Tài liệu xem thêm cho các bạn sinh viên có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong những kì thi giữa kì và cuối kì


*

tốt nhất là mấy bài bác tập
Round-Robin, SJFS, bộ nhớ ảo, Bảng FAT, Thuật giải đơn vị băng,Sản xuất-Tiêu thụ (sem
Full-sem
Empty), Dining-Philosopers (deadlock,không deadlock).Thuật giải nhà băng........................................................................................................... 1Round-Robin, SJFS,.............................................................................................................4bài tập phân đoạn, tính địa chỉ cửa hàng vật lý cho địa chỉ cửa hàng logic......................................................7 bài bác tập phân đoạn, tính địa chỉ vật lý cho địa chỉ logic tất cả trường hợp không phù hợp lệ. .9Bảng FAT,.........................................................................................................................11RAG...................................................................................................................................13Bộ nhớ ảo......................................................................................................................... 14Sản xuất-Tiêu thụ (sem
Full-sem
Empty),.........................................................................18Dining-Philosopers (deadlock, ko deadlock)...............................................................21 BÀI TẬP HỆ ĐIỀU HÀNHThuật giải đơn vị băng
Câu 1:Một hệ thống có 3 ổ băng từ cùng 3 các bước P1, P2, P3 với trạng thái cấp phát tàinguyên ở thời khắc Ti thể hiện bằng véc-tơ Allocation = (1, 0, 1) cùng Max = (1, 2,2):Dùng thuật giải bên băng để:a. Chứng minh trạng thái này an toàn. (1 điểm)b. Xác minh có nên đáp ứng hay không yêu cầu xin thêm 1 ổ nữa của của P3 ? (1điểm)Giải:a. Xét tại thời gian Ti nhưng 3 các bước được cấp phát như đề bài xích ta có:Với: Need = Max – Allocation với Available = 3 – (1 + 0 + 1) = 1Tìm chuỗi an toàn:Vậy tại thời điểm T0 tồn tại chuỗi an toàn P1, P2, P3. Suy ra, khối hệ thống tại thờiđiểm Ti ở trạng thái an toàn.b. Ta thấy, yêu thương cầu thêm một ổ nữa của P3 thoả các điều kiện: 1 1o Request3 P1 1 0 0 0 1 7 5 0 P2 1 3 5 4 2 3 5 6 P3 0 6 3 2 0 6 5 2 P4 0 0 1 4 0 6 5 6 Duøng thuaät giaûi Nhaø baêng ñeå: a. Chứng minh trạng thái này an toàn. (1 điểm) b. Xác định có nên thỏa mãn nhu cầu yêu cầu (0, 4, 3, 0) của P1 ? (1 điểm) Giải: a. Xét tại thời gian T0 nhưng 5 quá trình được cấp phát như đề bài bác ta có: Need = Max – Allocation Need Process ABCD P0 0000 P1 0750 P2 1002 P3 0020 P4 0442 tìm chuỗi an toàn: Work >= Need P Allocation ABCD ABCD ABCD 1520 0000 P0 0012 1532 1002 P2 1354 2886 0020 P3 0632 2 14 11 8 0442 P4 0114 2 15 12 12 0750 P1 1000 Vậy tại thời gian T0 lâu dài chuỗi bình yên P0, P2, P3, P4, P1. Suy ra, khối hệ thống tại thời gian T0 nghỉ ngơi trạng thái an toàn. B. Ta thấy, yêu cầu thêm (0, 4, 3, 0) của P1 thoả đk Request1 ≤ Need1, tuy thế không thoả điều kiện: Request1 ≤ Available bởi tài nguyên C trong hệ thống chỉ còn 2 nhưng yêu cầu 3. Vị vậy, ko thể cấp phát thêm (0, 4, 3, 0) mang đến P1 được.Round-Robin, SJFS,Câu 2Một hệ thống có 3 quy trình với thời điểm đến và thời gian sử dụng CPU như sau: 3 3 quy trình Thời điểm đến (ms) CPU-Burst (ms) P1 3 37 P2 10 trăng tròn P3 24 14Dùng thuật giải Round-Robin với thời lượng 10 ms nhằm điều phối CPU:a. Thể hiện bởi biểu thiết bị Gantt (1,0 điểm)b. Tính thời gian chờ trung bình của những tiến trình (1,0 điểm)Trả lời:a. Thể hiện bằng biểu đồ vật Gantt:b. Thời gian chờ trung bình của những tiến trình:(34+13+29)/3 = 76/3 = 25,3 ms
Câu 4Một hệ thống có 3 các bước với thời điểm đến lựa chọn và thời hạn sử dụng CPU như sau: các bước Thời điểm đến (ms) CPU-Burst (ms) P1 5 47 P2 23 15 P3 45 28 4 4Dùng thuật giải Round-Robin cùng với thời lượng bằng đôi mươi ms để điều phối CPU:a. Thể hiện bằng biểu vật dụng Gantt (0,5 điểm)b. Tính thời gian chờ trung bình của những tiến trình (0,5 điểm)Trả lời:a. Thể hiện bằng biểu thiết bị Gantt:b. Tính thời gian chờ trung bình của những tiến trình:- thời gian chờ của các tiến trình:P1 = 35 ms
P2 = 2 ms
P3 = 22 ms- thời hạn chờ vừa phải = ( 35 + 2 + 22 ) / 3 = 59 / 3 = 19,66 ms 5 56 6bài tập phân đoạn, tính showroom vật lý cho add logicsau khi mày mò về bài bác tập này, mình post lên đến mọi fan cùng trao đổi
GIẢI1. Vẽ vùng bộ lưu trữ Vật lý dạng các đoạn segment
Từ bảng tài liệu đề bài
Giả sử có Bảng đoạn sau:Hãy tính địa chỉ cửa hàng vật lý mang lại mỗi showroom lô-gic sau: 9 9a. 0430b. 1010c. 2500d. 3400e. 4112giải
Tính showroom vật lý+ Với tài liệu đề bài xích cho là (0,430) = 219 +430 = 649 ( hòa hợp lệ) vì nó phía trong đoạn
Segment 0.+ (1,010) = 2300+ 10 = 2310 (hợp lệ)+ (2,500) = 90 + 500 = 1400 (không đúng theo lệ)+ (3,400) = 1327+ 400 = 1727 (hợp lệ)+ (4,112) = 1952 + 112 = 2064 (không phù hợp lệ)=>Với các địa chỉ cửa hàng logic (0,430); (1,010); (1,500); (3,400); (4,112) ta có các địa chỉvật lý tương ứng là 649; 2310; chưa phù hợp lệ;1727; không phù hợp lệ. 10 10 Bảng FAT, bên trên một hệ tập tin FAT32, tập tin Lớp HC08TH2.jpg gồm nội dung trải trên các liên cung 5, 6, 9, 10; trong khi Icon1.ico chỉ việc liên cung 8. Hãy thể hiện bởi hình vẽ kết cấu bảng FAT và những Directory Entry. Giải: file Lớp HC08TH2.jpg jpg đề nghị đến 2 Directory Entry mang đến Lớp HC08TH2.jpg C 2 . J p. G A 0 0 K C Lớp 1 A 0 H C 0 8 T 0 H 2 K N Creation Last Last L op
HC0~1 A S Upp Low size T time acc write
Bytes Ghi chú: Lớp có 5 cam kết tự Lowps. H C 0 8 T có 5 cam kết tự + 1 cam kết tự khoảng tầm trắng ( _ ) phía đằng trước là 6. Bytes 11 11 8 3 1 1 1 4 2 2 4 2 4 N Creation Last Last write file Icon1.ico Ext T date/time acces date/time Size
Câu 7 (1 điểm) trên một hệ tập tin FAT32, tập tin De
Thi1.pdf có nội dung tại liên cung 5, trong khi Dap
An1.pdf cần những liên cung 8, 6, 7. Hãy thể hi ện bằng hình v ẽ c ấu trúc bảng FAT và các Directory Entry. Giải: 12 12RAGMột hệ thống có một máy in laser với 1 ổ băng từ. Hai tiến trình P1 và P2 đang vậnhành với trạng thái cấp phép tài nguyên như sau:Hãy:a. Thể hiện bằng RAGb. Xác minh và giải thích trạng thái này.Giải:a. Đồ thị cấp phép tài nguyên RAG:b. Tâm lý này là tâm lý Deadlock .vì từng tài nguyên chỉ gồm một phiên bạn dạng và tồntại chu trình hay vòng tròn khép bí mật các yêu mong tài nguyên. 13 13Bộ ghi nhớ ảo 14 14Với đề bài và cách giải trên thì mình xin làm cho và lý giải theo cách hiểu của mình
Bạn nào tất cả cách lý giải rõ hơn, đúng mực hơn thì bổ sung cập nhật nhé+ Hình 1: Logical Memory+ Hình 2: Page table+ Hình 3: Physical memory 15 15+ Hình 4: Backstore 16 16Một khối hệ thống có bộ nhớ lưu trữ trong phân thành 8 size trang với form 0 giành riêng cho Hệ điềuhành và các khung còn lại dành riêng cho 2 quy trình đang quản lý là P0 (gồm các trang C,D, E, F) với P1 (gồm những trang O, P, Q, R). Bằng hình vẽ, cùng với kỹ thuật tổ chức bộ nhớảo dạng phân trang, hãy tra cứu cách:a. Phân chia ngẫu nhiên những trang của P0 và P1 vào bộ nhớ trong nhắc trênb. Tổ chức triển khai lại những bảng trang thế nào cho trang không nạp (do hết chỗ) hiện thời được hấp thụ 17 17Sản xuất-Tiêu thụ (sem
Full-sem
Empty), phát biểu câu hỏi Sản xuất-Tiêu thụ cùng với thuật giải nhất quán hoá bằng 2 đèn hiệu sem
Full cùng sem
Empty. Giải: việc người sản xuất-người tiêu thụ (Producer-Consumer) thường xuyên được dùng làm hiển thị mức độ mạnh của các hàm cơ sở đồng nhất hoá. Hai quá trình cùng share một vùng đệm có size giới hạn n. Biến chuyển semaphore mutex cung ứng sự loại trừ hỗ tương nhằm truy xuất vùng đệm và được khởi tạo với mức giá trị 1. Những biến semaphore empty và full đếm số khe trống với đầy tương ứng. Biến chuyển semaphore empty được khởi chế tạo tới giá trị n; biến hóa semaphore full được khởi chế tạo tới quý giá 0. – tài liệu chia sẻ: SEMAPHORE full, empty, mutex; – Khởi tạo: full = 0; 18 18 empty = BUFFER_SIZE; mutex = 1; Buffer luân phiên vòng i out n PRODUCER CONSUMER while (1) while (1) wait(full) … wait(mutex); next
P = new_item(); … … next
C = get_buffer_item(out); wait(empty); … wait(mutex); signal(mutex); … signal(empty); insert_to_buffer(next
P); … … consume_item (next
C); signal(mutex); … signal(full); Câu 2 (1 điểm)Phát biểu câu hỏi Sản xuất-Tiêu thụ với thuật giải đồng bộ hoá bằng 3 đèn hiệusem
Full, sem
Empty và Mutex.Trả lời:- tiến trình sản xuất (Producer) tạo ra dòng thông tin để các bước tiêu thụ (Consumer)sử dụng.- Ví dụ: Compiler với Assembler vừa là nhà cung cấp vừa là nhà cầu thụ. Compiler tạora mã cần sử dụng cho Assembler, tiếp sau Assembler sản sinh mã lắp thêm làm đầu vào cho
Loader hoặc Linkage Editor.- phát biểu bài toán: bộ nhớ lưu trữ đệm Buffer bao gồm 1 số hữu hạn những khoang chứa(Items). Producer lần lượt gửi các sản phẩm S1, S2,…vào những khoang của Buffer.Consumer lấy sản phẩm ra theo như đúng thứ tự. Công việc của những tiến trình buộc phải đồngbộ với nhau: không gửi ra thành phầm khi hết chỗ trống, không rước được sản phẩm khichưa có. 19 19- Thuật giải đồng hóa hoá bởi 3 đèn hiệu: sem
Full (quản lý số thành phầm có trong bộđệm, giá trị ban sơ bằng 0), sem
Empty (quản lý số khoang còn trống, giá trị ban đầubằng số khoang của bộ đệm) và Mutex (đảm bảo tính sa thải tương hỗ, tức là mỗithời điểm chỉ có 1 tiến trình cấp dưỡng hay tiêu thụ được tróc nã cập/cập nhật tài nguyêndùng chung, giá bán trị lúc đầu bằng 1).o Thuật giải mang đến Producer:wait(sem
Empty);wait(Mutex);// Đưa thành phầm vào Buffer..........................signal(sem
Full);signal(Mutex);o Thuật giải cho Consumer:wait(sem
Full);wait(Mutex);// Lấy sản phẩm từ Buffer..........................signal(sem
Empty);signal(Mutex); phân phát biểu việc Sản xuất-Tiêu thụ và trình bày Thuật giải với bộ đệm 4.1. Tiến hành bằng mảng chuyển phiên vòng. Giải: phân phát biểu bài xích toán:  trả sử có bộ nhớ lưu trữ đệm (Buffer) bao gồm nhiều vùng (Items) được quy trình Producer lần lượt gửi các thành phầm S1, S2,... Vào.  quá trình Consumer lần lượt lấy sản phẩm ra theo đúng thứ tự.  quá trình của Producer phải đồng hóa với Consumer: ko được đưa sản phẩm vào lúc Buffer đầy, không được lấy ra khi không có. Trình diễn giải thuật: trăng tròn 20

Download bài tập nguyên tắc hệ quản lý và điều hành có giải thuật PDF ✓ bài bác tập lớn nguyên lý hệ quản lý điều hành ✓ Giải bài bác tập môn nguyên lý hệ điều hành và quản lý ✓ thắc mắc trắc nghiệm nguyên tắc hệ điều hành và quản lý ✓ bài xích tập nguyên tắc hệ quản lý và điều hành có lời giải ✓ file PDF ✓ cài xuống miễn phí nguyên tắc hệ điều hành và quản lý bài tập có đáp án liên kết Google Drive.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý hệ điều hành có lời giải


Hệ điều hành và quản lý là môi trường để các ứng dụng có thể chuyển động và điều khiển xe trên đó. Hệ điều hành quản lý sẽ tính toán để phân bổ tài nguyên cho các tiến trình cho hợp lí để cho mọi thứ gồm thể chuyển động một cách hoàn hảo và tuyệt vời nhất nhất. Chính vì như vậy để thâu tóm rõ về hệ điều hành, sinh viên cần phải có những kiến thức cơ bạn dạng về nguyên tắc hệ điều hành, với rèn luyện kỹ năng áp dụng các kiến thức thực tiễn thông qua những bài tập về nguyên tắc hệ điều hành.

Sau đó là file tổng hợp bài tập về nguyên tắc hệ điều hành có thể bạn sẽ tìm, tệp tin tài liệu bao gồm 2 loại:

Một số bài xích tập về nguyên lý hệ điều hành quản lý cần chú ýTổng hợp bank trắc nghiệm môn nguyên lý hệ quản lý điều hành - Đại học tập Thái Nguyên

2 dạng bài bác tập được phân ra đều có đáp án kèm lời giải cụ thể giúp sinh viên có thể nắm bắt và áp dụng được các kiến thức trong hành trình tìm kiếm kỹ năng để trờ thành một ITer giỏi.

Xem thêm: Võ Đang Kiếm Võ Lâm 1 - Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái Võ Đang

XEM TRƯỚC 5 TRANG

TẢI TÀI LIỆU


*
Bấm nhằm tải: bài xích tập nguyên tắc hệ quản lý và điều hành có lời giải


Trên đó là bài tập nguyên lý hệ điều hành có giải thuật PDF, Viec
Lam
Vui - chuyên trang search tìm bài toán làmmiễn giá tiền - gửi đến bạn. Mong muốn tài liệu trên có thể hỗ trợ vấn đề học tập và phân tích của các bạn thật hiệu quả.

#Bai
Ta
Nguyen
Ly
He
Dieu
Hanh
Co
Loi
Giai #Viec
Lam
Vui


chúng ta cũng có thể đăng tin tuyển chọn dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí những vị trí quá trình Việc làm IT. Nội dung bài viết thuộc hạng mục Blog việc Làm IT, Tài liệu, bài tập bên trên Viec
Lam
Vui
Đánh giá bài xích tập nguyên lý hệ điều hành quản lý có lời giải
average điểm/total đánh giá Đánh giá để shop chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho mình
Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu giỏi cho bài viết của bạn

Twitter

Me
We

Linkedin

Pinterest

Reddit

Word
Press

Blogger

Tumblr

Mix

Diigo

Trello

Flipboard

Vkontakte

Facebook


HTML source


Blog tương quan


danh mục


mẫu mã Văn bản kỹ năng Nghề Nghiệp 1001 Ngành Nghề tài liệu

Blog bắt đầu


Blog cập nhật


văn bản HOT


Thương Mại Điện Tử 1000 từ Word Form Việc làm Tại Nhà Hồ Sơ Xin Việc Mẫu Bìa Word Đẹp Mẫu Sơ yếu Lý Lịch Mẫu đơn đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp
*

cya.edu.vn
ACADEMY
CÔNG CỤ
Kết nối với Viec
Lam
Vui.com
*
Youtube
*
Facebook
*
giao thương mua bán Nhanh
*
Google map
*
Google news
*
Google site
*
Mạng thôn hội không giống
Chứng nhấn bởi
*

VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
VIỆC LÀM CÔNG TY
VIỆC LÀM TẠI TỈNH THÀNH
VIỆC LÀM HẤP DẪN

Trung Tâm việc Làm Vui Academy, Tìm việc làm cấp tốc 24h, Đăng tuyển dụng miễn chi phí - chi nhánh công ty MBN

Viec
Lam
Vui là dự án công trình giữa MBN cùng Cổng trí thức Thánh Gióng Trung Ương Hội liên hiệp Thanh Niên

muabannhanh.com

Không bắt buộc làm làm hồ sơ CV trên thiết bị tính. Click chọn điền thông tin bằng năng lượng điện thoại. Chat cấp tốc có bài toán ngay


Hệ thống social Mua
Ban
Nhanh - Viec
Lam
Vui
Mua
Ban
Nhanh đơn vị Đất dịch vụ thương mại Xe Blog vấn đề làm Vui marketing
Trung trung ương Đào tạo nên Viec
Lam
Vui.edu.vn
Đối tác Hoc
Hay.com - học tập tiếng Anh, học Anh văn online, Luyện thi
Đối tác công ty In ấn tuyển chọn dụng cùng Đào tao nghề miễn tổn phí thường xuyên: công ty In hiện đại số since 2006, Ngành thiết kế, kế toán, lao rượu cồn phổ thông...