*


*
*

*


*
Hôm nay tôi vẫn giảng về đề bài "Bỏ tất cả là được vớ cả". Nhưng để làm rõ hơn ý nghĩa của chủ đề này, tôi đã nói phản đề lại "Được tất cả là mất tất cả" để quí vị dễ dàng đối chiếu.

Bạn đang xem: Buông tất cả sẽ được tất cả

Tại sao "Được toàn bộ là mất tất cả"? bây chừ chúng ta thấy ở nỗ lực gian, bao gồm người mong muốn gì, làm cái gi đều được thành công. Muốn tạo nên cái bên liền được cái nhà, ước ao có cái xe khá liền được cái xe hơi, hy vọng có danh vọng ngay tức thì được danh vọng, muốn tài giỏi sản ngay thức thì được tài sản.

 Tóm lại ý muốn gì được nấy. Tuy nhiên như thế, nhưng đến khi kết thúc duyên nhắm mắt ra đi, thì tất cả những gì bản thân được đó bao gồm còn không? Mất hết. Vậy thì được toàn bộ rồi đang mất vớ cả, chớ không tồn tại gì còn mãi cùng với mình. Bạn đời mong ao hy vọng mỏi rất nhiều gì mình thích đều được toại nguyện, chính là hạnh phúc. Nhưng thực tế được bao nhiêu đi nữa, sau cuối rồi cũng ra đi với nhị bàn tay trắng. Tất cả những gì cả đời mình thế công sinh sản dựng phần đa để lại cho ráng gian, vậy thì được đó đó là mất. Do đó người biết tu, giác tỉnh thấy rõ cuộc sống như vậy.

Người xuống tóc tu hành, có nghĩa là xả phú mong bần, xả thân cầu đạo. Xả tức là bỏ hết. Vứt hết những phong phú ở đời, bỏ cả thân mạng này để ước đạo. Đã bỏ cả giàu sang, quên cả thân mạng thì tất cả gì mà bỏ không được? Thân mạng còn không tiếc thì loại gì không mong muốn hơn? Vậy mà gồm khi gặp mặt những việc nhỏ tuổi lại xả không được. Đó là chưa tiến hành được đúng với bản nguyện của mình.

Tôi nói bỏ tất cả sẽ được toàn bộ là sao? bọn họ đọc lịch sử vẻ vang biết rõ tiên phật là nhỏ nhà vương vãi giả, Ngài đi tu vứt lại tất cả ngôi vị, quyền tước, tài sản, sự nghiệp, quốc gia v. V… chỉ còn chiếc áo cẩm bào bên trên mình. Nhưng ở đầu cuối Ngài cũng cởi ra, đổi lấy cái áo thợ săn để vào rừng khoảng sư học tập đạo. Như vậy toàn bộ danh vọng sự nghiệp cầm gian, mang đến tới cha mẹ vợ con Ngài hầu như xả vớ cả. Ngài chỉ lấy theo chí nguyện xuất gia, mong đạo giải thoát thôi. Đó là xả phú cầu xấu đó.

Kế đó, đức phật xả đến thân. Sáu năm tu khổ hạnh, Ngài ăn uống đơn giản, một ngày chỉ chút ít mè, chút đỉnh đậu cho tới kiệt sức bất tỉnh xỉu. Trong gớm A-hàm miêu tả lúc đó thân Phật chỉ gồm xương sườn, không thể chút domain authority thịt như thế nào cả. Đối với thân Ngài không còn một chút luyến tiếc, không một chút yêu quí, miễn sao tìm được đạo giải thoát thì thôi. Đó là lòng tin xả thân cầu đạo của người quyết chí tu hành.

Rõ ràng so với hai trang bị xả đó, đức yêu thích Ca đã thực hành hết rồi. Trước là xả phú ước bần, kế là xả thân ước đạo. Chúng ta hiện thời có xả được không? Xả chừng bao nhiêu? Đó là câu hỏi mà mỗi người phải tự đặt ra, rồi chu chỉnh lại mình giúp xem mình làm cho được tới đâu.

Đứng về khía cạnh thân, đứng về sự nghiệp, đức Phật đã xả hết rồi, Ngài lại liên tiếp xả đến tâm nữa. Nghĩa là buông bỏ tất cả những niệm tưởng băng xăng từ thô mang đến tế, cho đến khi trung khu được định, hoàn toàn thanh tịnh, chừng đó Ngài new được giác tỉnh viên mãn.

Như vậy ý nghĩa xả sinh sống đây, một là xả tất cả sự nghiệp tài sản, thân phụ mẹ đồng đội bên ngoài. Kế kia xả thân mạng, sau cùng là xả không còn nội trung khu của mình. Nội trọng tâm là đều thứ băng xăng loạn tưởng, tạo cho mình phiền óc rối rắm. Thiền định dưới nơi bắt đầu Bồ-đề suốt tư mươi chín ngày đêm, khi đó tâm Phật hoàn toàn thanh tịnh, không còn một ý niệm gì đề xuất vào được đại định. Tự đại định Ngài cải cách và phát triển tuệ giác rất thực của mình, thấu trong cả được tánh tướng của những pháp, liền đó được giác ngộ bệnh quả vị Phật.

Như vậy xả có tía giai đoạn. Giai đoạn trước tiên là xả tất cả các thứ mặt ngoài, từ sự nghiệp, danh vọng, tài sắc tính đến thân quyến phụ vương mẹ anh em vợ con.Giai đoạn nhì là xả quăng quật thân mạng, liều bị tiêu diệt để tu. Đó là xả thân. Tiến độ ba là xả tất cả tâm nghĩ tưởng lăng xăng, không thể mảy may vọng đụng lo lự nào, điện thoại tư vấn là xả tâm. Kế tiếp mới bệnh ngộ thành Phật.

Khi thành Phật rồi thì thế nào? Như bây chừ chúng ta kiểm soát nội vào nước vn tính ra cũng mấy chục ngàn ngôi chùa, còn Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Thái Lan, Xri Lanca, (Tích Lan), Mianma (Miến Điện) v. V… cùng lại do dự bao nhiêu ngôi chùa thờ Phật. Vậy nên Ngài bỏ ngai vàng, giang san, sự nghiệp trong nước, cho đến khi thành Phật rồi thì bao gồm tất cả. Ngài xả quăng quật quyến thuộc nhỏ bé, nhằm rồi sau đó nghìn muôn ức triệu người nhìn thừa nhận là con của đức Phật, như vậy liệu có phải là được toàn bộ không. Xả sự nghiệp riêng biệt được sự nghiệp bình thường to lớn hơn. Xả thân quyến riêng thân quyến tầm thường nhiều vô kể. Xả một được rất nhiều thân. Xả trung khu nghĩ tưởng xăng xít chứng được Tam minh, Lục thông, Tứ vô sở úy, Thập chén bát bất cùng v. V… Xả các thứ vô nghĩa khoảng thường, thì đã đạt được những ảo diệu phi thường. Cụ thể Ngài xả toàn bộ là được toàn bộ không. Ngược lại với ráng gian, giữ toàn bộ để rồi mất tất cả.

Giờ đây bọn họ tu theo Phật đề nghị làm sao? buộc phải giữ hay yêu cầu xả? bọn họ phải tập xả, bạn xuất gia thì xả trọn vẹn, còn fan tại gia thì xả từng phần, nhưng bắt buộc xả chớ đừng vậy giữ. Tôi tỉ dụ trước về bạn tại gia. Như quí Phật tử làm ăn uống có tiền, gồm cơm gạo, thấy ai khổ bản thân giúp, đó là xả. Cha thí là xả, xả quyền lợi của mình giúp cho người thiếu, tín đồ khổ. Tín đồ đời tranh giành danh lợi, còn mình tu rồi thì sút không giành giật danh lợi, chính là xả. Tất cả những lời hơn thua tranh cãi xung đột nhau tôi cũng bỏ hết, sẽ là xả. Tập xả được do đó là họ khéo tu, bao gồm tiến. Ngược lại cái gì vẫn muốn giữ hết thì không thể nào tu được. Tu mà hy vọng làm giàu, ý muốn làm quan, muốn hơn thiên hạ, thì đã đạt được không? mang lại nên nói về tu là nói về xả, tới chừa bỏ.

Phật tử tại gia còn như thế, huống nữa là bạn xuất gia. Xuất gia rồi thì có gì để giữ lại đâu. Tất cả đều là của chung, cuộc sống của mình chỉ là sống nhằm tu, chớ không hẳn sống để được danh, được lợi, được toàn bộ sự nghiệp sống trong chùa. Bởi vậy đâu gồm gì là của mình, vì thế người tu là fan dễ xả trăm phần. Xả hết quyền lợi, xả hết phần đông gì thuộc về sự nghiệp, vẻ ngoài bên ngoài, không giữ lại gì hết. Chẳng qua do đạo mà có chùa bao gồm đồ bọn chúng để truyền tay chỉ dạy cho những người cùng tu, chớ không có cái của mình. Lưu giữ rõ vậy là họ xả. Đó là xả bên ngoài, còn xả về phiên bản thân thì sao?

Trước tôi nói tới cư sĩ. Người trù trừ đạo họ lo ngại tấm thân trau chuốt cho đẹp, nuôi nấng cho phong túc mập mạp. Còn người biết tu không cần trau chuốt, chỉ sinh sống bình dị, vừa phải, đủ giàu có thôi chớ không thực sự sung túc rồi sinh ra căn bệnh hoạn. Đó là Phật tử cũng xả cơ mà xả vừa chừng, không phải xả nhiều. Fan biết tu đối với danh ko ham, đối với lợi biết vừa đủ, đối với tài sắc đẹp v. V… đừng để dính nhiễm, đó là xả về thân.

Giới xuất gia thì xả cố nào? Hồi chưa xuất gia tôi cũng đầu tóc như ai, ăn diện như ai. Hiện thời xuất gia rồi cạo bỏ tóc, đa số gì thế gian cho là duyên dáng, là đẹp mình xả hết, sẽ là xả rồi. Tới nạp năng lượng mặc. Người đời chuyển đổi đồ này vật kia mang đến đẹp, ra vẻ sang trọng quí phái, còn bản thân tu rồi mặc áo nâu áo nhuộm, chính là xả. Tín đồ đời nạp năng lượng món này món kia mang đến ngon miệng, bản thân tu rồi chỉ ăn tương rau củ chay lạt, sẽ là xả. Cư sĩ ngay tại nhà một ngày bắt buộc ngủ đầy đủ tám tiếng cho khỏe, còn người xuất gia ngủ chừng bốn năm giờ đồng hồ thôi. Sút ăn, bớt ngủ do đó là xả. Nghĩa là những gì trau chuốt, cung dưỡng mang lại thân, chúng ta giảm giảm để dễ tu, không hề đa với nhiều thì mới có thể mong cho gần cùng với đạo. Đó là xả về thân. Bây chừ tới tâm.

Về tâm, cư sĩ tại nhà xả như thế nào? Nếu có ai nói gác một câu, quí vị bao gồm nhịn được không? Chắc là tương đối khó nhịn lắm. Nhịn thì sợ bạn ta nói bản thân ngu, bản thân thua bắt buộc ít chịu nhịn. Hiện giờ quí vị biết tu rồi, đề xuất nhớ lời Phật dạy dỗ vô thường nhằm chận đứng vai trung phong tranh đua của mình. Nếu như nghĩ tới lợi danh thì biết nó là vô thường, không bền lâu. Đã vô hay mà đã có được mất với nhau làm gì, chính là xả. Thư hùng nay mai là chuyện mập mà ko lo, còn rộng thua nên quấy là chuyện nhỏ dại lại để trung khu lo lắng, bao gồm phải khờ lẩn thẩn không. Cho nên vì vậy nghĩ tới vô thường xua đuổi gấp họ không còn thời giờ mà lại tu, huống nữa tranh rộng tranh thua. Nhớ như vậy thì tất cả những gì fan đời lấn hà hiếp mình, chúng ta bỏ qua được hết.

Người dành riêng hơn dành thua kém là khôn hay fan nhịn quăng quật để tu là khôn? fan lấn hà hiếp thấy trong khi hơn, người nhịn thấy ngoài ra thua. Tuy vậy xét kỹ tín đồ dành rộng rồi đi tới vị trí chết ngần ngừ về đâu, còn người nhịn nhằm tu hành, mai tê khi chết đã được bố trí theo hướng sẵn nên không ngại không sợ, đó bắt đầu là tín đồ khôn.Như vậy tín đồ biết nghĩ về tới chuyện lâu dài là khôn, tín đồ chỉ nghĩ độc nhất vô nhị thời là dại. Vì vậy họ đừng tranh rộng tranh thua, để rồi phiền não nhức khổ, không tu hành. Đó chưa phải là thiệt khôn. Bạn thật khôn yêu cầu tránh, bắt buộc chừa hết rất nhiều điều tạo cho trọng điểm mình rối loạn, phiền não, sự tu new tiến. Tu tiến mới mong mỏi cứu được mình.

Cho bắt buộc tu hành là đề nghị ẩn nhẫn. Nói ẩn nhẫn dẫu vậy thật ra có ẩn nhẫn gì đâu. Thí dụ bạn nào đó nổi sân, thấy mình đi ngang bọn họ nói: "Cha mầy". Dịp đó mình nổi nóng lên muốn chửi lại. Mà lại tôi xin hỏi chữ "cha mầy" đó nặng tại vị trí nào? Sao bọn họ không trả lời: "Phải tôi bao gồm cha". Nói thân phụ mầy có nghĩa là nhắc cha của bản thân thì bản thân nhận, tất cả gì đâu phải giận. Đằng này nghe fan ta nói "cha mầy" liền nổi sân nói theo "mẹ mầy", nắm là bao gồm chuyện đánh lộn. Tín đồ ta cứ sống điên cuồng với nhau thiệt vô nghĩa. Bản thân có thân phụ người ta nói phụ thân mình thì nhấn là xong, tất cả gì đề nghị tức giận. Người trần thế nói điên khùng, không lẽ mình tu cũng điên khùng theo. Chúng ta điên khùng thì họ phải sáng sủa suốt, nhưng thiếu hiểu biết nhiều sao người ta cứ đua nhau dành riêng phần điên về mình. Trần giới nói mình nặng một, mình nói nặng hai, rồi biện hộ nhau tiến công nhau, gồm giống hai fan điên không? Vậy cơ mà ta vẫn cứ dành làm bạn điên!

Rõ ràng sự tu chưa hẳn khó, chỉ là sự sáng suốt sống động để cho doanh nghiệp được an lành. Nghĩ những khi bọn họ khờ đần độn thật xứng đáng thương. Nghe người ta nói bản thân là bé chó, liền dancing tới tát tai bạn ta, vì thế là nhận mình chó mất rồi, new nhảy ra cắn bạn ta. Người ta nói mình bé chó, mình chỉ việc bình tĩnh vấn đáp tôi không phải con chó, nỗ lực là đầy đủ rồi, bạn ta cũng trở thành không biết nói gì hơn nữa. Đó là sự lầm lẫn tê mê mê của nhỏ người, vị chấp xẻ quá nặng phải động tới mình ngay tức khắc sanh sự.

Người tu là cần xả bỏ té chấp đó, luôn luôn tỉnh táo bị cắn sáng suốt, chừa bỏ những gì sai lầm, không nên bám giữ. Như vậy bọn họ mới biết tu. Nếu không biết tu thì rất dễ gây sân hận oán hờn nhau, rồi cực khổ cả đời, mình khổ người khổ.Thế khổ cực là do vậy. Vì thế người biết tu trong trái tim không nắm chấp, không cho là mình khôn rộng hết, đẹp lên hết, có tài hơn không còn v. V… nhưng mà chỉ thấy mình là cọng cỏ, cọng rơm thôi, không có gì quan trọng, nên rất đơn giản sống, nhẹ nhàng, không nhức khổ. Tín đồ chấp bửa sâu nặng nề quá bắt buộc động tới nổi sân, rượu cồn tới nổi giận, hễ tới tức tốc buồn. Còn bọn họ xả được cái ngã này, thì không còn khổ hết buồn.

Phật nói "chấp là người mê", nói dễ dàng nắm bắt hơn chấp là bạn ngu. Chấp nhiều thì lẩn thẩn nhiều, chớ đừng tưởng chấp là hay. Người tu là tín đồ tỉnh, bạn sáng trong cả thì tránh việc chấp. Không nên chấp về thân, tránh việc chấp về tâm, tránh việc chấp về cảnh. Được vậy bọn họ sống được bình an, tu hành thanh tịnh. Đó là nói về người trên gia.

Bước qua lãnh vực của người xuất gia, còn xả nhiều hơn thế nữa nữa. Khi gồm huynh đệ giận, chỉ khía cạnh mình nói: "Huynh ngốc quá", thời điểm đó mình cười cợt không xuất xắc cũng đỏ mặt? nếu như nghe nói "Huynh ngây ngô quá", họ liền đáp "Phải, cha tạng tởm tôi học không được một trong những phần tám, không dở người sao được". Nói vậy thì fan kia không còn nói. Chỉ khéo một ít thì chúng ta bình an, không gì giận hờn chi hết.

Hoặc nghe người ta nói "Coi cỗ thầy (cô) say mê mê quá", bản thân vui vẻ thừa nhận ngay "Tôi không giác, không mê mẩn mê sao được". Đáp bởi vậy là yên. Chớ nghe fan ta nói mình yêu thích mê, nổi giận ôm đồm ùm lên thì quả là yêu thích rồi. Chúng ta chỉ đề nghị khéo một lời nói, khéo một cái nhìn thì hết phiền não. Tín đồ ta chê bản thân ngu, chê mình si mê mê, mình cười thôi không có gì quan liêu trọng. Đằng này, huynh đệ nói lời hơi nặng một chút, bản thân phiền óc hai tía ngày, bỏ ăn bỏ ngủ, thì chừng nào new thành Phật. Ai tu có muốn thành Phật nhưng mà cứ chấp. Càng to chấp càng nhiều, chấp quá chừng là chấp thì thành Phật sao nổi. Cho nên chúng ta tu nên bỏ, yêu cầu xả hết mọi bửa chấp.

Người tu vui trong đạo, vui với phần lớn lời của Phật dạy, mọi đàm đạo hơn thất bại là trò đùa, không có giá trị gì hết. Nhớ như vậy, nghĩ như vậy là họ biết tu. Được vậy sự tu mới tiến nhanh, new được lợi ích. Do đó xả thân đang là tốt nhưng xả trung tâm chấp ngã new là quan tiền trọng. Người khéo tu nên biết điều này.

Xả tâm có nghĩa là xả bỏ toàn bộ những vọng tưởng của mình. Nguyên nhân xả quăng quật vọng tưởng quan trọng đặc biệt như vậy? vì chưng vọng tưởng là chiếc mê lầm, là những cụm mây đen đậy mất trí tuệ chân thực của mình. Còn vọng tưởng là còn mê lầm, chừng làm sao sạch hết vọng tưởng bắt đầu được giác ngộ. Chúng ta tu bất kể pháp môn nào cũng phải dẹp vọng tưởng. Ko dẹp vọng tưởng thì không bao giờ thành Phật.

Thí dụ tu tĩnh thổ thì niệm Phật tới nhất vai trung phong bất loạn. Nghĩa là niệm mang lại chỗ chỉ còn một câu niệm Phật thôi, không nghĩ gì khác quanh đó câu niệm Phật. Nhất trung khu cũng gọi là tốt nhất niệm. Dùng một niệm để dẹp tất cả niệm, toàn bộ niệm sạch rồi sau cuối một niệm ấy cũng bắt buộc xả luôn cho tới vô niệm. Niệm cho tới chỗ không thể niệm nào nữa thì mới có thể thấy Phật, new được vãng sanh.

Người tu thiền cũng vậy, lúc đầu vì trọng điểm loạn tưởng thừa nhiều, ao ước nó dừng bắt buộc dùng phương tiện đi lại hoặc đếm tương đối thở, hoặc tiệm chiếu một pháp nào như quán ngũ uẩn giai ko v. V… cho tới khi tất cả những niệm lăng xăng lặng rồi, tâm thanh tịnh vô niệm, sẽ là vào định. Tu thiền phải đến khu vực an định trọn vẹn, chừng đó bắt đầu chứng được vô sanh.

Trong tởm thường dạy, bọn chúng ta người nào cũng có tánh Phật. "Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh" nghĩa là toàn bộ chúng sanh đều sở hữu tánh Phật. Đức Phật biết sinh sống trở về với tánh Phật của Ngài, đề xuất Ngài thành Phật. Bọn họ cũng tất cả tánh Phật nhưng trù trừ trở về sinh sống với tánh Phật của mình, nên họ làm bọn chúng sanh. Lúc này muốn quay trở lại tánh Phật của mình phải làm cho sao? Đây là nơi tôi nói luôn. Bọn họ có tánh Phật nhưng vì quên, không phân biệt nên sống với nghiệp của bọn chúng sanh. Như trong tiếng ngồi thiền, mình muốn tâm lặng lặng xuất xắc lăng xăng? ý muốn tâm lặng lặng, nhưng có chịu im thin thít đâu. Vừa lặng ngắt là thấy khá buồn, tức tốc nghĩ dòng này, nghĩ chiếc kia rồi đuổi theo nó mất tiêu.

Tại sao bản thân thường tốt nghĩ như vậy? cũng chính vì tánh Phật hằng tri hằng giác nơi bé người không có hình bóng, không tồn tại tướng mạo nên khó dìm vô cùng.Cái gì tất cả tướng mạo, có hình bóng bản thân dễ dấn ra. Cơ mà nếu nghiệm kỹ, bọn họ thấy khi trung tâm hồn thanh thản, không suy nghĩ gì không còn được đôi cha phút, trong thời hạn ấy mình tất cả biết không? Vẫn biết chứ. Mắt thấy tai nghe, vừa có tín đồ đi biết có tín đồ đi, vừa bao gồm tiếng nói biết gồm tiếng nói. Mũi cũng vậy, mùi hương thơm mùi hương hôi phần nhiều biết rõ. Vậy nên sáu căn hằng tri hằng giác mà bọn họ không nhấn ra, đợi có nghĩ suy mới cho rằng biết. Do cái biết đó không tồn tại hình dáng, không động yêu cầu mình dễ dàng quên.

Thế nên hàng ngày họ sống với vai trung phong vọng tưởng, chạy theo bóng dáng vẻ của sáu trần, cho sẽ là tâm mình. Thân vô thường sanh diệt cho là thân mình. Rước thân sanh diệt, trọng tâm vô thường làm cho mình thì lúc nhắm mắt nhất thiết đi vào luân hồi lục đạo, không nghi ngờ. Hiện nay tu là muốn thoát ra khỏi con con đường đó, vậy phải làm sao? chúng ta thường nói tu nhằm giải thoát sanh tử, giải thoát bằng phương pháp nào? Nếu bọn họ khởi nghĩ lành, sản xuất nghiệp lành, sinh cõi lành; khởi nghĩ về dữ, sản xuất nghiệp dữ, sanh cõi dữ. Cha ác đạo và ba thiện đạo vị tâm niệm lành dữ của chính bản thân mình mà ra. Nếu tâm niệm lành dữ đều không còn thì bản thân đi mặt đường nào? không đi mặt đường nào, có nghĩa là giải thoát sinh tử rồi. Thiền định đó là không còn niệm thiện ác như thế nào dẫn bản thân đi trong sanh tử nữa.

Như vậy nhân giải thoát ở đâu, bây chừ chúng ta có hay không? ai cũng có hết, sẽ là Phật tánh, nó bàng bạc khắp nơi mình, chỉ tại họ không nhớ. Còn xem xét phải quấy, rộng thua bao gồm hình bóng, cần mình biết trung tâm sanh diệt đó mà không biết vai trung phong thật của mình. Cứ chạy theo tâm sanh khử thì trách nào bọn họ không đi vào luân hồi. Giờ muốn thoát ra khỏi luân hồi yêu cầu dừng trung tâm sanh diệt. Niếtbàn là giải thoát sanh tử không hề bị trở lui lại trong lục đạo luân hồi nữa. Loại thật biết của chủ yếu mình, ko hình, không tướng, không rượu cồn tịnh, mẫu biết đó là giải thoát sinh tử, chớ đâu chỉ không có. Nhiều người nhận định rằng bỏ nói thân mang dối, vứt tâm vọng tưởng rồi thì không còn điều gì khác nữa. Đó là đọc biết nông nổi, cạn cợt.

Chúng ta chú ý lên bầu hư không, thấy con chim cất cánh qua. Dịp đó chỉ nhớ nhỏ chim cơ mà quên thai hư không. Bé chim bay qua mất, lát sau có chiếc phi cơ bay lại, lúc đó mình chú ý theo chiếc phi cơ. Phi cơ lại bay mất, bao gồm đám mây xuất hiện, mình chạy theo đám mây. Cứ chạy theo những sự thay đổi vô thường, mà lại quên bẳn bầu hư không hiện tiền im lặng với trùm mọi tất cả.

Tâm mình cũng giống như vậy. Hết nghĩ chuyện A ngay lập tức nhớ tín đồ B, cho nên cả giờ đồng hồ ngồi thiền cứ chạy bậy, bao gồm khi đấu khẩu nữa. Trình bày với ai thua, mang đến giờ ngồi thiền đấu tiếp, suy nghĩ ra nỗ lực này ráng kia, cần nói như vầy giỏi hơn. Bởi thế ngồi đó để lý luận chớ không phải để tu. Nếu như tâm cứ ấp ủ những vật dụng ấy, là chúng ta ôm ấp trung khu sanh diệt, giữ giàng thân sinh diệt, tuy vậy hai trang bị đó thực chất của nó vô thường, làm sao giữ được? giữ lại thân sinh diệt cho mấy cũng có thể có ngày bị hoại, giữ trung ương sanh diệt càng nguy hơn vì chưng nó đang dẫn bản thân đi trong lục đạo luân hồi. Buông hết hai thiết bị ấy, chỉ còn một trọng tâm hằng tri hằng giác hiện tiền đây, đó new là loại chân thật. Do đó người học Phật phải tìm đến chỗ cứu vớt cánh sống động đó, chớ chưa hẳn học Phật nhằm đời sau sinh ra phú quý hơn đời này, đẹp lên đời này v.v…

Tu để gỡ sạch phần đa thứ nghiệp luân hồi, thoát khỏi dòng sinh tử, đó là mục đích trên hết. Đức Phật dạy "Bị thiêu đốt dưới địa ngục không hẳn là khổ, bị đói khát trong chủng loại ngạ quỷ cũng không hẳn là khổ, bị kéo cày kéo xe cộ cũng không hẳn là khổ. Chỉ có u ám và sầm uất không biết lối đi đó new là khổ". Vày khổ ở âm phủ hết tội rồi cũng rất được ra. Khổ ở ngạ quỷ hết kiếp ngạ quỷ cũng được sanh trở lại. Khổ nghỉ ngơi loài súc sanh kéo xe pháo kéo cày, hết nợ rồi cũng rất được trở lại làm cho người. Chỉ có u ám và sầm uất không biết lối ra, tức là không biết đường đi để ra khỏi lục đạo luân hồi, đó bắt đầu là dòng khổ rộng hết. Bởi còn vào lục đạo luân hồi thì cứ tảo vòng sinh rồi tử, tử rồi sanh, không biết bao giờ mới xong.

Chúng ta kiểm lại, fan ở cảnh vui tươi có trọn vẹn sướng hay cũng khổ? gồm ai không bệnh, không già, không bị tiêu diệt đâu. Có bệnh, già, chết tức là có khổ. Tất cả thân là gồm khổ. Luẩn quẩn mãi trong sinh già bệnh dịch chết, không khổ sao được. Chỉ lúc nào ra khỏi đó new thực là không còn khổ. Do vậy Phật nói chỉ hết mê mẩn mê mới là không còn khổ.

Thế thì ý muốn hết khổ họ phải vứt chấp về thân, bỏ chấp về tâm. Trung khu được trong sáng lặng lẽ, thì tri giác của bản thân mình mới hiện tiền, chính là giải thoát sanh tử. Còn ủ ấp giận hờn, thù oán, yêu thương ghét không bao giờ hết khổ. Cầm lại, muốn hết khổ đề nghị buông vớ cả, để một trung ương thanh tịnh hiện nay tiền hằng tri hằng giác, đó là thoát ly sinh tử. Trong phật giáo nói: vứt một thân mà được bố thân là Pháp thân, Báo thân, Hoá thân, rồi được Tam minh, Lục thông, Tứ vô sở úy v. V… Như vậy tất cả phải bỏ tất cả được toàn bộ không, bao gồm thiệt thòi nơi nào đâu. Chỉ vì chúng ta không dám xả, cứ khư khư chấp đặc điểm này của mình, mẫu kia của bản thân nên họ khổ hoài. Mình đã khổ mà không một ai thương tưởng tới, lại còn ghét nữa. Còn cứ xả hết vị mọi người, thì ta dường như không khổ nhưng mọi tín đồ lại yêu quý mình nhiều hơn.

Cho cần tôi nói bỏ tất cả là được vớ cả, còn giữ toàn bộ là mất tất cả. Quí vị tự xét cần bỏ hay yêu cầu giữ, tiến giỏi lùi là quyền của từng người bọn họ vậy

Website chuyên tin tức về đạo Phật. Tủ sách phật giáo gồm các video clip sinh hễ về học tập Phật, hiểu Pháp, hình hình ảnh chân thực những vị Phật, ý trung nhân Tát


thông tin Phật học Danh tăng Văn học văn hóa truyền thống trường đoản cú viện các Chùa trong nước các Chùa Trên thế giới Phật pháp Giáo pháp những bước đầu học phật lịch sử nghi thức từ bỏ thiện tủ sách audio Âm nhạc Pháp âm Radio phật giáo Nhạc chờ phật giáo Thư viện video Pháp thoại Thư viện ảnh Hình phật Hoa sen Chú tiểu Danh lam chiến hạ cảnh

bài xích học từ việc 2 sư thầy trên sảnh khấu: Buông tất cả để được toàn bộ

đa số ngày ngay gần đây, tin tức về vụ việc hai “vị thầy” thi gameshow ca nhạc đang đổi thay đề tài của hồ hết sự buôn dưa lê trong dư luận. Có khá nhiều ý kiến xoay xung quanh vụ việc này, tín đồ thì đồng tình, kẻ thì chỉ trích và kết tội bọn họ là vị sư mang mạo.


Tôi không được kiến thức chuyên môn để đánh giá và nhận định sự trắng đen này, cơ mà khi nhìn thấy chiếc áo nâu sòng mở ra trên đấu trường âm nhạc, tôi lại có cảm giác để viết lên bài chia sẻ về chủ thể buông tất cả để được vớ cả.
*

Chiếc áo nâu của Phật giáoMỗi tôn giáo đều phải có một dung nhan phục riêng biệt để thừa nhận biết. Cùng với đạo Phật, màu áo lam, áo nâu mộc mạc, bình thường mang ý nghĩa là phủi loại bỏ đi những vết mờ do bụi trần, số đông phiền lụy của ý trung nhân thế thái mà rứa vào đó là sự việc bình an, an nhàn như chính màu sắc dân dị của nó.“Thân thương loại áo màu sắc lam
Mặc vào bạn thấy tánh tham tung dần
An nhiên đang đến dần dần
Tham say mê sân hận lần lần ra đi”
Tôi nhớ lần đầu tiên mặc bộ đồ quần áo lam, không quen vô cùng. Nhìn trong gương tôi thấy mình thật nhân từ hòa, giản dị và đơn giản và thanh thản. Với cũng chính chất liệu vải mềm mịn và mượt mà của nó cũng đóng góp phần làm cho khung hình tôi nhẹ nhàng hẳn đối với những bộ đồ ko kể đời thường. Chắc hẳn rằng đây là năng lượng thứ nhất mà phật giáo muốn truyền vào cho tất cả những người Phật tử trải qua y phục, đó là thân trung khu được an lạc, thảnh thơ giữa cuộc đời.Vì thế, hình ảnh chiếc áo lam chỉ rất đẹp khi ở phần đa nơi bình yên, thanh tịnh như chùa chiền chẳng hạn. Phần đông nơi tất cả sự tranh giành, thị phi, hơn thảm bại thì ngoài ra áo lam bị che đi vẻ rất đẹp thánh thiện của nó. Nên khi tôi nhìn hai “vị thầy” đó trên đấu trường âm nhạc, tôi lại xót xa đến màu áo nâu này vày nó mở ra ở chỗ vốn không hẳn là vùng tồn trên của nó.Buông gì và để được gì?Người đời thì mong chữ “được” còn fan tu thì muốn chữ “buông”. lý do của sự khác biệt này đó là quan điểm về yêu cầu hạnh phúc khác biệt của từng người. Tín đồ đời sẽ niềm hạnh phúc khi vừa lòng được đầy đủ thứ mà mình thích có được. Còn người dân có tu hành sẽ niềm hạnh phúc khi thoát được sự ràng buộc của ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy)Cái ý muốn của nhỏ người là sự bất tận. Tín đồ ta luôn luôn chạy theo những thứ cơ mà họ chưa tồn tại và cho rằng đạt được đang là hạnh phúc. Cơ mà khi có được rồi, họ chỉ có cảm hứng hạnh phúc, vui mừng chừng vài phút, vài giờ hay nhiều nhất là vài ngày rồi lại buộc phải chạy tiếp đi kiếm lấy người yêu mới cao hơn theo sự dẫn dắt của lòng tham. Lòng tham của con fan là không đáy và kết quả của lòng tham là thâm.Câu chuyện dân gian về ông lão tấn công cá và con cá vàng nhưng mà ngày xưa bọn họ từng học tập là vật chứng cho điều này. Hay câu chuyện về ăn khế trả vàng, Tấm Cám… phản ảnh rõ về lòng tham vô vàn của con fan mà chính họ không nhận biết vì bị một ý tưởng hạnh phúc viễn vong sống một nơi nào đó xa tít mê hoặc.Đức Phật chúng ta cũng đã diễn đạt hình tượng về lòng tham không đáy là khi người tham ăn uống hết mía vẫn lè lưỡi liếm giọt mật còn sót trên lưỡi dao bén để chịu đựng họa đứt lưỡi. Đó có phải chăng con người chạy đua với chính nhu yếu của mình. Cả quả đât rồng rắn vào cuộc đua, hút kiệt tài nguyên vạn vật thiên nhiên để cung phụng những ngưỡng mới để sở hữu một thứ niềm hạnh phúc như định nghĩa khinh suất và kết quả là thiên tai bầy lụt xảy ra triền miên và ngày 1 nặng nề hơn. Rồi cũng chủ yếu lòng tham đó lại làm tình thâm bị kéo xa đi và ánh nắng của hạnh phúc dần tối đi.Đức Phật không dạy họ có được tốt đạt được tất cả là hạnh phúc vì Ngài hiểu rõ lòng tham của con tín đồ có tai hại đến nhường nào. Ngài đã dạy con người yêu cầu xả vứt đi mọi thứ: chi phí tài, danh lợi, nhan sắc đẹp, ăn uống và ngủ nghỉ. Chúng ta không đủ nghị lực để xả vứt mọi lắp thêm như Đức Phật thời xưa. Tuy thế ở khía cạnh nào đó chúng ta cũng có thể thực hiện nay sự xả bỏ bằng phương pháp đừng cố dính víu hay cầm tìm kiếm ánh hào quang từ tài, sắc, danh giỏi sự vui lòng từ thực, thùy (ăn uống, ngủ nghỉ)Càng ít nhu cầu càng giảm khổ, Đại Đức thích hợp Phước Tiến cũng đã dạy trong các bài giảng: “Con người càng tham đồ vật gi thì chính cái đó sẽ làm khổ”Đúng vậy, hầu hết thứ đều phải sở hữu cái giả bắt buộc trả. Nếu bạn muốn xếp hạng duy nhất thì phải nên cù, chịu khó ngày đêm học tập, mất đi sức khỏe và khoảng thời hạn nghỉ ngơi. Tín đồ tu ao ước cầu tra cứu sự giải thoát phải công phu tu tập ngày đêm, vứt đi những tươi vui dục lạc của ráng gian. Tuy vậy sự giải bay mới đó là hạnh phúc thiệt sự, nó sẽ không mất đi như các thứ niềm hạnh phúc của nuốm gian, bao gồm đó mất đó, mất kia rồi lại có đó làm con tín đồ bị hòn đảo điên.Cho nên buông bớt những nhu cầu về vật hóa học thì sẽ sở hữu được được tất cả, đó là thân vai trung phong an lạc, nhàn rỗi Bởi mục tiêu của con người phấn đấu để đạt đều thứ phổ biến quy là tìm về hai tự hạnh phúc. Mà thiền sư yêu thích Nhất Hạnh dạy dỗ rằng: nhiều người nhận định rằng sự náo nhiệt độ là hạnh phúc. Nhưng lại khi vượt náo nhiệt, sẽ không tồn tại bình yên. Niềm hạnh phúc thật sự dựa trên sự bình yên.Chúng ta vẫn tìm lại hầu hết thứ mà lại Đức Phật đã quăng quật điNếu như hạnh phúc là tiến thưởng bạc, là địa vị, là gia đình êm nóng thì không tồn tại lý vì gì một Thái Tử quyền quý và cao sang của Ấn Độ cách đây 2560 năm lại từ bỏ toàn bộ để mặc mẫu áo rách rưới nát, nỗ lực bình chén bát sinh ăn uống để sinh sống qua ngày, tấn công đổi mạng sống của mình dưới cội người thương đề trong cả 49 đêm ngày thiền định để tìm sự giải thoát, an nhàn hoàn toàn.Đức Phật thời xưa đã buông quăng quật những gì mà trần thế mong cầu để kiếm tìm hạnh phúc, còn bọn họ lại cụ tìm kiếm phần đông thứ nhưng mà Đức Phật vẫn buông vứt và cho đó là hạnh phúc. Là bạn con Phật họ có thấy sự xích míc lớn không? Buông bỏ toàn bộ để được tất cả, Đức Phật đang buông toàn bộ để được gì? Được sự giải thoát sống chết và không hề vướng vào những vết bụi trần, đau khổ của nắm gian.Đó là Ngài được toàn bộ sự kính trọng của những bậc vua chúa thuở ấy và ngày nay là cả một thế giới đều xưng tôn Ngài, đều đánh giá đạo Phật là đạo hòa bình mà không phải là 1 trong những đạo làm sao khác. Tuy nhiên mục đích đầu tiên Ngài buông bỏ không chỉ vì mưu cầu danh thơm tiếng xuất sắc này, nhưng Ngài chỉ muốn kiếm được thoát khổ cho mình và tất cả chúng sanh sau thời điểm dạo quanh 4 cửa ngõ thành.Là đầy đủ kẻ phàm phu còn vướng đầy lớp bụi trần, hầu như cố chấp, bọn họ chưa thể buông bỏ tất cả như Đức Phật. Nhưng lại phần nào họ cũng có xúc cảm được hạnh phúc lớn khi đóng góp một không nhiều tiền để ủng hộ đa số mảnh đời bất hạnh, nhằm họ có cơm ăn, áo mặc. Đó là cũng hình thức buông xả để có được cùng không làm mất đi của bọn họ điều gì nếu hành động buông xả của mình vì mục đích giỏi đời đẹp nhất đạo, chưa hẳn để thỏa mãn ngũ dục, ước danh, cầu tài.Trải qua mấy chục năm trường tồn trên cuộc đời này, chúng ta ít các cũng thấy rõ chi phí tài, danh lợi, sắc đẹp đẹp, món ngon vật dụng lạ…đều ko tồn trên mãi mãi. Sự mất đi đem đến biết bao sự khổ cực cho bọn chúng ta. Công tử tệ bạc Liêu tiền không ít đến mức lấy để luộc trứng còn cần đầu hàng trước sự vô thường. Một vị tổng thống, quản trị nước, giám đốc cũng đề xuất nhường lại địa vị của mình khi không còn nhiệm kỳ, không còn tuổi công tác. Một thiếu nữ giai nhân đẹp 1 thời trong showbiz Thẩm Thúy Hằng cũng nên chịu sự tác động của rất nhiều nếp nhăn lúc sự già nua gõ cửa tìm đến. Rất nhiều món tiêu hóa rồi cũng biến mất trong một vài ba giờ,….có gì là mãi sau mãi đâu mà bọn họ cứ bắt buộc cố chạy theo, tranh đua rồi cần sử dụng mưu mẹo để sở hữu được. Từng nào sân hận trổi lên và không thời điểm nào chúng ta được sống trong nhị từ “bình yên” cả.Trước lúc kết thúc nội dung bài viết tôi ước ao kể cho mọi người nghe về mẩu truyện của vua Alexander Đại Đế – Vốn là một trong những vị vua chỉ huy một quân nhóm hùng dũng nhất thế giới thuở đó, chiếm được hàng trăm vùng đất cùng nổi tiếng về sự việc giàu có.Trên con đường khải hoàn sau thời điểm chinh phạt nhiều nước, năm 323 trước Công nguyên, Alexander Đại đế xẻ bệnh. Ông gọi quan binh đến và nói: “Ta sắp rời bỏ trần gian này. Ta có tía điều nguyện cầu và các người hãy tiến hành theo nó”.

Xem thêm: Vân Navy Lấy Đại Gia "Sướng Như Tiên", Dàn Sao " Bước Nhảy Xì Tin Tập Cuối

những vị tướng tá hô vang tuân lệnh trong làn nước mắt.Những ý nguyện sau cùng của Alexander Đại Đế khi sắp chết. Ngài Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan tiền trong triều đình cho để truyền đạt cha ý nguyện sau cùng của mình. Ngài phán rằng:– săng của ngài buộc phải được khiêng đi bởi vì chính những vị ngự y (bác sĩ) xuất sắc nhất của thời đó.– Tất cả những báu đồ của ngài (vàng, bạc, châu báu, …) yêu cầu được rải dọc theo con đường dẫn mang lại ngôi chiêu tập của ngài, và…– Đôi bàn tay của ngài cần được nhằm lắc lư, đong chuyển trên không, thò thoát khỏi quan tài làm cho mọi fan đều thấy.Một vị cận thần của ngài, khôn cùng đổi không thể tinh được về số đông điều yêu khó hiểu lạ này, với đã hỏi ngài Alexander vì sao tại sao ngài lại mong như thế.Ngài Alexander đã giải thích như sau:– Ta hy vọng chính những vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất nên khiêng thùng của ta khiến cho mọi fan thấy rằng một khi phải đương đầu với chiếc chết, thì chính họ (là phần đông người có tài nhất) cũng không có tài nào để cứu vớt chữa.– Ta mong mỏi châu báu của ta được vung vãi xung quanh đất làm cho mọi tín đồ thấy rằng của cải, gia tài mà ta tom góp được nghỉ ngơi trên trần thế này, vẫn mãi mãi sinh hoạt lại trên trần thế này (một lúc ta nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời).– Ta mong mỏi bàn tay của ta đong chuyển trên không, khiến cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với nhân loại này với hai bàn tay trắng cùng khi tránh khỏi trái đất này bọn họ cũng chỉ tất cả hai bàn tay trắng.Đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng, kho tàng quý giá độc nhất trên cuộc sống này là: tình cảm Thương.