Đối với các tân thủ thì cạnh tranh mà thâu tóm được hết bản vật luyện công võ lâm 1, thậm chí là là những bạn có rất nhiều năm tởm nghiệm đôi khi cũng thiết yếu nào nhớ hết bãi train võ lâm 1 từng mốc level. Cho nên Game
Private 24h quyết định chia sẻ bạn dạng đồ các maps luyện công cùng với giải đáp đường đi cụ thể mời các bạn tham khảo:

*


1. Maps Luyện Công cung cấp 10 mang lại 19

Dưới đây là những bãi train giành riêng cho level 10x bạn phải tham khỏa:

– Xung quanh khoanh vùng Thành Thị

– bao quanh Thập Đại Môn Phái

– Hoa tô Cảnh Kỹ Trường: Đi Xa Phu

– Dược vương vãi Cốc: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn

– Mật Thất Mộc Nhân: môn phái Thiếu Lâm ⇒ Đạt Ma Đường (Lối vào phía sau tượng phật phật)

– phái nam Nhạc Trấn: Tương Dương ⇒ cha Lăng Huyện

– Nhạn Đãng Sơn: Lâm An ⇒ Long Tuyền Thôn

– Thiên nhẫn giáo tầng trệt dưới và 2: Biện kinh ⇒ Thiên Nhẫn Giáo

2. Map Luyện Công Cấp đôi mươi đến 29

Còn dưới đó là bãi luyện công 2x mang đến anh em, để ý những vị trí bôi black nhé, chính là các map thông dụng.

Bạn đang xem: Bản đồ luyện công võ lâm 1

– Kiếm các Thục Đạo: Phượng Tường Nam

– Kiếm những Tây Nam: Thành Độ Bắc, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

– La Tiêu Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Tần Lăng: Phượng Tường Đông, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

– Kiếm các Trung Nguyên: Biện gớm Nam ⇒ Phục ngưu tô Tây ⇒ Thiên tâm Động

– Vũ Lăng Sơn: Tương Dương ⇒ bố Lăng Huyện

– Phục lưu giữ Động: Tương Dương ⇒ cha Lăng thị xã ⇒ Vũ Lăng Sơn

– Bạch Thủy Động: Tương Dương ⇒ cha Lăng thị trấn ⇒ Vũ Lăng Sơn

3. Map Luyện Công cấp cho 30 mang đến 39

Tiếp theo đó là bãi train 3x võ lâm 1:

– Vũ Di Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Thổ Phỉ Động: Đại Lý đậy ⇒ Điểm yêu đương Sơn, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Thục cương cứng Sơn: Dương Châu Tây, hoặc Đạo mùi hương Thôn

– Bạch Vân Động: Thành Đô Tây ⇒ Thanh Thành Sơn, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

– Kim quang quẻ Động: Phượng Tường nam giới ⇒ Kiếm các Thục Đạo, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

– Toả Vân Động: Phượng Tường ⇒ Kiếm các Thục Đạo ⇒ Kim quang quẻ Động, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

– Điểm yêu thương Sơn: Đại Lý

– Mê Cung Lăng Tần Thủy Hoàng: Phượng Tường ⇒ Tần Lăng

– Tuyết Báo Động: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược vương vãi Cốc

– Yến Tử Động: Tương Dương ⇒ cha Lăng thị xã ⇒ Miêu Lĩnh ⇒ Yến Tử Động

– Thanh Thành Sơn: Thành Đô Tây

4. Map Luyện Công cấp 40 mang lại 49

– Thanh Thành Sơn: Thành Đô, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

– Điểm yêu mến Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Điểm mến Động tầng 1,2,3: Đại Lý ⇒ Điểm thương Sơn

– Thần Tiên Động: Thành Đô Tây ⇒ Thanh Thành Sơn, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

– gớm Hoàng Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

5. Maps Luyện Công cấp 50 cho 59

– Nghiệt Long Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Thiên chổ chính giữa Tháp tầng 1,2: Đại Lý Phủ, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Mê Cung Thiết Tháp tầng 1,2,3: Biện khiếp Tây, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn

– Thiên trung khu Động: Dương Châu, hoặc Đạo mùi hương Thôn

– mùi hương Thuỷ Động: Thành Đô Tây ⇒ Thanh Thành Sơn, hoặc Giang Tân hoặc Long Tuyền Thôn

– Tường Vân Động tầng 1: Dương Châu Bắc ⇒ cái Bang

– Ác Bá Địa Đạo: Đại Lý Phủ

– Ngọc Hoa Động: Ngũ Độc Giáo ⇒ Vũ Di Sơn

6. Map Luyện Công cấp cho 60 mang lại 69

– công môn Mật Đạo: Tương Dương Phủ

– Hoành sơn Phái: tía Lăng thị trấn ⇒ phái mạnh Nhạc Trấn

– Thiên trung tâm Tháp tầng 3: Đại Lý Phủ, hoặc Thạch Cổ Trấn

– 108 La Hán Trận: Dương Châu, hoặc Đạo hương thơm Thôn

– Thanh Loa Động: ba Lăng huyện ⇒ nam giới Nhạc Trấn

– Linh ly Động: Dương Châu Tây ⇒ Thục cưng cửng Sơn, hoặc Đạo hương thơm Thôn

– Tường Vân Động tầng 2,3,4: Dương Châu Tây ⇒ chiếc Bang

– Dương Giác Động: Long Tuyền buôn bản ⇒ Nhạn Đãng Sơn

– Thiên Nhân Giáo Thánh Động: Biện khiếp Bắc ⇒ Thiên Nhẫn Giáo ⇒ Thiên Nhẫn Địa Thất ⇒ Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo

– Thanh Loa Đảo: bố Lăng thị trấn ⇒ Bến Tàu ⇒ Thiên vương vãi Đảo ⇒ Thuyền Phu Thiên vương ( Yêu ước TVB làm nhiệm vụ Xuất Sư)

– Thanh Loa Đảo tô Động: bố Lăng thị trấn ⇒ Bến Tàu ⇒ Thiên vương Đảo

– Tầng 5 Tuyết Báo Động: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược vương Cốc

7. Map Luyện Công cung cấp 70 đến 79

– Lâm Du Quan: Dương Châu, hoặc Đạo mùi hương Thôn

– Lão Hổ Động: Dương Châu, hoặc Đạo mùi hương Thôn

– Tần Lăng tầng 2: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

– Đại phạm nhân Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

– Long Nhãn Động: Đại Lý ⇒ Điểm yêu thương Sơn, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Dược vương Động tầng 2: Long Môn Trấn ⇒ Dược vương vãi Cốc

– Đào Hoa Nguyên: bố Lăng thị trấn ⇒ Vũ Lăng sơn ⇒ Bạch Thủy Động ⇒ Phục lưu Động

– lưu Tiên Động tầng 6: Long Môn Trấn ⇒ Hoàng Hà Nguyên Đầu

8. Bản đồ Luyện Công cung cấp 80 cho 89

– Sa Mạc Địa Biểu: Lâm An

– Thanh Khê Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Chân Núi ngôi trường Bạch: Biện tởm Bắc ⇒ Lâm Du Quan

– Lưỡng Thuỷ Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

– vinh hoa Động: Thành Độ ⇒ Giang Tân Thôn

– bỏ mạng Động: Phượng Tường ⇒ Vĩnh Lạc Trấn

– Vô Danh Động: Đại Lý bao phủ ⇒ Thạch Cổ Trấn

– Tuyết thông báo tầng 8: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược vương vãi Cốc

9. Bản đồ Luyện Công cấp cho 90

– trường Bạch sơn Bắc: Biện Kinh, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn

– trường Bạch tô Nam: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

– Khỏa Lang Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

– Sa Mạc Mê Cung 1: Lâm An

– Sa Mạc Mê Cung 2: Lâm An

– Sa Mạc Mê Cung 3: Lâm An

– Phong Lăng Độ: tía Lăng Huyện

– Mạc Cao Quật: Thành Đô, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

– Dược vương vãi Động tầng 4: Biện Kinh, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn

– Tiến Cúc Động Mật Cung: Dương Châu, hoặc Đạo hương thơm Thôn

– Cán Viên Động Mê Cung: Dương Châu, hoặc Đạo mùi hương Thôn

– Tuyết Báo Động Tầng 8: Dương Châu, hoặc Đạo hương Thôn

Lưu ý: các bạn hãy chăm chú những bến bãi train võ lâm 1 mà shop chúng tôi bôi đen nhé! vày đó là map có quái lộ diện nhiều tương tự như đông người train tiện lợi kiếm pt. Hi vọng các thông tin khoanh vùng luyện công võ lâm 1 bên trên kết phù hợp với hướng dẫn VL1 để giúp đỡ được các bạn trải nghiệm kết quả hơn.

Tổng hòa hợp bản thiết bị luyện công võ lâm 1 hay nói một cách khác là map train võ lâm 1 mang lại từng cấp cho độ khác biệt để tín đồ chơi hoàn toàn có thể cày level nhanh chóng hơn.

Việc kiếm tìm đúng bến bãi train võ lâm 1 phù hợp với lever của nhân vật đã nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm tay nghề hơn. Tuy nhiên đối với những người chơi mới bước đi vào vltk1 sẽ không thể nào hiểu rằng hết các bản đồ trong game. Chính vì vậy cơ mà cya.edu.vn trong nội dung bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn chơi các map luyện công võ lâm 1 tự 1x cho đến 9x kèm hướng dẫn lối đi chi tiết.


Nội dung


Tại sao đề nghị chọn đúng bản đồ luyện công?

Việc chọn bến bãi luyện công tương đối quan trọng, do nó ảnh hưởng đến thời hạn lên cấp độ của bạn:

Nếu chọn maps đúng thì vấn đề giết quái ác nhanh, phần trăm rơi đồ vật ngon và điểm kinh nghiệm nhận được cũng nhiều hơn.Nếu chọn maps thấp hơn cấp độ của nhân vật quá nhiều sẽ nhận siêu ít điểm tởm nghiệm.Còn nếu chọn map cao hơn nhiều so level nhân thiết bị thì đánh quái lâu chết, tốn máu cùng mana.

Xem thêm: Đây Là Cách Chặn Gmail Của Người Khác Trên Điện Thoại, Chặn Email Của Ai Đó

*
Bản đồ tổ quốc xã tác trong Võ Lâm Truyền Kỳ

Map luyện công 1x (cấp 10 đến 19)

Với cấp cho 1 đến cấp cho 9 thì train tại những thôn trấn tấn công heo, nai,… Lên cấp cho 10 gia nhập môn phái thì các bạn tìm đến những nơi luyện công sau:

Xung quanh mọi thành thị
Hoa tô Cảnh Kỹ TrườngDược vương Cốc: Phượng Tường => Long Môn Trấn => Dược vương vãi CốcNam Nhạc Trấn: Tương Dương => ba Lăng thị xã => nam giới Nhạc TrấnNhạn Đãng Sơn: Lâm An => Long Tuyền làng => Nhạn Đãng SơnThiên Nhẫn Giáo tầng 1, 2: Biện kinh => Thiên Nhẫn GiáoMật Thất Mộc Nhân: trường phái Thiếu Lâm => Đạt Ma Đường (phía sau bức tượng phật phật có lối vào)

Map luyện công 2x (cấp 20 đến 29)

Sau khi lên được cấp đôi mươi thì dịch chuyển đến bản đồ 2x với con đường đi chi tiết sau:

Kiếm những Thục Đạo: Di chuyển sang thành Phượng Tường phái nam => Kiếm những Thục ĐạoKiếm các Tây Nam: dịch chuyển từ Thành Đô Bắc => Kiếm các tây NamVũ Lăng Sơn: Qua thành Tương Dương => đến bố Lăng thị trấn => Vũ Lăng SơnBạch Thủy Động: Từ thị trấn Tương Dương => qua tía Lăng thị trấn => Vũ Lăng tô => Bạch Thủy ĐộngTần Lăng: di chuyển xa phu mang lại thành Phượng Tường Đông => Tần LăngKiếm các Trung Nguyên: trường đoản cú thành Biện gớm Nam => đến Phục ngưu đánh Tây => qua Thiên trung ương Động => kiếm CácPhục giữ Động: Từ đô thị Tương Dương => ghé tía Lăng thị xã => Vũ Lăng sơn => Phục lưu lại Động

Map luyện công 3x (cấp 30 cho 39)

Khi lên màn chơi 30 chúng ta cần dịch rời nhân đồ gia dụng đến kho bãi luyện công 3x theo hướng dẫn sau đây:

Vũ Di Sơn: Từ thành phố Lâm An => Long Tuyền thôn => Vũ Di sơn hoặc từ Ngũ Độc Giáo => Vũ Di SơnĐiểm yêu đương Sơn: tự thành Đại Lý => dịch rời đến Điểm yêu quý SơnBạch Vân Động: khởi đầu từ Thành Đô Tây => qua Thanh Thành đánh => đến Bạch Vân ĐộngThanh Thành Sơn: tự Thành Đô Tây => dịch rời đến Thanh Thành SơnKim quang quẻ Động: ban đầu từ thành Phượng Tường nam => Kiếm những Thục Đạo => cho Kim quang đãng ĐộngTuyết Báo Động: Cũng trường đoản cú thành Phượng Tường => đi Long Môn Trấn => cho Dược Vương ly => Tuyết Báo ĐộngToả Vân Động: Từ thành thị Phượng Tường => đi tìm Các Thục Đạo => đến Kim quang đãng Động => Toả Vân ĐộngThổ Phỉ Động: khởi đầu từ Đại Lý che => ghé thăm Điểm Thương sơn => đến Thổ Phỉ ĐộngYến Tử Động: từ bỏ thành Tương Dương => bố Lăng thị xã => Miêu Lĩnh => mang lại Yến Tử ĐộngMê Cung Lăng Tần Thủy Hoàng: Từ đô thị Phượng Tường => cho Tần Lăng => Mê Cung Lăng Tần Thủy HoàngThục cương cứng Sơn: trường đoản cú Dương Châu Tây => đến Thục cương Sơn

Map luyện công 4x (cấp 40 mang đến 49)

Map 4x tương thích cho lever 40 – 49, sau đây là hướng dẫn đường đi cụ thể:

Điểm mến Động tầng 1,2,3: xuất phát điểm từ thành Đại Lý => cho Điểm Thương đánh => vào Điểm yêu thương ĐộngThanh Thành Sơn: từ bỏ Thành Đô => qua Thanh Thành SơnThần Tiên Động: bắt đầu ở Thành Đô Tây => ké Thanh Thành tô => mang đến Thần Tiên ĐộngĐiểm yêu đương Sơn: Đại Lý => dịch rời đến Điểm yêu thương SơnKinh Hoàng Động: xuất phát điểm từ Thành Đô Bắc => qua Kiếm những Tây phái mạnh => cho Kinh Hoàng Động

Map luyện công 5x (cấp 50 đến 59)

Khi lên được level 50 bạn cần dịch rời đến maps 5x để train, chi tiết đường đi như sau:

Mê Cung Thiết Tháp tầng 1,2,3: bước đầu từ thành Biện gớm Tây => cho Mê Cung Thiết Tháp (đa số là quái ác hệ kim với thủy)Bảo Ngọc Hoa Động: bắt đầu từ Ngũ Độc Giáo => qua Vũ Di tô => mang đến Bảo Ngọc Hoa Động (đa số là quái hệ kim và thổ)Thiên vai trung phong Tháp tầng 1, 2: Từ thành phố Đại Lý lấp => Thiên trung tâm Tháp (quái hệ tai quái hệ hỏa và mộc)Ác Bá Địa Đạo: bước đầu từ Đại Lý che => mang đến Ác Bá Địa Đạo (quái hệ hỏa và mộc)Hương Thuỷ Động: bắt đầu từ Thành Đô Tây => ghé qua Thanh Thành tô => cho Hương Thuỷ Động (quái đầy đủ 5 hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ)Nghiệt Long Động: bước đầu từ Long Tuyền thôn => di chuyển hẳn sang La Tiêu sơn => mang lại Nghiệt Long Động (quái hệ kim với thổ)Thiên trung khu Động: bắt đầu từ Biện kinh Nam => qua Phục Ngưu đánh => mang lại Thiên trung khu Động (quái hệ mộc)Tường Vân Động tầng 1: ban đầu từ thành Dương Châu Bắc => ghé thăm Cái Bang => mang đến Tường Vân Động (quái hệ kim với thủy)Sơn Động dưới mặt đáy Động đình hồ tầng 1, 2: ban đầu từ ba Lăng huyện => qua Bến Tàu => ghé qua Thiên vương Đảo => mang lại Động định Hồ.

Map luyện công 6x (cấp 60 cho 69)

Đạt đến cấp độ 60 thì di chuyển đến maps train 6x theo hướng dẫn sau đây:

Thiên trọng điểm Tháp tầng 3: khởi đầu từ thành Đại Lý đậy => mang đến Thiên trung ương Tháp (ngũ hành quái ác hệ hoả với mộc)Tường Vân Động tầng 2,3,4: ban đầu từ thành Dương Châu Tây => qua mẫu Bang => mang lại Tường Vân Động (ngũ hành quỷ quái hệ kim với thủy)108 La Hán Trận: Từ thành phố Biên khiếp Nam => qua thiếu hụt Lâm trường đoản cú => qua La Hán Đường => đi vùng sau tượng Phật => đến 108 La Hán Trận (ngũ hành quái quỷ hệ mộc và hoả)Nha Môn Mật Đạo: từ bỏ thành Tương Dương lấp => mang đến Nha Môn Mật Đạo (ngũ hành quái quỷ hệ mộc và thuỷ)Thiên Nhân Giáo Thánh Động: bước đầu từ thành Biện gớm Bắc => qua Thiên Nhẫn Giáo => qua Thiên Nhẫn Địa Thất => qua Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo => mang lại Thiên Nhẫn Giáo Thánh Động (ngũ hành quái quỷ hệ kim)Dương Giác Động: ban đầu từ Long Tuyền buôn bản => qua Nhạn Đãng đánh => cho Dương Giác Động (ngũ hành quái quỷ hệ thổ cùng kim)Linh ly Động: từ bỏ thành Dương Châu Tây => qua Thục cưng cửng Sơn => qua Linh cốc Động hoặc di chuyển từ Thần Hành Phù => qua Tiến Cúc Động => đến Linh cốc ĐộngTầng 5 Tuyết Báo Động: khởi nguồn từ thành Phượng Tường => qua Long Môn Trấn => qua Dược Vương cốc => cho Tuyết Báo ĐộngThanh Loa Đảo sơn Động: bước đầu từ bố Lăng huyện => qua Bến Tàu => qua Thiên vương vãi Đảo => đến Thanh Loa đánh ĐộngHoành tô Phái: khởi đầu từ Ba Lăng huyện => qua nam giới Nhạc Trấn => mang đến Hoành sơn Phái

Map luyện công 7x (cấp 70 mang đến 79)

Các bản đồ 7x tương thích cho nhân vật gồm level tối thiểu 70 nhé anh em, lối đi đến những bãi train như sau:

Mê cung Lăng Tần Thủy Hoàng tầng 3: ban đầu từ thành Phượng Tường Bắc => qua Tần Lăng => qua Lăng Tần Thủy Hoàng => di chuyển đến tàng 1 => 2 => 3Lão Hổ Động: ban đầu từ Long Môn Trấn => qua Hoàng Hà Nguyên Đầu => cho Lão Hổ ĐộngDược vương Động tầng 2: khởi đầu từ Long Môn Trấn => qua Dược Vương cốc => mang lại Dược vương vãi ĐộngLưu Tiên Động tầng 6: bắt đầu từ Long Môn Trấn => qua Hoàng Hà Nguyên Đầu => mang đến Lưu Tiên ĐộngLâm Du Quan: ban đầu từ thành Biện gớm Bắc => cho Lâm Du quan tiền (đây là maps 7x võ lâm 1 quái đủ 5 hệ được đồng đội yêu thích)Long Nhãn Động: ban đầu từ thành Đại Lý => qua Điểm Thương tô => cho Long Nhãn Động

Map luyện công 8x (cấp 80 mang đến 89)

Lên được cấp độ 80 là điều mong mỏi nhất do được sở hữu skill 9x, vậy map 8x ở chỗ nào mời các bạn tham khảo:

Lưỡng Thuỷ Động: ban đầu từ tỉnh thành Lâm An che => qua Long Tuyền buôn bản => qua Nhãn Đăng đánh => mang đến Lưỡng Thuỷ Động (quái đầy đủ 5 hệ)Thanh Khê Động: Từ thành thị Lâm An bao phủ => qua Long Tuyền làng => qua Thanh Khê Động (quái đầy đủ 5 hệ)Vô Danh Động: Từ thành phố Đại Lý bao phủ => qua Thạch Cổ Trấn => đến Vô Danh Động (quái đủ 5 hệ)Tuyết Báo Động tầng 8: bắt đầu từ thị trấn Phượng Tường => qua Long Môn Trấn => qua Dược Vương cốc => mang đến Tuyết Báo ĐộngChân Núi trường Bạch: Từ thành thị Biện kinh Bắc => qua Lâm Du quan liêu => mang đến Chân Núi trường BạchBăng Hà Động: Từ tỉnh thành Phượng Tường => qua Vĩnh Lạc Trấn => đến chầu trời Động

Map luyện công 9x (cấp 90 trở lên)

Khi nhân vật bạn lên được màn chơi 90 sẽ có không ít sự lựa chọn map train, dưới đấy là thông tin bến bãi và con đường đi:

Trường Bạch tô Bắc: Biện KinhTrường Bạch sơn Nam: Phượng TườngKhỏa Lang Động: Phượng TườngTiến Cúc Động Mật Cung: Dương ChâuTuyết Báo Động Tầng 8: Dương ChâuSa Mạc Mê Cung 1, 2, 3: Lâm AnPhong Lăng Độ: bố Lăng HuyệnMạc Cao Quật: Thành ĐôCán Viên Động Mê Cung: Dương ChâuDược vương Động tầng 4: Biện Kinh

Trên là list bản đồ vật luyện công võ lâm 1 trường đoản cú 1x đến 9x được chọn lọc và phân tách sẻ, đồng đội chọn cho chính mình một maps train cân xứng để cấp tốc lên cung cấp nhé!