang theo một trong số tiêu thức sau: Sản phẩm xong tương đương, Theo nguyên vật liệu trực tiếp hoặc Theo định mức, sau đó nhập con số dở dang và phần trăm % kết thúc cho từng thành phẩm.Nhấn Tính túi tiền dở dang, hệ thống sẽ tự động hóa xác định túi tiền dở dang cho từng đối tượng tập hợp bỏ ra phí.Sau khi tấn công giá ngân sách dở dang xong, nhận Tính giá thành.

Lưu ý:

1. Để reviews được túi tiền dở dang cuối kỳ theo Định mức, kế toán phải vào menu Nghiệp vụGiá thànhSản xuất liên tục giản đơnKhai báo định mức giá thành thành phẩm nhằm khai báo định mức chi phí cho từng thành phẩm.

2. Sau khoản thời gian tính túi tiền xong, có thể kiểm tra tin tức dở dang cuối kỳ trải qua Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố hoặc Bảng tập hợp giá cả theo khoản mục (chức năng chuột nên tại màn hình hiển thị danh sách kỳ tính giá thành).

Bước 3: Tính giá thành => sau thời điểm thực hiện chức năng Tính giá thành sinh hoạt bước reviews dở dang, khối hệ thống sẽ tự động lập bảng tính giá chỉ thành:

*

Sau khi thực hiện tính túi tiền xong, kế toán đã thực hiện tính năng Cập nhật giá nhập kho để cập nhật giá thành vừa tính của các thành phẩm vào những chứng từ nhập kho sẽ lập ở bước 5. Trong khi kế toán có thể cập nhật luôn giá chỉ xuất kho cho những thành phẩm đó bằng cách chọn tác dụng Cập nhật giá xuất khoKiểm tra lại bảng tính giá thành, tiếp đến nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Sau khoản thời gian tính chi phí xong, có thể kiểm tra lại ngân sách chi tiêu của từng kết quả trên tab Bảng tính giá chỉ thành của màn hình hiển thị danh sách kỳ tính giá thành.2. Trường hợp mong muốn kiểm tra lại các khoản chi phí trực tiếp phục vụ cho việc tính giá cả hoặc các khoản túi tiền làm giảm ngay thành của thành phẩm, kế toán dìm chuột cần tại screen danh sách kỳ tính ngân sách chi tiêu và chọn công dụng Tập hợp túi tiền trực tiếp hoặc Tập thích hợp khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá thành.3. Khi kế toán thực hiện update giá nhập kho cho các thành phẩm trong kỳ tính giá thành, thì hệ thống cũng tự động hóa tính luôn giá nhập kho cho những thành phẩm đó.4. Sau khoản thời gian kế toán thực hiện update giá xuất kho thành quả thì hệ thống cũng tự động tính giá bán xuất kho cho các thành phẩm đó

Bước 8: Kết đưa các chi phí phát sinh vào kỳ tính chi tiêu để xác minh tổng chi phí cho những sản phẩm ngừng (Bước này chỉ áp dụng với Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tứ 200)

Vào phân hệ Giá thànhtab Sản xuất liên tiếp – Giản đơn, tại màn hình danh sách dấn chuột đề nghị và chọn chức năng Kết chuyển đưa ra phí.Chọn kỳ tính giá thành, tiếp đến nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ auto tổng hợp túi tiền của các tài khoản 621, 622, 627… để kết đưa sang 154:

*

Kiểm tra lại bệnh từ kết chuyển, kế tiếp nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Ngôi trường hợp mong xem lại những chứng tự kết chuyển chi phí đã lập trước đó, kế toán tài chính chọn tính năng Duyệt trên chứng từ Kết chuyển giá thành để tra cứu kiếm.2. Thao tác giống như khi tính chi tiêu cho sản phẩm mang đi gia công tính theo cách thức Hệ số, tỷ lệ

- GIẢM 1/2 KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH 
*
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI 
*

Các bước thực hiện như sau:

– Khai báo những thông tin ban đầu– Thực hiện quá trình để tính giá bán thành– Xem và in những sổ sách, báo cáo liên quan đến phân hệ giá bán thành

– Phân hệ giá thành trong MISA SME.NET 2012 giúp các doanh nghiệp tập hợp giá cả theo các đối tượng người tiêu dùng tập hợp chi phí và tính ra chi tiêu cho đối tượng người tiêu dùng tính giá bán thành. Chương trình cung cấp tính ngân sách đáp ứng đến nhiều mô hình doanh nghiệp như: doanh nghiệp xây lắp, cung ứng dịch vụ, Doanh nghiệp cung cấp theo từng đơn đặt hàng và Doanh nghiệp cung cấp liên tục, cấp dưỡng hàng loạt, …

Đồng thời với hệ thống báo cáo chi tiết, tổng hợp trên phân hệ chi tiêu cũng góp thêm phần trợ giúp các nhà cai quản trị bao gồm cái nhìn từ bao quát đến cụ thể về tình hình sử dụng ngân sách sản xuất tại đơn vị. Để từ bỏ đó các nhà cai quản có thể chỉ dẫn những chủ yếu sách, kế hoạch nhằm giảm ngay thành sản phẩm, nâng cao hiệu trái sử dụng túi tiền đầu vào tại đơn vị mình.

Video phía dẫn cách tính túi tiền trên Misa


Đầu vàoChứng từ phát sinh chi phí
Bảng định mức phân bổ chi phí
Bảng review dở dang kỳ trước

Các thiên tài chính

– cho phép khai báo các danh sách đối tượng người sử dụng tập hợp đưa ra phí, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá bán thành
Khai báo và cai quản danh sách các đối tượng người tiêu dùng tập hợp ngân sách chi tiêu và đối tượng người dùng tính ngân sách chi tiêu theo các loại không giống nhau như: công trình xây dựng vụ việc, Đơn hàng, Phân xưởng, … tùy từng mô hình sản xuất của khách hàng để ship hàng cho việc tập hợp ngân sách trong câu hỏi tính chi phí sản phẩm theo công trình, 1-1 hàng, …– Khai báo kỳ tính giá chỉ thành, làm căn cứ để tập hợp chi tiêu và tính túi tiền cho các đối tượng người dùng tập hợp chi phí

Cho phép lập định nấc phân bổ, định nấc sản phẩm để làm căn cứ cho phân bổ túi tiền và tính giá chỉ thành– Lập định nút phân bổ chi phí cho từng đối tượng người dùng tập hợp chi phí, giao hàng cho việc phân bổ các túi tiền gián tiếp lúc tính giá thành.– Lập định mức thành phầm cho các đối tượng người dùng tính giá thành, làm căn cứ để tính chi tiêu theo cách thức tỷ lệ và cách thức hệ số.

Cho phép tập hợp chi phí trực tiếp mang lại từng đối tượng người sử dụng tập hợp chi phí– Tập phù hợp các túi tiền phát sinh trực tiếp của từng đối tượng người tiêu dùng tập hợp ngân sách chi tiêu trong kỳ tính giá thành, thường thì là: ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp, giá thành nhân công trực tiếp

Cho phép phân chia chi phí– Chương trình có thể chấp nhận được phân vấp ngã các túi tiền chung mang đến các đối tượng người tiêu dùng tập hợp chi tiêu theo những tiêu thức sau:– nguyên vật liệu trực tiếp– nhân công trực tiếp– Định mức.

Xem thêm: Hướng Dẫn Ship Hàng Qua Bưu Điện Như Thế Nào ? Cách Giao Hàng Qua Bưu Điện Chính Xác Từ A

Cho phép kết chuyển chi phí– Chương trình đến phép tự động hóa kết chuyển các túi tiền phát sinh sang tài khoản túi tiền sản xuất sale dở dang nhằm tính ngân sách sản phẩm (Áp dụng với những doanh nghiệp thực hiện theo quyết định 15).

Cho phép nghiệm thu những công trình vụ việc hoặc tính túi tiền sản phẩm theo từng loại hình sản xuất– Với những doanh nghiệp xây lắp, đáp ứng dịch vụ, lúc nghiệm thu chuyển giao công trình, vụ việc, chương trình chất nhận được tính ngân sách chi tiêu của từng công trình, vụ việc.– Với những doanh nghiệp sản xuất tiếp tục hoặc cung cấp theo đơn hàng: Chương trình cung cấp tính ngân sách từng loại, từng thứ thành phầm trong các đối tượng người dùng tính giá cả (từng 1-1 hàng, từng tiến trình sản xuất, …) theo các phương pháp: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, …

Cho phép update giá nhập kho, giá chỉ xuất kho cho sản phẩm– sau khoản thời gian tính ra chi tiêu đơn vị sản phẩm, chương trình cho phép cập nhật giá nhập kho cho từng sản phẩm trên những chứng từ nhập kho tương ứng– hệ thống cho phép update giá xuất kho cho các thành phầm được tính giá bán thành


Từ Khóa: giải pháp sử dụng phần mềm Misa, cách tính chi tiêu sản phẩm, phần mềm kế toán Misa, Tự học kế toán Misa