những dạng bài tập chất hóa học lớp 9 download 15 chuyên đề bdhsg hóa 9 download tổng phù hợp 34 chuyên đề chất hóa học 9 download tuyển chọn tập 30 đề thi hsg chất hóa học 9 download chuyên đề hóa học 9 download tài liệu b


Bạn đang xem: Các dạng bài tập hóa 9 cơ bản

những dạng bài xích tập chất hóa học lớp 9 download 15 chăm đề bdhsg hóa 9 download tổng đúng theo 34 chuyên đề hóa học 9 download tuyển tập 30 đề thi hsg chất hóa học 9 tải về chuyên đề hóa học 9 tải về tài liệu b 46 78 1
những dạng bài tập hóa học lớp 9 download 15 chăm đề bdhsg hóa 9 download tổng đúng theo 34 siêng đề hóa học 9 download tuyển chọn tập 30 đề thi hsg hóa học 9 tải về chuyên đề chất hóa học 9 tải về tài liệu b
những dạng bài tập chất hóa học lớp 9 download 15 siêng đề bdhsg hóa 9 download tổng phù hợp 34 chăm đề chất hóa học 9 download tuyển chọn tập 30 đề thi hsg chất hóa học 9 tải về chuyên đề hóa học 9 tải về tài liệu b 5 76 1
những dạng bài xích tập hóa học lớp 9 download 15 chăm đề bdhsg hóa 9 download tổng vừa lòng 34 chuyên đề chất hóa học 9 download tuyển chọn tập 30 đề thi hsg chất hóa học 9 tải về chuyên đề chất hóa học 9 tải về tài liệu b
những dạng bài bác tập hóa học lớp 9 download 15 siêng đề bdhsg hóa 9 download tổng phù hợp 34 siêng đề chất hóa học 9 download tuyển chọn tập 30 đề thi hsg chất hóa học 9 tải về chuyên đề hóa học 9 tải về tài liệu b 175 126 2
các dạng bài tập chất hóa học lớp 9 download 15 siêng đề bdhsg hóa 9 download tổng hòa hợp 34 siêng đề chất hóa học 9 download tuyển tập 30 đề thi hsg hóa học 9 download chuyên đề hóa học 9 download tài liệu b
những dạng bài xích tập chất hóa học lớp 9 download 15 chuyên đề bdhsg hóa 9 download tổng vừa lòng 34 chăm đề hóa học 9 download tuyển tập 30 đề thi hsg chất hóa học 9 download chuyên đề hóa học 9 download tài liệu b 3 69 1
các dạng bài tập hóa học lớp 9 download 15 siêng đề bdhsg hóa 9 download tổng thích hợp 34 siêng đề chất hóa học 9 download tuyển chọn tập 30 đề thi hsg chất hóa học 9 tải về chuyên đề hóa học 9 download tài liệu b
những dạng bài tập chất hóa học lớp 9 download 15 chăm đề bdhsg hóa 9 download tổng hòa hợp 34 siêng đề hóa học 9 download tuyển chọn tập 30 đề thi hsg chất hóa học 9 download chuyên đề chất hóa học 9 download tài liệu b 175 34 0
I. Lí thuyết cơ bản. Câu 1: rước ví dụ về. A. 1 pứ kim loại + axit . E. 1 pứ muối bột + muối b. 1 pứ sắt kẽm kim loại + H 2 O f, 1 pứ sắt kẽm kim loại đứng trước đẩy kim loại c. 1 pứ ôxit kim loại + axit. đứng sau thoát khỏi dung dịch muối. D. 1 pứ ôxit sắt kẽm kim loại + H 2 O. Câu 2: cho các chất : Zn, Zn(OH) 2 , Na
OH, Cu
SO 4 , Na
Cl, HCl. Nên chọn những chất thích hợp để điền vào khu vực trống. 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 A. H SO + na SO + H O C. Na
OH + Na
Cl +H O B. H SO + Zn
SO + H O D. + teo Na teo + H O → → → → Câu 3: cho những muối : Mg(NO 3 ) 2 , Cu
Cl 2 , cho biết thêm muối nào bao gồm thể công dụng với. A. Dd Na
OH b. Dd HCl c. Dd Ag
NO3 nếu gồm hãy viết phương trình pư. Giải: Câu 3: + Cả (magie nitrat) Mg(NO 3 ) 2 , (đồng clorua) Cu
Cl 2 đều công dụng với Na
OH chế tạo Mg(OH) 2 ↓ và Cu(OH) 2 ↓ + không muối nào tác dụng với HCl. + Cu
Cl 2 công dụng với (bạc nitrat)Ag
NO 3 tạo Ag
Cl ↓ trắng. Câu 4: dìm đinh fe trong dd dồng II sunfat (Cu
SO 4 ). Hiện tượng gì xảy ra. A. Không xuất hiện tượng. B. Mở ra đồng màu đỏ bám bên trên đinh, đinh Fe không bị tan. C. Xuất hiện thêm đồng màu đỏ bám bên trên đinh, đinh sắt bị tung 1 phần, màu xanh da trời của dd nhạt dần. D. Không tồn tại Cu dính trên đinh Fe, chỉ một trong những phần đinh bị tan. Giải thích, viết phương trình. Câu 4 : cho dd các chất sau bội nghịch ứng với nhau từng đôi một. A. Ghi dấu ấn (x) nếu có pứ xẩy ra b. Vệt (0) nếu như không có. C. Viết phương trình bội nghịch ứng giả dụ có. Na
OH HCl H 2 SO 4 Cu
SO 4 HCl Ba(OH) 2 Câu 5: Viết ptpứ mang đến những thay đổi hóa học sau. A. B. Fe
Cl 3 Cu
O sắt 2 (SO 4 ) 3 Fe(OH) 3 ↓ Cu Cu
Cl 2 sắt 2 O 3 Cu(OH) 2 ↓ Câu 6: cho biết thêm hiện tượng xảy ra khi cho. A. Kẽm (Zn) vào dd đồng sunfat (Cu
SO 4 ) b. Đồng (Cu) vào dd bạc bẽo nitrat (Ag
NO 3 ) c. Kẽm (Zn) vào dd magiê clorua (Mg
Cl 2 ) c. Nhôm (Al) vào dd đồng sunfat (Cu
SO 4 ) viết ptpứ xảy ra. Câu 7: Axit H 2 SO 4 loãng pứ với tất cả các chất nào bên dưới đây. A. Fe
Cl 3 , Mg
O, Cu, Ca(OH) 2 b. Na
OH, Cu
O, Ag, Zn. B. Mg(OH) 2 , Hg
O, K 2 SO 4 , Na
Cl d. Al, Al 2 O 3 , Fe(OH) 3 , Ba
Cl 2 Câu 8: cho các chất na 2 O, Ca
O, H 2 O, Cu
Cl 2 , Fe
Cl 3 . Pha chế các. A. Dd bazơ (bazơ tan) b. Những bazơ không tan. Câu 9 . Viết ptpứ của a. Magiê oxit (Mg
O) cùng axit nitric (HNO 3 ). B. Nhôm oxit (Al 2 O 3 ) và axit sunfuric (H 2 SO 4 ) c. Fe (Fe) cùng axit clohidric (HCl) d. Kẽm (Zn) và axit sunfuric loãng. II. Bài xích tập cơ phiên bản 1. ÁP DỤNG CÔNG THỨC m n M = n: số mol m: khối lượng mang lại trước (gam) M: khối lượng phân tử Câu 1: đến 1,68 gam sắt tác dụng hết với dd đồng(II)sunfat (Cu
SO 4 ) dư, tính khối lượng Cu thu được sau pứ. Giải: Số mol Phương trình ⇒ khối lượng Vậy khối lượng kim loại Cu ↓ là 1,92 gam Câu 2: mang đến 0,8 gam (natri hidroxit) Na
OH tính năng với dd H 2 SO 4 dư, cô cạn dd sau pứ thu được từng nào gam muối bột khan. Giải. Số mol Phương trình { 0,8 23 16 1 40 Na
OH Na
OH m gam M = = + + = 0,8 . 0,02 40 Na
OH m Na
OH n mol M = = = 2 4 2 4 2 2Na
OH + H SO mãng cầu SO + 2H O 0,02 0,02mol = 0,01mol 2 → → { { 1,68 56 sắt Fe m gam M = = 1,68 . 0,03 56 sắt n sắt n mol M = = = 4 4 sắt + Cu
SO Fe
SO + Cu 0,03mol 0,03mol → ↓ → { 0,03 64 Cu Cu n mol M ↓ = = . . 0,03 64 1,92 Cu Cu m n M x gam= = = ⇒ khối lượng Vậy khối lượng muối 2 4 mãng cầu SO khan là 1,42 gam Câu 3. Cho 1,6 gam Cu
O tác dụng hết với HCl dư. Cô cạn dd sau pứ thu được từng nào gam muối khan. Giải. Số mol Phương trình ⇒ khối lượng Vậy khối lượng muối 2 Cu
Cl khan là 2,7 gam Câu 4: mang đến dd chứa m gam Ba
Cl 2 tác dụng với dd H 2 SO 4 dư tạo thành 4,66gam kết tủa. Tính m. Giải: Phương trình: 2 2 4 4 2Ba
Cl H SO Ba
SO HCl+ → ↓ + Vậy kết tủa là 4 Ba
SO ↓ { 2 4 2 4 0,01 23 2 32 16 4 142 mãng cầu SO mãng cầu SO n mol M x x = = + + = 2 4 2 4 . . 0,01 142 1,42 na SO mãng cầu SO m n M x gam= = = { 1,6 64 16 80 Cu
O Cu
O m gam M = = + = 1,6 . 0,02 80 Cu
O n Cu
O n mol M = = = 2 2 Cu
O + 2HCl Cu
Cl + H O 0,02mol 0,02mol → → { 2 2 0,02 64 2 35,5 135 Cu
Cl Cu
Cl n mol M x = = + = 2 2 . . 0,02 135 2,7 Cu
Cl Cu
Cl m n M x gam= = = { 4 4 4,46 137 32 16 4 233 Ba
SO Ba
SO m gam M x ↓ = = + + = Số mol Phương trình ⇒ khối lượng Vậy m là 4,16gam Câu 5: mang đến 1,2 gam Mg tác dụng hoàn toàn với dd Ag
NO 3 dư. Tính khối lượng Ag sinh ra. (đ/s: 10,8 gam). Câu 6: đến dd chứa 4,25 gam Ag
NO 3 tác dụng hoàn toàn với Na
Cl dư. Tính khối lượng kết tủa tạo thành. (đ/s: 3,5875 gam) Câu 7: mang đến m gam kim loại Ca tác dụng với H 2 O dư sinh ra 0,03gam khí H 2 . Tính m? (đ/s: 0,6gam) Câu 8: cho m gam mãng cầu 2 O tác dụng hoàn toàn với dd H 2 SO 4 dư, sau pứ cô cạn dd nhận được 2,84 gam muối khan, tính m. (đ/s: 1,24 gam) Câu 9: đến 2,74 gam tía hòa tan hoàn toàn vào H 2 O tạo thành dd X. A. Tính khối lượng H 2 tạo thành.(đ/s: 0,04 gam) b. đến dd X pứ với dd H 2 SO 4 dư. Tính số gam kết tủa tạo thành.(đ/s: 4,66 gam) 2. ÁP DỤNG CÔNG THỨC 22,4 V n = n: số mol (chỉ áp dụng mang đến chất khí) V: thể tích chất khí. 4 4 4,66 . 0,02 233 Ba
SO n Ba
SO n mol M ↓ ↓ = = = 2 2 4 4 2 0,02mol 0,02mol Ba
Cl H SO Ba
SO HCl + → ↓ + ¬  { 2 2 0,02 137 2 35,5 208 Ba
Cl Ba
Cl n mol M x = = + = 2 2 . . 0,02 208 4,16 Ba
Cl Ba
Cl m n M x gam= = = { Câu 1: mang lại 0,557 gam (natri) na tác dụng với H 2 O dư, thoát ra V lít khí, tính V. Giải: Số mol Phương trình ⇒ thể tích Vậy V=0,28 lit (LƯU Ý: TỪ CÔNG THỨC . 22,4 22,4 V n V n= ⇒ = ) Câu 2: đến 0,45 gam Al tác dụng hoàn toàn với (axit sunfuric) H 2 SO 4 dư thu được V lit khí. Tính V. Giải: Số mol Phương trình { 0,575 23 Na fe m gam M = = 0,575 . 0,025 23 mãng cầu n na n mol M = = = 2 2 1 na + H O Na
OH + H 2 1 0,025mol x0,025mol = 0,0125mol 2 → ↑ → { 2 2 Fe
O + 2HCl Fe
Cl + H O 0,12mol 0,12mol  → ¬  2 2 : x 22,4 0,0125 22, 4 0,28 H H V n x lit ↑ = = = { 0,54 27 Al Al m gam M = = 0,54 . 0,02 27 Al n Al n mol M = = = 2 4 2 4 3 2 3Al + 3H SO Al (SO ) + 3 H 3 0,02mol x0,02mol = 0,03mol 2 → ↑ → ⇒ thể tích Vậy V=0,672 lit Câu 3: mang đến m gam (sắt) sắt phản ứng với dd HCl dư thu được 0,336 lit khí H 2 ↑ (đktc) tính m. Giải: Thể tích khí H 2 : 2 0,336 H V lit= ⇒ Số mol Phương trình: ⇒ khối lượng Vậy m = 0,84gam Câu 4: mang đến 3g hỗn hợp gồm (magie) Mg và (đồng) Cu tác dụng với dd HCl dư thoát ra 1,568lit khí H 2 ↑ (đktc). Tính khối lượng Mg và Cu vào hỗn hợp. Giải: mang lại Mg và Cu vào HCl thì chỉ có Mg pứ (Cu ko Pứ vì Cu đứng sau H vào dãy điện hóa) Thể tích khí H 2 : 2 1,568 H V lit= ⇒ Số mol { 2 0,03mol H n ↑ = 2 2 : x 22,4 0,03 22,4 0,672 H H V n x lit ↑ = = = { 2 2 0,336 . 0,015 22,4 22,4 H V H n mol= = = 2 2 sắt + 2HCl Fe
Cl + H 0,015 0,015mol mol → ↑ ¬  { 0,015 56 sắt Fe n mol M = = . . 0,015 56 0,84 sắt Fe m n M x gam= = = { 2 2 1,568 . 0,07 22,4 22,4 H V H n mol= = = Phương trình : ⇒ khối lượng Vậy khối lượng Mg : 1,68 Mg m gam= Vậy khối lượng Cu: 3 1,68 1.32 Cu m gam= − = Câu 5: mang đến 1,3 gam (kẽm) Zn tác dụng hoàn toàn với (axit sunfuric) H 2 SO 4 dư thu được V lit khí. Tính V. (đ/s: 0,448lit) Câu 6: mang lại 0,84 gam (magie) Mg tác dụng hoàn toàn với HCl dư thu được V lit khí. Tính V. (đ/s: 0,784lit) Câu 7: mang lại m gam (sắt) fe phản ứng với dd H 2 SO 4 dư thu được 1,12 lit khí H 2 ↑ (đktc) tính m. (đ/s: 2,8 gam) Câu 8: mang đến 0,6g hỗn hợp gồm Al và Cu tác dụng với dd HCl (axit clohidric) dư thoát ra 0,336lit khí H 2 ↑ (đktc). Tính khối lượng Al và Cu trong hỗn hợp. (đ/s: 0,27g Al và 0,33g Cu) Câu 8: cho 1,5g hỗn hợp gồm sắt và Ag tác dụng với dd HCl dư thoát ra 0,336lit khí H 2 ↑ (đktc). Tính khối lượng fe và Ag vào hỗn hợp. (đ/s: 0,84g fe và 0,66g Ag) C M : mật độ mol/lit 3. ÁP DỤNG CÔNG THỨC . M n C V= n: số mol 2 2 Mg + 2HCl Mg
Cl + H 0,07 0,07mol mol → ↑ ¬  { 0,07 24 Mg Mg n mol M = = . . 0,07 24 1,68 Mg Mg m n M x gam= = = { V: thể tích hỗn hợp (chỉ áp dụng mang lại dung dịch hóa học lỏng) Câu 1: mang lại 0,5 gam (canxi) Ca vào 500ml H 2 O, tính độ đậm đặc dd Ca(OH) 2 thu được sau pứ. Giải: Số mol Phương trình : Số mol Ca(OH) 2 chế tạo ra thành Thể tích dd : mật độ dd Ca(OH) 2 Câu 2: mang lại 10g Cu
O tác dụng hoàn toàn với dd 500ml dd (axit clohidric) HCl dư. Tính nồng độ dd Cu
Cl 2 tạo thành? Giải: Cu
O 10 n = 64+16 =80 Cu
O m g= Số mol 10 . 0,125 80 Cu
O m Cu
O n mol M = = = Pt: Số mol 1, 6 64.x – 56.x 1, 6 1,6 8 .x x = 0,2 8 mol = ⇒ = ⇒ = sản xuất thành Thể tích dd : { 0,5 40 Ca Ca m gam M = = 0,5 . 0,0125 40 Ca n Ca n mol M = = = 2 2 2 Ca + 2H O Ca(OH) + H 0,0125 0,0125 mol mol → ↑ → { ( )2 dd 0,0125 500 0,5 0,0125 0,025 0,5 Ca OH m n mol V ml lit n C M V = = = = = = 2 2 Cu
O + 2HCl Cu
Cl + H O 0,125mol 0,125mol → → { 2 Cu
Cl dd 0,125 500 0,5 0,125 0,25 0,5 m n mol V ml lit n C M V = = = = = = nồng độ dd 2 Cu
Cl Câu 3: cho m gam (sắt ôxit) Fe
O tác dụng hết với 600ml dd HCl (axit clohidric) đặc tạo thành dd (sắt clorua) Fe
Cl 2 0,2M. Tính m? Giải: Nồng độ Fe
Cl 2 : C M =0,2M thể tích dd: Vdd = 600ml = 0,6lit Vậy số mol Fe
Cl 2 2 Fe
Cl . 0,2.0,6 0,12 M M n C n C V mol V = ⇒ = = = Pt: ⇒ khối lượng Vậy m là 8,64gam Câu 4: mang lại 300 ml dd H 2 SO 4 0,1M tác dụng hết với Al tạo thành (muối nhôm sunfat) Al 2 (SO 4 ) 3 . Tính nồng độ của dd Al 2 (SO 4 ) 3 trên? Giải: + Thể tích đung dịch: 300 0,3 dd V ml lit= = Nồng độ H 2 SO 4 : 0,1 M C M= Số mol H 2 SO 4 . 0,1.0,3 0,03 M M n C n C V mol V = ⇒ = = = Pt: ( ) 2 4 3 Al SO 0,01 0,3 dd n mol V lit= = 2 2 Fe
O + 2HCl Fe
Cl + H O 0,12mol 0,12mol → ¬  { Fe
O Fe
O 0,02 56 16 72n mol M = = + = Fe
O Fe
O. . 0,12 72 8,64m n M x gam= = = ( ) 2 4 2 4 2 3 2Al + 3H SO Al SO + 3H 0,03 0,03mol 0,01mol 3 mol → ↑ → = { { <...>... Chất hoá học tập của kim c Mg(OH)2,Ca
O, K2SO4,Na
Cl d loại, hãy viết các phương trình hoá học tập sau Al,Al2O3,Fe(OH)2,Ba
Cl2 đây: Câu 4 kim loại nào hay sử dụng làm vật trang sức? a Cu, Al b Au, Ag c Cu, sắt d Ag, Al Câu 7 có 3 sắt kẽm kim loại là nhôm, bạc, fe Nêu pp Câu 5 Phân làm sao là phân urê? hoá học để phân biệt từng kim loại Viết những a (NH4)2SO4 PTPỨ để phân biệt b NH4NO3 c Ca(NO3)2 d CO(NH2)2 Câu 8 pha trộn các. .. 0,1mol m
Mg
Cl2 = n.M = 0,1 .95 = 9, 5 gam Vậy số mol muối bột Mg
Cl2 = x = 0,2m →khối lượng muối bột Mg
Cl2: Câu 9 *: cho 9, 2 gam hỗn kim loại tổng hợp loại Fe cùng Cu công dụng →cô cạn dd thu được khối lượng với dd H2SO4 loãng dư chiếm được 1,12lit khí (ở đktc) muối bột khan là: a viết pt = m
Al
Cl + m
Mg
Cl = 26, 7gam + 9, 5gam =3 b khi cô cạn dd thu được từng nào gam muối hạt khan gam (đ/s: 7,6g) Câu 8: mang đến 9, 2 gam hỗn hợp kim Câu 10:... Sunfua + được với hỗn hợp HCl: axit clohidric a Cu, Zn, fe b Al, Cu, Hg Nêu hiện tượng xảy ra lý giải bằng PTPƯ c Zn, Fe, Mg d Cu,Ag, Al Câu 9 Viết 5 PTHH không giống nhau để tiến hành V LÍ THUYẾT THÊM NỮA VI: GIẢI BÀI TẬP BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH + Áp dụng cho việc có tất cả hổn hợp 2 hóa học hoặc các chất m Cu
SO4 = M.n = 160.x (g) +Câu 1: cho 18,6gam lếu láo hợp có sắt cùng kẽm tác dụng với Vậy klượng m Cu
SO4... Trăng tròn ,97 gam ) IV: BÀI TẬP CỦNG CỐ (tiếp theo) 1 LÍ THUYẾT Câu 1: Viết phương trình hóa học màn biểu diễn chuyển hóa sau đây 1 2 3 4 5 6 → → → → → → a Al  Al2O3  Al
Cl3  Al (OH )3  Al2O3  Al  Al
Cl3 1 2 3 → → → b sắt  Fe
SO4  Fe(OH ) 2  Fe
Cl2 1 2 3 4 → → → → c Fe
Cl3  Fe(OH )3  Fe2O3  fe  Fe
Cl3 3 2 dpnc → gợi ý: câu 5a: Al2O3  2 Al + O2 ↑ (dpnc: điện phân rét chảy) t 0 Câu 2: gồm các. .. 7,21% dd Câu 4: cho 200g dd H2SO4, 14,% tính năng với Al dư Tính trọng lượng muối Al2(SO4)3 thu được? Giải: Ta có: trọng lượng H2SO4: m
H SO = mct = 2 4 c %.mdd 14, 7.200 = = 29, 4 gam 100% 100 nhưng M H SO = 98 2 4 m 29, 4 = = 0,3mol 2 4 M 98 2Al + 3H 2SO 4  Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 ↑ →  số mol n
H SO = Pt: 0,3mol  → { 1 0,3 = 0,1mol 3 n
Al2 (SO4 )3 = 0,1mol M Al2 (SO4 )3 = 342 Số mol: m
Al (SO ) = nx
M = 0,1x342... Sắt chế tác thành c Tính phần trăm trọng lượng của magie với sắt trong lá bên trên d Đem tổ hợp 36,8 gam lá bên trên vào dd HCl dư Tính thể tích khí thoát ra (đktc) e Đem kết hợp 36,8 gam lá bên trên vào dd HNO3 quánh dư Tính thể tích khí thoát ra (đktc) (đ/s: b .9, 6g Mg 22,4gam fe c 39, 13%Mg 60,87%Fe d 22,4lit c.53,76lit) Câu 11: ngâm 1 lá fe có khối lượng 2,5gam trong 25ml dd Cu
SO4 15% có trọng lượng riêng 1,12g/ml Sau... Dung Câu 2 Dãy những kim các loại nào tiếp sau đây được sắp dịch bạc tình Nitrat xếp đúng theo chiều chuyển động hoá học tập tăng c Natri + oxi dần? Câu 5 Hãy cho thấy hiện tượng cùng viết PT xảy d canxi + clo a K, Mg, Cu, Al, Zn b Cu, K, Mg, Al, Zn ra khi cho: c Cu, Zn, Al, Mg, K d Mg, Cu, K, Al, Zn a Kẽm vào dung dịch đồng clorua Câu 3 Axit H2SO4 loãng bội nghịch ứng với toàn bộ b Đồng vào dung dịch bạc bẽo nitrat các chất vào dãy... Xảy ra các pứ trên chức năng với dd HNO3 đặc th Mg + 2HCl  Mg
Cl 2 + H 2 ↑ → thu được 44,8lit khí (đktc) xmol  xmol → a Viết các ptpứ xẩy ra Fe + 2HCl  Fe
Cl 2 + H 2 ↑ → ymol   ymol → V 5, 6 = = 0, 25mol 22, vậy 4 22, 4 n
H 2 ↑ = 2 pứ chế tạo thành 5,6lit khí H2↑: b Tính m (đ/s: 29, 5g) Vậy: x + y = 0,25 (1) Câu 15: 200 ml dung dịch HCl - cho hỗn hợp chức năng với HNO3 thì xảy ra những pứ... Các PTHH b Tính khối lượng mỗi oxit bao gồm trong lếu hợp ban đầu (đ/s:m
Cu
O=4gam m
Fe2O3=16ga +Câu 17: lếu hợp tất cả Al, Mg, C * từ một và 2 ta tất cả hệ phương trình nặng 20 gam được hoà tan bằng  x + y = 0, 25 (1)  x = 0,15mol  ⇒ 2 ⇒  (2)  x + y = 0, 2  y = 0,1mol 3 axit HCl dư bay ra 17 ,92 lit khí * khối lượng đồng m
Cu = 4, 4 gam →Vậy tỷ lệ khối lượng: m
Al 10,8 100% = 100% = 54% mhh 20 V 17 ,92 ... 11,2 = 16,8(gam) trọng lượng của đồng dính trong lá là : m Cu dính = 12,8(gam) Vậy phần trăm trọng lượng %m
Fe = sắt: m
Fe 16,8 100% = 100% ≈ 56, 76% mlá 29, 6 %m
Cu = m
Cu 12,8 100% = 100% ≈ 43, 24% mlá 29, 6 Phần trăm cân nặng của Cu: d (đ/s: 6,72 lit) e (đ/s: 29, 12lit) Câu 10: ngâm 1 lá magie có khối lượng 24gam trong hỗn hợp sắt (II) clorura dư Sau một thời hạn lấy lá kẽm ra khỏi dd muối Fe
Cl2 và đem . → { { Ta có: khối lượng H 2 SO 4 : 2 4 dd %. 14,7.200 29, 4 100% 100 H SO ct c m m m gam= = = = nhưng 2 4 98 H SO M =  số mol 2 4 H SO 29, 4 0,3 98 m n mol M = = = Pt: Số mol: trọng lượng Câu 5:. 20.55gam; câu b: 0,3M c. Ba(OH) 2 dư, mãng cầu 2 SO 4 hết. Trăng tròn ,97 gam ) IV: BÀI TẬP CỦNG CỐ (tiếp theo) 1. LÍ THUYẾT Câu 1: Viết phương trình hóa học trình diễn chuyển hóa sau đây. A. 1 2 3 4 5 6 2 3 3. Ba
Cl 2 Câu 8: cho những chất na 2 O, Ca
O, H 2 O, Cu
Cl 2 , Fe
Cl 3 . điều chế các. A. Dd bazơ (bazơ tan) b. Những bazơ ko tan. Câu 9 . Viết ptpứ của a. Magiê oxit (Mg
O) và axit nitric (HNO 3 ). B. Nhôm
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Các dạng bài xích tập hóa học lớp 9Chương 1: các loại hợp chất vô cơ
Chương 2: Kim loại
Chương 3: Phi kim. Sơ sài về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học
Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


Xem thêm: Các stt hay về cuộc sống ý nghĩa sâu sắc!, tổng hợp stt hay về cuộc sống

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime