Grand Theft tự động The Trilogy – The Definitive Edition đã bằng lòng trình làng. Đây là phiên phiên bản trau chuốt lại đồ họa của bố phần game quả đât mở truyền thống gồm: GTA III, GTA Vice City, và GTA San Andreas. Giả dụ bạn chưa biết thì mã cheat Grand Theft tự động The Trilogy – The Definitive Edition cũng không không giống mấy so với phiên bản gốc. Dưới đây là phần tổng hòa hợp cheat code của cả ba game để các bạn dễ lựa chọn và sử dụng.

Bạn đang xem: Cách chỉnh mã gta vice city

Lưu ý là do một số tại sao kỹ thuật phải Rockstar sẽ sa thải một số cheat tại một hoặc các hệ máy. Nếu một cheat các bạn nhập vào không chuyển động thì nghĩa là nó đã trở nên bỏ đi rồi. Ngoài ra, dùng cheat code sẽ khóa một số trong những trophy/achievement, vậy nên bạn hãy xem xét trước lúc dùng.

Để nhập cheat trên những máy console, bạn cứ bấm theo vật dụng tự nút. Thời điểm đó, nhân đồ vật vẫn hành động theo công năng của nút yêu cầu sẽ xuất sắc hơn nếu khách hàng tìm một địa điểm an toàn, ko vướng víu rồi new nhập mã.

*

Mã cheat Grand Theft tự động III

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Receive All WeaponsR2, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpGUNSGUNSGUNS
Full HealthR2, R2, L1, R1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, RB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, R, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpGESUNDHEIT
Full ArmorR2, R2, L1, L2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, LT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, ZL, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTORTOISE
Receive $250,000R2, R2, L1, L1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, LB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, L, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpIFIWEREARICHMAN
Raise Wanted LevelR2, R2, L1, R2, Left, Right, Left, Right, LeftRT, RT, LB, RT, Left, Right, Left, Right, LeftZR, ZR, L, ZR, Left, Right, Left, Right, LeftMOREPOLICEPLEASE
Lower Wanted LevelR2, R2, L1, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRT, RT, LB, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownZR, ZR, L, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownNOPOLICEPLEASE
Increase GoreSquare, L1, Circle, Down, L1, R1, Triangle, Right, L1, XX, LB, B, Down, LB, RB, Y, Right, LB, AY, L, A, Down, L, R, X, Right, L, BNASTYLIMBSCHEAT
Change OutfitRight, Down, Left, Up, L1, L2, Up, Left, Down, RightRight, Down, Left, Up, LB, LT, Up, Left, Down, RightRight, Down, Left, Up, L, ZL, Up, Left, Down, RightILIKEDRESSINGUP
Armed PedestriansR2, R1, Triangle, X, L2, L1, Up, DownRT, RB, Y, A, LT, LB, Up, DownZR, R, X, B, ZL, L, Up, DownWEAPONSFORALL
Angry PedestriansDown, Up, Left, Up, X, R1, R2, L1, L2Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LB, LTDown, Up, Left, Up, B, R, ZR, L, ZLNOBODYLIKESME
Rioting PedestriansDown, Up, Left, Up, X, R1, R2, L2, L1Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LT, LBDown, Up, Left, Up, B, R, ZR, ZL, LITSALLGOINGMAAAD
Speed Up TimeCircle (x3), Square (x5), L1, Triangle, Circle, TriangleB (x3), X (x5), LB, Y, B, YA (x3), Y (x5), L, X, A, XMADWEATHER
Faster GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, L1, L2Y, Up, Right, Down, X, LB, LTX, Up, Right, Down, Y, L, ZLTIMEFLIESWHENYOU
Slower Gameplayriangle, Up, Right, Down, Square, R1, R2Y, Up, Right, Down, X, RB, RTX, Up, Right, Down, Y, R, ZRBOOOOORING
Improved HandlingR1, L1, R2, L1, Left, R1, R1, TriangleRB, LB, RT, LB, Left, RB, RB, YR, L, ZR, L, Left, R, R, XCORNERSLIKEMAD
Flying CarsRight, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RBRight, ZR, A, R, ZL, Down, L, RCHITTYCHITTYBB
Destroy All CarsL2, R2, L1, R1, L2, R2, Triangle, Square, Circle, Triangle, L2, L1LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LBZL, ZR, L, R, ZL, ZR, X, Y, A, X, LT, LBANGBANGBANG
Invisible CarsL1, L1, Square, R2, Triangle, L1, TriangleLB, LB, X, RT, Y, LB, YL, L, Y, ZR, X, L, XANICESETOFWHEELS
Spawn TankCircle (x6), R1, L2, L1, Triangle, Circle, TriangleB (x6), RB, LT, LB, Y, B, YA (x6), R, ZL, L, X, B, XGIVEUSATANK
Clear WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, TriangleLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, YL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, XSKINCANCERFORME
Cloudy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, SquareLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, XL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, YILIKESCOTLAND
Rainy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, CircleLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, BL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, AILOVESCOTLAND
Foggy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, XLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, AL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, BPEASOUP

*

Mã cheat Grand Theft Auto: Vice City

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Weapon mix #1R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTHUGSTOOLS
Weapon set #2R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftPROFESSIONALTOOLS
Weapon phối #3R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownNUTTERTOOLS
Full HealthR1, R2, L1, Circle, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpASPIRINE
Full ArmorR1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpPRECIOUSPROTECTION
Instant DeathRight, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LBRight, ZL, Down, R, Left, Left, R, L, ZL, LICANTTAKEITANYMORE
Raise Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, RightRB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, RightR, R, A, ZR, Left, Right, Left, Right, Left, RightYOUWONTTAKEMEALIVE
Lower Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownR, R, A, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownLEAVEMEALONE
Change OutfitRight, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, L, ZL, Left, Up, Down, RightSTILLLIKEDRESSINGUP
Armed PedestriansR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, DownZR, R, B, X, B, X, Up, DownOURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
Angry PedestriansDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LTDown, Up, Up, Up, B, ZR, R, ZL, ZLNOBODYLIKESME
Rioting PedestriansDown, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LBDown, Left, Up, Left, B, ZR, R, ZL, LFIGHTFIGHTFIGHT
Faster GameplayCircle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, YA, A, L, Y, L, Y (x3), L, X, A, XONSPEED
Slower GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1Y, Up, Right, Down, X, RT, RBX, Up, Right, Down, Y, ZR, RBOOOOOORING
Improved HandlingTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LBX, R, R, Left, R, L, ZR, LGRIPISEVERYTHING
Aggressive TrafficR2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LTZR, A, R, ZL, Left, R, L, ZR, ZLMIAMITRAFFIC
Flaming TrafficR2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LBZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, LBIGBANG
Pink CarsCircle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, CircleB, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, BA, L, Down, ZL, Left, B, R, L, Right, AAHAIRDRESSERSCAR
Black CarsCircle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, CircleB, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, BA, ZL, Up, R, Left, B, R, L, Left, AIWANTITPAINTEDBLACK
Spawn TankCircle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, YA, A, L, A (x3), L, ZL, R, X, A, XPANZER
Spawn DodoRight, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RBRight, ZR, A, R, ZL, Down, L, RFLYINGWAYS
Spawn Bloodring BangerUp, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LTUp, Right, Right, L, Right, Up, Y, ZLTRAVELINSTYLE
Spawn Bloodring RacerDown, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, LeftDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, LeftDown, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Left, LeftGETTHEREQUICKLY
Spawn CaddieCircle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, AA, L, Up, R, ZL B, R, L, A, BBETTERTHANWALKING
Spawn Hotring Racer (1)R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RBR, A, ZR, Right, L, ZL, B, B, Y, RGETTHEREVERYFASTINDEED
Spawn Hotring Racer (2)R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RTZR, L, A, Right, L, R, Right, Up, A, ZRGETTHEREAMAZINGLYFAST
Spawn Love Fist LimoR2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, RightRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, RightZR, Up, ZL, Left, Left, R, L, A, RightROCKANDROLLCAR
Spawn Romero"s HearseDown, R2, Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, RightDown, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, RightDown, ZR, Down, R, ZL, Left, R, L, Left, RightTHELASTRIDE
Spawn Sabre TurboRight, L2, Down, L2, L2, X, R1, L1, Circle, LeftRight, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, LeftRight, ZL, Down, ZL, ZL, B, R, L, A, LeftGETTHEREFAST
Spawn TrashmasterCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, RightB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, RightA, R, A, R, Left, Left, R, L, A, RightRUBBISHCAR
Play as Red LeatherRight, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, L, ZL, Left, Up, Down, RightSTILLLIKEDRESSINGUP
Play as Candy SuxxxCircle, R2, Down, R1, Left, Right, R1, L1, X, L2B, RT, Down, RB, Left, Right, RB, LB, A, LTA, ZR, Down, R, Left, Right, R, L, B, ZLIWANTBIGTITS
Play as Hilary KingR1, Circle, R2, L1, Right, R1, L1, X, R2RB, B, RT, LB, Right, RB, LB, A, RTR, A, ZR, L, Right, R, L, B, ZRILOOKLIKEHILARY
Play as Ken RosenbergRight, L1, Up, L2, L1, Right, R1, L1, X, R1Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RBRight, L, Up, ZL, L, Right, R, L, B, RMYSONISALAWYER
Play as Lance VanceCircle, L2, Left, X, R1, L1, X, L1B, LT, Left, A, RB, LB, A, LBA, ZL, Left, B, R, L, B, LLOOKLIKELANCE
Play as Love Fist member (1)Down, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, X, XDown, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, ADown, L, Down, ZL, Left, B, R, L, B, BROCKANDROLLMAN
Play as Love Fist thành viên (2)R1, L2, R2, L1, Right, R2, Left, X, Square, L1RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LBR, ZL, ZR, L, Right, ZR, Left, B, Y, LWELOVEOURDICK
Play as MercedesR2, L1, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Circle, TriangleRT, LB Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, YZR, L, Up, L, Right, R, Right, Up, A, XFOXYLITTLETHING
Play as Phil CassadyRight, R1, Up, R2, L1, Right, R1, L1, Right, CircleRight, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, BRight, R, Up, ZR, L, Right, R, L, Right, AONEARMEDBANDIT
Play as Ricardo DiazL1, L2, R1, R2, Down, L1, R2, L2LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LTL, ZL, R, ZR, Down, L, ZR, ZLCHEATSHAVEBEENCRACKED
Play as Sonny ForelliCircle, L1, Circle, L2, Left, X, R1, L1, X, XB, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, AA, L, A, ZL, Left, B, R, L, B, BIDONTHAVETHEMONEYSONNY
Clear WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), DownRT, A, LB, LB, LT (x3), DownZR, B, L, L, ZL (x3), DownAPLEASANTDAY
Sunny WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), TriangleRT, A, LB, LB, LT (x3), YZR, B, L, L, ZL (x3), XALOVELYDAY
Cloudy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), SquareRT, A, LB, LB, LT (x3), XZR, B, L, L, ZL (x3), YABITDRIEG
Rainy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), CircleRT, A, LB, LB, LT (x3), BZR, B, L, L, ZL (x3), ACATSANDDOGS
Foggy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), XRT, A, LB, LB, LT (x3), AZR, B, L, L, ZL (x3), BCANTSEEATHING

*

Mã cheat Grand Theft Auto: San Andreas

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Weapon mix #1R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTHUGSARMOURY
Weapon phối #2R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftPROFESSIONALSKIT
Weapon mix #3R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)R, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)NUTTERSTOYS
Get $250,000 Cash, Full Health và Full ArmorR1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpINEEDSOMEHELP
Instant DeathRight, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LBRight, ZL, Down, R, Left, Left, R, L, ZL, LGOODBYECRUELWORLD
Infinite AmmoL1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Down, LB, LBL, R, Y, R, Left, ZR, R, Left, Y, Down, L, LFULLCLIP
Infinite HealthDown, X, Right, Left, Right, R1, Right, Down, Up, TriangleDown, A, Right, Left, Right, RB, Right, Down, Up, YDown, B, Right, Left, Right, R, Right, Down, Up, XINEEDSOMEHELP
Infinite Lung CapacityDown, Left, L1, Down, Down, R2, Down, L2, DownDown, Left, LB, Down, Down, RT, Down, LT, DownDown, Left, L, Down, Down, ZR, Down, ZL, DownMANFROMATLANTIS
Raise Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, LeftRB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, LeftR, R, A, ZR, Right, Left, Right, Left, Right, LeftTURNUPTHEHEAT
Lower Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownR, R, A, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownTURNDOWNTHEHEAT
Lock Wanted LevelCircle, Right, Circle, Right, Left, Square, Triangle, UpB, Right, B, Right, Left, X, Y, UpA, Right, A, Right, Left, Y, X, UpIDOASIPLEASE
Maximum FatTriangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, DownY, Up, Up, Left, Right, X, B, DownX, Up, Up, Left, Right, Y, A, DownWHOATEALLTHEPIES
Maximum MuscleTriangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, LeftY, Up, Up, Left, Right, X, B, LeftX, Up, Up, Left, Right, Y, A, LeftBUFFMEUP
Maximum RespectL1, R1, Triangle, Down, R2, X, L1, Up, L2, L2, L1, L1LB, RB, Y, Down, RT, A, LB, Up, LT, LT, LB, LBL, R, X, Down, ZR, B, L, Up, ZL, ZL, L, LWORSHIPME
Super JumpUp, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2Up, Up, Y, Y, Up, Up, Left, Right, X, RT, RTUp, Up, X, X, Up, Up, Left, Right, Y, ZR, ZRKANGAROO
Super PunchUp, Left, X, Triangle, R1, Circle (x3), L2Up, Left, A, Y, RB, B (x3), LTUp, Left, B, X, R, A (x3), ZLSTINGLIKEABEE
Armed PedestriansR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, DownZR, R, B, X, B, X, Up, DownSURROUNDEDBYNUTTERS
Angry PedestriansDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LTDown, Up, Up, Up, B, ZR, R, ZL, ZLSTOPPICKINGONME
Rioting PedestriansDown, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LBDown, Left, Up, Left, B, ZR, R, ZL, LSTATEOFEMERGENCY
Elvis PedestriansL1, Circle, Triangle, L1, L1, Square, L2, Up, Down, LeftLB, B, Y, LB, LB, X, LT, Up, Down, LeftL, A, X, L, L, Y, ZL, Up, Down, LeftBLUESUEDESHOES
Ninja PedestriansX, X, Down, R2, L2, Circle, R1, Circle, SquareA, A, Down, RT, LT, B, RB, B, XB, B, Down, ZR, ZL, A, R, A, YNINJATOWN
No PedestriansX, Down, Up, R2, Down, Triangle, L1, Triangle, LeftA, Down, Up, RT, Down, Y, LB, Y, LeftB, Down, Up, ZR, Down, X, L, X, LeftGHOSTTOWN
Speed Up TimeCircle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, YA, A, L, Y, L, Y (x3), L, X, A, XTIMEJUSTFLIESBY
Faster GameplayTriangle, Up, Right, Down, L2, L1, SquareY, Up, Right, Down, LT, LB, XX, Up, Right, Down, ZL, L, YSPEEDITUP
Slower GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1Y, Up, Right, Down, X, RT, RBX, Up, Right, Down, Y, ZR, RSLOWITDOWN
Improved HandlingTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LBX, R, R, Left, R, L, ZR, LSTICKLIKEGLUE
Aggressive TrafficR2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LTZR, A, R, ZL, Left, R, L, ZR, ZLALLDRIVERSARECRIMINALS
Invisible CarsTriangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1Y, LB, Y, RT, X, LB, LBX, L, X, ZR, Y, L, LWHEELSONLYPLEASE
Flying CarsSquare, Down, L2, Up, L1, Circle, Up, X, LeftX, Down, LT, Up, LB, B, Up, A, LeftY, Down, ZL, Up, L, A, Up, B, LeftCHITTYCHITTYBANGBANG
Flying BoatsR2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, TriangleRT, B, Up, LB, Right, RB, Right, Up, X, YZR, A, Up, L, Right, R, Right, Up, Y, XFLYINGFISH
All Cars have NOSLeft, Triangle, R1, L1, Up, Square, Triangle, Down, Circle, L2, L1, L1Left, Y, RB, LB, Up, X, Y, Down, B, LT, LB, LBLeft, X, R, L, Up, Y, X, Down, A, ZL, L, LSPEEDFREAK
All Taxis Have NOSUp, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, R2, RightUp, A, Y, A, Y, A, X, RT, RightUp, B, X, B, X, B, Y, ZR, RightVKYPQCF
Drive On WaterRight, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RTRight, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZRGKPNMQ
Pink CarsCircle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, CircleB, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, BA, L, Down, ZL, Left, B, R, L, Right, APINKISTHENEWCOOL
Black CarsCircle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, CircleB, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, BA, ZL, Up, R, Left, B, R, L, Left, ASOLONGASITSBLACK
Spawn TankCircle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, YA, A, L, A (x3), L, ZL, R, X, A, XTIMETOKICKASS
Spawn JetpackLeft, Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, RightLeft, Right, LB, LT, RB, RT, Up, Down, Left, RightLeft, Right, L, ZL, R, ZR, Up, Down, Left, RightROCKETMAN
Spawn quái thú TruckRight, Up, R1 (x3), Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1Right, Up, RB (x3), Down, Y, Y, A, B, LB, LBRight, Up, R (x3), Down, X, X, B, A, L, LMONSTERMASH
Spawn ParachuteLeft, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Up, Down, Right, L1Left, Right, LB, LT, RB, RT, RT, Up, Down, Right, LBLeft, Right, L, ZL, R, ZR, ZR, Up, Down, Right, LLETSGOBASEJUMPING
Spawn Bloodring BangerDown, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, LeftDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, LeftDown, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Left, LeftOLDSPEEDDEMON
Spawn CaddyCircle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, AA, L, Up, R, ZL, B, R, L, A, B18HOLES
Spawn DozerR2, L1, L1, Right, Right, Up, Up, X, L1, LeftRT, LB, LB, Right, Right, Up, Up, A, LB, LeftZR, L, L, Right, Right, Up, Up, B, L, LeftITSALLBULL
Spawn Hotring Racer (1)R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RBR, A, ZR, Right, L, ZL, B, B, Y, RVROCKPOKEY
Spawn Hotring Racer (2)R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RTZR, L, A, Right, L, R, Right, Up, A, ZRJUSTTRYANDSTOPME
Spawn HunterCircle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LBA, B, L, A, A, L, A, R, ZR, ZL, L, LOHDUDE
Spawn HydraTriangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, UpY, Y, X, B, A, LB, LB, Down, UpX, X, Y, A, B, L, L, Down, UpJUMPJET
Spawn LimoR2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, RightRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, RightZR, Up, ZL, Left, Left, R, L, A, RightCELEBRITYSTATUS
Spawn Quad BikeLeft, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2Left, Left, Down, Down, Up, Up, X, B, Y, RB, RTLeft, Left, Down, Down, Up, Up, Y, A, X, R, ZRFOURWHEELFUN
Spawn RancherUp, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LTUp, Right, Right, L, Right, Up, Y, ZLDOUGHNUTHANDICAP
Spawn Stunt PlaneCircle, Up, L1, L2, Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, TriangleB, Up, LB, LT, Down, RB, LB, LB, Left, Left, A, YA, Up, L, ZL, Down, R, L, L, Left, Left, B, XFLYINGTOSTUNT
Spawn TankerR1, Up, Left, Right, R2, Up, Right, Square, Right, L2, L1, L1RB, Up, Left, Right, RT, Up, Right, X, Right, LT, LB, LBR, Up, Left, Right, ZR, Up, Right, Y, Right, ZL, L, LHITTHEROADJACK
Spawn TrashmasterCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, RightB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, RightA, R, A, R, Left, Left, R, L, A, RightTRUEGRIME
Spawn VortexTriangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, DownY, Y, X, B, A, LB, LT, Down, DownX, X, Y, A, B, L, ZL, Down, DownIWANTTOHOVER
Morning SkyR2, X, L1, L1, L2 (x3), SquareRT, A, LB, LB, LT (x3), XZR, B, L, L, ZL (x3), YPLEASANTLYWARM
Night SkyR2, X, L1, L1, L2 (x3), TriangleRT, A, LB, LB, LT (x3), YZR, B, L, L, ZL (x3), XNIGHTPROWLER
Cloudy WeatherL2, Down, Down, Left, Square, Left, R2, Square, X, R1, L1, L1LT, Down, Down, Left, X, Left, RT, X, A, RB, LB, LBZL, Down, Down, Left, Y, Left, ZR, Y, B, R, L, LDULLDULLDAY
Rainy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), CircleRT, A, LB, LB, LT (x3), BZR, B, L, L, ZL (x3), ASTAYINANDWATCHTV
Foggy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), XRT, A, LB, LB, LT (x3), AZR, B, L, L, ZL (x3), BCANTSEEWHEREIMGOING
SandstormUp, Down, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2Up, Down, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RTUp, Down, L, L, ZL, ZL, L, ZL, R, ZRSANDINMYEARS

Home
Tổng phù hợp 9+ cách hack vice city mới nhất Tổng hợp những mã cheat trong game GTA Vice đô thị – Đầy đầy đủ nhất

Game Grand Theft tự động hóa Vice City là dòng game đua xe đụng độ vô cùng khét tiếng thu hút được sự vồ cập của phần đông người chơi. Và để thuận tiện hơn trong mỗi trận đua thì câu hỏi nắm rõ những mã cheat trong game GTA Vice city sẽ vô cùng có ích với bạn. Trong nội dung bài viết này Congnghe247.info sẽ giúp bạn Tổng hợp các mã GTA, lệnh GTA, mã cheat GTA trong game GTA Vice City.

*

Tổng hợp các mã Cheat GTA Vice city


Tổng hợp các mã cheat trong trò chơi GTA Vice City

Các mã cheat game GTA Vice City bạn phải nắm theo từng nghành đó là:

1. Lệnh vũ trang GTA Vice City

THUGSTOOLS: Sở hữu toàn bộ các vũ khí cấp 1PROFESSIONALTOOLS: toàn bộ vũ khí cung cấp 2 (vũ khí chuyên nghiệp).NUTTERTOOLS: toàn bộ vũ khí cấp 3 (vũ khí hạng nặng).ASPIRINE: Đầy vừa sức khỏe
GESUNDHEIT: Tăng máu
IFIWEREARICHMAN: Tăng tiền
PRECIOUSPROTECTION: Đầy đầy đủ áo giáp
GUNSGUNSGUNS: làm cho đầy đạn mang lại súng
FANNYMAGNET: thiếu phụ đi theo bạn
YOUWONTTAKEMEALIVE: những tội rộng (tăng mức độ truy nã)LEAVEMEALONE: hết tội (hết bị tầm nã nã)ICANTTAKEITANYMORE: từ bỏ tử.

2. Mã cheat GTA về xe pháo cộ trong Vice City

*

Mã cheat GTA xe pháo cộ

PANZER: xe pháo tăng
GIVEUSATANK: trở thành xe tăng
TRAVELINSTYLE: cái Bloodring cũ 1GETTHEREQUICKLY: Bloodring cũ 2GETTHEREFAST: loại Sabre Turbo
RUBBISHCAR: xe Trashmaster (Xe rác)BETTERTHANWALKING: xe cộ Caddie (sử dụng trong sân Golf)LOADSOFLITTLETHINGS: xe cộ thể thao bao gồm bánh to
AIRSHIP: Thuyền hoàn toàn có thể bay
BIGBANG: tất cả xe cộ xung quanh bạn đều nổ tung
GETTHEREVERYFASTINDEED: dòng Hotring
GETTHEREAMAZINGLYFAST: dòng Hotring Racer
THELASTRIDE: xe cộ đám ma
ROCKANDROLLCAR: xe cộ Limo
MIAMITRAFFIC: Làm giao thông hỗn loạn
AHAIRDRESSERSCAR: toàn bộ chuyên chở bằng xe màu hồng
IWANTITPAINTEDBLACK: Đem toàn bộ chuyên chở bằng xe
WHEELSAREALLINEED: Bánh xe của một vài loại xe đã tàng hình
CHITTYCITTYBB: giảm trọng lực
LOADSOFLITTLETHINGS: Xe thể thao lốp lớn
ILIKEDRESSINGUP: Đổi đồ
CORNERSLIKEMAD: Quẹo xe giỏi hơn
COMEFLYWITHME: xe cộ cộ rất có thể bay
GRIPISEVERYTHING: Phanh xe xuất sắc hơn
GREENLIGHT: tất cả đèn giao thông chuyển sang màu sắc xanh
SEAWAYS: xe pháo đi được trên nước.

3. Lệnh đổi khác hình dáng mặt ngoài

LOOKLIKEHILARY: đùa trong dạng hình của Vua Hilary
ROCKANDROLLMAN – nghịch trong ngoài mặt của Jezz Torent
WELOVEOURDICK: chơi trong hình dạng của một tay đồng tính
ONEARMEDBANDIT: chơi trong ngoại hình của Phil Cassidy
IDONTHAVETHEMONEYSONNY:Chơi trong những thiết kế của Sonny Forelli
FOXYLITTLETHING: chơi trong những thiết kế của Mercedes
DEEPFRIEDMARSBARS: Thân thể béo
PROGRAMMER: Cánh tay với đôi chân tí hon còm
STILLLIKEDRESSINGUP: đổi khác ngẫu nhiên quần áo (không gồm khuôn mặt)CERTAINDEATH: Tommy hút thuốc lá
HOPINGIRL: Người đi bộ vào được vào xe của bạn.CHEATSHAVEBEENCRACKED: chơi trong hình dáng của Ricardo Diaz
LOOKLIKELANCE: nghịch trong hình dạng của Vance
MYSONISALAWYER: đùa trong những thiết kế của Rosenberg

4. Lệnh tiết trời GTA

ALOVELYDAY: thời tiết đẹp
APLEASANTDAY: có mây nhẹ
ABITDRIEG: những mây
CANTSEEATHING: có sương mù
CATSANDDOGS: Mưa bão.

5. Một vài mã cheat GTA khác

*

Các mã cheat trong trò chơi GTA Vice City

LIFEISPASSINGMEBY: Đồng hồ nước trong game đã chạy nhanh hơn
YOUWONTTAKEMEALIVE: Tăng mức độ truy nã
LEAVEMEALONE: Hủy bỏ lệnh truy nã
TIMEFLIESWHENYOU : Tăng vận tốc trong game
BOOOOORING: Giảm vận tốc trong game
WEAPONSFORALL: Dân điên
CHASESTAT: Xem những thống kê truy nã
ONSPEED: tốc độ các vận động trong trò chơi sẽ cấp tốc hơn
BOOOOOORING: tốc độ các vận động trong trò chơi sẽ chậm trễ hơn
FIGHTFIGHTFIGHT: fan dân trong thành phố đánh nhau
ITSALLGOINGMAAAD: tất cả mọi tín đồ đánh nhau
NOBODYLIKESME: Mọi fan sẽ tấn công và tìm kiếm mọi cách để giết bạn
OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS: tất cả mọi người dân có vũ khí
CHICKSWITHGUNS: Những cô nàng sẽ có súng mặt mình
MOREPOLICEPLEASE: tăng lên cảnh sát
NOPOLICEPLEASE: giảm sút cảnh sát

Trên đây là tổng vừa lòng mã cheat GTA Vice City. Mong muốn với thông tin cụ thể và cụ thể theo từng tình huống trên vẫn giúp chúng ta có thể dễ dàng thâu tóm các tin tức để luôn hoàn toàn có thể chơi game thật thoải mái!

Cách dấn miễn phí tổn skin súng PUBG Mobile.Cách thủ thuật PUBG Mobile không trở nên khóa acc.Mẹo quan sát Mini bản đồ Liên Quân Mobile dễ dàng.8 bí quyết kiếm vàng Liên Quân Mobile cực nhanh.

Xem thêm: Đồ Ngũ Hành Cái Bang Rồng (Chưởng) & Cb Bổng Võ Lâm 1, Cách Mặc Đồ Ngũ Hành Các Môn Phái Vltk 1


Bạn vẫn xem bài xích viết: Tổng hợp các mã cheat trong trò chơi GTA Vice thành phố – Đầy đủ nhất. Thông tin do PGD Tây Giang tinh lọc và tổng hợp thuộc với các chủ đề liên quan khác.